เราจะช่วยคุณหาครูสอนวิทยาศาสตร์

ครูสอนวิทยาศาสตร์ที่ลาดกระบัง

Apiwat Donphakdee

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

อภิวัฒน์ ดอนภักดี

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

สวัสดีครับ! ผมชื่อ นายอภิวัฒน์ ดอนภักดี หรือเรียกว่า บาส ก็ได้ครับ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา พอดีอยากเป็นติวเตอร์ที่มีประสบการณ์ พร้อมด้วย การเสริมสร้างบุคคลิกภาพทางการสอนของตนเอง ดังนั้น จึงอยากที่จะมาสอนพิเศษหรือติวหนังสือให้กับเด็กในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 หรือ ผู้ที่ต้องการความรู้ทางด้านวิชา ชีววิทยา ผมพร้อมที่จะสอนเเละยินดีที่จะหมอบความรู้ พร้อมทั้ง ประสบการณ์ต่างๆ มาเถอะครับมาเรียนกับผม เรียนกับผมไม่ใช่ได้เเค่ความรู้เท่านั้น เเต่ยังได้ทั้งรอยยิ้มกลับไปด้วยครับ


Piyada

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

จบ ป ตรี วทบ. เคมี
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


เพชรไพลิน ถาวะรังค์

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ฉันชื่อเพชรไพลิน ถาวะรังค์ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่3 คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเรียนด้วยโควตาเรียนดี ปัจจุบันเกรดเฉลี่ย 3.42 ศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตร และวิชาชีพครู ซึ่งอุตสาหกรรมเกษตรนั้นต้องเรียนเกี่ยวกับชีววิทยาและเคมีเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ฉันมีความรู้ด้านนี้พอสมควร ประกอบกับมีการเรียนวิชาครูด้วย ทำให้อยากลองสอนพิเศษกับน้องๆ เพื่อให้ความรู้และหารายได้พิเศษเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ค่ะ💛


รณกร แน่นอน

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สวัสดีครับ ไนน์ครับ
ไนน์จบ คบ.วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) จากมหาวิยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ระหว่างเรียนเคยเป็นติวเตอร์อยู่ 2 ปีครับ เคยมีเด็กมาเรียนด้วยแล้วสอบติดห้องพิเศษของโรงเรียนประจำจังหวัด และห้องธรรมดาครับ


Pichit Panprom

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พิชิต ปานพรม

ออนไลน์: วันนี้

เราจะสอนตั้งแต่พื้นฐาน ฝึกทำแบบฝึกหัด ไปด้วยกัน ให้เข้าใจ และพร้อมทำโจทย์ มีแบบทดสอบ ที่ใช้ติวในการเรียนประถม มัธยม วิธีการสอนที่อารมณ์ดี ไม่เครียดจนเกินไป


ครูโบว์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พิศน์ณิชา กุลปฐวีวัฒน์

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สวัสดีค่ะ ชื่อครูโบว์นะคะ รับสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถม-มัธยมปลาย มีประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี จากสถานศึกษาชื่อดังและโรงเรียนกวดวิชาต่างๆ สอนทั้งแบบกลุ่ม และเรียนตัวต่อตัว ครูใจดี เน้นสอนเข้าใจ เเนะแนวข้อสอบ


ฐิตาภรณ์ เดชโหมด

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ฐิตาภรณ์ เดชโหมด

ออนไลน์: วันนี้

ชื่อ นางสาวฐิตาภรณ์ เดชโหมด ชื่อเล่น พุดตาล
การศึกษา -จบปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
- ปัจจุบัน กำลังศึกษาปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสอบการสอน คณิตศาสตร์ ป.4 -6 ,เตรียมสอบเข้าคณิตวิทย์ ม.1 และคณิตศาสตร์ ม.1 -3
เทคนิคการสอน เน้นระบบการบวนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยใช้รูปภาพในการช่วยคิด
เน้นผู้เรียนเป็นหลักว่ามีจุดไหนที่ยังไม่เข้าใจ


ธัชธรรม โพธะยะ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ธัชธรรม โพธะยะ

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

ชื่อ ธัชธรรม โพธะยะ
ชื่อเล่น หยอง
ปี2 สถาบันเทคโนโลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
เข้าร่วมค่าย สอวน.ค่าย1 และ2 สาขาวิชาฟิสิกส์

รับสอนวิชา
วิทยาศาสตร์
คณิตศาตร์
ฟิสิกส์
ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1-ม.6

สอนพื้นฐานแน่นความเข้าไม่ท่องจำสูตรธีระวัฒน์ ไข่ษรศักดิ์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ธีระวัฒน์ ไข่ษรศักดิ์

