เราจะช่วยคุณหาครูสอนวิทยาศาสตร์

ครูสอนวิทยาศาสตร์ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่

Dream_Tutor

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

กฤษฎา อ้นอ้าย

ออนไลน์: วันนี้

สวัสดีครับ ผมชื่อ ดรีม
นายกฤษฎา อ้นอ้าย
จบ มัธยมศึกษาตอนปลาย => โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
จบ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่งกล => มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จบ ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล => มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กำลังศึกษา ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล => มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรียนแบบง่ายๆ เน้นความเข้าใจ เรียนสบายๆ คุยง่าย เป็นกันเองครับ (^_^)V


ครูปู

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

สุพรรณี ธัญญะภู


---ประวัติการศึกษา---
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปริญญาเอก สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ GPA 3.45
ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ GPA 3.23
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
มีประสบการณ์งานสอนในมหาวิทยาลัย 2 ปี
รับสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ประถม, ม.ต้น) เคมี (ม.ปลาย) ตำราไทย/อังกฤษ
รับปรึกษาปัญหาพิเศษ การค้นคว้าวิจัยอิสระ ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาตรี


ครูพี่เชียง

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ศุภฤกษ์ จตุรนต์รัศมี

ออนไลน์: วันนี้

สวัสดีครับ พี่เชียงนะครับ
ประวัติด้านการศึกษา
- สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกฟิสิกส์ วิชาโทคณิตศาสตร์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ได้รับรางวัลการนำเสนอผลการค้นคว้าอิสระแบบปากเปล่าโดยใช้ภาษาอังกฤษ หัวข้อเรื่อง "พลศาสตร์นิวตันเชิงสัมพัทธภาพของอนุภาคประจุซึ่งเคลื่อนภายใต้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าคงที่ในพิกัดกรวยแสงสี่มิติ"
- ได้รับทุนมัธยมศึกษาต่อปริญญาตรี จากคะแนนสอบเข้าเป็นอันดับที่ 6 ของคณะวิทยาศาสตร์รอบโควต้าภาคเหนือ
- ได้รับการเสนอทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ ในสาขาฟิสิกส์ ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติด้านการสอน
- มีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษามากกว่า


จีระพงศ์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

จีระพงศ์ ฝาเรือนดี

เอก ฟิสิกส์ สามารถสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมต้นได้


ดาสิกา ชูแสง

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ดาสิกา ชูแสง

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

สวัสดีค่ะ
ขออนุญาตแนะนำตัวนะคะ
⛔️ชื่อ ดาสิกา ชูแสง
⛔️ ชื่อเล่น พี่อ๋อม
⛔️ อายุ 24 ปี
⛔️ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
⛔️มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 2 ปี
⛔️สามารถสอนวิชา วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษาได้


นก

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ศรัญญา ชุ่มธิ

ชื่อศรัญญา ชุ่มธิ นก
เรียน ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกรดเฉลี่ยรวม 3.90
เคย เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ชีววิทยา
ประสบการณ์สอน
-สถาบันบ้านรักเรียน
-สอนนักเรียน สาธิต
และมงฟอร์ต
ลักษณะส่วนตัว ชอบพูด คุยเก่ง ยิ้มแย้มแจ่มใส ชอบเด็กๆ


นางสาว จารุวรรณ เสาพรม (ครูพี่แนน)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

จารุวรรณ เสาพรม

ออนไลน์: วันนี้

สวัสดีค่ะ ชื่อ พี่แนน นะคะ
ปัจจุบัน เรียน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1) จบคณะศิลปศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ หรือ อักษรศาสตร์) สาขา ภาษาอังกฤษ 2) กำลังจะศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
มีประสบการณ์การสอนพิเศษมากกว่า 5 ปีแล้วค่ะ
แนนยินดีที่รับจ้างสอนพิเศษ ตามที่คนเรียนต้องการนะคะ
แนนใส่ใจในรายละเอียดทุกๆเรื่องของนักเรียนแต่ละคน เพื่อความสบายใจของคนเรียนว่าค่ะ
แนนรับบริการให้คำปรึกษาฟรีในส่วนของเรื่องการเรียนในโรงเรียน การศึกษาต่อทั่งในและต่างประเทศ รวมทั้ง เรื่องการอัพเกรดตัวเองเพื่อให้มีประสิทธิผลที่สูงขึ้น การพัฒนาตัวเอง ฯลฯ


