คุณสอนวิทยาศาสตร์ใช่หรือไม่? กดที่นี่เพื่อสร้างโปรไฟล์ฟรีสำหรับค้นหานักเรียน

ครูสอนวิทยาศาสตร์ที่ชุมพร

ดิฉันชื่อ จิตติพร บุญยม เป็นครูที่รักการได้อยู่กับเด็กๆ สอนได้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา สามารถสอนได้ในภาคใต้ ดิฉันเป็นคนที่ร่าเริง อัธยาศัยดี และพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ อีกทั้งพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ตลอดเวลา


-เรียนจบระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียติ


ชื่อณรงค์ศักดิ์ สืบสาย
เป็นเภสัชกร

มีประสบการณ์สอนพิเศษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมายาวนานกว่า 10 ปี
รับสอนพิเศษในวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


นางมลฤดี สไตน์

สอนออนไลน์ ชุมพร

ครูชื่อ ครูกระแต ปัจจับันสอนอยู่ที่จังหวัดชุมพรโรงเรียนสวนศรีวิทยา สอนวิชาเคมี. วิทยาศาสตร์ทั่วไป โลกดาราศาสตร์ และโครงงานStem ศึกษา ปัจจบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญาโท สาขาการสอนเคมี ม.บูรพา เฟรกบุ๊ก Kata mk steyn


Miss Pornchanan Punjuban

ยืนยัน

ชุมพร

Miss.Pornchanan Punjuban Praew
Bachelor of science (Medical Technology)
Huachiew Chalermprakiet University.
Science-Mathematics
Sriyapai School.


เรียนสนุกกับทดลอง​ เน้นคิดวิเคราะห์​ แก้ไขสถานการณ์​ เพิ่มประสิทธิภาพ​ใน​การ​เรียน​


สวัสดีคับ ผมต้น ครับ นายสุรพงษ์ ด้วงเผือก ปัจจุบัน อายุ 20 ปี กำลังศึกษา หลักสูตร การศึกษาบีณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เกรตเฉลี่ยปัจจุบัน 3.26 ครับ


สวัสดีค่ะ น้องๆที่น่ารักทุกคน พี่ชื่อพี่พิมพ์นะคะ
หากน้องกำลังสนใจหาติวเตอร์ที่จะช่วยให้น้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา สังคมศึกษา GATเชื่อโยง แคลคูลัส ( Calculus ) ระดับมหาวิทยาลัย
ก็สามารถติดต่อพี่พิมพ์ได้นะคะ


พี่กระต่าย

ยืนยัน

สอนออนไลน์ อ.บางสะพาน ประจวบ +3 สถานที่เพิ่มเติม

สวัสดีค่ะ
ชื่อพี่กระต่าย นะคะ
วิชาที่สอน : คณิต / วิทย์
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปี3 มหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 BestKru