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปีที่2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
และทำธุรกิจควบคู่กันไปด้วย
ประสบการณ์การสอน: สอนคณิตศาสตร์ม.ต้น ม.ปลาย เพิ่มเกรด ONET ม.ปลาย สังคมและประวัติศาตร์ ม.ต้น ม.ปลาย
นิสัย:ปกติจะสอนเนื้อหาตามผู้เรียนเป็นหลัก ในบางครั้งแทรกเรื่องเล่าเพื่อจดจำได้ง่าย ผ่อนคลาย
คุณจะได้พบกับมิติใหม่ของการเรียนพิเศษ ที่จะไม่ใช่แค่สอนในห้องเรียน แต่คุณจะได้เรียนรู้ทักษะบางอย่างจะผม

พี่แป้ง

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ณภัทร สำราญ

ออนไลน์: วันนี้

๐ ชื่อสกุล นางสาวณภัทร สำราญ (พี่แป้ง)
๐ จบการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
๐ ปัจจุบันศึกษาอยู่ในระดับปริญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๐ รับสอนเสริมทักษะ : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
๐ สอนพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ สอนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมตอนต้น(ม.1-3) วิชาคณิตศาสตร์ สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ทางด้านคณิตศาสตร์และเรียนรู้เทคนิคการคิดเลขให้คล่องและว่องไวขึ้น เน้นการสอนที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพื่อความมีประสิทธิภาพของตัวผู้เรียน


กชณิชา สุดสวาสดิ์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

กชณิชา สุดสวาสดิ์

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สวัสดีค่ะ พี่จบจาก มศว. เอกฟิสิกส์ ถนัดสอนคณิต ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ค่ะ


Julie

สวัสดีค่ะ พี่ชื่อ จูลี่ เรียนอยู่ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2


กล้า

ออนไลน์: วันนี้

มีประสบการสอนในโรงเรียนสอนพิเศษ
สอนได้ตั้งแต่เด็ก เล็กจนถึงเด็กโตครับ


ชัยณรงค์ คำปอม

สามารถสอนวิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์


ตาล

ดีจ๊ะ ชื่อตาลนะ ป.ตรี จบฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่วน ป.โท จบการสอนวิทยาศาสตร์ที่ มหาวิทยาลัยบูรพาจ้า สาขาก็เป็นฟิสิกส์เหมือนดิมแหละ
ลองคุยกันก่อนก็ได้นะ จะเรียนต่อไหมค่อยว่ากัน 55555+
วิทย์ ม. ต้น หรือฟิสิกส์ ม. ปลาย ลองคุยกันได้นะ ^^


ท็อป

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สวัสดีครับ พี่ท็อปครับ


นิว

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

นิว ปี2 วิศวกรรมขนส่งทางราง สจล
รับสอน ฟิสิกส์(มัธยม) การเขียนโปรแกรม(C++)
Line: sssOLR


พรรณราย กุนะ

เรียนแบบเข้าใจง่าย สนุก เป็นกันเอง และนำไปประยุกต์ใช้ต่อในห้องเรียนได้ ถ้าไม่ได้จุดไหนจะสอนจนกว่าจะทำได้


พิธา พจมานพิมล (เจ)

ออนไลน์: วันนี้

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ เจ
จบการศึกษา
ปริญญาตรี Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.
GPA ปริญญาตรี : 3.20
ปริญญาโท Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.
GPA ป.โท : 3.98

แนะนำเพิ่มเติม :
ประสบการณ์การสอน 7 ปีครับ
-เคยติวโอเน็ทตามโรงเรียนชื่อดังต่างๆ
-เคยสอนตามสถาบันต่างๆ
-สอนตามบ้านและคอนโดที่มีผู้ปกครองติดต่อมาครับ

พี่เน้นความเป็นกันเองกับน้องๆครับ ให้อารมณ์เหมือนพี่สอนน้องครับ แล้วพี่จะค่อนข้างสอนเฮฮาไม่อยากให้น้องเครียด


พิรดา จันทรส

พิรดา จันทรส (พิณ)
ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ แผนการเรียนวิทย์-คณิต
-รางวัลเหรียญเงินแต่งเรื่องจากภาพ
-รางวัลเรียนดี สามปีซ้อน (ม.1-3)
-แข่งโครงงานวิทยาศาศาสตร์ รางวัลชมเชย (ม.2)
-แข่งตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับรร. (รองชนะเลิศอันดับ2)
-สามารถสอนเด็กสมาธิสั้นได้ มีวิธีหลอกล่อเด็ก
ประสบการสอน
-สอนน้องม.2ที่รรจนคะแนนขึ้น
-ติวให้พี่ม.6 ในกลุ่ม แอดมิดชั่น61
รักเด็กและการสอนอย่างแท้จริง

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2017