เราจะช่วยคุณหาครูสอนคณิตศาสตร์

คุณครูสอนคณิตศาสตร์

Miss.Areerat Manklinneum

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

อารีรีตน์ แม้นกลิ่นเนียม

มีวิดิโอ

Name : Areerat Manklinneum
Nickname : Pla
Age : 30 year
Graduated : BBA of Abac , Humanities of Communication in English Business at UTCC.

Experience : I teach in Basic, grammar, pronounciation and prepare the shool exam in other works for business in English for students and workers. I had been teaching for 9 years ago and until now. So I guarantee my work for you can use and understand a good english when you study with me only 2 weeks.

การเรียนการสอนจะเน้นผู้เรียนเป็นหลักว่าต้องการอะไรในการเรียนแต่ละวิชาโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ เพราะนักเรียนแต่ละคนนั้นพื้นฐานไม่เหมือนกัน


Pijittra Ampiya

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พิจิตรา อำปิยะ

สวัสดีค่ะ ชื่อครูมิ้นท์..
จบจากมหาวิยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
รับสอนพิเศษ ...., ทั้งวิชาฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์ ประสบการณ์การสอนกว่า 3 ปี เน้นเข้าใจและทำโจทย์ได้

สอนสนุก เข้าใจง่าย จะให้ติวสอบเข้า หรือเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหา มาเรียนด้วยกันนะคะ :)


Teacher James

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

Timothy James Stobaugh

รับสอนภาษาอังกฤษ ใน จ.ขอนแก่น
กับเจ้าของภาษาโดยตรง Native Speaker จากอเมริกา
ด้วยประกาศนียบัตร master degree โดยตรงด้านการสอน
และการันตีด้วยประสบการณ์สอนในไทยมามากกว่า 5 ปี

รับสอน ระดับพื้นฐาน อนุบาล ประถม มัธยมศึกษา และผู้ใหญ่
TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-Tep, TU-Get, CU-ATT, Conversation
แบบกลุ่ม และตัวต่อตัว
โดยผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน หรือเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ


ครูพี่นุ่น

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

สุทธิดา วงศ์สวัสดิ์

สวัสดีค่า พี่ชื่อปุยนุ่น ถนัดภาษาอังกฤษ เคยไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศโครงการ YFU ประเทศเยอรมัน สามารถสอน ได้ทั้งภาษาอังกฤษและความรู้เบื้องต้นเยอรมัน มักจะสอนเพื่อนในคณะที่มหาวิทยาลัยช่วงสอบ ประสบการณ์สอนเป็นติวเตอร์ตัวต่อตัวที่บ้านนักเรียนหรือนอกสถานที่ มากกว่า 1 ปี ปัจจุบันเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา สาขาการเงินการลงทุน สามารถสอนเป็นกลุ่มหรือสอนเดี่ยวก็ได้ค่ะ สนุกสนานไม่เครียด โดยปรับตามผู้เรียนไม่เร็วหรือช้าเกินไป และรับสอน GAT เชื่อมโยง Gat Eng รับประกัน 150คะแนนเต็ม และวิชาอื่นๆๆติดต่อเพิ่มเติมได้ค่ะ คุยง่าย รับสอนทุกวัน เวลาสอนเกินได้ ติดต่อนอกเวลาได้ค่ะ


ครูมิ้งค์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ศุภางค์ เชาวนเมธา

สวัสดีค่ะ
ชื่อ ศุภางค์ เชาวนเมธา
ชื่อเล่น มิ้งค์
ศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา :บัญชีบริหาร
เคยศึกษา :คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)มหาวิทยาลัย ศิลปกร
มีประสบการณ์สอน : มากกว่า 2 ปี ทั้งเด็กประถม - เด็กสอบเข้ามหาลัย
*เคยสอนที่สถาบันสมาทโฮม


จริยา บุตรเนตร

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

จริยา บุตรเนตร

ปัจจุบันทำงานเป็นวิศวกร จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยเกรด 3.61 มีความถนัดทางด้านคำนวณและวิทยาศาสตร์ อยู่ในบริเวณบางแค


ณัฐรุจา เหล่าวานิช

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ณัฐรุจา เหล่าวานิช

-รับสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถม มัธยมจนถึงระดับมหาลัยค่ะ gat toiec ก็สอนค่ะ
-ปูพื้นฐานแกรมม่า คำศัพท์ การบ้าน สนทนาในชีวิตประจำวัน เพื่อเสริมทักษะน้องๆ
-พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน มีพื้นฐานไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ค่ะ
- รับทั้งแบบเรียนตัวต่อตัวและแบบเป็นกลุ่มนะคะ
-มีประสบการณ์มากมายค่ะ เป็นผู้สอนเอง เรียนทางด้านภาษามาโดยตรง ของมหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาการจัดการธุกิจและภาษาอังกฤษ ปี 3 ค่ะ
-สอนได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
-รับสอนทุกวันนะคะ เป็นคนใจดี ไม่ดุค่ะ เน้นอธิบายให้เข้าใจไม่เร่งรีบค่ะ เน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นหลัก


ฝ้าย

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ขวัญชนก เสียงจันทร์

จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เกรด 3.79 (เกรดนิยมอันดับ1 เหรียญทอง) และจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย (AIT) ด้วยเกรด 3.54
มีประสบการณ์สอบภาษาอังกฤษ พื้นฐานภาษาจีน และฟิสิกส์


ภูผา จิรพงศธร

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ภูผา จิรพงศธร

......


ลามิน วิรยศิริ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ลามิน วิรยศิริ

สวัสดีค่ะ
ชื่อครูมิน นะคะ
ID Line : maeinmin
วิชาที่สอน : คณิต / วิทย์ / อังกฤษ
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
จบระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สไตล์การสอน : สอนสนุก เฮฮา ให้เด็กรักในสิ่งที่เรียน มีความสุขกับการเรียน และ เปิดใจกับวิชาที่ตัวเองคิดว่ายาก อธิบายตั้งแต่เริ่มต้น และ ดูว่าตัวของเด็กสามารถรับความรู้ได้ถึงระดับไหน ไม่อัดเนื้อหามากจนเกินไป เพราะ ต้องรู้ลิมิต และ ประเมินความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก แบบฝึกหัดจะเริ่มจากง่ายไปยาก เพื่อให้เด็กเกิดกระบวนการและทักษะการเรียนรู้ รวมทั้งให้เด็กคิดว่าจริงๆ เขาสามารถทำได้ไม่ยากเกินความสามารถของเขา


วรัญชัย ยิ่งคำนึง

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

วรัญชัย ยิ่งคำนึง

มีวิดิโอ

ประวัติติวเตอร์สอนเคมี
ชื่อเล่น บูม
การศึกษา สำเร็จการศึกษา ป ตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เคมี จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกรดเฉลี่ย 3.47 ปัจจุบันกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.93
ประวัติการสอน ปัจจุบันเป็นติวเตอร์ตัวต่อตัว และเป็นติวเตอร์ให้สถาบันแห่งหนึ่งอยู่ มีประสบการณ์เป็น TA ให้อาจารย์ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

เคยเข้าค่ายเคมีโอลิมปิก สอวน ค่าย3 (เหรียญทองแดง) มีประสบการณ์การสอนโจทย์แนว sat เคมี IB สามารถสอนฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ได้


เบญจิรา

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

เบญจิรา บุญเพชร

สวัสดีค่ะ ชื่อเบญนะคะ
มีความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ คำนวณ
กีฬาวอลเล่ย์บอล
สามารถให้คำปรึกษากับน้องๆได้ทุกคน
อยากสอนน้องๆประถม
รับสอนพิเศษตั้งแต่อยู่ ม.6 ตอนนี้ปี3แล้วค่ะ
สอนมามากกว่า4ปี


Kru J

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

จักรพงศ์ ทองพูลเอียด


คอร์สสอนตัวต่อตัว ที่เห็นผลลัพธ์ เร็วที่สุด ลัดที่สุด
จากเสียงตอบรับของผู้เรียน มากกว่า 200 คน

ประหยัดเวลา และ วัดผลได้จริง

" เพราะครูเคยเป็นนักเรียนมาก่อน ตอนเรียนเข้าใจนะ มั่นใจว่าพูดได้ มั่นใจว่าทฤษฎีเป๊ะ แต่พอสอบจริง ทำไม่ทันเวลา พอเจอฝรั่งก็ใบ้กิน คือทำไมมันเอาไปใช้ไม่ได้สักที!!!

