เรียนการแพทย์ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการสำหรับคุณ

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

คุณหางานสอนพิเศษการแพทย์ใช่หรือไม่? กดที่นี่เพื่อเพิ่มโปรไฟล์ของคุณบนหน้านี้

Kru Mon

กรุงเทพฯ

การแพทย์
ภาษาอังกฤษ ( ทั้งสอบวัดระดับ การบ้าน การสื่อสารที่ใช้ได้จริง )
ประวัติการศึกษาของครู : ปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต
เน้นการเรียนด้วยความเข้าใจ และความสนุกสนาน กระตุ้นการเรียนรู้ตามลักษณะของนักเรียน
รับให้คำปรึกษาด้านการเรียนสายอาชีพแพทย์????

ทัน

สอนออนไลน์ กรุงเทพฯ

ชื่อ ทัน จ๊ะ
สอนคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประถมถึงมหาลัย นอกสถานที่และออนไลน์จร้า ประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี ปัจจุบันเรียน ป เอก มหิดล จ๊ะ
สอนให้คิดเองได้ ทำเองเป็น น้องๆจะรักคณิตศาสตร์ อย่างแน่นอน มาเรียนด้วยกันนะจ๊ะ

ส้ม

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

การศึกษา จบปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ มธ.
ปริญญาโท สาขา Bioinformatics ที่ KMUTT
เฉพาะทาง Biomedicine จาก Uppsala University, Sweden ค่ะ
อดีต นร.ทุนรัฐบาล และ นร.ทุนสหภาพยุโรป Erasmus Mundus
ปัจจุบัน เป็น consultant manager ทำโครงการและให้คำปรึกษากับภาครัฐและเอกชน ทั้งทางด้านสาธารณสุข การแพทย์ สังคม…

สาริทธิ์ จารุชัยบวร

ยืนยัน

สอนตัวต่อตัว

ปัจจุบัน กำลังศึกษา ในระดับปริญญาเอกที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ (โท ควบ เอก)
ประสบการณ์สอน
คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น/ประถม
เคมี ชีวะ มัธยมปลาย

หนุ่ย

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

มีประสบการณ์การสอน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสต์ ระดับชั้น ป.1-6
มีประสบการณ์การสอน วิชา ชีววิทยา จุลชีววิทยา ในระดับอุดมศึกษา
มัธยม จบสายวิทย์คณิต GPA 3.14
ปริญญาตรี วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท วุฒิ วิทยาศาสตร์หมาบัณฑิต พิษวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณัฐรดา ศรีบัวทอง (พี่เมล่อน)

ยืนยัน1 รีวิว

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

เรียนอย่างไรให้ได้เกียรตินิยม ❤❤!!!
เรียนอย่างไรให้ใช้ได้จริง ❤❤!!!
จะสอบไล่ จะสอบเข้า จะเรียน ติวเกรด
เรียนเพื่อเอาไปใช้ สื่อสาร ทำงาน
เด็ก นักศึกษา ผู้ใหญ่

Pun

2 รีวิว

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

-มีเอกสารประกอบการเรียน
-มีชีทสรุปให้ทุกเรื่องที่เรียน
-เนื้อหาผู้เรียนสามารถแจ้งความประสงค์ในการเรียนได้
-การเรียนการสอนปรับไปตามความรู้ความสามารถของผู้เรียน
-มีทริคในการทำให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้น

ครูพี่เฟิร์น

ยืนยัน28 รีวิว

สงขลา

ชื่อ นางสาวมานิสา แก้วเสน
-ชื่อเล่น เฟิร์น
-สำเร็จการศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
-เกียรตินิยมอันดับ1 เกรดเฉลี่ย 3.91
-กำลังจะศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ณ University of Warwick ประเทศอังกฤษ ด้วยทุน โครงการพัฒนาส่งเสริมผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.)

สุรพงษ์

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

สำหรับสาขา : การแพทย์ ภูมิคุ้มกัน เทคนิคการแพทย์ รับสอน รับติวคำปรึกษาการทำงานวิจัยตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รับสอน รับติวเขียนบทความการแพทย์ งานวิจัยทางการแพทย์ รับสอน รับติวหัวข้องานวิจัยบทความทางการแพทย์ แนวทางการวางแผนการวิจัยทางการแพทย์
รับสอน การทำ poster…

เภสัชประจำบ้าน

กรุงเทพฯ

จบการศึกษาเภสัชศาสตร์ จากจุฬาฯ เมื่อปี 2546
ทำกิจการร้านยาตั้งแต่เด็ก ทำให้เห็นข้อผิดพลาดหลายอย่าง ที่ทำให้คนไข้ป่วยได้
ซึ่งการที่จะทำให้คนไข้ไม่ป่วยในระยะยาว
คือการให้ความรู้เรื่องสุขภาพที่ใช้ได้กับคนไข้แต่ละรายนั่นเอง
-

พี่หมอกิ๊ฟท์

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

หรือสอบความถนัดแพทย์ให้ได้ท้อป 3 ของประเทศ!!
จะไม่ใช่เรื่องยากของน้องๆอีกต่อไปแล้ว
⭐ การสอนโดยเน้นการทำโจทย์อย่างเข้มข้น
⭐ ทำข้อสอบแต่ไม่เครียด แต่จะสนุกไปกับมัน!!
ให้พี่หมอกิ๊ฟท์ช่วยส่งน้องๆทำตามความฝันนะคะ ^^

นภษร คนึงสาธิตกิจ

4 รีวิว

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

ปัจจุบันกำลังเข้าศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คะแนนความถนัดแพทย์ 22+ คะแนนความถนัดเภสัช 21+ ถนัดวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และเลข เชาวน์เพิ่มเติม การอ่านจับใจความต่างๆ ภาษาไทย 9 วิชาสามัญ 82/100 ภาษาไทย tu star 78/100 gatไทย 150/150 พาร์ทจับใจความความถนัดแพทย์ 100/100 PAT2 178/300

Thitiya

ยืนยัน

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล
มีประสบการณ์สอนตั้งแต่ประถมจนถึงมหาวิทยาลัย
รับสอนตัวต่อตัว/ กลุ่ม/ ออนไลน์
รับสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี (สามารถสอนวิชาเฉพาะทางจุลชีววิทยาและระบาดวิทยา ป.โทได้)
ภาษาอังกฤษ (TOEIC 850)…

nutthida eamborisut

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

ได้คะแนนเชื่อมโยงหมอ 100/100
เกรดเฉลี่ย วิทย์(ประถม) 4.00 (มัธยมต้น) 3.5
คณิต(ประถม) 3.50 (มัธยมต้น) 3
สอบติด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา ซอฟแวร์ (ธรรมศาสตร์)

🥇พี่บีม - ชีววิทยา มัธยมและมหาวิทยาลัย

ยืนยัน3 รีวิว

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

🎓ป.โท คณะแพทยศาสตร์(pre-clinic) มช (4.00)
📍ชีววิทยาไม่เพียงแต่ท่องจำ เป็นอีกวิชาที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการเรียนที่ทำให้เราเข้าใจ เป็นเหตุเป็นผลและเป็นระบบจะช่วยให้เราจดจำได้ โดยไม่ต้องท่อง จากประสบการสอนมากกว่า 6 ปี จึงทำให้เข้าใจปัญหาและรู้วิธีแนะนำ ทำให้สนุกและเข้าใจในวิชาชีววิทยามากขึ้น

เภสัชพี่ปุ๋ย

ลพบุรี

พี่ชื่อพี่ปุ๋ยนะคะ เรียนจบเภสัชสายบริบาลเภสัชกรรมหรือสายคลินิคนี่ละค่า
จากม.มหาสารคาม เกียรตินิยมอันดับ 1
ปกติเป็นคนชอบสอน ชอบติวให้เพื่อนที่เรียนด้วยกันค่า
พี่ยินดีสอนน้องๆทุกคนที่สนใจเกี่ยวกับบทเรียนในคณะเภสัชต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิชาพื้นฐาน หรือสาย therapy นะคะ
หรือจะเป็นน้องม.ต้น ม.ปลาย…

วิยกาญจ์ มานิตวิรุฬห์

ยืนยัน

สอนออนไลน์ กรุงเทพฯ

ปัจจุบัน: มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (Biomedical Sciences) ชั้นปีที่สอง เกรดเฉลี่ยสะสมตอนนี้อยู่ที่ 3.65
เคยมีประสบการณ์การอยู่ชมรมสอนการบ้านและวิชาเรียนที่รุ่นน้องไม่เข้าใจ
เคยสอนภาษาอังกฤษอยู่เกือบปีค่ะแล้วเลิก เนื่องจากมีปัญหาเรื่องที่เรียนมหาลัย
หลินเป็นคนตลกค่ะ…

Chawimon b

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

ผู้สอนจบแพทย์แผนจีนบัณฑิต
ผู้สอนสอบผ่านhsk ระดับ5
ใจเย็น ใจดี รักเด็ก
มีประสบการณ์การสอนและดูแลเด็กพิเศษ

จักรพงษ์ มุงคุณแสน

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

ผมชื่อนายจักรพงษ์ มุงคุณแสน ชื่อเล่นต๋อม อายุ 29 ปี เรียนปริญญาตรีทันตแพทย์ พี่จะเน้นการเรียนแบบไม่เน้นถ่องจำแต่จะเน้นที่ความเข้าใจเป็นหลักโดยมองให้เห็นภาพใหญ่ๆก่อนเป็นหลักแล้วค่อยสอดแทรกลายละเอียดเข้าไปจนเต็ม

ศิวกร อนุรัตน์

ยืนยัน1 รีวิว

สอนออนไลน์ กรุงเทพฯ

- สอบได้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ภาค ก ของ กพ.
- ที่ 3 รอบข้อเขียน การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานพิสูจน์หลักฐาน(เคมี)
***การศึกษา***
- ม.6 สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย 3.61 จาก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

สถานที่ที่ได้รับความนิยม

ออนไลน์
เชียงใหม่