เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาอังกฤษ

คุณครูสอนภาษาอังกฤษที่อุบลราชธานี

Teacher Thank

English Teacher Thank รับสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษา คนวัยทำงานที่ต้องการพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ทักษะการฟังและสนทนาภาษาอังกฤษ สอนทั้งระบบออนไลน์ ระบบตัวต่อตัว แบบกลุ่มไม่เกิน 10คนและแบบเดี่ยว


Arita Pawang

ชื่อ นางสาว อาริตา ภะวัง (กีตาร์)
การศึกษา ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ UBRU
รับสอนออนไลน์ เด็กที่ต้องการพื้นฐานถึงสื่อสารได้ หรือตามที่ผู้เรียนต้องการเรียน


YD

I am an English teacher. Teaching is my life. :D


Arita

สอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน สนทนา การออกเสียง การอ่าน และคำศัทพท์+โครงสร้าง หรือตามที่น้องๆต้องการเรียนในบทนั้นๆ ระดับประถม
มัธยมต้น-ม3ค่ะ


Kanya

ปัจจุบันผู้สอน สอนภาษาอังกฤษในระดับมหาลัย และวิชาที่สอนเป็นหลักคือ วิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ(เน้นการออกเสียง) และวิชาการฟังและพูดภาษาอังกฤษ
อาศัยและศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา ๑๗ ปี และขณะนี้กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาการสื่อสาร

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
BestKru © 2014-2017