Past Perfect Tense คืออะไร การใช้ หลักการ ตัวอย่างประโยค

Past Perfect Tense เป็นส่วนหนึ่งของ Past Tense ซึ่งประกอบด้วยประโยคอดีตกาลแบบอื่นๆ อีก คือ

Past Perfect Tense คือ ประโยคอดีตกาลสมบูรณ์ เป็นรูปแบบประโยคที่ใช้สำหรับเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตสองเหตุการณ์ โดยทั้งสองเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นและจบลงแล้วในอดีต เหตุการณ์ที่เกิดก่อนจะใช้ Past Perfect Tense และเหตุการณ์ที่เกิดแทรกขึ้นมาทีหลังจะใช้ Past Simple Tense ดังนั้นจะมีคำเชื่อมที่มักพบอยู่เสมอ

ตัวอย่างคำเชื่อมที่พบบ่อยระหว่างประโยค Past Perfect Tense และ Past Simple Tense ได้แก่

  • before = ก่อนที่…
  • after = หลังจาก…
  • because = เพราะ…
  • when = เมื่อ…
  • by the time = เมื่อถึงเวลาที่…
  • by January = เมื่อถึงเดือนมกราคม…

นอกจากนี้เรายังใช้ประโยคอดีตกาลสมบูรณ์ตามหลัง I wish ซึ่งเป็นประโยคแสดงความปรารถนาในสิ่งที่ตรงข้ามกับความเป็นจริง ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และยังนำไปใช้ในประโยค Indirect speech (ประโยค Reported หรือการนำคำพูดของคนอื่นไปเล่าต่อ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการพูดถึงอดีต) โดยใช้แทน Present Perfect Tense และ Past Simple Tense อีกด้วย

ประโยคอดีตกาลสมบูรณ์ในภาษาอังกฤษสามารถเขียนได้ 2 วิธี คือ

  • Active Voice คือ ประโยคที่ประธานเป็นผู้กระทำกริยาโดยตรงในอดีต ประโยคเช่นนี้จะมีกรรมมารองรับหรือไม่ก็ได้
  • Passive Voice คือ ประโยคที่เน้นไปที่กรรมหรือผู้ถูกกระทำในอดีต ประโยคเช่นนี้จะย้ายกรรมหรือผู้ถูกกระทำในอดีตมาทำหน้าที่ประธานในประโยค คำกริยาในประโยคจะเป็นคำกริยาช่อง 3 (V.3) หรือที่เรียกว่า Past Participle
สรุปโครงสร้าง Past Perfect Tense
สรุปโครงสร้าง Past Perfect Tense

ประโยคบอกเล่ารูปอดีตกาลสมบูรณ์

คือ การเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตสองเหตุการณ์ที่จบลงอย่างสมบูรณ์แล้วในอดีต โดยเหตุการณ์ที่เกิดก่อนจะใช้ Past Perfect Tense และเหตุการณ์ที่แทรกมาที่หลังใช้ Past Simple Tense

โครงสร้างประโยคบอกเล่ารูปอดีตกาลสมบูรณ์ active voice

ประธาน + had + กริยาช่อง 3 (V.3)

ตัวอย่าง

The train had left by the time I got to the train station.
รถไฟออกไปก่อนที่ฉันจะไปถึงสถานีรถไฟ

I reached the cinema after she had gone home.
ผมไปถึงโรงหนังหลังจากที่เธอกลับบ้านไปแล้ว

โครงสร้างประโยคบอกเล่ารูปอดีตกาลสมบูรณ์ passive voice

กรรม + had been + กริยาช่อง 3 (V.3)

ตัวอย่าง

The mail had been received by him.
จดหมายได้รับไว้แล้ว (โดยเขา)

A big mistake had been made by you.
ความผิดครั้งใหญ่เกิดขึ้น (โดยคุณ)

ประโยคปฏิเสธรูปอดีตกาลสมบูรณ์

คือ ประโยคที่ปฏิเสธการกระทำหรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดในอดีต ประโยคปฏิเสธจะมีคำว่า not ที่แปลว่า “ไม่ได้…” กำกับอยู่ในประโยคเสมอ

เมื่อเราใช้ประโยคปฏิเสธที่มีคำว่า “not” ตามหลังคำกริยา บ่อยครั้งที่เราพบเจ้าของภาษาจะย่อคำนั้นให้สั้นลง เรียกว่า Contraction หรือ การย่อคำ ในประโยค Past Perfect Tense เราจะพบการย่อคำ คือ hadn’t

