เรียนวิทยาศาสตร์ อุบลราชธานี ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

ณัฐกานต์ คชเสน

 • 250 บาท/ชม
 • 1 รีวิว
 • อุบลราชธานี

** ช่วงกักตัว สามารถสอน Online!!! ได้ครับ
สวัสดีครับ ชื่อคุณครูณัฐกานต์ คชเสน (ครูณัฐ) อายุ 34 ปี
ปัจจุบันเป็นครูคณิตศาสตร์ ที่โรงเรียนบ้านหนองเทา และเป็นติวเตอร์ คณิตฯ ระดับประถม มัธยม มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ติวกว่า 10 ปี
ประวัติการศึกษา

เศรษฐ์สกล คันศร

 • อุบลราชธานี

-จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-จบปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ปัจจุบัน ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังกัด สพฐ.
1. วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
2. ฟิสิกส์ ระดับ ม.4-6 และสอบแข่งขัน เรียนต่อ

ครูพี่เเจ๋ม สุชาดา ชัยฤทธิ์

 • อุบลราชธานี

2. มีประสบการณ์ติวนักเรียนที่มีคะเเนนในรายวิชา วิทยาศาสตร์ ไม่ดีเท่าที่ควรให้มีคะแนนสูงขึ้นได้ตามเป้าหมาย
3. สามารถสอนจำเพาะเรื่องได้ตามที่ผู้รับบริการต้องการ
หากสนใจสามารถอีเมลบ์หรือโทรศัพท์ส่วนบุคคลมาได้ทันที เพื่อนัดหมายการเรียนการสอน สามารถปรับเวลาได้เสมอระหว่างตกลงกัน
กลุ่มลูกค้าที่ต้องการคือ…

ครูเบียร์

 • 7 รีวิว
 • อุบลราชธานี

รับงานสอนคณิตฯ - วิทยาศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
-#ติวสอบเข้า ม.1 , ม.4 เเละ มหาวิทยาลัย
-#ติวภาษาอังกฤษ/คณิตฯ กพ.
-#TU-Get , TOEIC
-# O-net

ครูครีมครูเต่าสอนฟิสิกส์วิทย์ตัวต่อตัว

 • อุบลราชธานี

📌เพื่อเพิ่มเกรดรายวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์
📌เพื่อปูพื้นฐานวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
📌คุณครูสามารถสอนคณิตศาสตร์ เคมี วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษได้บางเรื่อง (น้องสามารถนำการบ้านวิชาอื่นมาถามได้ โดยมีค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงเพิ่มในคอร์ส)
👉🏻 ตารางเรียนช่วงปิดเทอมยังว่างนะคะ อัพเดทวันที่ 26 กุมภาพันธ์…

Kru P'Koy

 • อุบลราชธานี

สอนวิทยาศาสตร์
จบเกียรตินิยม
เรียนจบ สอบบรรจุครูติด
เรียนสนุก สอนได้ทั้งประถม มัธยม
ฟิสิส์ เคมี ชีวะ

😺Biology by Miso😸

 • อุบลราชธานี

- ทักษะทางวิทยาศาสตร์ระดับประถม
- ระดับพื้นฐาน (ม.3 ขึ้น ม.4 ต้องการเรียนล่วงหน้า)
- สอบแข่งขัน เช่น สอวน.
- สอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 รร. เตรียมอุดมศึกษา โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และอื่นๆ
- สอบศึกษาต่อระดับมหาลัย 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา

ครูเปีย

 • อุบลราชธานี

* วิทยาศาสตร์
(สอนได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
* สอนเสริมทักษะสำหรับเด็กพิเศษ
(ผ่านการอบรมการจัดการชั้นเรียนสำหรับเด็กพิเศษ มศว. )
การเรียนเน้นสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงเป็นห้องเรียนค่ะ

Teacher meiji

 • อุบลราชธานี

✨รับสอนพิเศษ วิชา วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ✨
ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
📚ประวัติการศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (การศึกษาบัณฑิต) / เกียรตินิยมอันดับ 1
📍ประวัติการสอน :
-วิทยาศาสตร์ ป.6 เตรียมเข้าม.1 โรงเรียนรัฐบาล

วรรณพร ศรีวะรมย์

 • อุบลราชธานี

คณะศึกษาศาสตร์ เอกการศึกษาพิเศษและหลักสูตรการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เอกคู่)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการสอน
ภาษาไทย ป.1 รร.สาธิตมศว.ประสานมิตร
วิทยาศาสตร์ ป.3 รร.พร้อมพรรณ