นางสาวระพีพรรณ หอมนาน

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ระพีพรรณ หอมนาน

ชื่อ นางสาวระพีพรรณ หอมนาน
จบ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันทำงาน เป็น นักวิทยาศาสตร์ ประจำ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ปริยากร อินทรแสง (พี่ไหม)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ปริยากร อินทรแสง

ออนไลน์: วันนี้

สวัสดีค่ะ พี่ชื่อ ไหม :) 👑
ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง💛❤️
เคยศึกษาอยู่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่💜🐘
🔍🔍มีประสบการณ์การสอนมากกว่า3ปีค่ะ🚩🚩
เคยสอนน้องร.ร.สาธิตมช💜 ยุพราช💗 มงฟอร์ต❤️ ปรินส์💙 วัฒโนฯ💛 พระหฤทัย💚
📚📖📒รับสอนพิเศษน้องมัธยมกับประถม
▶️ประถมสอน วิทยาศาสตร์💚 คณิตศาสตร์💛 ภาษาอังกฤษ💙
▶️ม.ต้นสอน วิทยาศาสตร์💚 คณิตศาสตร์💛 ภาษาอังกฤษ💙
▶️ม.ปลายสอน ฟิสิกส์❤️ เคมี💜 ชีวะ💖
📣สำหรับน้องๆม.5-6 พี่รับสอน gat เชื่อมโยงด้วยนะคะ📣
✅✅ ประสบการณ์Gatเชื่อมโยงเต็ม150 ➕ เชื่อมโยงความถนัดแพทย์เต็ม💯
พี่เคยเข้าค่ายโอลิมปิกชีววิทยา (ค่าย2)💚


ปิงปอง

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ชยทัต โชคทรัพย์สถิต

สอนวิชาชีววิทยา

มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้น ม.4-6

สอนบริเวณในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ค่าสอนตกลงกันได้ครับ


พี่กุ๊กกิ๊ก

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ณฐีกมล ตาทา

ออนไลน์: วันนี้

• มีประสบการณ์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมต้น (ฟิสิกส์), ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 3 ปี
• เคยติวข้อสอบสอบตำรวจนายสิบ 2 ปี
• เน้นผู้เรียนให้มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้


ภาณุ วีระแก้ว

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ภาณุ วีระแก้ว

ออนไลน์: วันนี้

สวัสดีครับ ผมนายภาณุ วีระแก้ว ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวะวิทยา ภาษาอังกฤษ ในพื้นที่เชียงใหม่ ไกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสอนตัวต่อตัว หรือจะเป็นกลุ่มก็ได้ สอนที่บ้านหรือตามที่นักเรียนนัด(ไกล้เคียงมหาวิทยาลัยแม่โจ้) จัดเตรียมชีทการสอนให้ ปรับพื้นฐานตั้งแต่เริ่ม


วุ่นวาย

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

นัฐวุฒิ เต็มชื่น

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สวัสดีครับ ผมชื่อวุ่นวาย รับสอนพิเศษวิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรี ผมจบการศึกษาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มีประสบการณ์สอนปฏิบัติการเคมี กว่า 4 ปี จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เทคนิคการสอน เน้นการเข้าใจมากกว่าการท่องจำ


ศุภมิตร วันเผด็จ (กล้วย)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ศุภมิตร วันเผด็จ

