เรียนวิทยาศาสตร์ ราชบุรี ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

ครูวิโรจน์ (ลำปาง)(วศบ.ไฟฟ้าจุฬาฯ)

 • 12 รีวิว
 • ราชบุรี

" โดยใช้หลักModel Based Cognitive Neuro-Science"
- ครูสอนวิทย์คณิต ป4. ถึง ม3.ให้เก่งขั้นเทพฯด้วย ....
"รูปแบบและโมเดลของความรู้วิทย์คณิต" ที่สั้นและง่ายซึ่งใช้เวลาพัฒนาและทดสอบจนสำเร็จถึง 14 ปี.
- *** แก้ปัญหา "เรียนแล้วลืม" ด้วยการทบทวนด้วยตนเอง,วันละ 20 เรื่อง
ใช้เวลาเรื่องละ 1 นาที ,โดยใช้…

พี่ฟ้า

 • ราชบุรี

สวัสดีค่ะ พี่ฟ้านะคะ​ จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะ รับสอนพิเศษทั้งแบบตัวต่อตัวและกลุ่มย่อย วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมถึง ม.ต้น และเคมี ม.ปลาย เน้นความเข้าใจ ไม่เน้นท่องจำแล้วไปทำข้อสอบ สามารถปรับสไตล์การสอนซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียนค่ะ

Tangmo Chonthicha

 • ราชบุรี

สวัสดีค่ะน้องๆ 😊 พี่ชื่อแตงโม เรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมี ปี4 เป็นนักเรียนทุน พสวท ค่ะ
✅ รับสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
✅ เคมี ม.ปลาย สำหรับใช้สอบในโรงเรียนหรือเตรียมตัวสอบเข้าค่ะ
✅ พี่เน้นให้น้องๆ เข้าใจในเนื้อหา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำโจทย์
✅ มีประสบการณ์ในการสอนทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว…

ฉัตรบดินทร์ พันธุ์รัตน์

 • ราชบุรี

ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาธรณีวิทยา
เนื้อหาที่สอน
- วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ประถม - ม ปลาย)
- วิชาภูมิศาสตร์ การอ่านแผนที่
- คณิตศาสตร์ (ประถม - ม ปลาย)

ครูอรณัญช์ อารีย์(ครูแจน)

 • ราชบุรี

- สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- ปัจจุบันทำงานที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
- อายุการทำงาน 5 ปี
- สอนวิทย์แบบกิจกรรมหรือแบบติวก็ได้
- สอนสนุกเป็นกันเอง

กาญจนา อันชื่น

 • ราชบุรี

นางสาวกาญจนา อันชื่น ชื่อเล่นชื่อ เซ้นท์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ (วท.บ ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาโทสาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้นและปลาย รวมทั้งสอนวิชาฟิสิกส์พื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย…

คฤพล พลอยแสง

 • 300 บาท/ชม
 • 8 รีวิว
 • ราชบุรี

#ติวเตอร์ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์
สอน online ผ่าน Zoom เท่านั้น
เน้นการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านการศึกษาทั้งทฤษฏีบทนิยามและการทำโจทย์ที่หลากหลายเพื่อเตรียมพร้อมและแก้จุดอ่อนของน้องๆเรื่องการวิเคราะห์โจทย์ข้อสอบในห้องเรียน และการสอบแข่งขันต่างๆ มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปี…

ปุณยานุช พุ่มฉายา

 • ราชบุรี

สามารถสอนวิชาวิทยาศาสตร์(ประถม/ม.ต้น) และ มอปลายวิชาชีววิทยา
*สอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น สามารถคิด และแก้ปัญหาได้ *
มีประสบการณ์สอนในโรงเรียน
***จังหวัดราชบุรี***

ครูอ๊อด (ณัฐพงศ์ เจริญศรี)

 • 1 รีวิว
 • ราชบุรี

• วิทยาศาสตร์ ประถมต้น-มัธยมต้น
• GAT เชื่อมโยง (ได้คะแนน GAT เชื่อมโยง 150 เต็ม และ Part เชื่อมโยง กสพท. 100 เต็ม)
**สามารถสอนแบบสองภาษา (Bilingual) ได้
**รับสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม skype, zoom, microsoft team
💰อัตราค่าเรียน

ครูใบเฟิร์น

 • ราชบุรี

รับสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้น 100-200/ชม
รับสอนฟิสิกส์ ม.4-6 200/ชม
ชื่อนางสาวอุสรา ปีเสือ ชื่อเล่น ใบเฟิร์น
จบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ (คบ5 ปี)
มีใบประกอบวิชาชีพครู

