เรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษ

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

ต้องการเรียนกับครูสัญชาติใด?

เพศของผู้สอน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

Stephen Lunas

  1.การออกเสียงตัวสะกดอังกฤษ
  2.คำศัพท์/บทสนทนาอังกฤษในชีวิตประจำวัน​
  ราคาการจ่ายเป็นคอส
  เดึ่ยวคนละ​ 2500​ บาท
  ต่อ​ 1​ คอส​ (10​ ชม.)​

  ครูอิ๊ง ติวภาษาอังกฤษเด็ก

   👉 สอนแบบตัวต่อตัว ทั้งการเขียน การออกเสียงที่ถูกต้อง การใช้แกรมม่าต่างๆ หรือการจับใจความประโยค เพื่อนำไปใช้พูดหรือเรียนติวเพื่อสอบ
   ครูอิ้ง จบปริญญาโทจากปริญญาโทจาก Central Queensland University ประเทศออสเตรเลีย และยังเคยเป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยนะคะ

   Tach Nazarov

   • สอนออนไลน์

   - Fixed Accent and pronunciation.
   Short introduction:
   I am a passionate English teacher who is looking for new customers. I can teach after office hours and at the weekends. We will mainly follow a tried and tested curriculum, however topics can also be flexible based on the students' level and…

   พงษ์สุธีร์ ทองเกลี้ยง

   • 350 บาท/ชม
   • สอนออนไลน์

   เข้าใจประเภทและลักษณะของคำในภาษาอังกฤษและและการออกเสียงการเน้นเสียงตามแบบเจ้าของ ภาษาการแต่งประโยคและการเลือกใช้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดบ่อย ๆในชีวิตประจำวัน
   ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกดิความมั่นใจการใช้ภาษา
   การฟังListening:ฟังเพื่อหาข้อมูลจาเพาะฟังสถานการณ์จากสื่อของเจา้ของภาษา
   การพูด…

   นางสาวศศิประภา ดาบลาอำ

    -ครูแจงมีทักษะด้านการร้องเพลงและการแสดง การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ มั่นใจเรื่องสำเนียงและการออกเสียงชัดเจนได้อย่างแน่นอน เพราะน้องๆนักเรียนจะต้องพูด ออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ และต้องกล้าแสดงออกมากขึ้นเมื่อเรียนกับครูแจงนะคะ

    ปลา

    • สอนออนไลน์

    สอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น การออกเสียงภาษาอังกฤษให้ชัด การเขียนเรียงความ สัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ
    สอนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (N5) บทสนทนาในชีวิตประจำวัน
    นอกสถานที่ เช่น ร้านกาแฟ, ห้องสมุด, หรือบ้านของผู้เรียน
    โดย
    บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ ภาคอินเตอร์ British and American Studies มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    Perception&Learning by P' Nat

     จากประสบการณ์เรียนที่ต่างประเทศกว่า10 ปีพี่ถนัดสอนภาษาอังกฤษแบบใช้ได้จริง สำเนียงการออกเสียงคุยกับชาวต่างชาติได้รู้เรื่องสามารถโต้ตอบในสถานการณ์contextต่างๆได้
     สามารถช่วยทบทวนการบ้านและบทเรียน เสริมทักษะด้านการพูดและการเขียนสำหรับน้องที่เรียนในไทยและกำลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศเช่น UK, Australia…

     ครูลีโอ สอนภาษาอังกฤษ แถวปากเกร็ด

     • 300 บาท/ชม
     • สอนออนไลน์

     - pronunciation/ grammar/ reading / writing / speaking / listening
     - ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
     - ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และเพื่อการสื่อสารทั่วไป
     ผมรับคิวสอนในพื้นที่ทั้งอำเภอปากเกร็ดและเดอะมอลล์งามวงศ์วาน (11น.ถึง20น.) และบริเวณแนวบีทีเอส (เฉพาะเสาร์อาทิตย์ 11-16น. บวกค่าเดินทาง 60 บาท)…

     Miss Joy/ครูจอย/พี่จอย

     • 300 บาท/ชม
     • 25 รีวิว
     • สอนออนไลน์

     ✅ Phonics and English Pronunciations #ทำได้ตั้งแต่ 10 ชม.แรก
     ✅ How to form the sentences #ทำได้ตั้งแต่ 10 ชม.แรก
     ✅ English Interview (Impromptu speaking)
     ✅ English Presentation (Prepared speech)
     ✍️ GAT ENG is easy by Aj.Kaew #มีเวลาเรียน 30 - 60 ชม. (ระยะเวลาที่ทำข้อสอบได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ)

     นันณ์นภัส เรือนประเสริฐ (ครูเจน)

      2. สอนหลักการออกเสียงด้วยหลักสัทศาสตร์
      ใช้สื่อการสอนที่หลากหลายและทันสมัยไม่น่าเบื่อ
      อาทิ หนังสือ แอพพลิเคชั่น เกมส์ เป็นต้น
      3. ปรับเนื้อหาให้เหมาะตามหัวข้อความสนใจของน้องๆได้
      4. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นประโยชน์ พัฒนาพฤติกรรมที่ส่งเสริมความพร้อมที่จะเข้าชั้นเรียนในอนาคต

