Past Continuous Tense คืออะไร สรุปวิธีใช้ หลักการและโครงสร้าง

Past Continuous Tense คือ ประโยคอดีตกาลต่อเนื่อง ใช้พูดถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นและดำเนินอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่ระบุไว้ในอดีต มักมีคำวิเศษณ์บอกเวลาที่แน่นอนประกอบอยู่ในประโยค เช่น at 10 o’clock last night, at this time yesterday เป็นต้น

ประโยค Past Continuous Tense ยังสามารถใช้กล่าวถึงเหตุการณ์สองเหตุการณ์ ที่กำลังดำเนินอยู่พร้อมกันในอดีต หรือสองเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกัน เหตุการณ์ที่เกิดก่อนจะใช้ Past Continuous Tense ส่วนเหตุการณ์สั้นๆที่แทรกเข้ามาจะใช้ประโยค Past Simple Tense และมักมีคำเชื่อมประโยค เช่น while, as, when อยู่เสมอ

Past Continuous Tense เป็นส่วนหนึ่งของ Past Tense ซึ่งประกอบด้วยประโยคปัจจุบันกาลแบบอื่นๆ อีก คือ Past Simple Tense, Past Perfect Tense และ Past Perfect Continuous Tense

ประโยคอดีตกาลต่อเนื่องในภาษาอังกฤษสามารถเขียนได้ 2 วิธี คือ

  • Active Voice คือ ประโยคที่ประธานเป็นผู้กระทำกริยาโดยตรงในอดีต ประโยคเช่นนี้จะมีกรรมมารองรับหรือไม่ก็ได้
  • Passive Voice คือ ประโยคที่เน้นไปที่กรรมหรือผู้ถูกกระทำในอดีต ประโยคเช่นนี้จะย้ายกรรมหรือผู้ถูกกระทำในอดีตมาทำหน้าที่ประธานในประโยค คำกริยาในประโยคแบบ Passive Voice จะเป็นคำกริยาช่อง 3 (V.3) หรือที่เรียกว่า Past Participle

การเติม ing ท้ายคำกริยา

เราจะสามารถสังเหตุได้ว่าประโยคอดีตกาลต่อเนื่องจะต้องเติม -ing ที่ท้าย infinitive verb หรือ คำกริยาช่อง 1 ซึ่งหลักการเติม -ing ในคำกริยามีดังต่อไปนี้

  • กริยาที่ลงท้ายด้วย e และตัว e ไม่ออกเสียง ให้ตัด e ทิ้งก่อนแล้วจึงเติม ing เช่น arguing, writing, taking, moving เป็นต้น
  • กริยาที่ลงท้ายด้วย ee สามารถเติม ing ท้ายคำได้เลย เช่น seeing, agreeing, freeing เป็นต้น
  • กริยาที่ลงท้ายด้วย ie ให้เปลี่ยน ie เป็น y ก่อนแล้วค่อยเติม ing เช่น dying, tying, lying เป็นต้น
  • กริยาที่มีพยางค์เดียว สระตัวเดียวและตัวสะกดตัวเดียว ให้เพิ่มตัวสะกดอีกหนึ่งตัวแล้วจึงเติม ing เช่น running, getting, digging, stopping, sitting เป็นต้น
  • กริยาสองพยางค์ พยางค์หลังออกเสียงหนักและมีสระตัวเดียว ตัวสะกดตัวเดียว ให้เพิ่มตัวสะกดอีกหนึ่งตัวเช่นกัน เช่น referring, beginning, occurring เป็นต้น

การผันกริยา Verb to be ในประโยครูปอดีต

verb to be เป็นกริยาช่วย (auxiliary verb) ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนรูปตามประธานของประโยค ในประโยครูปอดีต เราจะต้องผัน verb to be ให้อยู่ในรูปอดีตด้วย เราสามารถเลือกใช้ verb to be รูปอดีตได้ตามประธานดังต่อไปนี้

ประธานVerb to be
Iwere
Wewere
Youwere
Theywere
Hewas
Shewas
Itwas
โครงสร้าง Past Continuous Tense
โครงสร้าง Past Continuous Tense

ประโยคบอกเล่ารูปอดีตกาลต่อเนื่อง

คือ การเล่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นหรือดำเนินอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต ตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจน

โครงสร้างประโยคบอกเล่ารูปอดีตกาลต่อเนื่อง active voice

ประธาน + verb to be รูปอดีต + กริยาช่อง 1 เติม ing

ตัวอย่าง

She was cleaning the room at 9 o’clock yesterday.
เก้าโมงเมื่อวานนี้ เธอกำลังทำความสะอาดห้อง

When I saw Susan, she was watering in the garden.
ตอนผมเจอซูซาน เธอกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่

โครงสร้างประโยคบอกเล่ารูปอดีตกาลต่อเนื่อง passive voice

กรรม + verb to be รูปอดีต + being + กริยาช่อง 3 (V.3)

ตัวอย่าง

The kids were being taught in a weird way (by their dad).
เด็กๆกำลังถูกสอนด้วยวิธีแปลกประหลาด (โดยพ่อของพวกเขา)

The show was being played at a big hall at this time yesterday.
เมื่อวานเวลาเดียวกันนี้ การแสดงกำลังเล่นอยู่ที่ห้องโถงใหญ่

ประโยคปฏิเสธรูปอดีตกาลต่อเนื่อง

คือ ประโยคปฏิเสธการกระทำหรือเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในอดีต ประโยคปฏิเสธจะมีคำว่า not ที่แปลว่า “ไม่ได้…” กำกับอยู่ในประโยค

เมื่อเราใช้ประโยคปฏิเสธที่มีคำว่า “not” ตามหลังคำกริยา บ่อยครั้งที่เราพบเจ้าของภาษาจะย่อคำนั้นให้สั้นลง เรียกว่า Contraction หรือ การย่อคำ ในประโยคอดีตกาลต่อเนื่องเราจะพบการย่อคำ เช่น wasn’t หรือ weren’t เป็นต้น

โครงสร้างประโยคปฏิเสธรูปอดีตกาลต่อเนื่อง active voice

ประธาน + verb to be รูปอดีต + not + กริยาช่อง 1 เติม ing

ตัวอย่าง

My girlfriend was not (wasn’t) telling me the truth.
แฟนผมไม่ได้พูดความจริงกับผม

You were not (weren’t) doing your homework at 9 o’clock last Monday.
จันทร์ที่แล้วเวลาเก้าโมง คุณไม่ได้กำลังทำการบ้านอยู่

โครงสร้างประโยคปฏิเสธรูปอดีตกาลต่อเนื่อง passive voice

ประโยค passive voice เช่นนี้จะมีโครงสร้าง 2 แบบ ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ verb to be หรือ get ในประโยค

กรรม + verb to be รูปอดีต + not + being + กริยาช่อง 3 (V.3)

ตัวอย่าง

The wedding was not being planned by them.
งานแต่งงานไม่ได้กำลังถูกวางแผน (โดยพวกเขา)

The guitar was not being played by her this time yesterday.
เวลานี้ของเมื่อวาน กีต้าร์ไม่ได้ถูกเธอเล่น (โดยเธอ)

ประโยคคำถาม Yes/No รูปอดีตกาลต่อเนื่อง

คือ การถามเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหรือดำเนินอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งที่ระบุชัดเจนในอดีต โดยถามเพื่อต้องการคำตอบว่า ใช่/ไม่ใช่ (Yes/No) เท่านั้น

โครงสร้างประโยคคำถาม Yes/No รูปอดีตกาลต่อเนื่อง active voice

Verb to be รูปอดีต + ประธาน + กริยาช่อง 1 เติม ing ?

Verb to be รูปอดีต + ประธาน + not + กริยาช่อง 1 เติม ing ?

ตัวอย่าง

Was I surfing the internet when the phone rang?
ฉันกำลังเล่นอินเตอร์เน็ตอยู่หรือเปล่าตอนมีคนโทรเข้ามา

Was I not surfing the internet when the phone rang?
ฉันไม่ได้กำลังเล่นอินเตอร์เน็ตอยู่ใช่มั้ย ตอนมีคนโทรเข้ามา

Were you closing the door at 9 P.M.?
ตอนสามทุ่มคุณกำลังปิดประตูอยู่หรือเปล่า

Were you not closing the door at 9 P.M.?
ตอนสามทุ่มคุณไม่ได้กำลังปิดประตูอยู่ใช่มั้ย

โครงสร้างประโยคคำถาม Yes/No รูปอดีตกาลต่อเนื่อง passive voice

Verb to be รูปอดีต + ประธาน + being + กริยาช่อง 3 (V.3) ?

Verb to be รูปอดีต + ประธาน + not + being + กริยาช่อง 3 (V.3) ?

ตัวอย่าง

Was the thief being chased by them?
ขโมยถูกพวกเขาไล่ล่าอยู่หรือเปล่า

Was the thief not being chased by them?
ขโมยไม่ได้ถูกพวกเขาไล่ล่าอยู่ใช่มั้ย

Was the article being typed by him?
บทความนี้ถูกเขียน (โดยเขา) อยู่หรือไม่

Was the article not being typed by him?
บทความนี้ไม่ได้ถูกเขียน (โดยเขา) อยู่ใช่มั้ย

ประโยคคำถาม Wh- questions รูปอดีตกาลต่อเนื่อง

ประโยคคำถามแบบ Wh- questions เป็นประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำถามดังต่อไปนี้

Whoใคร
Whomใคร
Whatอะไร
Whichอันไหน
Whenเมื่อไหร่
Whereที่ไหน
Whyทำไม
Howอย่างไร

โครงสร้างคำถาม Wh- questions รูปอดีตกาลต่อเนื่อง

โครงสร้างนี้ใช้สำหรับถามถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในอดีต ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้

คำถาม + verb to be รูปอดีต + ประธาน + กริยาช่อง 1 เติม ing?

ตัวอย่าง

Where was John flying to at 11 A.M. yesterday?
เมื่อวานนี้ตอนสิบเอ็ดโมงเช้า จอห์นกำลังบินไปที่ไหน

What was her dog eating at 6 o’clock yesterday?
เมื่อวานนี้ตอนหกโมง สุนัขของเธอกินอะไร

What was the officer telling him?
เจ้าหน้าที่พูดอะไรกับเขา

Where was she going while her mom was reading a book ?
เธอกำลังไปไหนตอนที่แม่เธอกำลังอ่านหนังสืออยู่

Why was the train running late last night?
เมื่อคืนนี้ทำไมรถไฟถึงมาช้า

โครงสร้างคำถาม Wh- questions แบบ negative รูปอดีตกาลต่อเนื่อง

ประโยคคำถามเช่นนี้ เป็นการถามถึงประธานหรือถามประธานเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือการกระทำที่ไม่ได้เกิดขึ้นในอดีต โดยการกระทำหรือเหตุการณ์นั้นๆ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ ช่วงเวลาหนึ่งที่แน่นอนในอดีต

คำถาม + verb to be รูปอดีต + ประธาน + not+ V.1 เติม ing?

ตัวอย่าง

How was your motorbike not working?
มอเตอร์ไซค์ของคุณใช้งานไม่ได้อย่างไรบ้าง

What were the children not eating for dinner last night?
เด็กๆไม่ได้กินอะไรบ้างตอนอาหารมื้อค่ำเมื่อคืนนี้

Why were you not sleeping yesterday?
เมื่อวานนี้ ทำไมคุณไม่ยอมนอน

Where were they not going?
พวกเขาไม่ได้ไปที่ไหนบ้าง

Why was the bus not running at 9 o’clock last night?
เมื่อคืนสามทุ่ม ทำไมไม่มีรถบัสวิ่ง

โครงสร้างคำถาม Who รูปอดีตกาลต่อเนื่อง

ประโยคคำถาม Who ถูกใช้เมื่อมีการกระทำหรือเหตุการณ์ต่อเนื่องเกิดขึ้นในอดีตในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่ทราบประธานผู้กระทำเหตุการณ์นั้น

Who + verb to be รูปอดีต + กริยาช่อง 1 เติม ing?

ตัวอย่าง

Who were my son she playing with last night?
ลูกชายของฉันเล่นอยู่กับใครเมื่อคืนนี้

Who was are you talking to at 7 A.M. yesterday?
ใครที่คุณกำลังคุยอยู่ตอนเจ็ดโมงเช้าเมื่อวานนี้

โครงสร้างคำถาม Who รูปอดีตกาลต่อเนื่อง แบบ negative

ประโยคคำถาม Who แบบ negative ถูกใช้เมื่อมีประธานที่เราไม่ทราบว่าเป็นใคร ไม่ได้กระทำหรืองดเว้นกระทำสิ่งใดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต

Who + verb to be รูปอดีต + not + กริยาช่อง 1 เติม ing?

ตัวอย่าง

Who were the children not playing with at 10 p.m. last night ?
เมื่อคืนนี้สี่ทุ่ม เด็กๆไม่ได้เล่นกับใครบ้าง

Who was not cleaning the floor when you were sleeping?
ใครที่เป็นคนทำความสะอาดพื้นตอนคุณนอนหลับอยู่

โครงสร้างคำถาม Which รูปอดีตกาลต่อเนื่อง

คำถามที่ใช้ Which เป็นการถามถึงการกระทำสิ่งใดส่ิงหนึ่ง ณ ช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ซึ่งจะมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

Which + กรรม + verb to be รูปอดีต + ประธาน + กริยาช่อง 1 เติม ing?

ตัวอย่าง

Which outfit were you trying on at the shop?
ชุดไหนที่คุณกำลังลองตอนอยู่ที่ร้าน

Which movie was she watching?
หนังเรื่องไหนที่เธอกำลังดูอยู่

โครงสร้างคำถาม Which รูปอดีตกาลต่อเนื่อง แบบ negative

คำถามเช่นนี้เป็นการถามประธานให้เลือกตอบสิ่งที่ประธานไม่ได้เลือกกระทำ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต

Which + กรรม + verb to be รูปอดีต + ประธาน + not + กริยาช่อง 1 เติม ing?

ตัวอย่าง

Which song were the kids not singing at noon yesterday?
เพลงไหนที่เด็กๆไม่ได้ร้องอยู่ เมื่อวานนี้ตอนเที่ยง

Which dessert were you not eating when I saw you last week?
คุณไม่ได้กินขนมอันไหน ตอนที่ผมเจอคุณสัปดาห์ที่แล้ว

หากนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษเพราะต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ การเรียน Past Continuous Tense เป็น Tense ที่ช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจลำดับเวลาการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างไม่ติดขัด และเข้าใจเรื่องราวที่นักเรียนเล่าได้ดีมากขึ้นในวงสนทนา นอกจากนี้ Tense นี้ยังมีความจำเป็นอย่างมากในการเขียนเล่าเหตุการณ์เป็นภาษาอังกฤษ เช่น การเขียนบันทึกประจำวันภาษาอังกฤษ เขียนสรุปการประชุมภาษาอังกฤษ หรือการเขียนเล่าเรื่องภาษาอังกฤษ เป็นต้น เราสามารถกล่าวได้ว่า การเรียน Tense หรือไวยากรณ์เป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเชี่ยวชาญ ไม่ว่านักเรียนจะอยู่ในวัยเรียน หรือผู้ใหญ่วัยทำงานก็ตาม แม้เรื่องไวยากรณ์จะเป็นเรื่องยากเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนหัวข้ออื่นๆ แต่นักเรียนก็สามารถเลือกหนังสือสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หรือหาครูสอนภาษาอังกฤษที่เข้าใจหลักไวยากรณ์อย่างดี เพื่อช่วยให้นักเรียนเก่งภาษาอังกฤษได้

อัพเดทล่าสุด: