เราจะช่วยคุณหาครูสอนวิทยาศาสตร์

คุณครูสอนวิทยาศาสตร์ที่เชียงราย

Apiwat Tunnunta

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

Line id : 23543


ชลิตา ฉัตรหิรัญพงศ์

กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สามารถสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้นได้


นาย วราวุฒิ ดวงสุวรรณ

ชื่อ นายวราวุฒิ ดวงสุวรรณ ชื่อเล่น นิว
การศึกษา : จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขา วิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


พัชรี สุวิชาญเมธี

สอนวิชาวิทย์ คณิต อังกฤษ ระดับประถม


แต๋ว

วิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรา


kittipat wansaing

ประสบการณ์ด้านการสอน 20 ปี
ประสบการด้านการบริหาร 10 ปี
ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาทางการศึกษาและวางแผนกลยุทธทางการตลาด 15 ปี


ธนาภรณ์

รับสอนพิเศษ


พีรพงษ์ หมื่นอินทร์ชัย

สำเร็จการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปัจจุบันศึกษาปริญญาใบที่สอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-สอนที่ จังหวัด เชียงราย


คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2017