เรียนวิทยาศาสตร์ นครสวรรค์ ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

ครูพี่เบลล์

 • 200 บาท/ชม
 • นครสวรรค์

•สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.1 -ม.3
•ติวข้อสอบวิทยาศาสตร์สอบเข้า ม. 1 และ ม.4
•ปรับพื้นฐาน/ตะลุข้อสอบเคมีเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ
•ติวเตอร์เคมี สถาบันติวเตอร์ หลังม.ขอนแก่น & ม.เชียงใหม่
•ครูสอนเคมี โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา…

Kae2525

 • นครสวรรค์

-เป็นคุณครูรับสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือคณิตศาสตร์ระดับประถม
-จบการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์ และ ป.โท คณิตศาสตร์
-มีประสบการสอนในโรงเรียน17ปี
-ติวสอบให้ลูกได้รับรางวัลต่างๆมากมาย
-สะดวกสอนออนไลน์และคิดราคาแค่ชั่วโมงละ80บ.…

ธัญญา สุวรรณกรณ์

 • 14 รีวิว
 • นครสวรรค์

- การศึกษา ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
- ป.โท MBA Stamford University
- เป็นติวเตอร์ ในขณะศึกษา ป.ตรี
- เคยเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ที่ “คุมอง”
- รับสอนการบ้าน หรือ เนื้อหาต่างๆในโรงเรียนล่วงหน้า ก่อนที่น้องจะเรียนในชั้นเรียน…

ครูฝ้าย (ลลิตพรรณ กุลเจริญ)

 • 6 รีวิว
 • นครสวรรค์

พี่มีการให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเสมือนสอบจริง ทั้งข้อสอบวิทย์(เคมี ชีวะ) o-net ข้อสอบโควตา 9 วิชาสามัญ และ ข้อสอบโอลิมปิก ชีววิทยา นอกจากนั้นสำหรับชั้นประถมศึกษา มีหลักสูตรติวเพื่อสอบเข้าม.1 ห้อง gifted คณิต วิทย์ และเตรียมวิศวะ (สำหรับรร.ปรินส์)…

ครูอ้อน

 • นครสวรรค์

สวัสดีค่ะครูอ้อนค่ะ ปัจจุบันเป็นนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ รับสอนพิเศษประถมศึกษา (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) มัธยมต้น (วิทยาศาสตร์) มัธยมปลาย (เคมี) รวมทั้งติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้ง GAT เชื่อมโยง ,PAT2 เคมี ,PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู รวมถึง ONET วิทยาศาสตร์ และเคมี 7…

ครูกีตาร์

 • นครสวรรค์

- ปัจจุบบันเป็นนิสิตปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
- ประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี
- สนใจสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา
- รูปแบบการสอน เน้นการปฏิบัติและทดลองทางวิทยาศาสตร์ ทบทวนเนื้อหาก่อน
สอบในโรงเรียน แก้ไขปัญหาการทำการบ้านเตรียมสอบเข้า ม.1 เตรียมสอบเเข่ง…

ณัฐวุฒิ รวยพงศ์

 • นครสวรรค์

•มัธยมศึกษา สาย วิทย์-คณิต
โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
•ประถมศึกษา สาย วิทย์-คณิต
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
วิชาที่รับสอน:…

สุรพงษ์ อร่ามศาสตร์

 • นครสวรรค์

ชื่อครูโอครับ จบคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จาก ม.นเรศวร
จบ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู จาก ม.ราชภัฏ นครสวรรค์
มีประสบการณ์ ด้านการสอน 5 ปี จากโรงเรียนเอกชน
รับสอน วิชาแคลคูลัส ระดับม.ปลาย และมหาวิทยาลัย
รับสอน วิชาฟิสิกส์ ระดับ ม.ปลาย ทุกเนื้อหา…

KruFang Saowalak

 • นครสวรรค์

สวัสดีค่ะ ครูรับสอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมและมัฐยมต้นค่ะ ครูใจดีเน้นสอนในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ เคยมีประสบการณ์สอนพิเศษน้องที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ มีสื่ออุปกรณ์การเรียนหลากหลาย ค่าสอนไม่แพงนะค่ะ สอนได้ทั้งที่บ้าน และออนไลน์…

ครูนุ่น biosci_online <only>

 • 600 บาท/ชม
 • นครสวรรค์

ระดับปริญญาตรี ได้รับทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตลอดหลักสูตร
ระดับปริญญาโท ได้รับทุน PERCH-CIC ทุนร่วม ม.เชียงใหม่ กับ ม.มหิดล ตลอดหลักสูตร
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จากการเป็นนักเรียนทุนโครงการ สควค. (สาขาชีววิทยา) เกรดเฉลี่ย 3.98
ประสบการณ์สอน:
ติวนักเรียน ร.ร.สิงห์บุรี สอบโอลิมปิก…

วสันต์ ป๊อกหลง

 • 300 บาท/ชม
 • 1 รีวิว
 • นครสวรรค์

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชาที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ทั่วไป/เคมี/ฟิสิกส์
รูปแบบการสอน : จัดการเรียนการสอนแบบบรรยายและสาธิตปฏิบัติ พร้อมทั้งฝึกฝนความเข้าใจและความชำนาญด้วยแบบทดสอบที่หลากหลายรวมทั้งข้อสอบของต่างประเทศ เพื่อความพร้อมในการสอบทุกระดับ…

ภิเษก อินทร์โต

 • นครสวรรค์

สอนพิเศษ ม.ต้น วิทยาศาสตร์ทั่วไป และคณิตศาสตร์ ในราคา 120/ชม.
ม. ปลาย ฟิสิกส์ ในราคา 130/ชม.
โดยสถานที่ในการสอนคือ ในตัวเมืองจังหวัดชัยนาท
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 จะเป็นการสอนตัวต่อตัวผ่านทางออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)…

ครูวิโรจน์ (ลำปาง)(วศบ.ไฟฟ้าจุฬาฯ)

 • 15 รีวิว
 • นครสวรรค์

- สอนวิทย์คณิต และวิธีเรียนเก่งให้น้องๆทุกคนเก่งได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน.
- ครูจบการศึกษา วิทย์คณิต จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไท.
- จบ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ครูใช้ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้ามาพัฒนา...Model based Neuro-science. หรือ…

Manlika.S

 • 250 บาท/ชม
 • นครสวรรค์

ป. เอก วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
รับสอนพิเศษ เรียนเดี่ยว หรือ กลุ่ม
วิทยาศาสตร์ ประถม ม.ต้น
ฟิสิกส์ ม.ปลาย
ติวเข้า ม.1 และ ม.4…

พิมลพรรณ เพ็งสุริยา

 • นครสวรรค์

- กำลังศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ความถนัดในการสอน
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาตร์ (ชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี, พันธุศาสตร์เบื้องต้น, พันธุวิศวกรรม และอื่นๆ…

พี่อีมมี่ (Eimmi)

 • 300 บาท/ชม
 • 2 รีวิว
 • นครสวรรค์

- คอร์ส เคมี สายวิทย์ ระดับม.ปลาย ✅
- คอร์ส วิทยาศาสตร์ทั่วไป สายศิลป์และสายวิทย์ ✅
- เคมีพื้นฐานระดับมหาลัย
✨ เคมีอินทรีย์ เปิดรับแล้วนะคะ
✨🔥 เคมีพื้นฐาน…

มุกดา

 • 1 รีวิว
 • นครสวรรค์

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักเรียนทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แก่งประเทศไทย ตรี โท เอก สามารถสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา มีประสบการณ์สอนมากมายตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมหาวิทยาลัย…

Light_Sci_Tutor

  วิทย์ประถม
  วิทย์ม.ต้น : เคมี ชีววิทยา
  วิทย์ม.ปลาย : เคมี ชีววิยา
  ติวส่วนตัวหรือแบบกลุ่มที่บ้านนักเรียน ติดต่อได้เลยค่ะ
  จากประสบการณ์ติวเตอร์และมีความชำนาญระดับ ป.ตรี (TU วิทยาศาสตร์ food sci) และ ป.โท (SWU วิทยาศาตร์เภสัชภัณฑ์ ) 🔬📖📚…

  นฤมล รักสัตย์

   ประวัติการสอน : ครูสอนวิชาฟิสิกส์โรงเรียนเอกชน , สอนติวฟิสิกส์เข้ามหาลัย ,Pat 3 วิศวกรรมศาสตร์ (ฟิสิกส์), pat 2 วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) ,สอนเพิ่มเกรด ม.4-6, วิทยาศาสตร์สำหรับสอบเข้ามัธยมปลาย
   เคยสอนน้องที่ไม่รุ้เรื่องให้ได้เกรด 4 ฟิสิกส์มาแล้วค่ะ เพราะงั้นถ้าน้องไม่มีพื้นฐานไม่ต้องกลัวนะคะ…

   ครูเอ็ม ติวเตอร์เคมี และวิทย์-คณิตฯม.ต้น

   • 4 รีวิว

    - สอนวิชาวิทยาศาสตร์สาขาเคมี(วท.บ.)
    - มีประสบการณ์สอน(ติวเตอร์) ระยะเวลามากกว่า 15 ปี
    ตั้งแต่ปี 2551
    - สอบบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2557 ติดลำดับที่ 9…