โครงสร้างประโยคปฏิเสธรูปอดีตกาลสมบูรณ์ active voice

ประธาน + had not (hadn’t) + กริยาช่อง 3 (V.3)

ตัวอย่าง

The parents had not (hadn’t) punished their son.
ผู้ปกครองยังไม่ได้ลงโทษลูกชายของพวกเขา

He had not (hadn’t) learned the most important chapter.
เขาไม่ได้เรียนบทเรียนที่สำคัญที่สุด

โครงสร้างประโยคปฏิเสธรูปอดีตกาลสมบูรณ์ passive voice

กรรม + had not + been + กริยาช่อง 3 (V.3)

ตัวอย่าง

The dinner had not been cooked by her.
อาหารมื้อค่ำยังไม่ได้ทำ (โดยเธอ)

The bonus prize had not been won.
รางวัลพิเศษยังไม่มีใครได้

ประโยคคำถาม Yes/No รูปอดีตกาลสมบูรณ์

คือ การถามเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นและจบลงไปแล้วในอดีต โดยต้องการคำตอบเป็นคำว่า ใช่/ไม่ใช่ (Yes/No) เท่านั้น

โครงสร้างประโยคคำถาม Yes/No รูปอดีตกาลสมบูรณ์ active voice

Had + ประธาน + กริยาช่อง 3 (V.3)?

Had + ประธาน + not + กริยาช่อง 3 (V.3)?

ตัวอย่าง

Had his dad arrived by the time the ceremony started?
คุณพ่อของเขามาถึงตอนพิธีเริ่มหรือไม่

Had his dad not arrived by the time the ceremony started?
พ่อของเขายังไม่มาถึงตอนพิธีเริ่มใช่ไหม

Had your mom prepared dinner when you arrived home?
คุณแม่ของคุณเตรียมอาหารเย็นเสร็จรึยังตอนคุณกลับถึงบ้าน

Had your mom not prepared dinner when you arrived home?
คุณแม่ของคุณยังเตรียมอาหารค่ำไม่เสร็จเหรอตอนคุณกลับถึงบ้าน

โครงสร้างประโยคคำถาม Yes/No รูปอดีต passive voice

Had + ประธาน + been + กริยาช่อง 3 (V.3)?

Had + ประธาน + not + been + กริยาช่อง 3 (V.3)?

ตัวอย่าง

Had the cat been rescued when I called?
แมวได้รับการช่วยเหลือเมื่อฉันโทรไปหรือไม่

Had the cat not been rescued when I called?
แมวไม่ได้รับการช่วยเหลือเมื่อฉันโทรไปใช่หรือไม่

Had you been helped in your assignment by him?
งานที่ได้รับมอบหมายได้รับการช่วยเหลือ(จากเขา)หรือเปล่า

Had you not been helped in your assignment by him?
งานที่ได้รับมอบหมายไม่ได้รับการช่วยเหลือ (จากเขา) หรือเปล่า

ประโยคคำถาม Wh- questions รูปอดีตกาลสมบูรณ์

ประโยคคำถามแบบ Wh-questions เป็นประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำถามดังต่อไปนี้

Whoใคร
Whomใคร
Whatอะไร
Whichอันไหน
Whenเมื่อไหร่
Whereที่ไหน
Whyทำไม
Howอย่างไร

โครงสร้างคำถาม Wh- questions รูปอดีตกาลสมบูรณ์

โครงสร้างนี้ใช้สำหรับคำถามที่เรารู้ว่าประธานเป็นใคร หรือเป็นสิ่งของสิ่งใดเท่านั้น

คำถาม + had + ประธาน + กริยาช่อง 3 (V.3)?

ตัวอย่าง

How had I lost the book at school?
ฉันทำหนังสือหายที่โรงเรียนได้อย่างไร

What had they eaten before dinner?
พวกเขากินอะไรมาก่อนอาหารมื้อค่ำ

When had you driven a sports car?
คุณได้ขับรถสปอร์ตเมื่อไหร่

Where had her dad invested the money?
พ่อของเธอเอาเงินไปลงทุนที่ไหน

Why had you sold the house?
คุณขายบ้านทำไม

โครงสร้างคำถาม Wh- question แบบ negative รูปอดีต

ประโยคคำถามเช่นนี้ เป็นการถามประธานถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่ไม่ได้เกิดในอดีต

คำถาม + had + ประธาน + not + กริยาช่อง 3 (V.3)?

