เราจะช่วยคุณหาครูสอนวิทยาศาสตร์

ครูสอนวิทยาศาสตร์ที่กาฬสินธุ์

รัตน์สิญา ศรีเพื่อนแก้ว

ออนไลน์: วันนี้

ชื่อรัตน์สิญา ศรีเพื่อนแก้ว การศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต ราชภัฏมหาสารคาม
สอนในวิชาวิทยาศาสตร์ ป1-ม.3 และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และกราฟิกเบื้องต้น
ประสบการณ์เป็นครูเอกชน ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ประสบการณ์ด้านติสเตอร์สอนติวเตอร์ในกทม. และปริมณฑลมา 2 ปี


boombim

สวัสดีค่ะ ชื่อครูบุ๋มบิ๋มนะคะ
จบสาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตตร์ค่ะ ถนัดวิทย์ อังกฤษ คณิต ไทย ก็ได้เหมือนกันค่า 📝📚📖✏️✏️


นางสาวจารุณี ภูอาศัย

จบการศึกษา วท.ม. ฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพ


สุขสันต์ จำเริญสัตย์

ครูเคมี นักเรียนทุน พสวท สควค ปัจจุบัน รับราชการครู


เพชรริน ขันโคกเครือ

สอนในวิชาวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6


ภิเษก

ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการฟิสิก(สอวน). เป็น นักเรียนทุน โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท)

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม

สถานที่ใกล้เคียง

ร้อยเอ็ด
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737