เรียนวิทยาศาสตร์ เพชรบุรี ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

Ratchasak

 • เพชรบุรี

จบเภสัชศาสตร์เคยสอนที่rac academy ตอนเรียนอยู่นครปฐมครับ ตอนนั้นสอนคอร์สม.4ครับ ต้องการสอนเพื่อให้น้องๆได้ความรู้เยอะๆครับ ค่าเรียนแล้วแต่จะให้ครับ แต่ว่าอยากสอนครั้งละ2ชั่วโมง เพื่อความมีประสิทธิภาพของการเรียนการสอนของผู้เรียนและผู้สอนครับ

ณัฐนันท์ สัจจะบุญทวี

 • เพชรบุรี

คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
เกรดเฉลี่ย: 4.00
จบการศึกษาจากโรงเรียน หาดใหญ่วิทบาลัย
มีประสบการณืการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเวลา 2 ปี

Chaize (ชะไอซ์)

 • สอนตัวต่อตัว

จบคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เกรียตินิยมอันดับสอง
จากมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะ
สอนวิชา : ประถมศึกษา-มัธยมต้น-มัธยมปลาย
-> เคมี
-> วิทยาศาสตร์

FirstTP

 • สอนตัวต่อตัว

กำลังศึกษาชั้นปีที่2 คณะแพทยศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสอนพิเศษ
วิชาคณิตศาสตร์ ประถม-ม.ต้น เพิ่มเกรด Onetทุกระดับชั้น
วิชาวิทยาศาสตร์ ประถม เพิ่มเกรด
วิชาชีววิทยา ม.ต้น-ม.ปลาย เพิ่มเกรด
สะดวกสอนผ่านทางออนไลน์ วิดีโอคอล

Apple - Peak Tutors

 • 1 รีวิว
 • เพชรบุรี

วิชาที่สอน คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา
การศึกษา
ป.ตรี วิทยาศาสตร์ เคมี ม.เกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช

ครูตุ่น

 • เพชรบุรี

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล คณะกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด
จบประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปัจจุบันรับราชครูที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีเป็นระยะเวลา 5 ปี
เทคนิคการสอน
เน้นเชื่อมโยง และยกตัวอย่างประกอบ…

Chanon_ll

 • สอนตัวต่อตัว

ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/ว่ายน้ำ
ระดับชั้นประถม 1 ถึงมัธยม 3 เน้นสอบเข้า ม.4 ม.ปลายเน้นสอบเข้ามหาวิทยาลัย
สะดวกสอนในพื้นที่ใกล้เคียง จุฬาฯ หรือสามารถนั่งรถสาธารณะไปได้ หรือสอนผ่านทางออนไลน์ โดยใช้ zoom และแอพอื่นๆ…

Kru Aim Science

 • เพชรบุรี

จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
จบประกาศนียบัตรวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงพระนคร
ผ่านประสบการณ์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 มาเกือบ 5 ปี
ผ่านการสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. และได้บรรจุเข้าทำงานแล้วค่ะ
รับสอนพิเศษวันจันทร์-ศุกร์…

Chayaporn Thongyuen

 • 2 รีวิว
 • เพชรบุรี

🔥รับสอนนักเรียนชั้นประถมทุกรายวิชา
และภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ🔥
#Thai language for foreigner.
Private learning ,
Online class is for your convenience

นิรามัย

 • เพชรบุรี

• English Program โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี
• ห้องโครงการวิทย์คณิต(MSEP) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กทม
• ห้องวิทย์คณิต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม
• TU-GET 710คะแนน (สอบครั้งแรก)
สนใจติดต่อได้นะคะ ติวเตอร์ใจดีมีประสบการณ์สอนค่ะ☺️

วราภรณ์ วงษ์ทอง

 • เพชรบุรี

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มีประสบการณ์ในการสอนพิเศษมาแล้ว 5 ปีในวิชาวิทยาศาสตร์ และชีววิทยา ปัจจุบันเป็นครูสอนที่ รร วินิตศึกษาในพระราชูถัมภ์ จ.ลพบุรี

นภาพร ทรงแก้ว

 • เพชรบุรี

จบคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์
ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสบการณ์สอน
สอนฟิสิกส์ ม.4-6
วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ ป.1-ม.6

ครูพิม

 • เพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เกรดเฉลี่ย 3.76 (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ปัจจุบัน : บรรจุรับราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรี
เป้าหมายการสอน : สำหรับนักเรียนที่ต้องการปูพื้นฐานการเรียนวิทยาศาสตร์, ทบทวนบทเรียน และติวสอบเข้าในระดับชั้น ม.1, ม.3

ครูเอทีฟ - วิทยาศาสตร์

  สถาบันกวดวิชาออนไลน์ วิทยาศาตร์
  ระดับชั้น: ประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย
  เวลา: ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09:00 - 20:00 น.
  เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร
  เรียนเข้าใจ เรียนสนุก สอดแทรกเนื้อหาที่เท่าทันโลก

  Drink Nawapond

   เอกวิทยาศาสตร์
   มีประสบการณ์ไปเป็นอาสาสมัครที่ประเทศแคนาดาเป็นระยะเวลา1ปี
   เป็นอาสาสมัครค่ายเพื่อนักเรียนและค่ายสอนภาษาในประเทศอเมริกา เฮติ และจาไมก้า
   ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษดี

   กาญจนา อันชื่น

    นางสาวกาญจนา อันชื่น ชื่อเล่นชื่อ เซ้นท์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ (วท.บ ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาโทสาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้นและปลาย รวมทั้งสอนวิชาฟิสิกส์พื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย…

    ปนัดดา ยศสมนึก

    • 2 รีวิว

     ชื่อเล่น : น้องหนู
     อายุ : 25 ปี
     การศึกษา :
     - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
     - ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     ครูพี่ไกด์

      Greeting to all students who are passionate to study English. I am P'Guide. I graduated from Mahidol University International College. I look forward to teaching students, friends, or clients who eagerly want to improve English skills. I wish that I could become the one who can bring your dream…

      ครูพี่นิว

      • 150 บาท/ชม

       เรียนจบ_ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
       และปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
       ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกค่ะ
       ปัจจุบันทำงานเป็นนักวิทย์ของศูนย์ฝนหลวงหัวหินค่ะ
       เคยสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถม 2 จนถึงระดับมัธยมต้นค่ะ

       รุจิรา นาคสินธุ์

        สวัสดีค่ะ รุจิรา นาคสินธุ์ หรือครูจ๊ะ รับสอนพิเศษตัวต่อตัว หรือแบบกลุ่ม ไม่เกิน 5 คน วิชาคณิต วิทย์ ประถม-ม.ต้น และเคมี ม.ปลาย
        สามารถทดลองเรียนได้ และกำหนดสถานที่เรียนได้นะคะ
        การศึกษา
        ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มทส. และ
        ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ลาดกระบัง

        สถานที่ใกล้เคียง

        สมุทรสงคราม

        เรียนวิชาอื่นๆที่เพชรบุรี

        คณิตศาสตร์