แชร์บทความนี้

ทำให้คุณดูฉลาด ในที่นี้หมายถึงความฉลาดในการเลือกใช้คำ เหมือนกับภาษาไทยที่เวลาเราพูด หรือเขียนเรียงความก็ตาม การใช้คำเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาจะทำให้เรื่องที่คุณกำลังสื่อสารนั้นฟังดูไม่สละสลวยเท่าไหร่ ภาษาอังกฤษก็เช่นกัน ในความหมายเดิมที่เราต้องการจะสื่อนั้นหากมีการเล่นกับคำศัพท์หรือหลีกเลี่ยงใช้คำอื่นที่ยังคงความหมายเดิม จะทำให้การพูดหรือเรื่องที่คุณสื่อสารน่าฟังและน่าสนใจมากขึ้น

แสดงความคิดเห็นส่วนตัว

 • I think ...
 • It seems to me ...
 • (Personally,) I believe ...
 • From my point of view ...
 • (Personally,) I feel ...
 • In my view / opinion ...
 • To my way of thinking, ...

เท่าที่เห็น, เท่าที่รู้

 • As I see it, ...
 • For all I know, ...
 • As far as I can see, ...
 • To my knowledge, ...
 • To the best of our knowledge, ...
 • So far as we know, ...

อันที่จริง, ความจริงคือ

 • Actually, ...
 • The thing is ...
 • The fact is ...
 • As a matter of fact, ...

ประเด็นของเรื่อง

 • What matters here is ...
 • It is vital to note that ...
 • It's important to keep in mind that ...
 • It's important to remember that ....
 • An important point is that ...

ผลปรากฏว่า

 • It turned out that ...
 • It appeared that ...

ผลลัพธ์ที่ไม่น่าแปลกใจ(อาจจะคาดไว้แล้วว่าต้องเป็นเช่นนั้น)

 • It is no great surprise that ...
 • It is not surprising that ...
 • It comes as no surprise that ...
 • Small wonder that ...

การคาดเดา

 • I guess ...
 • At my best guess, ...
 • We can assume that ...

นอกจากนั้น

 • Moreover ...
 • What's more, ...
 • Furthermore, ...
 • Besides, ...
 • To add to it, ...
 • In addition, ...

พูดสั้นๆได้ว่า

 • In a word, ...
 • In a nutshell, ...
 • In short, ...
 • To make a long story short, ...
 • To put it in a nutshell ...
 • To crown it all ...

ข้อสรุปคือ

 • Summing it up, ...
 • So, to sum it up, ...
 • In conclusion, ...

และคำอื่นๆที่ได้ยินบ่อยๆ เช่น

On the other hand ...พูดถึงอีกมุมมองหนึ่งที่แตกต่างจากมุมมองเดิมที่เพิ่งพูดไป
Luckily / Fortunately ...โชคดีที่
Unfortunately ...โชคไม่ดีที่
It's well known that ...เป็นที่รู้กันดีว่า
What's worse, ...ที่แย่ไปกว่านั้น

นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่นำมาแสดงเท่านั้น หลายคนอาจจะรู้มากกว่านี้ หรือรู้ในคำอื่นๆที่ต่างกันไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี ยิ่งรู้ศัพท์มากก็สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้สนุกมากยิ่งขึ้น และทำให้เรียนภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

ติดตามเราเพื่อได้รับความรู้มากขึ้น

สนใจอยากเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เพิ่มเติมหรือไม่? เรามีคนที่จะช่วยคลายข้อสงสัยให้คุณได้

กดดูรายการครูสอนภาษาอังกฤษ
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 BestKru