ครูพี่โน้ต

 • ราชบุรี

นายคุณาพัฒน์ ชีรนรวนิชย์
การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(วศ.บ)
สาขาไฟฟ้ากำลัง พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
อาชีพ วิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
สอนคณิตศาสตร์ ป.1-ม.6

ปนัดดา ยศสมนึก

 • 2 รีวิว
 • ราชบุรี

ชื่อเล่น : น้องหนู
อายุ : 25 ปี
การศึกษา :
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Inkkp41

 • 150 บาท/ชม
 • ราชบุรี

สวัสดีค่ะ
ชื่ออิ้งค์อยู่ม.5ค่ะรับสอน
น้องๆม.ต้นนะคะ พี่สอนเป็นกันเองสนุกเฮฮาค่ะ
พี่คิดว่าพี่จะเข้าใจน้องๆได้เป็นอย่างดีเรียนกับพี่ไม่เครียดแน่นอนค่ะสมัยม.ต้นพี่เป็นคนที่มีพื้นฐานวิทย์แน่นพอสมควรเลยค่ะเพราะฉะนั่นพี่เชื่อว่าจะสอนน้องได้ค่ะ

ติวเตอร์Dave and Junior

 • 3 รีวิว
 • ราชบุรี

🧬📈🇬🇧🇨🇳ประถมศึกษาและมัธยมต้น รับสอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ทั้งนำไปสอบ ใช้ในการเรียน และสอนทำการบ้าน รวมทั้งน้องๆสองภาษาและEnglish program
🇬🇧🇨🇳🧬มัธยมศึกษาตอนปลาย คณิตศาสตร์ เคมี pat2 9วิชาสามัญภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน Gat อังกฤษ ภาษาจีน…

Tutor New

 • ราชบุรี

❤️ นิสิตโควต้า “ครูคืนถิ่น” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
❤️ ได้รับเหรียญ ‘เรียนดี’ ทุกปีจากมหาวิทยาลัย
❤️ จบมัธยมจากแผนการสอน Math Gifted Program
❤️ เป็นเด็กเพชรยอดมงกุฏเคมีระดับมัธยมปลาย (ตอนม.5) รอบที่13
❤️ ใจดี ไม่วีน สอนเข้าใจ มีชีทสรุปน่ารักให้ !

ครูโบติวเตอร์

 • 2 รีวิว
 • ราชบุรี

รับสอนพิเศษเดี่ยวหรือกลุ่ม วิชา ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์
เพื่อเตรียมสอบเข้า เพิ่มเกรด การบ้าน ONET ป.6 ม.3 ม.6 GAT PAT
จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากม.ศิลปากร GPA 3.14
จบภาษาอังกฤษจากสถาบัน Embassy Sydney ประเทศ Australia
สะดวกสอนที่ อ.เมือง จ.ราชบุรี

KruTee

 • ราชบุรี

เพศชาย อายุ 49 จบปริญญาโท สาขา การศึกษาวิทยาศาสตร์ จาก จุฬาลงกรณ์มาหวิทยาลัย
ปัจจุบันสอนในรร.รัฐบาล วิชา วิทยาศาสตร์ และชีววิทยา
ประสบการณ์สอน 25 ปี สามารถไปสอนตามบ้าน ตัวต่อต่อ หรือเป็นกลุ่มย่อย คิดชั่วโมงละ500
รับสอนวันเสาร์-อาทิตย์

ชญานิศวร์ พันธุ์เทวาธรณ์

 • ราชบุรี

🌈วิชาวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
ระดับชั้น ม.4-6 จะเป็นวิชา เคมี ค่ะ
⚡️สามารถสอน ตัวต่อตัวได้ค่ะ ⚡️
⚠️ในตัวเมืองราชบุรี นะคะ ⚠️

พี่โบว์

 • 1 รีวิว
 • ราชบุรี

ฟิสิกส์
GED IGCSE Science Math Biology
สอนทั้งภาคปกติและอินเตอร์
เช่น
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ , อัสสัมชัญ ธนบุรี , อัสสัมชัญพันท้าย ,กรุงเทพคริสเตียน, เซนต์ดอมินิก ,สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า,บางบอน , เลิศหล้า ,สาธิตมหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ,สมุทรสาคร, สตรีวิทยา 1,2 , หอวัง , สามเสน,…

เฟิร์น

 • 800 บาท/ชม
 • ราชบุรี

กำลังศึกษาอยู่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะ สอนวิชาภาษาอังกฤษ ปูพื้นฐาน ม.ปลาย ติวgat อังกฤษ ได้คะแนนgat eng120 คะแนนค่ะ
รายวิชาอื่นที่สอน
-เคมี คะแนนวิชาสามัญ 65+
-ชีวะ คะแนนวิชาสามัญ 70+
คะแนน PAT2=174