แชร์บทความนี้

การบอกคิดถึงนอกจากจะบอกแบบตรงๆแล้ว ยังสามารถบอกวิธีอื่นๆซึ่งสามารถทำให้คนฟังเข้าใจความคิดถึงของเราได้ลึกซึ้งกว่าการบอกแบบตรงๆได้อีกด้วย

คิดถึงอะไรของคนนั้นๆ

I miss your …

ตัวอย่างเช่น

 • smile — รอยยิ้ม
 • laugh — การหัวเราะ
 • face — ใบหน้า

เราสามารถใส่คำขยายเพิ่มเติมสิ่งที่เราคิดถึงของคนๆนั้น เช่น

 • cute — น่ารัก
 • beautiful — สวย
 • cheerful — ร่าเริง
 • bright — สดใส, สว่าง
 • joyful — ร่าเริง, สนุกสนาน

ตัวอย่างการใช้ในประโยค

I miss your beautiful smile.
(ฉันคิดถึงรอยยิ้มอันสวยงามของคุณ)
I miss your cheerful laugh.
(ฉันคิดถึงการหัวเราะอย่างร่าเริงของคุณ)

คิดถึงการทำกิจกรรมกับคนๆนั้น

ใช้ประโยคด้านล่างนี้และเติมกริยาการทำกิจกรรมน้ัน โดยเปลี่ยนคำกริยาให้กลายเป็นคำนามด้วยการเติม -ing ท้ายคำกริยา

I miss … with you.

ตัวอย่าง เช่น

 • drive = driving — ขับรถ
 • bicycle = bicycling — ปั่นจักรยาน
 • share = sharing — แชร์, แบ่งกัน
 • go = going — ไป
 • travel = traveling — ท่องเที่ยว

ตัวอย่างการใช้ในประโยค

I miss driving around in the car with you.
(ฉันคิดถึงการขับรถเล่นกับคุณ)
I miss traveling with you.
(ฉันคิดถึงการไปเที่ยวกับคุณ)

การแสดงความปรารถนาในใจ

ด้วยการขึ้นประโยคว่า I wish.... ซึ่งเป็นการแสดงความปรารถนาในใจที่เป็นไปไม่ได้ในขณะนี้ไม่ว่าจะเพราะเหตุผลใดๆก็ตาม ใช้ในการแสดงความคิดถึง หรือบอกให้รู้ว่าผู้พูดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความปรารถนานั้นเป็นจริง

I wish I could ….
(ฉันปรารถนาที่จะ/ฉันอยากจะ…)

ตัวอย่างเช่น

 • see your beautiful face — มองใบหน้าที่สวยงามของคุณ
 • hold your hands — จับมือของคุณ
 • hug you — กอดคุณ

ตัวอย่างการสร้างประโยค เช่น

I wish I could see your beautiful face right now.
(ฉันอยากจะเห็นใบหน้าอันสวยงามของคุณตอนนี้จัง)
I wish I could hold you close to me.
(ฉันอยากจะกอดคุณไว้ข้างๆฉัน)

ปรารถนาที่จะทำสิ่งใดด้วยกัน

I wish we were…
(ฉันอยากให้เรา…)

ตัวอย่างเช่น

 • on the beach — อยู่บนชายหาดด้วยกัน
 • having dinner — ทานอาหารเย็น
 • laying down — นอน

ตัวอย่างการสร้างประโยค เช่น

I wish we were on the beach together right now.
(ฉันวาดฝันว่าเรากำลังอยู่บนชายหาดด้วยกันขณะนี้)
I wish we were laying down next to each other.
(ฉันหวังว่าเรากำลังนอนอยู่ข้างๆกัน)

เราสามารถใส่คำกริยาวิเศษณ์เพื่อขยายความหมายการกระทำนั้นให้ชัดเจนขึ้นได้ เช่น together(ด้วยกัน), right now(ตอนนี้), with/to each other(แก่กันและกัน) เป็นต้น

การจินตนาการถึงคนๆนั้น

การแสดงความคิดถึงโดยการบอกว่าเรากำลังจินตนาการคนๆนั้นอยู่ข้างๆเราขณะนี้

I am...right now.

ตัวอย่างเช่น

 • seeing you smiling — มองเห็นคุณกำลังยิ้ม
 • hearing you laughing — ได้ยินเสียงคุณหัวเราะ

ตัวอย่างการสร้างประโยค เช่น

I am seeing you smiling at me right now.
(ฉันจินตการคุณยิ้มให้ฉันในขณะนี้)
I am hearing you laughing out loud with happiness right now.
(ฉันจินตการคุณกำลังหัวเราะเสียงดังอย่างมีความสุขในขณะนี้)
ติดตามเราเพื่อได้รับความรู้มากขึ้น

สนใจอยากเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เพิ่มเติมหรือไม่? เรามีคนที่จะช่วยคลายข้อสงสัยให้คุณได้

กดดูรายการครูสอนภาษาอังกฤษ
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 BestKru