Present Perfect Tense คืออะไร สรุปวิธีใช้ หลักการและโครงสร้าง

Present Perfect Tense คือ ประโยคปัจจุบันสมบูรณ์ เป็นประโยคที่ใช้กับเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นแล้วในอดีต และเหตุการณ์นั้นยังคงต่อเนื่องหรือมีผลมาถึงเวลาที่พูดประโยคนี้อยู่ (เวลาปัจจุบัน) มักจะมีคำวิเศษณ์เหล่านี้ประกอบอยู่ในประโยค เช่น since, for, so far, up to now, up to the present time, never, ever, once, twice เป็นต้น บางครั้งจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ในอดีตและคาดว่าจะทำต่อไปอีกในอนาคต แต่ไม่ระบุว่าจะทำเมื่อไหร่ มักมีคำวิเศษณ์ เช่น many times, several times, over and over อยู่ในประโยค หรือใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งจบลงไปไม่นาน โดยมีคำวิเศษณ์ ต่อไปนี้ร่วมด้วยเสมอ เช่น just, already, yet, finally, eventually, recently เป็นต้น

Present Perfect Tense เป็นส่วนหนึ่งของ Present Tense ซึ่งประกอบด้วยประโยคปัจจุบันกาลแบบอื่นๆ อีก คือ Present Simple Tense, Present Continuous Tense และ Present Perfect Continuous Tense

ในภาษาอังกฤษ ประโยคปัจจุบันสมบูรณ์สามารถเขียนได้ 2 วิธี คือ

  • Active Voice คือ ประโยคที่ประธานเป็นผู้กระทำกริยาโดยตรง ซึ่งจะมีกรรมมารองรับหรือไม่ก็ได้
  • Passive Voice คือ ประโยคที่เน้นไปที่กรรมหรือผู้ถูกกระทำ จึงย้ายกรรมหรือผู้ถูกกระทำมาทำหน้าที่ประธานในประโยคแทน คำกริยาในประโยคจะเป็นคำกริยาช่อง 3 (V.3) หรือที่เรียกว่า Past Participle

Verb to have ในประโยคปัจจุบันสมบูรณ์

Verb to have เป็นกริยช่วย (auxiliary verb) ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนรูปตามประธานของประโยค ในประโยคปัจจุบันสมบูรณ์ เราสามารถเลือกใช้ verb to have ได้ตามประธานดังต่อไปนี้

ประธานverb to have
I
We
You
They
have
He
She
It
has
สรุปโครงสร้าง Present Perfect Tense
สรุปโครงสร้าง Present Perfect Tense

ประโยคบอกเล่ารูปปัจจุบันสมบูรณ์

คือ การบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต ที่ยังคงต่อเนื่องหรือมีผลอยู่ในปัจจุบัน

โครงสร้างประโยคบอกเล่ารูปปัจจุบันสมบูรณ์ active voice

ประธาน + verb to have + กริยาช่อง 3 (V.3)

ตัวอย่าง

Johnson has lived in Thailand since 1978.
จอห์นสันอยู่ที่ประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 1978 แล้ว

They have studied Chinese for more than five years.
พวกเขาเรียนภาษาจีนมามากกว่า 5 ปีแล้ว

โครงสร้างประโยคบอกเล่ารูปปัจจุบันสมบูรณ์ passive voice

กรรม + verb to have + been + กริยาช่อง 3 (V.3)

ตัวอย่าง

The concert has been performed by them.
คอนเสิร์ตแสดงโดยพวกเขา

The reports have been written since the beginning of the year.
รายงานถูกเขียนขึ้นมาตั้งแต่ต้นปี

ประโยคปฏิเสธรูปปัจจุบันสมบูรณ์

คือ ประโยคปฏิเสธการกระทำหรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดในอดีตแล้วมียังมีผลมาถึงปัจจุบัน ประโยคปฏิเสธจะมีคำว่า not ที่แปลว่า “ไม่ได้…” กำกับอยู่ในประโยคเสมอ

เมื่อเราใช้ประโยคปฏิเสธที่มีคำว่า “not” ตามหลังคำกริยา บ่อยครั้งที่เราพบเจ้าของภาษาจะย่อคำนั้นให้สั้นลง เรียกว่า Contraction หรือ การย่อคำ ในประโยค Present Perfect Tense เราจะพบการย่อคำ เช่น havn’t และ hasn’t เป็นต้น

โครงสร้างประโยคปฏิเสธรูปปัจจุบันสมบูรณ์ active voice

ประธาน + verb to have + not + กริยาช่อง 3 (V.3)

ตัวอย่าง

Albert has not (hasn’t) worked at the office since last year.
อัลเบิร์ตไม่ได้ทำงานที่สำนักงานตั้งแต่ปีที่แล้ว

She has not (hasn’t) reached her home yet.
เธอยังกลับไม่ถึงบ้านเธอเลย

โครงสร้างประโยคปฏิเสธรูปปัจจุบันสมบูรณ์ passive voice

กรรม + verb to have + not been + กริยาช่อง 3 (V.3)

ตัวอย่าง

The food has not been cooked so far.
จนถึงเวลานี้ อาหารก็ยังไม่ได้ทำเลย

The chore for today has not been completed (by her).
งานบ้าน (ของเธอ) วันนี้ยังไม่เสร็จ

ประโยคคำถาม Yes/No รูปปัจจุบันสมบูรณ์

คือ ประโยคคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือการกระทำในอดีตที่มีผลหรือยังกระทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยคำถามลักษณะนี้จะต้องการคำตอบว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ (Yes/No) เท่านั้น

โครงสร้างประโยคคำถาม Yes/No รูปปัจจุบันสมบูรณ์ active voice

Verb to have + ประธาน + กริยาช่อง 3 (V.3)?

Verb to have + ประธาน + not + กริยาช่อง 3 (V.3)?

ตัวอย่าง

Has she washed her dress yet?
เธอซักชุดกระโปรงของเธอแล้วหรือยัง

Has she not washed her dress?
เธอยังไม่ได้ซักชุดกระโปรงของเธอเลยใช่มั้ย

Have the kids visited the new museum?
เด็กๆเคยไปพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่รึยัง

Have the kids not visited the new museum?
เด็กๆยังไม่เคยไปพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ใช่มั้ย

โครงสร้างประโยคคำถาม Yes/No รูปปัจจุบันสมบูรณ์ passive voice

Verb to have + กรรม + been + กริยาช่อง 3 (V.3)?

Verb to have + กรรม + not + been + กริยาช่อง 3 (V.3)?

ตัวอย่าง

Has the new car been driven before?
รถคันใหม่เคยขับมาแล้วหรือยัง

Has the new car not been driven before?
รถคันใหม่ยังไม่เคยขับมาก่อนใช่มั้ย

Have the Adverbs been learned by him?
เรื่องคำวิเศษณ์ (เขา) ได้เรียนแล้วหรือยัง

Have the Adverbs not been learned by him?
เรื่องคำวิเศษณ์ (เขา) ยังไม่ได้เรียนมาเลยใช่หรือไม่

ประโยคคำถาม Wh- questions รูปปัจจุบันสมบูรณ์

ประโยคคำถามแบบ Wh- questions เป็นประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำถามดังต่อไปนี้

Whoใคร
Whomใคร
Whatอะไร
Whichอันไหน
Whenเมื่อไหร่
Whereที่ไหน
Whyทำไม
Howอย่างไร

โครงสร้างคำถาม Wh- questions รูปปัจจุบันสมบูรณ์

โครงสร้างนี้ใช้สำหรับคำถามที่ต้องการรายละเอียดมากกว่าต้องการคำตอบแค่ใช่หรือไม่ใช่ และเราจะไม่ใช้คำถาม when (เมื่อไหร่) กับประโยคปัจจุบันสมบูรณ์แต่จะใช้ประโยคอดีตกาล (Past Simple Tense) แทน

คำถาม + verb to have + ประธาน + กริยาช่อง 3 (V.3)?

ตัวอย่าง

How many times has he travelled abroad?
เขาไปต่างประเทศมากี่ครั้งแล้ว

What has she made for lunch?
อาหารเที่ยงวันนี้เธอทำอะไร

How much has my mom won the lottery?
แม่ของฉันถูกล็อตเตอร์รี่เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่

Where have you been for ages?
คุณหายไปไหนมาหลายปี

Why have you stayed here so far?
ทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่จนถึงตอนนี้

โครงสร้างคำถาม Wh- questions แบบ negative รูปปัจจุบันสมบูรณ์

ประโยคคำถามเช่นนี้ เป็นการถามถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่ไม่ได้เกิดขึ้นในอดีตแต่ยังมีผลมาถึงปัจจุบัน

คำถาม + verb to have + ประธาน + not+ กริยาช่อง 3 (V.3)?

ตัวอย่าง

How many times have you not won the lottery?
คุณไม่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลมากี่ครั้งแล้ว

What has she not bought from the market yet?
เธอยังไม่ได้ซื้ออะไรมาจากตลาดบ้าง

Where have the traveler not gone yet?
มีที่ไหนบ้างที่นักเดินทางยังไม่ได้ไป

Why has she not watched this program?
ทำไมเธอไม่ได้ดูรายการนี้

Why have you not finished this article?
ทำไมคุณถึงทำบทความนี้ไม่เสร็จ

โครงสร้างคำถาม Who รูปปัจจุบันสมบูรณ์

ประโยคคำถาม Who ถูกใช้เมื่อมีการกระทำหรือเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตและยังกระทำอยู่หรือมีผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แต่ไม่ทราบประธานผู้กระทำเหตุการณ์นั้น

เมื่อเราตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Who ไม่ว่าคำตอบจะเป็นใครก็ตาม หรือมีผู้กระทำหลายคน เราจะใช้คำกริยาช่อง 1 สำหรับสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่ 3 เท่านั้น นั่นหมายความว่า หากเราต้องใช้ verb to have ในประโยค เราจะใช้ “Who has…?” เสมอ

Who + has + กริยาช่อง 3 (V.3)?

ตัวอย่าง

Who has been abroad before?
ใครเคยไปต่างประเทศมาแล้วบ้าง

Who has heard of this book before?
ใครเคยได้ยินหนังสือเล่มนี้มาก่อนบ้าง

โครงสร้างคำถาม Who รูปปัจจุบันสมบูรณ์ แบบ negative

ประโยคคำถาม Who แบบ negative ถูกใช้เมื่อมีประธานที่เราไม่ทราบว่าเป็นใคร ไม่ได้กระทำหรืองดเว้นกระทำสิ่งใดในอดีต แต่ยังมีผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

Who + has not (hasn’t) + กริยาช่อง 3 (V.3)?

ตัวอย่าง

Who has not heard of this book before?
ใครไม่เคยได้ยินหนังสือเล่มนี้มาก่อนบ้าง

Who has not finished the assignments?
ใครที่ยังทำงานไม่เสร็จ

โครงสร้างคำถาม Which รูปปัจจุบันสมบูรณ์

คำถามที่ใช้ Which เป็นการบอกให้เลือกอย่างสิ่งใด จะมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

Which + กรรม + verb to have + ประธาน + กริยาช่อง 3 (V.3)?

การใช้ Which อีกแบบ คือ การถามว่าประธานคนใด หรือสิ่งใดเป็นผู้กระทำ เพราะเราไม่ทราบว่าประธานเป็นใคร หรือมีกี่คน/กี่อัน เราจะใช้ คำกริยาช่อง 1 สำหรับสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่ 3 ตามหลังประธาน ซึ่งก็คือ has

Which + ประธาน + has + กริยาช่อง 3 (V.3)?

ตัวอย่าง

Which table have we used for the meeting?
โต๊ะไหนที่พวกเราจะเลือกใช้ในการประชุม

Which employee has submitted the resignation letter?
พนักงานคนใดได้ยื่นใบลาออก?

โครงสร้างคำถาม Which รูปปัจจุบันสมบูรณ์ แบบ negative

คำถามเช่นนี้เป็นการถามประธานให้เลือกตอบสิ่งที่ประธานไม่ได้เลือกในอดีต แต่ยังไม่ผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

Which + กรรม + verb to have + ประธาน + not + กริยาช่อง 3 (V.3)?

ถามว่าประธานคนใด หรือสิ่งใดไม่ได้เป็นผู้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Which + ประธาน + has not (hasn’t) + กริยาช่อง 3 (V.3)?

ตัวอย่าง

Which book have you not read yet?
หนังสือเล่มไหนที่คุณยังไม่ได้อ่านบ้าง

Which teacher has not arrived at the school meeting?
ครูคนไหนยังมาไม่ถึงที่ประชุมโรงเรียน

ประโยคแบบ Present Perfect Tense ถูกใช้บ่อยโดยเจ้าของภาษา เนื่องจากเป็นประโยคที่ช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจลำดับเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในประโยคเดียว ดังนั้นหากคุณเข้าใจ Tense นี้ ก็จะช่วยให้คุณพูดอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษา และเข้าใจสิ่งที่ชาวต่างชาติพูดได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า present Perfect Tense ยังมีประโยชน์ในการเขียนภาษาอังกฤษ เช่น การเขียนวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยม หรือแม้แต่การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงานก็มีประโยชน์มากเช่นกัน แม้หัวข้อไวยากรณ์ภาษาอังกฤษจะเป็นเรื่องที่ฟังดูยากในการทำความเข้าใจ แต่ปัจจุบันมีสื่อการสอนภาษาอังกฤษทั้งเว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษ หรือตำราเรียนภาษาอังกฤษที่อธิบายเกี่ยวกับ Tense ต่างๆ อย่างชัดเจน และยังมีครูสอนภาษาอังกฤษมากมายที่เข้าใจ Tense เป็นอย่างดีและพร้อมที่จะสอนคุณได้ในราคาที่แตกต่างกันไป

อัพเดทล่าสุด: