เรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ตัวต่อตัว

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

Dr.Bird

 • 150 บาท/ชม
 • สอนออนไลน์

ครูเบิร์ดจบปริญญาตรี โท และเอก ทางวิทยาศาสตร์ จากต่างประเทศ เชียวชาญด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ด้านชีววิทยา ด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัยมามากกว่า 20 ปี สอนน้องๆเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยสาขาทางวิทยาศาสตร์ สาขาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เตรียมสอบเข้ามัธยมต้น มัธยมปลาย…

ครูแอม

 • 3 รีวิว
 • สอนออนไลน์

ครูแอม จบ ปริญญาเอก เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีประสบการติว ม ปลาย เตรียมสอบ ทำเกรด เตรียมสอบ สอวน เตรียมสอบเรียนต่อ GAt PAt 9วิชาสามัญ EP, Prem International school (IDP HL,SL, SAT, BMAT)
Hi there, Kru Amm PhD in Chemistry from Chiang Mai University. I have experience as a personal and group tutor…

Manlika.S

 • 200 บาท/ชม
 • สอนออนไลน์

ป. เอก วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (กำลังศึกษา)
รับสอนพิเศษ เรียนเดี่ยว หรือ กลุ่ม
วิทยาศาสตร์ ประถม ม.ต้น
ฟิสิกส์ ม.ปลาย
ติวเข้า ม.1 และ ม.4

สุกัญญา (ครูเนม) ชุ่มมั่น

 • 150 บาท/ชม
 • 26 รีวิว
 • สอนออนไลน์

การศึกษา จบจากคณะวิทยาศาสตร์ เคมี ม.ศิลปากร วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์
รับสอนวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป และคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่6 จนถึงมัธยมศึกษา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน เพิ่มเติม ม.1-ม.6
วิทยาศาสตร์ทั่วไป มัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยาศาสตร์(เคมี) มัธยมศึกษาตอนปลาย

ศานตมน เพ็งอุบล

 • 300 บาท/ชม
 • สอนออนไลน์

ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกรด 3.63
ปริญญาเอก Tokyo metropolitan University, Japan เกรด 4.00
รับสอนวิชาวิทยาศาสตร์ประถมปลาย, มัธยมต้น, มัธยมปลาย
เน้นการปรับพื้นฐาน, เพิ่มเกรด, เตรียมสอบเข้าระดับชั้น ม.1, ม.4
รับทั้ง ออนไลน์(online) , สอนสด(on site), คนเดียว, กลุ่ม

ครูวิโรจน์ (ลำปาง)(วศบ.ไฟฟ้าจุฬาฯ)

 • 12 รีวิว
 • สอนออนไลน์

Model Based Cognitive Neuroscience.
***สอนวิทย์คณิตโดยปรับพื้นฐานให้แกร่งพร้อมแข่งขันเข้าโรงเรียนชื่อ
ดังต่างๆ***
***รับปรึกษาและแนะนำการแก้ปัญหาการเรียนตกเกรดต่ำ***
***แนะนำวิธีการเรียนเก่งที่ถูกต้องและได้ผลอย่างรวดเร็ว***

SoyPhakasinee

 • สอนออนไลน์

สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
*เกียรตินิยมอันดับ1*
•สอนวิชา•
1.คณิตศาสตร์ ม.ต้น
2.วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

ธันยาภรณ์ ไวยโภคา

 • สอนออนไลน์

สอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ ป.1-ม.3
ผ่านระบบออนไลน์หรือที่บ้าน (ในเขตอ.หาดใหญ่)
ปูพื้นฐาน เพิ่มเกรด เรียนล่วงหน้า ติวสอบ สอนการบ้าน
สอนโดยครูจบวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรีเทคโนโลยีชีวภาพ (เกีรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโทชีววิทยาโมเลกุล
ประสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปี

Sasiphan Triphan

 • สอนออนไลน์

จบจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
ประสบการณ์ทำงาน
-2022 เคยทำงานเป็นคุณครูโรงเรียนเอกชน โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา สอนวิชาคณิตศาสตร์
-ปี 2018-2021 เป็นติวเตอร์รับสอนพิเศษ
สอน : อ.1-ป.6 เเละสอบเข้า ม.1

ครูพี่ยุ้ย-Science

 • 200 บาท/ชม
 • สอนออนไลน์

สอนพิเศษ Online “วิทยาศาสตร์ และ ฟิสิกส์”
📌 รับสอนพิเศษ
วิทยาศาสตร์
> ชั้นมัธยมต้น (ม.1 - ม.3)
ฟิสิกส์

ครูพลอย

 • 8 รีวิว
 • สอนออนไลน์

🎓Master of Science (Mathematics)
รับสอน •แบบตัวต่อตัว
•แบบกลุ่มย่อย 2- 6คน
รับสอน •ออนไลน์
รับสอน •ทดลองแลปวิทยาศาสตร์🔬

Megabrain room ติวเข้า สอนพิเศษ

 • 150 บาท/ชม
 • สอนออนไลน์

ชื่อ กชภัส รุจิอชิรกร (พี่นัท)
สอนพิเศษ/ติวเข้า ออนไลน์และออนไซต์
รับสอน/ติวน้องประถมปลาย น้องมัธยมต้นและปลาย
ราคากลุ่ม 3,200 บาท/16ชั่วโมง ต่อคน (กลุ่ม 2-3 คนเท่านั้น)
ติว/สอนตัวต่อต่อ (ราคาสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ)

D.Nitikorn

 • 300 บาท/ชม
 • 1 รีวิว
 • สอนออนไลน์

ประวัติการศึกษา
ผู้สอน: พี่ณัฐ (มีประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี)
ป.ตรี สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (เกรียตินิยมอันดับ 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ป.โท สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรอินเตอร์) วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ
ป.เอก สาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมี (หลักสูตรอินเตอร์)…

ปัทมาวรรณ ปัญญาดี

 • 180 บาท/ชม
 • สอนออนไลน์

- สอนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย
- science ประถม
- Math ประถม
- เป็นติวเตอร์
- สามารถติวออนไลน์ เลือกเวลาติวได้ ติวเดี่ยว หรือกลุ่ม

KruPa

 • 250 บาท/ชม
 • 2 รีวิว
 • สอนออนไลน์

👩‍🎓จบการศึกษา วิศกรรมเคมี มจพ
📝สอนแคลคูลัส เคมี คณิตศาสตร์
⏰มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี
🗓ใจเย็น เป็นกันเอง
🏷เน้นการสอนให้เข้าใจในหลักการ

ครูนุ่น biosci_online <only>

 • 600 บาท/ชม
 • สอนออนไลน์

จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา เกียรตินิยมอันดับ 1 (เกรดเฉลี่ย 3.54) มหาวิทยาลัยนเรศวร
จบปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ สาขาชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกรดเฉลี่ย 3.92)
ระดับปริญญาตรี ได้รับทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตลอดหลักสูตร
ระดับปริญญาโท ได้รับทุน PERCH-CIC ทุนร่วม ม.เชียงใหม่ กับ…

สิรอักษร เกียรติโพธิ์

 • สอนออนไลน์

จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้ากำลัง จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พี่มีทักษะการถ่ายทอดแนวคิดหลักการให้น้องๆเกิดความเข้าใจในวิชาการคำนวณ และเน้นให้เข้าใจธรรมชาติของภาษาอังกฤษ ไม่เน้นการท่องจำ เรียนกับพี่ไม่ซีเรียสแน่นนอนค่ะ ✌🏻

ครูอ๊อบสอนคณิตศาสตร์

 • 220 บาท/ชม
 • สอนออนไลน์

สวัสดีค่ะ ครูอ๊อบ สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะคะ ประสบการณ์การสอน 15 ปีและสอนในสถาบันกวดวิชามา 10. ปีค่ะ
คณิศาสตร์ : ติวสอบเข้า ม.1 , เพิ่มเกรด ม.1- ม.6 , ติวสอบเข้าม.4 และติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
สไตล์การสอน : เน้นพื้นฐานให้แน่น ต่อยอดในอนาคตได้ ปรับพื้นฐานสำหรับคนที่ไม่ถนัดคณิตศาสตร์…

Saowapa Sornprom

 • 1 รีวิว
 • สอนออนไลน์

- เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเซนคาเบรียล วิชาวิทยาศาสตร์
- เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน วิชาวิทยาศาสตร์
- เนื้อหา ม.3 วิทยาศาสตร์ นักเรียนโรงเรียนเซนคาเบรียล
- สอนภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาล 2 นักเรียนโรงเรียนพระกุมารเยซู ขอนแก่น
- สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5…

Jirapat Bell

 • 2 รีวิว
 • สอนออนไลน์

นายจิรพัฒน์ ลักษมีการค้า
👉ประวัติการศึกษา
ม.ต้น เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ม.ปลาย มหิดลวิทยานุสรณ์ (Mwits26)
ปัจจุบัน ศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. หลักสูตรทันต