เรียนวิทยาศาสตร์ ตรัง ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

ครูวิโรจน์ (ลำปาง)(วศบ.ไฟฟ้าจุฬาฯ)

 • 12 รีวิว
 • สอนตัวต่อตัว

Model Based Cognitive Neuroscience.
***สอนวิทย์คณิตโดยปรับพื้นฐานให้แกร่งพร้อมแข่งขันเข้าโรงเรียนชื่อ
ดังต่างๆ***
***รับปรึกษาและแนะนำการแก้ปัญหาการเรียนตกเกรดต่ำ***
***แนะนำวิธีการเรียนเก่งที่ถูกต้องและได้ผลอย่างรวดเร็ว***

เรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์

 • ตรัง

ประวัติ ปริญญาตรี คณครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เกียรตินิยม อันดับ 2
ประสบการณ์การทำงาน โรงเรียนมหรรณพาราม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ปีการศึกษา สอนในระดับชั้น ม.2 โรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สอนในระดับชั้น ป.1-ป.6 และบรรจุรับราชการ ณ…

พณิชา ชูบัว

 • ตรัง

แนวการสอน เนื่องจากวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่ต้องอาศัยความเข้าใจ ดังนั้นการเรียนแบบรู้ที่มา รู้สาเหตุ และเรื่องราวความสำคัญในเรื่องต่างๆจะทำให้น้องๆสามารถเข้าใจ และสนุกกับวิทยาศาสตร์มากขึ้น รวมถึงเอกสาร หนังสือตำราเรียนที่ดีๆก็ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเรียน

Nayika​ Thumket

 • ตรัง

ประสบการณ์สอน
เป็นติวเตอร์ตั้งแต่เรียนปี2-ปัจจุบัน
เคยติวคณิตสอบเข้าม.1 รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ
เคยติวคณิตศาสตร์สอบเข้าม.1 รร.สาธิตราชภัฏนครปฐม
เคยติวคณิตศาสตร์เพิ่มเกรด​ม.5 รร.เซนโยเซฟคอนแวนต์
เคยติวสอบเคมีเพิ่มเกรด​ม.4
เคยติวสอบวิทยาศาสตร์ป.4แบบกลุ่ม

เรียนวิทย์ง่ายนิดเดียว

 • ตรัง

👉🏻ครูธารทิพย์ จบ ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(ศึกษาศาสตร์)
📌 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
📌 ประสบการสอน รร.สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
📍ติววิทยาศาสตร์ ม.ต้น ด้วยวิธีเข้าใจง่าย เน้นจุดสำคัญที่ออกสอบ สามารถเลือกเรียนเฉพาะเรื่อง เน้นจุดไม่เข้าใจได้
📍มีเอกสารสรุปให้ฟรี…

CHU TUTOR

 • ตรัง

📚 วิทยาศาสตร์ (ประถม-ม.ต้น)
📚 เคมี (ม.ปลาย)
🎨 ศิลปะ (อ.1-บุคคลทั่วไป)
🗂️ เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย การออกแบบและสถาปัตยกรรม
📐 การออกแบบภายใน (มัธยม-บุคคลทั่วไป)

KruJean science

 • ตรัง

ครูสันติภาพ ใหมสวัสดิ์ (ครูจีน) ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และชีววิทยา
จบการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
ประสบการณ์ด้านการสอน
- สอนพิเศษเพิ่มเกรดวิทยาศาสตร์ ระดับประถม
- สอนติวสอบเข้า ม .1

ขนิษฐา บุญเที่ยง

 • ตรัง

จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยาค่ะ
เคยร่วมงานกับ บริษัทนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่นค่ะ
สอนในหลักสูตร Gakken จากประเทศญี่ปุ่น
ในโครงการห้องเรียนทดลองวิทย์
ได้มีโอกาสเป็นครูพิเศษ และวิทยากรในหลายๆโรงเรียนใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ค่ะ