อารายา พึ่งหนู

 • อุบลราชธานี

สวัสดีค่ะดิฉันจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วทบ.ฟิสิกส์ประยุกต์พลังงาน เกรดเฉลี่ย 3.30 มีใจรักในการสอน มอบความรู้ให้กับผู้อื่น ขยันและมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้ได้มากที่สุดค่ะ

ครูแนน สอนการบ้านเด็กพิเศษ

 • อุบลราชธานี

📍สอนพิเศษ การบ้าน ฝึกทักษะ เด็กพิเศษ
📍คณิต - วิทย์ -มิติสัมพันธ์
📍 การศึกษาปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
📍 ประสบการณ์ด้านการทำงาน
สอนเตรียมสอบเข้า รร สาธิตเกษตร

นางสาวกฤษฎาภรณ์ พลศรี

 • อุบลราชธานี

ชื่อนางสาวกฤษฎาภรณ์ พลศรี
เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปี4 มีประสบการณ์การสอนทั้งในระดับประถมและระดับมัธยมต้น
รับสอนในรายวิชา วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นป.1 - ม.3
สอนในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 เป็นต้นไป

กัลยานิวัฒน์ เขียนวัฒนกุล

 • อุบลราชธานี

- ประสบการณ์การสอน 1.สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ น้องสามารถสอบเข้าโรงเรียนสาทิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ 2.สอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ น้องโรงเรียนอนุราชประสิทธ์ ระดับ ป.1 ป.2 และ ป.3
3. สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นป.2 น้องสามารถสอบเข้าห้อง AP รร.อนุบาลอุบลได้
-…

JB PHYSICS ACADEMY

 • อุบลราชธานี

👉🏻 วิทยาศาสตร์ ประถม-ม.ต้น
👉🏻 ฟิสิกส์ ม.ปลาย-มหาวิทยาลัย
👉🏻 ติวเตรียมตัวสอบโอลิมฟิกสอวน.ฟิสิกส์
👉🏻 ติวเตรียมสอบห้องเรียนโครงการ วมว.
สอนโดยครูพี่บรรดา จบการศึกษาปริญญาโท วท.ม.ฟิสิกส์

ครูฝ้าย

 • อุบลราชธานี

มัธยม จบจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สาย วิทย์-คณิต
มหาวิทยาลัย จบจาก มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ รังสีการแพทย์
ปัจจุบันทำงานในเมืองอุบล
สามารถสอนตามบ้าน หรือ ตามห้างสรรพสินค้าได้
มีประสบการณ์การสอน ม.ต้นและม.ปลาย สามารถสอนได้ทุกวิชา

Panthipa S.

 • อุบลราชธานี

จบตรี โท เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาลัยชั้นนำออสเตรเลีย ใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจำทุกวัน
มีทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน ที่ดีมากและพร้อมจะถ่ายทอดให้น้องๆ
เพื่อให้น้องๆกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นและเป็นไปอย่างธรรมชาติ

พี่เต้ย

 • 120 บาท/ชม
 • อุบลราชธานี

เป็นคนร่าเริง ชอบการลงมือปฏิบัติควบคู่กับทฤษฎี เน้นการสอนแบบลงมือทำ เริ่มจากง่ายไปยากจนชำนาญ สอนแบบการเรียนรู้ค่อยเป็นค่อยไปและมีอุปกรณ์ให้สำหรับคนอยากเริ่มเล่น สอนได้ทั้งเบส กีต้าร์ไฟฟ้าและกีตาร์โปร่ง มีประวัติการสอนดนตรีในสถานศึกษา1ปี

MyAiden

 • 150 บาท/ชม
 • อุบลราชธานี

ครูพี่อาร์ตนะครับ ยินดีให้บริการและสอนอย่างเต็มที่ เน้นสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ว่าพื้นฐานจะยังไม่แน่นหรือยังอ่อนตรงไหน พี่ยินดีสอนเติมเต็มให้หมดเลยครับ เน้นสอนแบบเป็นกันเองครับ ไม่กดดันแน่นอน
** สะดวกสอนในเมืองอุบลราชธานี ที่บ้าน หรือออนไลน์ได้หมดครับ
** สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตะลุยโจทย์…

รัตติยา สวัสดิ์พันธ์

 • อุบลราชธานี

- เคยเรียนที่ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมปลาย
- สอบติดครูคืนถิ่น สพม.29 (มัธยม) ในสาจาวิชาวิทยาศาสตน์ทั่วไปบรรจุปี 2563
- เกรดเฉลี่ยปัจจุบัน 3.72
- มีประสบการณ์ทำค่ายสะเต็มหลายครั้ง
- มรประสบการณ์สอนที่รร.สาธิตมรภ.อบ