เราจะช่วยคุณหาครูสอนวิทยาศาสตร์

คุณครูสอนวิทยาศาสตร์ที่ลาดกระบัง

Apiwat Donphakdee

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

อภิวัฒน์ ดอนภักดี

ออนไลน์: เมื่อวานนี้

สวัสดีครับ! ผมชื่อ นายอภิวัฒน์ ดอนภักดี หรือเรียกว่า บาส ก็ได้ครับ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา พอดีอยากเป็นติวเตอร์ที่มีประสบการณ์ พร้อมด้วย การเสริมสร้างบุคคลิกภาพทางการสอนของตนเอง ดังนั้น จึงอยากที่จะมาสอนพิเศษหรือติวหนังสือให้กับเด็กในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 หรือ ผู้ที่ต้องการความรู้ทางด้านวิชา ชีววิทยา ผมพร้อมที่จะสอนเเละยินดีที่จะหมอบความรู้ พร้อมทั้ง ประสบการณ์ต่างๆ มาเถอะครับมาเรียนกับผม เรียนกับผมไม่ใช่ได้เเค่ความรู้เท่านั้น เเต่ยังได้ทั้งรอยยิ้มกลับไปด้วยครับ


อรนุช บุษบงก์

ออนไลน์: เมื่อวานนี้

เป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม (EIS)
มีประสบการณ์ด้านการสอนพืเศษ
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
เกียรตินิยมอันดับ1


อัจฉรา

สวัสดีคะดิฉันเป็นคนใจดี มีระเบียบ รักการสอน
การสอนของดิฉันจะสอนให้เด็กเข้าใจง่ายไม่เครียดกับเนื้อหาแต่จะได้รับความรู้และเทคนิคการคิดวิเคราะห์และนำไปใช้ในการสอบคะ


เพชรพลอย

ออนไลน์: วันนี้

เป็นคนสอนใจเย็น ตลก คุยเก่ง เน้นให้เด็กเข้าใจและจดจำ มีแบบฝึกหัดให้ลองทำ เพื่อความเข้าใจค่ะ พร้อมทั้งรูปภาพเพิ่มการเรียนการสอน


นางสาวรุ่งนภา ทองละมุล

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

การศึกษา
-ปริญาตรีและปริญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์
-สอนพิเศษตามบ้านและสถานที่กวดวิชา 6 ปี
-ผู้ช่วยอาจารย์สอนแลปฟิสิกส์ ป ตรี
ลักษณะการสอน
-เน้นพื้นฐาน และความเข้าใจ เพื่อนำมาประยุกต์ในการทำข้อสอบ
-สอนเทคนิคในการจำ


นาย รัฐสิทธิ์ เล่าไทวนันท์

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

นายรัฐสิทธิ์ เล่าไทวนันท์ (จู้)


Thanchanok Kumsaeng

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ธัญชนก คำแสง

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

ชื่อเล่น : แพรว
อายุ : 19 ปี
กำลังศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รางวัลที่เคยได้รับ : คณิตศาสตร์โอลิมปิก ค่ายสอง
เคยสอบติด :
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคริตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาสัยเชียงใหม่
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-คณะบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


กชณิชา สุดสวาสดิ์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

กชณิชา สุดสวาสดิ์

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สวัสดีค่ะ พี่จบจาก มศว. เอกฟิสิกส์ ถนัดสอนคณิต ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ค่ะ


ครูโบว์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พิศน์ณิชา กุลปฐวีวัฒน์

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สวัสดีค่ะ ชื่อครูโบว์นะคะ รับสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถม-มัธยมปลาย มีประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี จากสถานศึกษาชื่อดังและโรงเรียนกวดวิชาต่างๆ สอนทั้งแบบกลุ่ม และเรียนตัวต่อตัว ครูใจดี เน้นสอนเข้าใจ เเนะแนวข้อสอบ


ฐิตาภรณ์ เดชโหมด

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ฐิตาภรณ์ เดชโหมด

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

ชื่อ นางสาวฐิตาภรณ์ เดชโหมด ชื่อเล่น พุดตาล
การศึกษา -จบปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
- ปัจจุบัน กำลังศึกษาปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสอบการสอน คณิตศาสตร์ ป.4 -6 ,เตรียมสอบเข้าคณิตวิทย์ ม.1 และคณิตศาสตร์ ม.1 -3
เทคนิคการสอน เน้นระบบการบวนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยใช้รูปภาพในการช่วยคิด
เน้นผู้เรียนเป็นหลักว่ามีจุดไหนที่ยังไม่เข้าใจ


ธัชธรรม โพธะยะ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ธัชธรรม โพธะยะ

ออนไลน์: วันนี้

ชื่อ ธัชธรรม โพธะยะ
ชื่อเล่น หยอง
ปี2 สถาบันเทคโนโลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
เข้าร่วมค่าย สอวน.ค่าย1 และ2 สาขาวิชาฟิสิกส์

รับสอนวิชา
วิทยาศาสตร์
คณิตศาตร์
ฟิสิกส์
ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1-ม.6

สอนพื้นฐานแน่นความเข้าไม่ท่องจำสูตรพี่แป้ง

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ณภัทร สำราญ

ออนไลน์: วันนี้

๐ ชื่อสกุล นางสาวณภัทร สำราญ (พี่แป้ง)
๐ จบการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
๐ ปัจจุบันศึกษาอยู่ในระดับปริญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๐ รับสอนเสริมทักษะ : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
๐ สอนพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ สอนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมตอนต้น(ม.1-3) วิชาคณิตศาสตร์ สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ทางด้านคณิตศาสตร์และเรียนรู้เทคนิคการคิดเลขให้คล่องและว่องไวขึ้น เน้นการสอนที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพื่อความมีประสิทธิภาพของตัวผู้เรียน


MEWSIRIPA

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สวัสดีค่ะ ชื่อครูพี่หมิวนะคะ อายุ22ปีค่ะ ศึกษาอยู่ที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ค่ะ
สอนคณิตศาสตร์ น้องๆชั้นอ.2-ม.4
สอนการแสดงต่าง เช่น ผู้นำเชียร์(หลีด) เต้นประกอบเพลง ละคร
สอนสนุกไม่น่าเบื่อ เน้นการสอนที่เข้าใจได้ง่ายต่อน้องๆ และเทคนิคการคิดเลขเร็ว
-----------------------ประสบการณ์การสอบ-------------------------------
*** ติวน้องป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนบดินทรเดชา
*** ติวน้องป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง
*** ติวน้องป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
*** สอนเพิ่มเกรด ป.3 - ม.3


Saktaya Suksri

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สวัสดีครับ ผม นศ.ปอโท เป็น ผู้ช่วยฝึกสอนอยู่ด้วยครับ ปอตรีจบ วิทยาการคอม(เกียรตินิยมอันดับ1) ผมเป็นกันเองครับถามได้ทุกเรื่อง สอนได้ตั้งแต่พื้นฐานขึ้นไปเลยครับ โดยการสอนจะเป็นแบบปรับตามผู้เรียนแต่ละคนครับผม


Sasita

สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีวะ


Suntur

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

🎉สวัสดีคร้าบพี่ชื่อ เต๋อ 🎉น่ะครับ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มีประสบการณ์สอนมาแล้วกว่า 3 ปี เทคนิคการสอน ของพี่จะเน้นพื้นฐานเป็นหลักเพราะพื้นฐานเป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำโจทย์ประยุกต์มากๆและพี่จะมีแบบทดสอบทุกครั้งในครั้งถัดไปเรียน เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจของน้องๆว่าเข้าใจสิ่งที่พี่สอนในครั้งก่อนหน้าหรือเปล่า 😄


กล้า

ออนไลน์: เมื่อวานนี้

มีประสบการสอนในโรงเรียนสอนพิเศษ
สอนได้ตั้งแต่เด็ก เล็กจนถึงเด็กโตครับ


ครูชัย

มีวิดิโอ

รับติว เคมี ม.ปลาย
รับติวชีวเคมี (ฺBiochemistry chemistry)
รับติวเคมีอินทรีย์ (ฺOrganic chemistry)
รับติวเคมีวิเคราะห์ (Analytical chemistry)
แถมวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

รับติวเคมี ม.ปลาย
เคมี เล่ม 1 ม.4 อะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัติของธาตุและสารประกอบ
เคมี เล่ม 2 ม.4 ปริมาณสารสัมพันธ์ ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
เคมี เล่ม 3 ม.5 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุล กรด เบส
เคมี เล่ม 4 ม.5 ไฟฟ้เคมี ธาตุและสารประกอบอนินทรีย์ในอุตสาหกรรม
เคมี เล่ม 5 ม.6 เคมีอินทรีย์ เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ สารชีวโมเลกุล สารประกอบซัลเฟอร์และสารประกอบฟอสฟอรัส สารประกอบพอลินิวเคลียร์แอโรแมติก


ตาล

ดีจ๊ะ ชื่อตาลนะ ป.ตรี จบฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่วน ป.โท จบการสอนวิทยาศาสตร์ที่ มหาวิทยาลัยบูรพาจ้า สาขาก็เป็นฟิสิกส์เหมือนดิมแหละ
ลองคุยกันก่อนก็ได้นะ จะเรียนต่อไหมค่อยว่ากัน 55555+
วิทย์ ม. ต้น หรือฟิสิกส์ ม. ปลาย ลองคุยกันได้นะ ^^


นภัสวรรณ

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

นภัสวรรณ สิงห์ทอง(แท๊ต)
กำลังจะขึ้นปี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี ได้เกรดเคมี B+ เกรดฟิสิกส์ B

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2017