      Miss Pakinee Suwannakaew

      • สอนออนไลน์

      ภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เรื่องยากและก็ไม่ใช่เรื่องง่าย บางคนฟังไม่รู้เรื่อง แต่เขียนได้ บางคนเขียนไม่ได้แต่พูดได้ เหตุเเละปัจจัยของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน เด็กน.ร. และคนทำงานจุดประสงค์ในการนำไปใช้ก็ต่างกัน ที่เราฟังไม่รู้เรื่อง เพราะ คนไทยมักอ่าน ตรงตัว ในขณะที่เจ้าของภาษา มีการออกเสียงที่ครบตัวอักษร…

      Gejane

       • การออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ (Pronounce &Accent)
       • Tense ต่างๆ
       • สามารถสอนการบ้านภาษาอังกฤษได้
       • สอนตามหลักสูตรของชั้นเรียนของเด็ก หรือสอนเพิ่ทเติมได้คะ
       • สนทนาภาษาอังกฤษ

       พัตเตอร์

       • สอนออนไลน์

       • รับปูพื้นฐานการออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้น
       • รับปรับพื้นฐานการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
       • รับสอนพิเศษตามหัวข้อต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับการถกการเมือง
       • สามารถเลือกการสอนแบบเทรนเนอร์ได้ ( ไลน์เตือนและแนะนำตารางการฝึกภาษาแบบก้าวกระโดด)
       ฟังภาษาอังกฤษไม่ออก ศัพท์น้อย พูดไม่ออก ติดต่อมาได้นะคะ ☺️

       ณัฐรุจา รัศมี (ครูไบท์)

       • 250 บาท/ชม
       • สอนออนไลน์

       * Phonics (การออกเสียงภาษาอังกฤษ)
       * Reading (การอ่านเรื่องสั้น และ การสะกดคำ)
       * Listening and Writing (การฟังบทสนทนาและการเขียนสะกดคำ)
       * Grammar (ไวยกรณ์) สร้างประโยคที่ถูกต้อง และ เรียนรู้หลักไวยกรณ์
       * ติวเข้มสอบเข้า ม.1 และ ติวสอบเข้าโรงเรียนเตรียมพัฒนาการ

       Teacher Jay

       • 500 บาท/ชม
       • สอนออนไลน์

       I have lots of experience teaching English in Thailand. I've been teaching for over 7 years to all ages from KG1 to Matayom 6. I've also have experience of teaching English to undergraduate students all the way from grammar to perfect pronunciations (Phonics). Each student will get their own style…

       นางสาวนิรันรัตน์ โพธิ์มูล

        ข้อแนะนำ
        - รับสอนสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษค่ะ คำศัพท์พื้นฐาน การสะกดคำ หรือ การออกเสียงคำศัพท์ให้ถูกต้อง
        - การสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ควบคู่ไปกับการใช้แกรมม่า และการเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้บ่อยในระดับที่สูงขึ้นไป
        - มีหนังสือ และแบบฝึกหัดให้ แต่ผู้เรียนต้องเอาไปถ่ายเอกสารเอง

        Preedaphon Srithongkum

        • สอนออนไลน์

        -สอนบทสนาภาษาอังกฤษได้ พร้อมหลักการออกเสียง และ สำนวนต่างๆ
        -มีชีท(ไฟล์pdf)ให้ พร้อมบอกเทคนิคต่างๆ อย่างเป็นกันเอง สอนได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ สามารถพูดคุยกันก่อนได้ว่าต้องการให้เตรียมสอนไปในแนวทางไหน
        อื่นๆ: -เคยไปแลกเปลี่ยนของเอเอฟเอสที่ประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่นที่54
        -ได้รับเหรียญทองในการพูดสุนทรพจน์จาก…

        Jira

        • สอนออนไลน์

        3 เดือน ถึง ปัจจุบัน สอนวัยทำงานเรื่องการออกเสียงและการพูดสนทนา
        ครูจะไม่มีการสอนที่ใช้ทักษะตายตัว จะดูปัญหา ลักษณะของบุคคลที่เรียน และสิ่งที่พวกเขาขาดหวัง จากนั้นจะนำมาปรับรูปแบบการสอนค่ะ
        ครูใจดี ไม่ดุมากคะ
        จิรา

        Nan Yada

         - พาพูดเจี๊ยวจ้าว (สอนตั้งแต่การออกเสียงพยัญชนะ สระ ไปจนถึงคำ และช่วยเรื่องการสร้างประโยคเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวัน)
         - พาอัพเงินเดือน อัพเกรด A มาแน่ (คอร์สนี้สำหรับเพื่อนๆวัยอุดมศึกษา และช่วงวัยทำงานขึ้นไป พาสอนวิธีการพรีเซ้นท์งานให้น่าสนใจและถูกต้องแบบภาษาอังกฤษ)
         .
         ที่สำคัญคือ…

         ติวเตอร์อ๋อมแอ๋ม

          สอนวิชาภาษาอังกฤษ การฝึกพูดภาษาอังกฤษ/การออกเสียง/สำเนียง
          ระดับชั้นที่สอน ป.1-ม.1
          โรงเรียนที่เคยสอน : อนุบาลตั้งใจ กัลยาณวัตร ขามแก่นนคร อาชีวศึกษาขอนแก่น (ส่วนมากติวให้เพื่อน)
          ผลงาน / รางวัล / อื่นๆ :
          เข้าร่วมการแข่งขัน impromptu speech ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น