พี่ชื่อกล้วยนะครับ ตอนนี้กำลังเรียน ป.ตรี สาขาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ อยู่ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 4 แลัะได้รับทุนของ สวทช. อยู่ด้วยนะครับ น้องๆ คนไหนที่สนใจอยากเรียนฟิสิกส์ สามารถติดต่อทักพี่มาได้เลยนะครับ


สิทธิศักดิ์ อินทรสิทธิ์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

สิทธิศักดิ์ อินทรสิทธิ์

สวัสดีครับ พี่ชื่อพี่กอล์ฟนะครับ จบจากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญเงินครับ พี่เป็นนักศึกษาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย แต่ไม่ต้องกลัวว่าพี่จะสอนไม่รู้เรื่องนะครับ เพราะพี่เป็นเด็กไม่เก่ง อ่านหนังสือไม่ค่อยจำ แต่พี่ใช่ความขยัน และความเข้าใจเนื้อหาอย่างค่อยเป็นค่อยไป เลยทำให้ผลการเรียนพี่ออกมาดีครับ ดังนั้น ลองมาเรียนกับพี่ก่อนนะครับ จะได้รู้ว่า พี่ทำให้น้องจำเนื้อหาได้ดีได้แน่นอน


เคมีครูหยก

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ธันยกานต์ ชูสมัย

สวัสดีครับพี่ชื่อ "พี่หยก" ครับ รับสอนพิเศษ เคมี และชีววิทยา
ปัจจุบันศึกษาต่อปริญญาโท สาขาชีวเคมี และชีวเคมีเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ (GPA 4.00)
• อันดับ 1 ของประเทศในการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่6 จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ
• ค่ายโอลิมปิกวิชาการวิชาเคมี และชีววิทยา โครงการ สอวน.
• สอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ด้วยคะแนนสูงสุดของ จ.นครสวรรค์
• สอบติดคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น (MDX) และโครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
• รองชนะเลิศของประเทศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ “กล้าใหม่ ใฝ่รู้”
• 1 ใน 10 ของประเทศการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยาโดยภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์


เจมส์​

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ปฏิพัทธ์​ ขัตตะ​

ปัจจุบัน​ศึกษา​อยู่คณะ​ สัตวแพทศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​


เมษา

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พัชรีภรณ์ ต๊ะอุ่น

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

สวัสดีค่าา ชื่อเมษ์จ้าาา ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มช.ปี 2 ค่าา 😘


เอิง

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ศศิชา สวัสดี

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

จบจากสาธิตมช. กำลังศึกษาต่อคณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ มช. ประสบการณ์เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS ประเทศอิตาลี เป็นเวลา 1 ปี, เรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศอังกฤษ 2 เดือน


ใหม่

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

อรชดา จิราภิรมย์กร

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

ประวัติการสอน
1.วิชาคณิต
•สอบเข้าม.1 gifted math ม.1 มงฟอรต์(2คน)
•ม.ต้น ปริ้นส์ มงฟอร์ตgifted math วารี(สอบเข้ายุพราช) ปริ้นส์(EP) สาธิตมช.
•ม.ปลาย ยุพราช วารี(วิศวะไฟฟ้า มช.)

2.วิชาวิทยาศาสตร์
•ม.ต้น ปริ้นส์(EP)
•ม.ปลาย ฟิสิกส์ ยุพราช
ม.1 Gifted math
ม.4 เข้ายุพราช ได้สายวิทย์คณิต
เข้า มช.วิศวะไฟฟ้า

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสันกำแพง(ห้องเด็กเรียนดี) เกรดเฉลี่ย 4.00
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (โครงการพสวท. สมทบ ห้อง 9) เกรดเฉลี่ย 3.89
ปริญญาตรี วท.บ. คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด หลักสูตร 4 ปี เกรดเฉลี่ย 2.65

ผลการสอบเข้าระดับอุดมศึกษาที่ผ่านมา

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม

สถานที่ใกล้เคียง

ลำพูน
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737