เราจะช่วยคุณหาครูสอนวิทยาศาสตร์

ครูสอนวิทยาศาสตร์ที่เมืองชลบุรี

Fong

มีงานประจำ เป็นวิศวกร
เคยสอนฟิสิกส์-คณิต เด็กชั้น ป.4-ม.6
ว่างสอนได้ เสาร์-อาทิตย์


Tidarat Konhan

ออนไลน์: วันนี้

รับสอนพิเศษตัวต่อตัวในเมืองชลบุรี บางแสน บางพระ ศรีราชา 7วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์เคมีชีววิทยา เตรียมสอบเข้าแพทย์ ความถนัดแพทย์กสพท. Gatเชื่อมโยง ดูแลสอนการบ้านอนุบาล ประถม มัธยม เตรียมสอบเข้าร.ร.เตรียมทหาร สอบเข้าชลชาย ชลหญิง สาธิตม.บูรพา เตรียมการสอนอย่างดีทุกครั้งเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาที่ยากและลึกมากกว่าในห้องเรียน พร้อมชีทประกอบการเรียนที่มีโจทย์ข้อสอบจริงให้นักเรียนได้ฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ สอนที่ศูนย์หนังสือจุฬาม.บูรพา เซนทรัลชลบุรี หรือที่บ้านนักเรียน


Speak English

มีวิดิโอออนไลน์: เมื่อวานนี้

เรียนจบที่ประเทศ อังกฤษ
พูดภาษาไทยได้
มีประสบการณ์สอนที่เมืองไทย มากกว่า 7 ปี
ชื่อสถาบันติวเตอร์:
OMG Language Center บ้านสวน-ชลบุรี โทร 087-784-9968
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: Anglia Ruskin University
สอน**สนทนาภาษา*** อังกฤษ / จีน / ญี่ปุ่น / ฝรั่งเศษ / เยอรมัน
-- เพื่อติวสอบ หรือ ศึกษาต่อ ทั้งในและต่างประเทศ
--โทอิค / โทเฟล / ไอเอล / สอนโดย อาจารย์ ไทย และ ครูต่างชาติ
---หลักสูตร จากกระทรวงศึกษาธิการ
สอนโดย ครูต่างชาติ อังกฤษ อเมริกา และ สามารถ พูดไทยได้ และ พร้อม กับ ครูคนไทย จบต่างประเทษ และ มีประสบการณ์ สอน มากกว่า 8 ปี


T.ploy

ออนไลน์: เมื่อวานนี้

📕 มีประสบการณ์ในการสอน มากกว่า 5 ปี ทั้งภาคปกติและ EP
📝 นร.สามารถสอบถามได้ตลอด หากยังไม่เข้าใจ
🚘 สามารถเดินทางไปสอนได้ในอำเภอเมือง บางแสน และศรีราชา


Krujoy

ออนไลน์: วันนี้

รับสอนพิเศษ วิชาวิทยาศาสตร์ และชีววิทยา ในระดับ ประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย สำหรับเพิ่มความเข้าใจ เพิ่มเกรด ติวสอบ ทั้งแบบตัวต่อตัว และ แบบกลุ่ม สถานที่ในตัวเมืองชลบุรี

ติดต่อ ไลน์ไอดี onthelive2


พิเชษฐ พรมมา

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พิเชษฐ พรมมา

ออนไลน์: วันนี้

ชื่อครูเชษฐ วิศวกรรมเคมี ครับ
รับสอน คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส
สอนในระดับ ประถมฯ-มัธยมฯ-มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี ใน กทม. ระยอง ชลบุรี นครราชสีมา
ปัจจุบันรับสอนในชลบุรี ทั้งแบบกลุ่ม และ ส่วนตัว
แนวทางการสอน สอนให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการเรียนและสามารถเรียนด้วยตัวเองได้ในระดับที่สูงขึ้นในสายสาขาวิชาที่จะได้เข้าศึกษา
รับสอนทั้งภาษาอังกฤษ ไทย สอนปรับให้เข้าใจจากที่โรงเรียน ถึงระดับโจทย์ที่ยากและซับซ้อนขึ้น เช่น ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ข้อสอบเข้า ม. ต้น ม. ปลาย ของ โรงเรียนที่มีชื่อเสียง ข้อสอบสสวท. เตรียมทหาร Tedet IJSO JES เป็นต้น


กัญญาณี วิทยารัมภะ

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สวัสดีค่ะ
รับสอนพิเศษเนื้อหาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิชาชีววิทยา


ธนัช จิวโพธิ์เจริญ

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.1-ม.6 และฟิสิกส์ ม.4 - ม.6 Calculus , Physics ในมหาวิทยาลัย ตัวต่อตัว เพื่อต้องการปูพิ้นฐานวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ให้พร้อมสู่การเรียนในห้องเรียน เพิ่มคะแนน รวมถึงการสอบเข้าต่างๆ ครับ
ชื่อ : ธนัช จิวโพธิ์เจริญ (พี่แจม)
การศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เกียรตินิยมอันดับ 1


สินจัย นกไธสง

ออนไลน์: วันนี้

แล้วมาเรียนอย่างมีความสุข ด้วยกันนะคะ


Natnicha

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ณัฐณิชา พรหมสินธุ์

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

👉🏼เปิดสอนวิชาวิทยาศาสตร์พิ้นฐาน ระดับประถม-มัธยมต้น
👉🏼วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถม
==>เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพิ่มทักษะและกระบวนการคิด ให้สามารถเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ดียิ่งขึ้นโดยยึดตามหลักสูตรแกนกลาง มีแบบฝึกหัดและสรุปเนื้อหา เพื่อให้นักเรียนสามารถทบทวนได้ด้วยตนเอง
==>ผู้สอน มีประสบการสอนมากกว่า 10 ปี และเป็นติวเตอร์ให้กับสถาบันกวดวิชาหลายแห่ง มีผลงานติวนักเรียนสอบเข้า ม.1 โครงการพิเศษโรงเรียนประจำจังหวัด
==>ด้านการศึกษา
📕จบปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต
📗จบปริญญาโทสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
==>อัตราค่าสอน เริ่มต้นที่ 200 บาท/ชม. เนื้อหาปรับเปลี่ยนไปตามพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน


ครูเกตุ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

เกตุวดี ทักษิณาจารี

เปิดรับสอนเคมี กลุ่ม 6-8 คน
เคมี ม.4 วันศุกร์ 16:30 - 18:00
เคมี ม.5 วันเสาร์ 10:30-12:00
สถานที่เรียน ศูนย์เรียนหน้า รร.ชลชาย ถนนพระยาสัจจา
ค่าเรียน 1000/คน/เดือน หรือ เทอมละ 4000
แน่น จัดเต็ม เข้าใจ
ครูชลชาย.


วุฒิศักดิ์ อินต๊ะยศวงศาญาติ(พี่ดอย)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

วุฒิศักดิ์ อินต๊ะยศวงศาญาติ

ออนไลน์: วันนี้

ปัจจุบัน : เป็น หัวหน้าวิศวกร(ประสบการณ์ 10 ปี) และ
เคยทำงาน เป็น นักวิจัย (R&D) เกี่ยวกับพัฒนาสูตรยาง
เป็นคน คิดค้นสูตรยางที่ทนต่อ น้ำมัน E20 ที่ใช้กันในปัจจุบัน

ประสบการณ์สอน : (เน้นสอน คณิตศาสตร์ สอนได้ทุกระดับชั้น)
เริ่มสอนพิเศษตั้งแต่ สมัยเรียน ม.ปลาย(;3 ปี คณิต ฟิสิกส์)
จนถึง ระดับ มหาวิทยาลัย(;4 ปี Calculus)
หลังเรียนจบ รับสอนพิเศษ(ช่วย)น้องๆระดับมหาวิทยาลัย(ชั้นปีที่4)ที่มี ปัญหาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ (;9 ปี)

เน้น : ความเข้าใจ ให้ลงมือทำเอง และ เรียนรู้ปัญหาของนักเรียนแล้วทำการแก้ไขให้ตรงจุด ผู้สอนใจดี อดทน สุภาพ


สุทธิดา ชาลีเขียว

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

สุทธิดา ชาลีเขียว

ออนไลน์: เมื่อวานนี้

รับสอนพิเศษ คณิตศาสตร์
ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ประถม 1-6 มัธยม 1-6
รับติวสอบเข้า ม.1 ม.4 มหาวิทยาลัย
รับสอนทั้งกลุ่มและเดี่ยว
สถานที่สอน บางแสน มหาวิทยาลัยบูรพา ห้างแหลมทอง ชลบุรี


มู่หลาน

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

อารียา วรรธนผลากูร


Kessuda63

ชื่อปุ๋ยค่ะ
สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
ปัจจุบันเป็นครูอัตราจ้างที่ ฉะเชิงเทราค่ะ


ชุลีพร มาศจด

รับสอนวิทยาศาสตร์ประถม. มัธยมต้น และเคมีม.ปลาย
#สอนเข้าใจง่าย. สนุกสนานเป็นกันเอง. ประสบการณ์สอนมาเกือบ10ปี

👉สนใจติดต่อมาได้นะค่ะ. น้ำฝน. จากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


ธราทิตย์ เกตุหอม

ออนไลน์: วันนี้

สอนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ดีกรีปริญญาโท
ง่ายและสบาย เน้นเความเข้าใจ


ธิดาพัฒน์ สิงห์น้อย

สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีความเป็นกันเอง


นางสาวพิมพาภรณ์ บุญสง่า

ดิฉันชื่อนางสาวพิมพาภรณ์ บุญสง่า จบครุศาสตร์เอกฟิสิกส์ สามารถสอนฟิสิกส์ วิทย์ เคมี ชีวะ คณิตศาสตร์ และแคลคูลัสพื้นฐานได้ค่ะ


เทณิชชา ชื่นชมขจรสุข

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวเทณิชชา ชื่นชมขจรสุขค่ะ
เรียกว่าครูเฟริสก็ได้ค่า
เรียนจบคณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
รับสอนตั้งแต่ประถมนะคะ ตอนนี้เป็นครูสอนอยู่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรีค่ะ

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2017