พิชชาภา อุษามาลย์เวท

 • สอนตัวต่อตัว

จบคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่เปิดสอน
1.คณิตศาสตร์ ประถม - ม.ต้น
2. วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ดาราศาสตร์ ประถม - ม.ปลาย
3. Gen Chem, gen phy, Calculus 1 มหาวิทยาลัย

ครูพี่ธาม สอนพิเศษเคมี วิทยาศาสตร์

 • 250 บาท/ชม
 • ตรัง

📍มีประสบการณ์การสอนวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ประถมปลาย / คณิตศาสตร์พื้นฐาน-เพิ่มเติม มัธยมต้น / เคมี มัธยมปลาย / ภาษาอังกฤษ ม.ต้น
📍คุยง่าย สอนเข้าใจ ไปทีละขั้นตอน ไม่เครียดจนเกินไป
📍รับสอนตัวต่อตัว / กลุ่มย่อย
📍รับสอนในจังหวัดตรังนะครับ สอนออนไลน์ได้ครับ
👉🏻รับสอนที่บ้านได้นะครับ

ก๊อต นายอติวัณณ์​ นิรมิตถวิล

 • ตรัง

เป็นนิสิตที่จบจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาชีววิทยา ถนัดในเรื่องของสัตววิทยา แต่สามารถสอนพิเศษวิชาวิทยาศาตร์ได้ทั้งดีในระดับ ม.ต้น และสามารถเจาะลึกเนื้อหาวิชาชีววิทยาพื้นฐาน ในการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้

MP 888 ( Kru’Maprang🌻 )

 • 120 บาท/ชม
 • สอนตัวต่อตัว

- ติวเข้มระดับประถมศึกษา-มัธยม ภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/ภาษาไทย เพิ่มเกรดในห้องเรียน ,เตรียมพร้อมสู่สนามสอบชั้นนำ
- สอนทั้งสื่อการเรียนไทย/สองภาษา โปรแกรม EP/IEP/SME
- ติววิชาแคลคูลัส และภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3.ผลงาน / รางวัล / อื่นๆ
🏆ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง)

MY Maths Science

 • 175 บาท/ชม
 • ตรัง

***วิทยาศาสตร์
ประสบการณ์สอนพิเศษ 2 ปี
จบครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1
***รับสอนนักเรียน
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

KruMEEN

 • 50 บาท/ชม
 • สอนตัวต่อตัว

• จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (เน้นทุกวิชาที่เป็นวิทยาศาสตร์)
• รับสอนพิเศษ สอนการบ้าน และติวสอบต่าง ๆ แบบออนไลน์และต่อหน้า (แล้วแต่กรณี)
• คิดเป็นรายชั่วโมง เพียงชั่วโมงละ 50 บาทเท่านั้น สามารถโอนค่าใช้จ่ายผ่านพร้อมเพย์ได้เลยค่ะ เพื่อความสะดวก
• สามารถเลือกวัน (จันทร์…

ครูพี่โจ ฟิสิกส์ คณิต ม.อ.

 • 300 บาท/ชม
 • 2 รีวิว
 • สอนตัวต่อตัว

ปัจจุบันเรียนปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์(นานาชาติ) ม.อ.หาดใหญ่ (เกียรตินิยมอันดับ1 ป.ตรี)
ได้รับทุน พสวท. ต่อเนื่องจนจบปริญญาเอก
เคยเข้าค่ายฟิสิกส์ ค่ายดาราศาสตร์ โครงการ สอวน.
ประสบการณ์สอนมากกว่า 6 ปี เคยสอนที่ ญว โครงการเตรียมตัวสอบ สอวน. และอื่นๆอีกมากมาย

KruNhing

 • ตรัง

ป.ตรี ศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ป.โท ศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์สอนโรงเรียนกวดวิชา + โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม 5 ปี
ปัจจุบัน รับราชการครูที่ตรัง
เป็นกันเอง เน้นความเข้าใจมากกว่าท่องจำ

สถานที่ใกล้เคียง

เรียนวิชาอื่นๆที่ตรัง

คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี