5 เว็บไซต์สำหรับฝึกเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแบบออนไลน์

เทคโนโลยีและโลกในยุคดิจิตอลเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลและการเรียนรู้ได้ทุกรูปแบบโดยเฉพาะการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมมาก เพราะเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในอันดับต้นๆของโลก เราจึงเห็นว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีอยู่ทุกที่โดยเฉพาะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบออนไลน์

เว็บไซต์ที่เหมาะกับการฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองออนไลน์ได้แก่

1. British Council Learn English

ที่มาเว็บไซต์: learnenglish.britishcouncil.org

เว็บไซต์นี้จะมีการวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรีที่หน้าแรกของเว็บไซต์ จากนั้นจึงเลือกเนื้อหาบทเรียนที่เหมาะสมกับความสนใจของผู้เรียน โดยทางเว็บไซต์ได้แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นตามวัย ผู้เรียนจึงไม่ต้องกังวลในการเลือกเรียนบทเรียนที่เขาสนใจและเหมาะสมกับวัย เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก และภาษาอังกฤษสำหรับวัยรุ่น

เมื่อเลือกบทเรียน หรือระดับทักษะภาษาอังกฤษได้แล้ว เราสามารถเปิดหน้าบทเรียนหรือฟังคำบรรยายและดูวีดีโอประกอบในเว็บไซต์ได้เลย ความน่าสนใจของเว็บไซต์นี้คือมีการอัพเดทเนื้อหากับสถานการณ์ปัจจุบัน และจัดระบบการสอนให้ตรงกับวัยและทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้ดี

2. Gamestolearenglish

ที่มาเว็บไซต์: gamestolearnenglish.com

เว็บไซต์นี้จะเน้นเรื่องของการเรียนรู้คำศัพท์ผ่านการเล่นเกมซึ่งจะมีให้เลือกหลายหมวดหมู่ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่รู้สึกว่าเพิ่งจะเริ่มเรียนและยังไม่ต้องการเนื้อหาอะไรมากมาย เพียงแต่ต้องการรู้คำศัพท์ให้มากขึ้นเรารู้สึกว่าไม่เบื่อหน่ายในการเรียน เพราะเกมส์จะทำให้ผู้เรียนต้องตื่นตัวตลอดเวลาในการที่จะต้องตอบคำถามหรือจับคู่คำศัพท์ที่ถูกแบ่งหมวดหมู่ของคำศัพท์ที่น่าสนใจไว้ และนำเสนอเป็นรูปแบบของเกมส์

ความน่าสนใจของเว็บไซต์นี้คือเกมส์ในระดับที่ยากและง่ายตามความเหมาะสมของผู้เรียน โดยผู้เรียนอาจจะเลือกเกมส์ที่ฝึกคำแปลให้ตรงกับคำภาษาอังกฤษ หรือเลือกเกมส์ที่สุดทักษะการฟังและการบรรยายจากภาพ

3. ESL (English as a second language)

ที่มาของเว็บไซต์: edx.org/learn/esl-english-as-a-second-language

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซด์ที่เหมาะกับคนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษมาเป็นอย่างดีแล้ว หรือรู้ระดับพื้นฐานแล้ว เพราะเว็บไซต์นี้จะช่วยในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับกลางและระดับสูงจึงเหมาะกับคนที่เรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป ความน่าสนใจของเว็บไซต์นี้คือมีคอร์สที่เปิดเรียนให้ฟรีและมีอาจารย์ผู้สอนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ในแต่ละคอร์สเรียนออนไลน์ผู้เรียนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดคอร์ส และระยะเวลาในการเรียนจนจบคอร์สเป็นเหมือนตารางเรียน ดังนั้นจึงเหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษแบบจริงจัง ในคอร์สเรียนมีการบ้านหรือแบบฝึกหัดให้ทำส่งและมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ประเมินงานที่ส่งไปเมื่อเรียนจนจบคอร์สหรือหากผู้เรียนสนใจเมื่อจบคอร์สแล้วสามารถขอรับประกาศนียบัตรแต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อผู้เรียนต้องการขอรับใบรับรอง

4. IXL

ที่มาของเว็บไซต์: ixl.com

เว็บไซต์นี้เหมาะอย่างมากกับผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเป็นภาษาหลัก เช่น ในโรงเรียนนานาชาติหรือเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ ในหน้าเว็บจัดเนื้อหาที่ช่วยทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในระดับที่เรียนในโรงเรียนโดยมีตัวเลือกตั้งแต่ในระดับชั้นตั้งแต่วัยก่อนเรียนหรือเกรด 1 ขึ้นไปและเหมาะกับผู้ปกครองที่ต้องการหาแบบฝึกหัดเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับลูก ความน่าสนใจของเว็บไซตนี้คือมีวิชาอื่น ๆ เป็นภาษาอังกฤษด้วย เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

5. BBC Learning English

ที่มาของเว็บไซต์: bbc.co.uk/learningenglish/spanish/course/english-in-the-news-3-thai

เหมาะกับผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตัวเองที่ต้องการเว็บไซต์ที่มีทั้งคำแปลภาษาไทย ลักษณะของเนื้อหาบทเรียนไม่น่าเบื่อเพราะแบ่งประเภทของเนื้อหาและบทสรุปของคำศัพท์พร้อมกับคำแปลภาษาไทยกำกับไว้ด้วย หัวข้อที่นำมาให้เรียนจะเกี่ยวข้องกับข่าวสารและชีวิตประจำวัน บทเรียนคือการฝึกการฟัง คำศัพท์จากหัวข้อข่าวและการสนทนา นอกจากนี้เว็บไซต์ยังมีแอพพลิเคชั่นที่ช่วยฝึกการฟังแล้วมีซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษที่ช่วยในการจดจำคำศัพท์ได้อีกด้วย

ทั้ง 5 เว็บไซต์นี้จึงเหมาะกับผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์โดยลองเลือกดูบทเรียนและหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นทางเลือกในการฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วยตัวเองหรือเสริมความรู้ภาษาอังกฤษในยามว่างได้เป็นอย่างดี

ผู้เขียน: ครูเกรส