สถานที่ท่องเที่ยวสงขลาภาษาอังกฤษ

“นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้” คือ คำขวัญประจำจังหวัดสงขลา บอกเล่าถึงเสน่ห์ของเมืองสงขลาที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้แวะมาเยี่ยมเยือน บทความนี้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดสงขลาเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้การฝึกภาษาอังกฤษของคุณน่าสนุกมากยิ่งขึ้น

คำบรรยายเมืองสงขลา

“สงขลา” ในภาษาอังกฤษเขียนว่า Songkhla ซึ่งอ่านออกเสียงตามภาษาไทย และใช้คำว่า Province แปลว่า “จังหวัด” หรือ คำว่า City ที่แปลว่า “เมือง” ต่อท้าย เพื่อเน้นให้ทราบว่าสงขลาเป็นชื่อจังหวัดหรือชื่อเมืองนั่นเอง ความน่าสนใจของจังหวัดหรือเมืองสงขลาสามารถบรรยายได้ดังต่อไปนี้

 • a southern hub of commerce and transportation
  ศูนย์กลางทางการค้าและการขนส่งของภาคใต้
 • the largest freshwater lake in Thailand
  ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • the gateway to the neighboring countries
  ประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
 • Multiracial population with specific culture
  ประชากรหลากหลายเชื้อชาติเกิดเป็นวัฒนธรรมเฉพาะตัว
 • surrounded by Songkhla Lake, Samila Beach and the Gulf of Thailand
  ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบสงขลา หาดสมิหลาและอ่าวไทย

ตัวอย่าง

Songkhla City is surrounded by Songkhla lake, Samila Beach and the Gulf of Thailand.
เมืองสงขลาถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบสงขลา หาดสมิหลาและอ่าวไทย

Songkhla City has the largest freshwater lake in Thailand.
เมืองสงขลามีทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

สะพานติณสูลานนท์

คำว่า “สะพาน” ในภาษาอังกฤษ คือ Bridge ดังนั้น “สะพานติณสูลานนท์” ในภาษาอังกฤษจึงใช้คำว่า Tinsulanonda Bridge

 • the longest concrete bridge in Thailand
  สะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
 • connects the coast of Koh Yor to the coast of Songkhla City
  เชื่อมระหว่างชายฝั่งของเกาะกับชายฝั่งเมืองสงขลา
 • one of the most Instagrammable landmarks in Songkhla
  เป็นหนึ่งในจุดที่น่าถ่ายรูปลงอินสตาแกรมมากที่สุดในจังหวัดสงขลา
 • gets you over the Songkhla Lake, the most beautiful jaw dropping lakes in Thailand
  พาคุณข้ามผ่านทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบที่สวยที่สุดในประเทศไทย
 • was constructed during Prime Minister Prem Tinsulanonda era.
  สร้างขึ้นในสมัยของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี

ตัวอย่าง

The Tinsulanonda Bridge is the longest concrete bridge in Thailand.
สะพานติณสูลานนท์เป็นสะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

The Tinsulanonda Bridge was constructed during Prime Minister Prem Tinsulanonda era.
สะพานติณสูลานนท์สร้างขึ้นในสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี

หาดสมิหลา

คำว่า “หาด” หรือ “ชายหาด” ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Beach และเขียนทับศัพท์คำว่า “สะมิหลา” ว่า Samila ดังนั้น “หาดสะมิหลา” ในภาษาอังกฤษก็คือ Samila Beach

 • one of Thailand’s most iconic beaches
  หนึ่งในชายหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศไทย
 • located only 2.5 kilometers from Songkhla Municipality Fresh Market.
  อยู่ห่างจากตลาดสดเทศบาลเมืองสงขลาเพียง 2.5 กิโลเมตร
 • the Golden Mermaid Statue stands as a symbol of Songkhla
  รูปปั้นนางเงือกเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งเมืองสงขลา
 • spotless golden sand beach with plenty of tall shady pine trees
  หาดทรายสีทองสะอาดตาพร้อมด้วยทิวสนสูงใหญ่อันร่มรื่น
 • the best destination to visit if you need relaxation
  จุดหมายที่ดีที่สุดเมื่อคุณต้องการการพักผ่อน

ตัวอย่าง

Samila Beach is located only 2.5 kilometers from Songkhla Municipality Fresh Market.
หาดสมิหลาอยู่ห่างจากตลาดสดเทศบาลเมืองสงขลาเพียง 2.5 กิโลเมตร

Samila Beach is one of Thailand’s most iconic beaches
หาดสมิหลาเป็นหนึ่งในชายหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศไทย

ตลาดกิมหยง

“กิมหยง” เขียนทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษว่า Kim Yong หากจะเรียก “ตลาดกิมหยง” เป็นภาษาอังกฤษ เราจะใช้คำว่า Kim Yong Market เพราะคำว่า Market แปลว่า “ตลาด” นั่นเอง

 • the biggest indoor market in the center of Hat Yai
  ตลาดในร่มที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองหาดใหญ่
 • one of the most popular market in Thailand
  หนึ่งในตลาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย
 • famous for selling products from neighboring countries
  มีชื่อเสียงในการขายสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน
 • open from morning till night everyday
  เปิดทุกวันตั้งแต่เช้าถึงดึก
 • most visitors come here for fresh fruits, dried fruits, snacks and nuts
  ผู้ที่แวะมาเยี่ยมเยียนส่วนใหญ่ จะมาเพื่อซื้อผลไม้สด ผลไม้แห้ง ขนมและถั่วต่างๆ

ตัวอย่าง

Kim Yong Market is famous for selling products from neighboring countries especially from Malaysia.
ตลาดกิมหยงมีชื่อเสียงในการขายสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศมาเลเซีย

Kim Yong Market is open from morning till night everyday.
ตลาดกิมหยงเปิดทุกวันตั้งแต่เช้าถึงดึก

มัสยิดกลางสงขลา

คำว่า “มัสยิด” แปลเป็นภาษาอังกฤษ คือ Mosque ส่วนคำว่า “กลาง” ในที่นี้คือ “ศูนย์กลาง” ในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า Central และคำว่า “สงขลา” เขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Songkhla ซึ่งเมื่อนำทั้งสามคำมารวมกันจะใช้เรียกมัสยิดกลางสงขลาเป็นภาษาอังกฤษว่า Central Mosque of Songkhla

 • located on the main highway connecting Hat Yai District and Songkhla City
  ตั้งอยู่บนทางหลวงที่เชื่อมระหว่างเมืองหาดใหญ่กับเมืองสงขลา
 • the Taj Mahal of Thailand
  ทัชมาฮาลแห่งเมืองไทย
 • One of the most beautiful Muslim religious structure in Southern part of Thailand
  หนึ่งในมัสยิดที่งดงามที่สุดทางภาคใต้ของไทย
 • become a major tourist attraction in Songkhla
  กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของจังหวัดสงขลา
 • a symmetrical structure with a central golden dome on top
  โครงสร้างที่สมมาตร มีโดมสีทองตรงกลาง

ตัวอย่าง

Central Mosque of Songkhla is located on the main highway connecting Hat Yai District and Songkhla City.
มัสยิดกลางสงขลาตั้งอยู่บนทางหลวงที่เชื่อมระหว่างเมืองหาดใหญ่กับเมืองสงขลา

Central Mosque of Songkhla is known as the Taj Mahal of Thailand.
มัสยิดกลางสงขลาเป็นที่รู้จักกันดีในนามของทัชมาฮาลแห่งเมืองไทย

เกาะยอ

คำว่า “เกาะ” ในภาษาอังกฤษ ได้แก่ คำว่า Island ดังนั้นเราอาจจะเรียก “เกาะยอ” ว่า Yor Island แต่มักนิยมเรียกตามคำอ่านภาษาไทยว่า Koh Yor

 • exceptional local seafood restaurants
  ร้านอาหารทะเลท้องถิ่นที่เยี่ยมยอด
 • the perfect place to watch sunset in Songkhla
  สถานที่ดูพระอาทิตย์ตกดินที่สมบูรณ์แบบที่สุดในจังหวัดสงขลา
 • a small island in the middle of Songkhla Lake
  เกาะเล็กๆ กลางทะเลสาบสงขลา
 • about 30 minutes drive from Hat Yai district
  ขับรถประมาณ 30 นาทีจากเมืองหาดใหญ่
 • learning about southern culture at the Folklore Museum
  เรียนรู้วัฒนธรรมทางภาคใต้ที่พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา

ตัวอย่าง

Koh Yor is a small island in the middle of Songkhla Lake.
เกาะยอเป็นเกาะเล็กๆ กลางทะเลสาบสงขลา

There are plenty of exceptional local seafood restaurants at Koh Yor.
เกาะยอมีร้านอาหารทะเลท้องถิ่นที่ยอดเยี่ยมมากมาย

สงขลาเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการคมนาคมของภูมิภาคและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นทุกปี การใช้ภาษาอังกฤษในจังหวัดสงขลาจึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะการฟังและการพูด คุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษง่ายๆ จากการเรียนภาษาอังกฤษสงขลาหรือเรียนภาษาอังกฤษจากที่อื่นๆที่ใกล้บ้านคุณ เพียงเท่านี้ภาษาอังกฤษจะไม่เป็นอุปสรรคสำหรับคุณอีกต่อไป

อัพเดทล่าสุด: