เรียนวิทยาศาสตร์ นครสวรรค์ ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

ครูวิโรจน์ (ลำปาง)(วศบ.ไฟฟ้าจุฬาฯ)

 • 12 รีวิว
 • นครสวรรค์

" โดยใช้หลักModel Based Cognitive Neuro-Science"
- ครูสอนวิทย์คณิต ป4. ถึง ม3.ให้เก่งขั้นเทพฯด้วย ....
"รูปแบบและโมเดลของความรู้วิทย์คณิต" ที่สั้นและง่ายซึ่งใช้เวลาพัฒนาและทดสอบจนสำเร็จถึง 14 ปี.
- *** แก้ปัญหา "เรียนแล้วลืม" ด้วยการทบทวนด้วยตนเอง,วันละ 20 เรื่อง
ใช้เวลาเรื่องละ 1 นาที ,โดยใช้…

ธัญญา สุวรรณกรณ์

 • 14 รีวิว
 • นครสวรรค์

- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เด็กมหาลัย-วัยทำงาน-อื่นๆ( มีแฟนต่างชาติขอวีซ่าติดตามสามี)
- ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน อนุบาล-มัธยมปลาย
- ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
- การศึกษา ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
- ป.โท MBA Stamford University

ครูนุ่น biosci_online <only>

 • 600 บาท/ชม
 • นครสวรรค์

จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา เกียรตินิยมอันดับ 1 (เกรดเฉลี่ย 3.54) มหาวิทยาลัยนเรศวร
จบปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ สาขาชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกรดเฉลี่ย 3.92)
ระดับปริญญาตรี ได้รับทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตลอดหลักสูตร
ระดับปริญญาโท ได้รับทุน PERCH-CIC ทุนร่วม ม.เชียงใหม่ กับ…

Chatchai Khunthong

 • นครสวรรค์

+ทบทวนเนื้อหา
+ฝึกทำแบบฝึกหัดที่หลากหลายแบ่งตามstep
+เน้นสอนเนื้อหาให้เข้าใจ ทำโจทย์ให้ไวและถูกต้อง
+ประสบการณ์เป็นติวเตอร์กว่า 7 ปี
+รับสอนตัวต่อตัว และแบบกลุ่ม
+ไปสอนได้ถึงที่บ้าน
+รับสอนบริเวณ อ.เมืองนครสวรรค์
+ค่าเรียนราคาเป็นกันเอง คุยกันได้ง่ายๆ
+ปัจจุบันรับราชการ นักวิทยาศาสตร์

ครูอ้อน

 • นครสวรรค์

สวัสดีค่ะครูอ้อนค่ะ ปัจจุบันเป็นนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ รับสอนพิเศษประถมศึกษา (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) มัธยมต้น (วิทยาศาสตร์) มัธยมปลาย (เคมี) รวมทั้งติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้ง GAT เชื่อมโยง ,PAT2 เคมี ,PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู รวมถึง ONET วิทยาศาสตร์ และเคมี 7…

ครูเอ็ม ติวเตอร์เคมี วิทย์-คณิตฯม.ต้น

 • นครสวรรค์

- สอนวิชาวิทยาศาสตร์สาขาเคมี(วท.บ.)
- มีประสบการณ์สอน(ติวเตอร์) ระยะเวลากว่า 10 ปี
- สอบบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2557 ติดลำดับที่ 9
สาขาวิทยาศาสตร์

สุรพงษ์ อร่ามศาสตร์

 • นครสวรรค์

ชื่อครูโอครับ จบคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จาก ม.นเรศวร
จบ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู จาก ม.ราชภัฏ นครสวรรค์
มีประสบการณ์ ด้านการสอน 5 ปี จากโรงเรียนเอกชน
รับสอน วิชาแคลคูลัส ระดับม.ปลาย และมหาวิทยาลัย
รับสอน วิชาฟิสิกส์ ระดับ ม.ปลาย ทุกเนื้อหา

ครูกีตาร์

 • นครสวรรค์

- ปัจจุบบันเป็นนิสิตปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
- ประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี
- สนใจสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา
- รูปแบบการสอน เน้นการปฏิบัติและทดลองทางวิทยาศาสตร์ ทบทวนเนื้อหาก่อน
สอบในโรงเรียน แก้ไขปัญหาการทำการบ้านเตรียมสอบเข้า ม.1 เตรียมสอบเเข่ง

ครูฝ้าย (ลลิตพรรณ กุลเจริญ)

 • 6 รีวิว
 • นครสวรรค์

ลักณะการเรียนการสอนเน้นการจำแบบเข้าใจสามารถนึกภาพออกตอนทำข้อสอบ และมีารวัดระดับนักเรียนทุกช่วงค่ะ
ข้อมูลส่วนตัว:
จบการศึกษา: ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาชาชีววิทยา เกียรตินิยมอันดับ 1
ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาชาจุลชีววิทยา
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Natnaree R.

 • 325 บาท/ชม
 • นครสวรรค์

การศึกษา
ปริญญาตรี : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปัจจุบัน กำลังศึกษา ปริญญาโท คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)
** สามารถเลือกเรียนเป็นกลุ่มหรือส่วนตัวได้
ประสบการณ์สอน

พิมลพรรณ เพ็งสุริยา

 • นครสวรรค์

- กำลังศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ความถนัดในการสอน
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาตร์ (ชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี, พันธุศาสตร์เบื้องต้น, พันธุวิศวกรรม และอื่นๆ…

วสันต์ ป๊อกหลง

 • 300 บาท/ชม
 • นครสวรรค์

การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชาที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ทั่วไป/เคมี/ฟิสิกส์
รูปแบบการสอน :…

ณัฐวุฒิ รวยพงศ์

 • นครสวรรค์

การศึกษา:
•คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม (GPAX: 3.17)
•มัธยมศึกษา สาย วิทย์-คณิต
โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Kae2525

 • นครสวรรค์

-เป็นคุณครูรับสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือคณิตศาสตร์ระดับประถม
-จบการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์ และ ป.โท คณิตศาสตร์
-มีประสบการสอนในโรงเรียน17ปี
-ติวสอบให้ลูกได้รับรางวัลต่างๆมากมาย
-สะดวกสอนออนไลน์และคิดราคาแค่ชั่วโมงละ80บ.

ภิเษก อินทร์โต

 • นครสวรรค์

สอนพิเศษ ม.ต้น วิทยาศาสตร์ทั่วไป และคณิตศาสตร์ ในราคา 120/ชม.
ม. ปลาย ฟิสิกส์ ในราคา 130/ชม.
โดยสถานที่ในการสอนคือ ในตัวเมืองจังหวัดชัยนาท
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 จะเป็นการสอนตัวต่อตัวผ่านทางออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)

มุกดา

 • 1 รีวิว
 • นครสวรรค์

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักเรียนทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แก่งประเทศไทย ตรี โท เอก สามารถสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา มีประสบการณ์สอนมากมายตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมหาวิทยาลัย

KruFang Saowalak

 • นครสวรรค์

สวัสดีค่ะ ครูรับสอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมและมัฐยมต้นค่ะ ครูใจดีเน้นสอนในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ เคยมีประสบการณ์สอนพิเศษน้องที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ มีสื่ออุปกรณ์การเรียนหลากหลาย ค่าสอนไม่แพงนะค่ะ สอนได้ทั้งที่บ้าน และออนไลน์…

ครูพี่แต้ว

 • 150 บาท/ชม
 • นครสวรรค์

ครูพี่แต้ว ศึกษาศาสตร์ มช เอกฟิสิกส์ หลักสูตร 5 ปี
น้องๆ คนไหนสนใจทักมาคุยกับพี่ได้น้า
ประสบการณ์การสอน
-สาธิตมช
-ปรินท์ฯ

นฤมล รักสัตย์

  ประวัติการสอน : ครูสอนวิชาฟิสิกส์โรงเรียนเอกชน , สอนติวฟิสิกส์เข้ามหาลัย ,Pat 3 วิศวกรรมศาสตร์ (ฟิสิกส์), pat 2 วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) ,สอนเพิ่มเกรด ม.4-6, วิทยาศาสตร์สำหรับสอบเข้ามัธยมปลาย
  เคยสอนน้องที่ไม่รุ้เรื่องให้ได้เกรด 4 ฟิสิกส์มาแล้วค่ะ เพราะงั้นถ้าน้องไม่มีพื้นฐานไม่ต้องกลัวนะคะ…

  ครูแพรว สอนวิทย์

   ครูแพรว สอนวิทยาศาสตร์
   ระดับชั้น ป.1-6
   เริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐาน จนถึง เตรียมสอบ
   มีประสบการณ์การสอน
   รับราชการครู โครงทุนครูคืนถิ่น