ครูสอนภาษาอังกฤษ

ให้เราหาให้คุณ

วัยของผู้เรียน

เพศของผู้สอน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

เขต/อำเภอของคุณ

คุณสอนภาษาอังกฤษใช่หรือไม่? กดที่นี่เพื่อเพิ่มโปรไฟล์ของคุณบนหน้านี้

ครูสอนภาษาอังกฤษที่หาดใหญ่

นางสาวสุภาวดี ยอดราช

ยืนยัน5 รีวิว

สอนออนไลน์ หาดใหญ่

นางสาวสุภาวดี ยอดราช ครูหนิง
สอนสนุก เรียบเรียงเนื้อหาเอง สอนตรงประเด็น ไม่ต้องอ่านทบทวนมาก เข้าใจในคาบเรียน
มีเทคนิคในการเรียนและจดจำ

ภูวดล

ยืนยัน33 รีวิว

สอนออนไลน์ หาดใหญ่+10 สถานที่เพิ่มเติม

ประวัติการแข่งขัน
-ผู้แทนประเทศสำรองอันดับ1ของการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ IJSO 10th
-สอวน.ฟิสิกส์ค่าย1และ2 ศูนย์ม.สงขลานครินทร์ และศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
-อันดับ1ของประเทศ วิทยาศาสตร์ NT บัณฑิตแนะแนว
-อันดับ1 ของประเทศ วิทยาศาสตร์ MWITS บัณฑิตแนะแนว …

ครู P'MAX

ยืนยัน1 รีวิว

สอนออนไลน์ หาดใหญ่+10 สถานที่เพิ่มเติม

ชื่อ แม็ก ครับ
ส่วนประวัติการศึกษาคร่าวๆ
-จบ ม. ต้นและ ม. ปลาย จาก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สายวิทย์
-เข้าข่าย สอวน ชีววิทยา ค่าย 1 และค่าย 2 ณ ศูนย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-เป็นตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าแข่งขันชีววิทยาระดับชาติ ได้รับเหรียญเงิน …

อุมาพร สุวรรณรัตน์

ยืนยัน6 รีวิว

สอนออนไลน์ หาดใหญ่

- จบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปัจจุบันทำงานในแวดวงการศึกษา
- เป็นติวเตอร์ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย ชั้นปี ที่ 2
- มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 5 ปี
- เน้นสอนเทคนิควิธีการคิดวิเคราะห์ / ไม่เน้นท่องจำ …

English is fun English is Fon

หาดใหญ่

ครูพี่น้ำฝน
ปริญญาเอก สาขาอณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาตร์ (นานาชาติ มหิดล)
ประสบการณ์สอนพิเศษ ร.ร.กวดวิชาพี่จือปี 2550, รับสอนพิเศษตัวต่อตัวตามบ้าน ปี 2548-2553
รับสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์ ระดับอนุบาล ถึงมัธยมปลาย สามารถนัดสถานที่หรือไปสอนที่บ้านได้ (ในเขต อ.หาดใหญ่ และ จ.สงขลา) …

Pastraporn Thongkan

ยืนยัน

สอนออนไลน์ หาดใหญ่+1 สถานที่เพิ่มเติม

น.ส.พัสตราภรณ์ ทองกัน
•จบม.ปลายร.ร.จุฬาภรนครศรีธรรมราช
•ปัจจุบันเรียนคณะวิศวกรรมสาขาอุตสาหาการ กำลังจะขึ้นชั้นปีที่4
•วิชาภาษาอังกฤษ รายวิชาอิ้งวันและอิ้งทูได้A
•เคยติวภาษาอังกฤษให้น้องๆตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึง ม.6 …

สิริกาญจ์ เลาหบรรจง

1 รีวิว

สอนออนไลน์ หาดใหญ่

ตอนนี้เป็นนักศึกษาปี6กำลังฝึกงานอยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ค่ะ
เรียนสาขาการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผ่านการสอบวัดระดับทักษะทางภาษาจีน HSK5
เคยไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน ประเทศจีน เป็นเวลา 1 เดือน
เคยไปแลกเปลี่ยนที่ Hilderstone College, Kent ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 1 เดือน …

จตุพงค์ โมรา

ยืนยัน1 รีวิว

หาดใหญ่+2 สถานที่เพิ่มเติม

มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษเกือบ 20 ปี ทั้งในระดับประถมศึกษา อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย เกือบ 20 ปี

ประวัติการศึกษา จบภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง
- ปริญญาตรี (ศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, มศว. (ภาคใต้) หรือ ม.ทักษิณในปัจจุบัน (2539)
- ปริญญาโท (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) …

Pimdaow Aromrit

ยืนยัน9 รีวิว

สอนออนไลน์ หาดใหญ่+1 สถานที่เพิ่มเติม

ครูดาวค่ะ จบปริญญาโท เอกการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ประสบการณ์เป็นครูสอนภาษาอังกฤษมากกว่า 10 ปี
ได้รับเชิญให้เป็นติวเตอร์ให้กับโรงเรียนมากกว่า 20 โรงเรียนทั่วประเทศ ทำงานออสเตรเลีย 1 ปี ผู้เรียนคนใดที่อยากเน้นเรื่องทักษะการฟังและพูดโดยเฉพาะ รวมถึงติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ติวโทอิค ไอเอ้ล โทเฟ้ล …

Extreme English by Kru Bim

2 รีวิว

สอนออนไลน์ หาดใหญ่

สวัสดีค่ะ ชื่อบิ๋ม กรกนก รุณย์คติ ค่ะ
ครูสอนภาษาอังกฤษและนักแปลอิสระมานานกว่า 10 ปีแล้วค่ะ
จบปริญญาโท ด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ

ปัจจุบัน รับสอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับประถม 6 และ มัธยมขึ้นไป จนถึงคนทั่วไปที่สนใจค่ะ …

ครูพี่เตย

3 รีวิว

หาดใหญ่

รับสอน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ และวิทยาศาสตร์เบื้องต้น

รับสอนน้องๆชั้นประถม
รับสอนเพื่อเพิ่มเกรดในสถานศึกษา
รับสอนทักษะการฟังพูดของผู้ที่สนใจโดยไม่จำกัดอายุ …

Kru P Mint

หาดใหญ่

รับสอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น
》ปรับพื้นฐาน
》Grammar
》Conversation
》4 skills
》เตรียมสอบต่างๆ โรงเรียน กพ. TOEIC
ประสบการณ์สอนมากกว่า 6 ปี สามารถเลือกเวลาเรียนเองได้ เรียนตัวต่อตัว//กลุ่มย่อย ผู้สอนมีสถานที่ในการสอน มาคุยกันน้า chisa.sl

Teerut Naphatorn

หาดใหญ่

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ กับ ภาษาจีน

ไพรินทร์ จิตพงศ์

6 รีวิว

สอนออนไลน์ หาดใหญ่

รับสอนทั้งออนไลน์และตัวค่อตัว สอนให้เกิดความรอบรู้ด้านภาษาอังกฤษในแต่ละระดับให้ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเน้นทั้งหลักภาษาและประสิทธิภาพในการอ่านจับใจความ สามารถทำข้อสอบที่เหมาะสมกับระดับของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพูดและเขียนสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่ว

Saowanee Wannasarit (พี่หญิง)

1 รีวิว

หาดใหญ่

สวัสดีค่ะ ชื่อพี่หญิงนะคะ
กำลังสนใจรับงานสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ ม.ต้น-ม.ปลาย แบบตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่ม 2-3 คนค่ะ (รับสอนถึงที่บ้าน หรือจะเรียนที่บ้านของคุณครูก็ได้ค่ะ)
พี่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ …

ครูต้า

ยืนยัน

สอนออนไลน์ หาดใหญ่+2 สถานที่เพิ่มเติม

รับสอนพิเศษ เคมี-วิทย์-อังกฤษ Eng sci ระดับป.1-6 และ ระดับ ม.1-ม.6
- ปริญญาตรี เคมี มอ.หาดใหญ่
- ปริญญาโท พอลิเมอร์ มอ.หาดใหญ่
- ปริญญาเอก พอลิเมอร์ มอ.หาดใหญ่
- ได้รับทุน Franco Thai เพื่อทำวิจัยร่วมกันระหว่างประเทศที่ Montpellier university ประเทศฝรั่งเศส …

ศศิวิมล ยันเยี่ยม

ยืนยัน

สอนออนไลน์ หาดใหญ่+1 สถานที่เพิ่มเติม

สวัสดีค่ะ
รับสอนผ่าน zoom ชั่งโมงละ 50 บาทเท่านั้น
-เน้นความเข้าใจ ค่อยๆ สอนจนกว่าเรื้องนั้นจะเข้าใจจริง
-สามารถสอบถามการบ้าน/งาน เฉพาะหัวข้อได้ จะไม่ทำการบ้านให้ แต่สอนวิธีคิด
-เรียนบางหัวข้อไม่เข้าใจ ขอคำอธิบายเรื่องนั้นๆ ได้ …

ปวิชญา แสงสุวรรณ

1 รีวิว

หาดใหญ่

รับสอนพิเศษ คณิต-วิทย์-อังกฤษ Eng. Science/Math
ป.1-6 ม.1-3 และ ติวสอบแข่งขันเข้า ม.1,ม.4 สอนสนุก เข้าใจง่าย ผู้สอน นักศึกษาปริญญาเอก

Nicha

4 รีวิว

สอนออนไลน์ หาดใหญ่+4 สถานที่เพิ่มเติม

อายุ 23 ปี
เพศ หญิง
ศึกษาที่มหาลัยอัสสัมชัญ บางนา (เอแบค)

เรียนภาษาอังกฤษวันนี้กับเรา

ยืนยัน

สอนออนไลน์ หาดใหญ่

อำนวยการสอนโดยครูที่มีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษกว่า 30 ปี

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 BestKru