เรียนวิทยาศาสตร์ นครสวรรค์ ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

ครูวิโรจน์ (ลำปาง)(วศบ.ไฟฟ้าจุฬาฯ)

7 รีวิว

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

Model Based Cognitive Neuroscience.
***สอนวิทย์คณิตโดยปรับพื้นฐานให้แกร่งพร้อมแข่งขันเข้าโรงเรียนชื่อ
ดังต่างๆ***
***รับปรึกษาและแนะนำการแก้ปัญหาการเรียนตกเกรดต่ำ***
***แนะนำวิธีการเรียนเก่งที่ถูกต้องและได้ผลอย่างรวดเร็ว***

May Melissa

สอนออนไลน์ นครสวรรค์

สอนเป็นกันเอง ทั้งเเบบตัวต่อตัวเเละแบบกลุ่ม สอนได้ทั้งเเบบครอสรวบรัด ติวเข้มระยะสั้น หรือ ปูพื้นฐานใหม่ตั้งเเต่ต้น มีประสบการณ์สอนมากกว่า2ปี สอนประจำอยู่ที่โรงเรียนติวเตรียมทหาร นักเรียนสามารถเลือกรูปแบบการสอนได้ การสอนจะเน้นทำโจทย์เป็น วิเคราะห์เป็นค่ะ

Chatchai Khunthong

สอนออนไลน์ นครสวรรค์

+ฝึกทำแบบฝึกหัดที่หลากหลายแบ่งตามstep
+เน้นสอนเนื้อหาให้เข้าใจ ทำโจทย์ให้ไวและถูกต้อง
+ประสบการณ์เป็นติวเตอร์กว่า 7 ปี
+รับสอนตัวต่อตัว และแบบกลุ่ม
+ไปสอนได้ถึงที่บ้าน
+รับสอนบริเวณ อ.เมืองนครสวรรค์
+ค่าเรียนราคาเป็นกันเอง คุยกันได้ง่ายๆ
+ปัจจุบันรับราชการ สายงานวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์

วสันต์ ป๊อกหลง

300 บาท/ชม

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชาที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ทั่วไป/เคมี/ฟิสิกส์
รูปแบบการสอน :…

พิมลพรรณ เพ็งสุริยา

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

- กำลังศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ความถนัดในการสอน
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาตร์ (ชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี, พันธุศาสตร์เบื้องต้น, พันธุวิศวกรรม และอื่นๆ…

ครูฝ้าย (ลลิตพรรณ กุลเจริญ)

6 รีวิว

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

ลักณะการเรียนการสอนเน้นการจำแบบเข้าใจสามารถนึกภาพออกตอนทำข้อสอบ และมีารวัดระดับนักเรียนทุกช่วงค่ะ
ข้อมูลส่วนตัว:
จบการศึกษา: ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาชาชีววิทยา เกียรตินิยมอันดับ 1
ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาชาจุลชีววิทยา
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ครูนุ่น

400 บาท/ชม

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา เกียรตินิยมอันดับ 1 (เกรดเฉลี่ย 3.54) มหาวิทยาลัยนเรศวร
จบปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ สาขาชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกรดเฉลี่ย 3.92)
ระดับปริญญาตรี ได้รับทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตลอดหลักสูตร
ระดับปริญญาโท ได้รับทุน PERCH-CIC ทุนร่วม ม.เชียงใหม่ กับ…

ธัญญา สุวรรณกรณ์

14 รีวิว

นครสวรรค์

- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เด็กมหาลัย-วัยทำงาน-อื่นๆ( มีแฟนต่างชาติขอวีซ่าติดตามสามี)
- ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน อนุบาล-มัธยมปลาย
- ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
- การศึกษา ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
- ป.โท MBA Stamford University

ณัฐวุฒิ รวยพงศ์

สอนออนไลน์ นครสวรรค์

การศึกษา:
•คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม (GPAX: 3.17)
•มัธยมศึกษา สาย วิทย์-คณิต
โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

KruFang Saowalak

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

สวัสดีค่ะ ครูรับสอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมและมัฐยมต้นค่ะ ครูใจดีเน้นสอนในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ เคยมีประสบการณ์สอนพิเศษน้องที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ มีสื่ออุปกรณ์การเรียนหลากหลาย ค่าสอนไม่แพงนะค่ะ สอนได้ทั้งที่บ้าน และออนไลน์…

ครูอ้อน

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

สวัสดีค่ะครูอ้อนค่ะ ปัจจุบันเป็นนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ รับสอนพิเศษประถมศึกษา (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) มัธยมต้น (วิทยาศาสตร์) มัธยมปลาย (เคมี) รวมทั้งติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้ง GAT เชื่อมโยง ,PAT2 เคมี ,PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู รวมถึง ONET วิทยาศาสตร์ และเคมี 7…

ภิเษก อินทร์โต

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

สอนพิเศษ ม.ต้น วิทยาศาสตร์ทั่วไป และคณิตศาสตร์ ในราคา 120/ชม.
ม. ปลาย ฟิสิกส์ ในราคา 130/ชม.
โดยสถานที่ในการสอนคือ ในตัวเมืองจังหวัดชัยนาท
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 จะเป็นการสอนตัวต่อตัวผ่านทางออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)

ครูพี่แต้ว

150 บาท/ชม

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

ครูพี่แต้ว ศึกษาศาสตร์ มช เอกฟิสิกส์ หลักสูตร 5 ปี
น้องๆ คนไหนสนใจทักมาคุยกับพี่ได้น้า
ประสบการณ์การสอน
-สาธิตมช
-ปรินท์ฯ

มุกดา

1 รีวิว

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักเรียนทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แก่งประเทศไทย ตรี โท เอก สามารถสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา มีประสบการณ์สอนมากมายตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมหาวิทยาลัย

ครูเอ็ม ติวเตอร์เคมี วิทย์-คณิตฯม.ต้น

นครสวรรค์

- สอนวิชาวิทยาศาสตร์สาขาเคมี(วท.บ.)
- มีประสบการณ์สอน(ติวเตอร์) ระยะเวลากว่า 10 ปี
- สอบบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2557 ติดลำดับที่ 9
สาขาวิทยาศาสตร์

สุรพงษ์ อร่ามศาสตร์

นครสวรรค์

ชื่อครูโอครับ จบคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จาก ม.นเรศวร
จบ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู จาก ม.ราชภัฏ นครสวรรค์
มีประสบการณ์ ด้านการสอน 5 ปี จากโรงเรียนเอกชน
รับสอน วิชาแคลคูลัส ระดับม.ปลาย และมหาวิทยาลัย
รับสอน วิชาฟิสิกส์ ระดับ ม.ปลาย ทุกเนื้อหา

Kae2525

นครสวรรค์

-เป็นคุณครูรับสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือคณิตศาสตร์ระดับประถม
-จบการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์ และ ป.โท คณิตศาสตร์
-มีประสบการสอนในโรงเรียน17ปี
-ติวสอบให้ลูกได้รับรางวัลต่างๆมากมาย
-สะดวกสอนออนไลน์และคิดราคาแค่ชั่วโมงละ80บ.

วัชรพล วงค์สุภา

สอนตัวต่อตัว

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์เคมี (GPA 3.81)
- ตำแหน่งปัจจุบัน: Co-researcher at NSTDA (สวทช.)
- มีประสบการณ์ทำงานวิจัยและพัฒนาในสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และบริษัท ปตท. จำกัด มหาชน
วิชาที่รับสอน
1) วิทยาศาสตร์ ระดับประถม - ม.ต้น (200 บาท/ชม.)

Light_Sci_Tutor

วิทย์ประถม
วิทย์ม.ต้น : เคมี ชีววิทยา
วิทย์ม.ปลาย : เคมี ชีววิยา
ติวส่วนตัวหรือแบบกลุ่มที่บ้านนักเรียน ติดต่อได้เลยค่ะ
จากประสบการณ์ติวเตอร์และมีความชำนาญระดับ ป.ตรี (TU วิทยาศาสตร์ food sci) และ ป.โท (SWU วิทยาศาตร์เภสัชภัณฑ์ ) 🔬📖📚

ครูแพรว สอนวิทย์

ครูแพรว สอนวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ป.1-6
เริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐาน จนถึง เตรียมสอบ
มีประสบการณ์การสอน
รับราชการครู โครงทุนครูคืนถิ่น

สถานที่ใกล้เคียง

เรียนวิชาอื่นๆที่นครสวรรค์

คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
แคลคูลัส