จนในที่สุด!! ครูก็มาพบเทคนิคนี้ด้วยตัวเอง แล้วมันก็ทำให้ปัญหาที่เคยเป็น จบไปแบบง่ายๆ จึงนำเทคนิคนี้มาแบ่งปัน สอนเป็นหลักสูตรเฉพาะ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจที่สุด และใช้เวลาเรียนอย่างรวดเร็วที่สุด"

- จากไม่มีพื้นฐานเลย จนสามารถสื่อสารได้ = 30 วัน
- จากพื้นฐานไม่ดี จนสามารถสื่อสารได้ = 20 วัน


ศุภณัฐ หวังภักดีกุล

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ศุภณัฐ หวังภักดีกุล

ชื่อ ศุภณัฐ หวังภักดีกุล
ปัจจุบันเรียนอยู่ ปี 2 ที่ University of Lincoln (UK)
มีประสบการ์ณการสอนมากกว่า 2 ปีครับ
สอนได้ทุกวัยครับ สอนสนุก ไม่เครียด ฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นเร็ว ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีนครับ


ภาคินวัฒนช์ สุทธิผุย

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ภาคินวัฒนช์ สุทธิผุย

มีวิดิโอ

รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แคลคูลัส ฟิสิกส์ ครับ สอนให้คิด สอนให้เข้าใจ พร้อมเทคนิคคิดเร็ว มีประสบการณ์สอนตัวต่อตัว และตามสถาบันกวดวิชามากกว่า 5 ปี พร้อมแนะแนวไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน


เป้ 오세연 line : h.bravo96

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ณัฐฐาพร ขันยศ

한국어 🇰🇷
รับสอนภาษาเกาหลี ขอนแก่น
ระดับพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่มี
พื้นฐานภาษาเกาหลี
ปูพื้นฐานให้ตั้งแต่ตัวอักษร

English🇺🇸🇬🇧
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
Grammar and vocabulary
Conversations ต่างๆ
ภาษาอังกฤษ อนุบาล1-ม.6

คณิตศาสตร์สำหรับอนุบาล-ประถม

สถานที่เรียนcomplex kku
มีเรียนออนไลน์ผ่านSkype สามารถทดลองเรียนได้30นาทีค่ะ
:-)


chaanonnn

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ชานนท์ นาคอ้าย

สวัสดีนะ / Hi
พี่ชื่อ พี่เต๋านะ ตอนนี้เรียนอยู่คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนัดอยู่หลายวิชา คือพี่จบสายวิทย์มา เลยพอที่จะมีความรู้ทางด้านวิทย์ - คณิตที่ติดตัวมานิดหน่อย สามารถบอกได้ว่าอยากให้สอนเรื่องอะไร วิชาอะไร สอนได้ ๆๆ ฮ่า ๆ ไม่ว่าจะเป็น วิทย์ คณิต ไทย สังคม อังกฤษ :D
การสอนของพี่ เน้นสอนแบบพี่น้อง สนุกสนาน เฮฮา แต่ได้ความรู้ เน้นการเรียนที่เข้าใจตั้งแต่พื้นฐาน ถ้าหากน้อง ๆ มาเรียนด้วย นอกจากจะได้ความรู้แล้ว ยังจะได้รับการแนะแนวเรื่องการศึกษาต่อ จากประสบการณ์ที่พี่ได้สั่งสมมายาวนาน (ไม่นานมากนะ)

Don't worry about making mistakes, some of the best lessons we ever


Nilobol Rajsirisongsri

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

นิโลบล ราชศิริส่งศรี

| English | Math | Art | Cello | Piano | Drum |
| Baby | Children | Student School | University |
| Nature | Green | Hiking | Camping |


ธิติวุฒิ เวียงเงิน

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ธิติวุฒิ เวียงเงิน

เรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.ต้น ม.ปลาย เคมี ชีวะ ม.4-ม.6 และเตรียมสอบเข้ามหาลัย โควต้า มข PAT กับติวเตอร์มืออาชีพ
รับสอนตัวต่อตัวในเขตขอนแก่น ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และออนไลน์ทาง Skype Line
หนังสือและเอกสารประกอบการเรียน ฟรี!
แนวข้อสอบเข้ามหาลัย ฟรี!
ทบทวนเนื้อหาบทเรียนและแบบฝึกหัดบนเว็บ ฟรี!
สมัครพร้อมเพื่อนลดทันที 100 บาทต่อคน ยิ่งชวนมากยิ่งลดมาก


Anna Apornsaengsawang

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

สมฤทัย อาภรณ์แสงสว่าง

สวัสดีคะ ชื่อแอนนาค่ะ เป็นนักศึกษาทุนเรียนดีวิทย์
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (เกียรตินิยมอันดับ1)
กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
มีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับประถมต้น-ปริญญาตรี
รับสอนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อการติวสอบ, การบ้าน และตามบทเรียน

เป็นคนใจดี มีความเอาใจใส่ มุ่งเน้นความเข้าใจของผู้เรียนเป็นหลัก :))
Line ID: annalysis55

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
BestKru © 2014-2017