เรียนวิทยาศาสตร์ อุบลราชธานี ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

ครูเปีย

สอนตัวต่อตัว

* วิทยาศาสตร์
(สอนได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
* สอนเสริมทักษะสำหรับเด็กพิเศษ
(ผ่านการอบรมการจัดการชั้นเรียนสำหรับเด็กพิเศษ มศว. )
การเรียนเน้นสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงเป็นห้องเรียนค่ะ

นางสาวกฤษฎาภรณ์ พลศรี

อุบลราชธานี

ชื่อนางสาวกฤษฎาภรณ์ พลศรี
เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปี4 มีประสบการณ์การสอนทั้งในระดับประถมและระดับมัธยมต้น
รับสอนในรายวิชา วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นป.1 - ม.3
สอนในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 เป็นต้นไป

รัตติยา สวัสดิ์พันธ์

อุบลราชธานี

- เคยเรียนที่ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมปลาย
- สอบติดครูคืนถิ่น สพม.29 (มัธยม) ในสาจาวิชาวิทยาศาสตน์ทั่วไปบรรจุปี 2563
- เกรดเฉลี่ยปัจจุบัน 3.72
- มีประสบการณ์ทำค่ายสะเต็มหลายครั้ง
- มรประสบการณ์สอนที่รร.สาธิตมรภ.อบ

Kru P'Looknam Science-Math

อุบลราชธานี

Kru P'Looknam Science-Math
- รับสอนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ระดับ ประถม-ม.ต้น
- จบ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
- รับสอนแบบเดี่ยวและกลุ่ม

ครูฝ้าย

อุบลราชธานี

มัธยม จบจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สาย วิทย์-คณิต
มหาวิทยาลัย จบจาก มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ รังสีการแพทย์
ปัจจุบันทำงานในเมืองอุบล
สามารถสอนตามบ้าน หรือ ตามห้างสรรพสินค้าได้
มีประสบการณ์การสอน ม.ต้นและม.ปลาย สามารถสอนได้ทุกวิชา

สอนฟิสิกส์และสอนการบ้าน by KruCream

อุบลราชธานี

📌เพื่อเพิ่มเกรดรายวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์
📌เพื่อปูพื้นฐานวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
📌คุณครูสามารถสอนคณิตศาสตร์ เคมี วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษได้บางเรื่อง (น้องสามารถนำการบ้านวิชาอื่นมาถามได้ โดยมีค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงเพิ่มในคอร์ส)
👉🏻 ตารางเรียนช่วงปิดเทอมยังว่างนะคะ อัพเดทวันที่ 22มีนา 2564…

แพรไหม🙋🏻

อุบลราชธานี

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยจะต้องจัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น โดยที่การเล่นดังกล่าวต้องไม่ใช่การเล่นโดยไม่มีจุดมุ่งหมาย และไม่ใช่การยัดเยียดเนื้อหาของระดับประถมศึกษาให้แก่เด็ก การจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย ครูจะต้องเข้าใจการเรียนรู้ที่เด็ก…

MyAiden

150 บาท/ชม

อุบลราชธานี

ครูพี่อาร์ตนะครับ ยินดีให้บริการและสอนอย่างเต็มที่ เน้นสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ว่าพื้นฐานจะยังไม่แน่นหรือยังอ่อนตรงไหน พี่ยินดีสอนเติมเต็มให้หมดเลยครับ เน้นสอนแบบเป็นกันเองครับ ไม่กดดันแน่นอน
** สะดวกสอนในเมืองอุบลราชธานี ที่บ้าน หรือออนไลน์ได้หมดครับ
** สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตะลุยโจทย์…

JB PHYSICS ACADEMY

อุบลราชธานี

👉🏻 วิทยาศาสตร์ ประถม-ม.ต้น
👉🏻 ฟิสิกส์ ม.ปลาย-มหาวิทยาลัย
👉🏻 ติวเตรียมตัวสอบโอลิมฟิกสอวน.ฟิสิกส์
👉🏻 ติวเตรียมสอบห้องเรียนโครงการ วมว.
สอนโดยครูพี่บรรดา จบการศึกษาปริญญาโท วท.ม.ฟิสิกส์

พี่เต้ย

150 บาท/ชม

อุบลราชธานี

เป็นคนร่าเริง ชอบการลงมือปฏิบัติควบคู่กับทฤษฎี เน้นการสอนแบบลงมือทำ เริ่มจากง่ายไปยากจนชำนาญ สอนแบบการเรียนรู้ค่อยเป็นค่อยไปและมีอุปกรณ์ให้สำหรับคนอยากเริ่มเล่น สอนได้ทั้งเบส กีต้าร์ไฟฟ้าและกีตาร์โปร่ง มีประวัติการสอนดนตรีในสถานศึกษา1ปี

T.Chuenchai

อุบลราชธานี

ประถม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ม.ต้น วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์
ม. ปลาย ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์
มหาลัย physics l , physics ll, calculus l , calculus ll
เรียนสนุก เข้าใจง่าย การันตีด้วย ประสบการณ์สอน มากกว่า 3 ปี

ครูแนน สอนการบ้านเด็กพิเศษ

สอนตัวต่อตัว

📍สอนพิเศษ การบ้าน ฝึกทักษะ เด็กพิเศษ
📍คณิต - วิทย์ -มิติสัมพันธ์
📍 การศึกษาปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
📍 ประสบการณ์ด้านการทำงาน
สอนเตรียมสอบเข้า รร สาธิตเกษตร

Ptutor

สอนตัวต่อตัว

มีประสบการณ์การสอนคณะเภสัชศาสตร์ 7 ปี ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก งานประจำดูแลด้านวิชาการให้กับบริษัททางการแพทย์ และเป็นติวเตอร์ประสบการณ์สอน 14 ปี รับสอนวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย (ชีววิทยา)​ และ มหาวิทยาลัย (พรีคลินิก จุลชีววิทยา ภูมิคุ้มกัน และโลหิตวิทยา)…

อารายา พึ่งหนู

สอนตัวต่อตัว

สวัสดีค่ะดิฉันจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วทบ.ฟิสิกส์ประยุกต์พลังงาน เกรดเฉลี่ย 3.30 มีใจรักในการสอน มอบความรู้ให้กับผู้อื่น ขยันและมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้ได้มากที่สุดค่ะ

Teacher meiji

อุบลราชธานี

✨รับสอนพิเศษ วิชา วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ✨
ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
📚ประวัติการศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (การศึกษาบัณฑิต) / เกียรตินิยมอันดับ 1
📍ประวัติการสอน :
-วิทยาศาสตร์ ป.6 เตรียมเข้าม.1 โรงเรียนรัฐบาล

😺Biology by Miso😸

สอนตัวต่อตัว

- ทักษะทางวิทยาศาสตร์ระดับประถม
- ระดับพื้นฐาน (ม.3 ขึ้น ม.4 ต้องการเรียนล่วงหน้า)
- สอบแข่งขัน เช่น สอวน.
- สอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 รร. เตรียมอุดมศึกษา โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และอื่นๆ
- สอบศึกษาต่อระดับมหาลัย 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา

แบมแบม

200 บาท/ชม

อุบลราชธานี

มีประสบการณ์การสอนพิเศษ
รับสอนพิเศษในตัวเมืองอุบล/สอนออนไลน์
วิชา...
คณิต-วิทย์ ระดับประถมศึกษา 🧮📚
พื้นฐานเคมี ม.ต้น-ปลาย 🌡🧪

อนุวัตร์ ไชยะโพธิ์

อุบลราชธานี

รับสอนพิเศษวิชาภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กประถมจนถึงมัธยมเลยครับ พี่เรียนอยู่มข.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาจีนธุรกิจนะครับ ติดต่อได้นะครับ ^^
วันจันทร์ , วันพุธพี่ว่างตั้งแต่ 16.00 เป็นต้นไป
วันอังคาร , วันพฤหัสพี่ว่างตั้งแต่ 17.30
เป็นต้นไป
วันศุกร์-อาทิตย์ ว่างทั้งวันเลยครับ

วิทย์กล้วยๆ

สอนตัวต่อตัว

=>จะเป็นการติววิทยาศาสตร์พื้นฐาน หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นักเรียนสามารถตกลงเกี่ยวกันเนื้อหาได้ และเวลาเรียนกับติวเตอร์ได้
=>กลุ่มลูกค้าจะอยู่ที่ ป.4-6 ,ม.1-3 สามารถว่าจ้างผ่านbestkru
=>ราคาจะอยู่ที่ ป.4-6 ราคา 150 บาทต่อชั่วโมง ม.1-3 ราคา 250 บาทต่อชั่วโมง…

Nonthawatzzz

400 บาท/ชม

อุบลราชธานี

-ชื่อ นนธวัช ปัจจุบันจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ ครับ
-รับสอนวิชาเคมี ทั้งม.ต้น ม.ปลาย มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปี รับติวสอบวิชาสามัญ ติวสอบเพิ่มเกรดที่โรงเรียน ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ติวสอบสอวน. และ IJSO
-ช่วงนี้สะดวกสอนผ่านทาง zoom application ทักมาสอบถามราคากันก่อนได้ครับ ตกลงกันได้

สถานที่ใกล้เคียง

เรียนวิชาอื่นๆที่อุบลราชธานี

คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
ฟิสิกส์