เรียนการแพทย์ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

ตีซี้ Anatomy

รับสอน ทบทวน สรุป ตีโจทย์ ทำแบบฝึก เพื่อทำคะแนน lecture รวมถึงติวและวิเคราะห์ข้อสอบแลปทั้ง 4 รายวิชาของ anatomy (gross anatomy, histology, neuroanatomy และ embryology) ถ่ายทอดจากประสบการณ์เป็นอาจารย์ในมหาวิยาลัย 2 ปี และการเป็นติวเตอร์ 10 ปี มีเด็กผ่านมือมากว่า 20+ คน เรียนได้ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม…

ครูฝ้าย

มหาวิทยาลัย จบจาก มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ รังสีการแพทย์
ปัจจุบันทำงานในเมืองอุบล
สามารถสอนตามบ้าน หรือ ตามห้างสรรพสินค้าได้
มีประสบการณ์การสอน ม.ต้นและม.ปลาย สามารถสอนได้ทุกวิชา
สามารถสอนสอบเข้าม.4ได้

PassPlus สอนวิชาคณะแพทยศาสตร์ กว่า8ปี

สอนวิชาการแพทย์
ปัจจุบันกำลังศึกษา เป็น นักศึกษาแพทย์ ปี6 ,แพทย์ทั่วไป, อ.แพทย์
ประสบการณ์สอนมากกว่า 8 ปี
สามารถติววิชา ชีววิทยา ม.ปลาย เพื่อสอบเข้าคณะแพทย์
สอนวิชา physiology , Microbiology, Pharmacology

ครูพี่หวาย Vikings Biology

  • 4 รีวิว

มีประสบการณ์สอนในมหาวิทยาลัยและเป็นอาจารย์พิเศษในวิชาชีววิทยา เป็นเวลา 15 ปี ปัจจุบันเป็นนักวิจัยหลังระดับปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จบด็อกเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์จาก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์พิเศษในสาขาวิชาชีววิทยา
สามารถติววิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มเกรด/สอบเข้า…

Sri-arun Iamjan

1. สามารถสอนในด้านวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา และพรีคลีนิค สำหรับนักเรียนมัธยมและแม้แต่นักศึกษามหาวิทยาลัย ที่ต้องการเรียนรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน (Anatomy) , จุลชีววิทยา (histology), พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์เคยฝึกสอนนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยสอน(TA)…

Winner Siri

  • 500 บาท/ชม
  • 1 รีวิว

-แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญเงิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- GPA 3.97 (ลำดับ 2 ของรุ่น) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระหว่างเรียนได้รับรางวัลและทุนคะแนนโดดเด่นจำนวนมาก
-ปัจจุบันทำงานตำแหน่งแพทย์ฝ่ายการศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล…

ศรัญชน์รัส วัฒนะพรกิจ

  • 400 บาท/ชม

รับสอนวิชา อนาโตมี Anatomy
เหมาะกับนักศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น กายภาพบำบัด พยาบาล กิจกรรมบำบัด เทคนิคการแพทย์ และผู้สนใจอื่นๆ ผู้สอนจบกายภาพบำบัด ซึ่งได้ผ่าอาจารย์ใหญ่ สามารถสอนแบบเข้าใจ ความเร็วเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน
รับสอนผ่าน Zoom / Online

เฟิร์น

พี่กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 5 ทางด้านสายวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง สามารถสอนภาษาอังกฤษให้น้องได้ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยค่ะ นอกจากนี้ยังสามารถให้คำแนะนำสำหรับน้องที่จะสอบเข้าศึกษาต่อในระดับต่างๆได้ค่ะ มีประสบการณ์การสอนน้องชั้นประถม และน้องๆชั้นปี 1 ค่ะ

Thitiya

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล
มีประสบการณ์สอนตั้งแต่ประถมจนถึงมหาวิทยาลัย
รับสอนตัวต่อตัว/ กลุ่ม/ ออนไลน์
รับสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี (สามารถสอนวิชาเฉพาะทางจุลชีววิทยาและระบาดวิทยา ป.โทได้)
ภาษาอังกฤษ (TOEIC 850)…

Toey Yuwadee

วุฒิการศึกษา จบปริญญาโท เภสัชวิทยา และเตรียมสอบเนติบัณฑิตไทย ยินดีรับปรึกษาเรื่องการเรียนต่อ

ศิวกร อนุรัตน์

  • 1 รีวิว

- สอบได้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ภาค ก ของ กพ.
- ที่ 3 รอบข้อเขียน การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานพิสูจน์หลักฐาน(เคมี)
***การศึกษา***
- ม.6 สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย 3.61 จาก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ปริชญา เอี่ยมวิจารณ์

  • 3 รีวิว

รับสอนพิเศษ📙📔
(ชีววิทยา และ เคมี)
ระดับประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย
สอนผ่านระบบออนไลน์ (Zoom, Cisco Webex meeting) ตัวต่อตัว มีสื่อการสอนส่งให้น้องผู้เรียนก่อนล่วงหน้า พร้อมทำแบบฝึกหัดระหว่างสอนเพื่อเข้าใจเนื้อหามากขึ้น
✔️เน้นปูพื้นฐานก่อนเรียน

เภสัชประจำบ้าน

จบการศึกษาเภสัชศาสตร์ จากจุฬาฯ เมื่อปี 2546
ทำกิจการร้านยาตั้งแต่เด็ก ทำให้เห็นข้อผิดพลาดหลายอย่าง ที่ทำให้คนไข้ป่วยได้
ซึ่งการที่จะทำให้คนไข้ไม่ป่วยในระยะยาว
คือการให้ความรู้เรื่องสุขภาพที่ใช้ได้กับคนไข้แต่ละรายนั่นเอง
-

Patamaporn

ตอนนี้ศึกษาอยู่คณะเภสัชศาสตร์ สามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยาได้ค่ะ คุยกันได้ นะคะอยากให้ติวเรื่องไหนเป็นพิเศษ อ่อนเรื่องไหน ใจดีแน่นอนค่ะ อาจจะมีทริคในการเรียนในการทำข้อสอบให้ได้จากประสบการณ์โดยตรงค่ะ

Phatthawan Phirunkon

-เรียน มหาลัยมหิดล MUIC, major International cultural and languages (ICCU)
-medical dentist western university
-สอนพิเศษออนไลน์ ผ่าน Zoom
-รับสอนภาษาอังกฤษ ถึง มัธยมปลาย ค่าเรียน ยาทต่อ ชม สปีกกิ้ง ติดต่อทาง line ได้เลยค่าา
-โอนค่าชำระตามที่เรียนเป็นชั่วโมง

Yo (สอนวิชาทางเภสัช แพทย์ พยาบาล)

รับสอนเภสัชวิทยา โดยเภสัชกร
เหมาะสำหรับ นิสิต/นักศึกษา แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัช
สอน piont สำคัญที่นำไปสอบ และใช้ได้จริง
รับสอนหลังเลิกเรียนในทุกๆวันค่า
โดยพี่เภสัชใจดี มีประสบการณ์ในการทำงาน

ควีนภัณ

ปัจจุบันกำลังศึกษา เป็น นักศึกษาแพทย์
สามารถติววิชา ชีววิทยา ม.ปลาย และ physiology
,pathomorphology , pathophysiology
ติว anatomy ANA100 , MDS100 ม.รังสิต
หรือติวสอบเข้าแพทย์ต่างประเทศ ,รับแปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ ,อังกฤษ - ไทย

Kru Mon

การแพทย์
ภาษาอังกฤษ ( ทั้งสอบวัดระดับ การบ้าน การสื่อสารที่ใช้ได้จริง )
ประวัติการศึกษาของครู : ปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต
เน้นการเรียนด้วยความเข้าใจ และความสนุกสนาน กระตุ้นการเรียนรู้ตามลักษณะของนักเรียน
รับให้คำปรึกษาด้านการเรียนสายอาชีพแพทย์????

จักรพงษ์ มุงคุณแสน

ผมชื่อนายจักรพงษ์ มุงคุณแสน ชื่อเล่นต๋อม อายุ 29 ปี เรียนปริญญาตรีทันตแพทย์ พี่จะเน้นการเรียนแบบไม่เน้นถ่องจำแต่จะเน้นที่ความเข้าใจเป็นหลักโดยมองให้เห็นภาพใหญ่ๆก่อนเป็นหลักแล้วค่อยสอดแทรกลายละเอียดเข้าไปจนเต็ม

Phat

  • 1 รีวิว

รับสอนฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิทย์ ม.ต้น
Course : EP. (สำหรับน้องๆ inter/Gifted)
- เคมี /ฟสิกส์ /ชีววิทยา ม.4 - 6
- ภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.6
- วิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3