ตัวอย่าง

Why had the party not started yet?
ทำไมงานเลี้ยงยังไม่เริ่ม

How had they not found the treasure?
พวกเขาหาสมบัติไม่เจอได้อย่างไร

Why had they not cheered me?
ทำไมพวกเขาถึงไม่สนับสนุนฉัน

With whom had you not worked in the project?
คุณไม่ได้ทำงานกับใครบ้างในโครงการนี้

Why had you not written this article?
ทำไมคุณถึงไม่เขียนบทความนี้ให้เสร็จก่อน

โครงสร้างคำถาม Who รูปอดีตกาลสมบูรณ์

ประโยคคำถาม Who ถูกใช้เมื่อมีการกระทำหรือเหตุการณ์เกิดขึ้น แต่ไม่ทราบประธานผู้กระทำเหตุการณ์นั้น

Who + had + กริยาช่อง 3 (V.3)?

ตัวอย่าง

Who had taken my book?
ใครหยิบหนังสือของฉันไป

Who had dropped you at home?
ใครมาส่งคุณที่บ้าน

โครงสร้างคำถาม Who รูปอดีตกาลสมบูรณ์ แบบ negative

ประโยคคำถาม Who แบบ negative ถูกใช้เมื่อมีประธานที่เราไม่ทราบว่าเป็นใคร ไม่ได้กระทำหรืองดเว้นกระทำสิ่งใด

Who + had not + กริยาช่อง 3 (V.3)?

ตัวอย่าง

Who had not watch this drama series?
ใครยังไม่ได้ดูละครดราม่า

Who had not go to the new restaurant?
ใครยังไม่ได้ไปร้านอาหารแห่งใหม่

โครงสร้างคำถาม Which รูปอดีตกาลสมบูรณ์

คำถามที่ใช้ Which เป็นการบอกให้เลือกอย่างสิ่งใด จะมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

Which + กรรม + had + ประธาน + กริยาช่อง 3 (V.3)?

การใช้ Which อีกแบบ คือ การถามว่าประธานคนใด หรือสิ่งใดเป็นผู้กระทำ

Which + ประธาน + had + กริยาช่อง 3 (V.3)?

ตัวอย่าง

Which company had you worked in?
บริษัทไหนบ้างที่คุณไม่เคยทำงานด้วย

Which country had you been before you went to school?
คุณไปประเทศไหนบ้างก่อนที่คุณจะเข้าโรงเรียน

Which student had failed math exam last year?
นักเรียนคนไหนสอบตกวิชาคณิตปีที่แล้ว

โครงสร้างคำถาม Which รูปอดีตกาลสมบูรณ์ แบบ negative

คำถามเช่นนี้เป็นการถามประธานให้เลือกตอบสิ่งที่ประธานไม่ได้เลือกในอดีต

Which + กรรม + had + ประธาน + not + กริยาช่อง 3 (V.3)?

ถามว่าประธานคนใด หรือสิ่งใดไม่ได้เป็นผู้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Which + ประธาน + had not + กริยาช่อง 3 (V.3)?

ตัวอย่าง

Which outfit had you not worn for trekking?
ชุดไหนที่คุณไม่ได้ใส่ตอนไปเดินเขา

Which snack had you not eaten before you left the meeting?
คุณไม่ได้ทานขนมอันไหนบ้างก่อนคุณจะออกจากห้องประชุม

Which staff had not arrived when the manager called?
พนักงานคนไหนยังไม่มาถึงตอนที่ผู้จัดการโทรมา?

ประโยคแบบ Past Perfect Tense พบได้บ่อยในงานเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงไปแล้วให้บุคคลอื่นๆ ฟัง เนื่องจากเป็นการเล่าเรื่องราวในอดีตที่จบลงอย่างสมบูรณ์ มักไม่มีผลกระทบหรือเหตุการณ์ต่อเนื่องใดๆ ในปัจจุบัน

Tense ภาษาอังกฤษอื่นๆ มีดังต่อไปนี้

การเล่าเหตุการณ์ในอดีตในวงสนทนาภาษาอังกฤษ บ่อยครั้งที่ถูกเล่าแบบรวบรัดโดยใช้แค่ Past Simple Tense ดังนั้นเราจึงอาจไม่ได้ยินการใช้ Tense ในลักษะนี้บ่อยนัก แต่การเรียน Tense นี้อาจมีประโยชน์ต่อนักเรียนที่ต้องการเตรียมสอบต่างๆ เช่น TOEIC IELTS เป็นต้น

การเรียนภาษาอังกฤษปัจจุบันสะดวกขึ้นอย่างมากและยังมีหนังสือสอนภาษาอังกฤษอีกมากมายที่จะช่วยให้คุณเก่งภาษาอังกฤษได้

อัพเดทล่าสุด: