เรียนวิทยาศาสตร์ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

Beammpr

วิชาและระดับชั้นที่สามารถสอนได้ : วิชาสังคมฯ , ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมตอนปลาย
รูปแบบการสอน : ใจเย็น มีความเข้าอกเข้าใจเด็กๆ พยายามทำให้เด็กๆมีสมาธิในการเรียนและสนุกสนานกับการเรียน เช่น ถ้าเด็กๆสามารถตอบคำถามในสิ่งที่เราได้สอนไปได้นั้น…

พี่มะนาว

  • 1 รีวิว

-----ติวเตอร์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วาดภาพ ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น/มอปลาย(เรียนตัวต่อตัว)
•ประวัติและประสบการณ์ด้านศิลปะ
-----ทำภาพเชียร์และแปรอักษร งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์
•ประวัติและประสบการณ์ด้านอื่นๆ
-----สอบได้เกรดA(4.00)วิชาคณิตศาสตร์ (แคลคูลัสเบื้องต้น ระดับปริญญาตรีปีที่1)…

พรไพลิน สิริพรรุ่งโรจน์

จบชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยจากสายวิทย์คณิต
มีความรักในภาษาอังกฤษ
สามารถสอบเข้าร่วมกับโครงการสสวท.ระดับชั้นประถมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านเข้ารอบ
ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ระดับจังหวัดและได้เหรียญเงินระดับประเทศ…

ภัทราภรณ์ (แบม)

รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษสำหรับน้องระดับชั้นประถม-ม.ต้นทั้งเพิ่มเกรด onet หรือสอบเข้าค่ะ และรับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ชีววิทยาและภาษาอังกฤษน้องระดับชั้นม.ปลายทั้งonet และเพิ่มเกรดพร้อมคำแนะนำในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
สะดวกตามbts หรือแถวดุสิตค่ะ
-✨จบมัธยมศึกษาตอนปลายจาก…

Milky Cha

มัธยมต้น วิทยาศาสตร์
มัธยมปลาย วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (สำหรับใช้สอบ O-NET)
เรียน 2 ชั่วโมงขึ้นไป ต่อครั้ง รับสอนแบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่มไม่เกิน 5 คน
รับสอนออนไลน์ผ่านสไกป์ มีไฟล์ชีทให้
การสอนมีทั้งแบบเพิ่มความเข้าใจ เพิ่มเกรดในโรงเรียน เน้นทำโจทย์หลายระดับ และมีตะลุยโจทย์สำหรับน้องที่ใกล้สอบ…

พี่เพลง

  • 300 บาท/ชม

รับสอนวิชาวิทยาศาสตร์​ระดับมัธยมและวิชาเคมี ชีววิทยาระดับมัธยมปลาย ประสบการณ์​สอน2ปี
น้องที่เรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น สามารถสอนตามที่ผู้เรียนต้องการได้ทั้งสอนเพื่อสอบเข้าโรงเรียนที่ต้องการหรือสอนตามคณะที่อยากเข้าได้ ปรับเนื้อหาการสอนตามความต้องการของผู้เรียน สอนเพื่อเพิ่มเกรด…

พี่เปีย จุฑาทิพย์

ประวัติการศึกษา : กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 เอกชีววิทยา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มศว (ครูชีววิทยา มศว)
รับสอนพิเศษวิชาชีววิทยา ระดับชั้นม.ปลายและปี 1
ติวสอบ O-net , 9 วิชาสามัญ เนื้อหาชีวะ
ประสบการณ์สอน : ฝึกสอนโรงเรียนรัฐบาล, ติวสอบน้องนักศึกษาปี 1 คณะวิทยาศาสตร์, ติวสอบ 9 วิชาสามัญ…

Ptutor

มีประสบการณ์การสอนคณะเภสัชศาสตร์ 7 ปี ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก งานประจำดูแลด้านวิชาการให้กับบริษัททางการแพทย์ และเป็นติวเตอร์ประสบการณ์สอน 14 ปี รับสอนวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย (ชีววิทยา)​ และ มหาวิทยาลัย (พรีคลินิก จุลชีววิทยา ภูมิคุ้มกัน และโลหิตวิทยา)…

ธนาธิป

จบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโครงการ Gifted Math Program รับสอนพิเศษทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ม.ปลายครับ ชั้นประถมและมัธยมต้นก็รับสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยเช่นกันครับ…

Oraya

ปริญญาตรีครุศาสตร์ จุฬาฯเอกประถมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์-สังคมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ1)
ปริญญาโทครุศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (4.00)
สอนการบ้านสอนวิชาการ ประถมศึกษา ได้ทุกวิชา
รักเด็กใจดีสอนสนุกเน้นพัฒนาทักษาการเรียนรู้ มีประสบการณ์ในการสอน 11ปี ทั้งป.1-6 ประสบการณ์ที่เคยสอน…

ธิดารัตน์ เหล่าชัย

  • 1 รีวิว

วิทยาศาสตร์ - เคมี- ชีววิทยา-ฟิสิกส์📚
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา👶👦👧
สอนสรุป เข้าใจง่าย เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 👈
จบการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เคมี😊
มีประสบการณ์สอน👍👍
ปัจจุบัน กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา เคมี ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 🎓…

Nutthinunt dashthisa (Aj’opol)

จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.84 ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(หลักสูตร5ปี) สามารถสอนวิทยาศาสตร์ม.ต้น และฟิสิกส์ม.ปลายได้ ประสบการณ์การสอน เคยฝึกสอนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เคยสอนพิเศษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนโงรเรียนสกลพัฒนศึกษา…

อมรรัตน์ โพธิ์เหมือน

ชีววิทยา,วิทยาศาสตร์,คณิต,สังคม
-มี ปสก. ผ่านอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน. ม.ทักษิณ สงขลา สาขาวิชาชีววิทยา ค่าย2ผ่านเกณฑ์ค่าย3
-สามารถติวให้นักเรียนได้ทุกระดับ
-ติวตั้งแต่เริ่มปูพื้นฐาน,สอนการบ้าน,สอบตรง
-มีความใจเย็น คุยง่ายคะ…

นางสาว เปมิกา สวัสดิพงษ์

สวัสดีค่า พี่ชื่อบีมนะ อยู่ม.5 นะคะ
รับสอนพิเศษชีวะวิทยาและการทำอาการค่ะ
-วิชาชีววิทยา
-รับสอนม.ต้น เน้นความเข้าใจ ทำโจทย์ สอนการบ้านน้องๆเพื่อเพิ่มเกรด
-การทำอาหาร รับสอน เด็กอายุ7-12ปี ค่ะ…

รัชดาภรณ์ รุ่งอุทัย

  • 2 รีวิว

จบมัธยม: โรงเรียนสาธิตอยุธยา
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสอนพิเศษ : ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
วิชาที่สอน : คณิต วิทย์ ฟิสิกส์
สถานที่รับสอน : อยุธยา, สยาม, พญาไท, อนุสาวรีย์…

Max Physics

  • 300 บาท/ชม

สอนฟิสิกส์ ทุกระดับชั้น โดยอาจารย์ป.ตรี-โท สาขาวิชาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของภาคตะวันออก ประสบการณ์ทำงานเป็นครูในโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมากกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์เป็นติวเตอร์ควบคู่กับงานประจำอย่างต่อเนื่อง…

Tutor_Aum

สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
**รับสอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้น ป.6
ปัจจุบัน เป็นเจ้าหน้าที่โครงการฯ ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (รอสอบครูผู้ช่วย)
-กลุ่มลูกค้า
นักเรียนชั้น ป.1-6 ที่ต้องการติววิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์…

ชัยชนะ คงณรงค์

นายชัยชนะ คงณรงค์ ชื่อเล่น เบว จบการศึกษา ป.โท และ ป.ตรี สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ มีประสบการณ์สอนพิเศษ 3 ปี สอนวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ตั้งแต่ระดับ อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น สอนแบบตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่ม…

Arin In.

  • 250 บาท/ชม

จบมัธยมปลาย : โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สายวิทย์ - คณิต ห้องเรียนพิเศษ IEP
กำลังศึกษา : ชั้นปีที่ 3 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
สามารถสอน :
- วิชาเคมีทั่วไป มหาวิทยาลัย
- วิชาเคมี ชีววิทยา มัธยมปลาย…

มีน ตั้งค้าวานิช

รับสอนพิเศษ ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับชั้นประถม-มัธยม วิทยาศาสตร์ม.ต้น , ชีวะวิทยา , GAT เชื่อมโยง ติวเพิ่มเกรดในโรงเรียน เตรียมสอบมหาวิทยาลัย
-จบการศึกษาม.ต้น จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
-จบการศึกษาม.ปลาย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
-คะแนน GAT อังกฤษ 122.5 /150
GAT เชื่อมโยง 150/150…