เรียนวิทยาศาสตร์ สระบุรี ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

รุ่งลักษมี ประทุมชัย

สอนออนไลน์ สระบุรี

ชื่อครูกล้วยค่ะ
จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
จบการศึกษาปริญญาโท สาขาชีววิทยา
ปัจจุบันทำงานโรงงานสุรพลนิชิเรฟูดส์ จ.ปราจีนบุรี
[ส่งออกไก่ชุปแป้งทอดให้กับญี่ปุ่น]

ธนัมพร พึ่งบุญ

สระบุรี

ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปัจจุบันอายุ 31 ปี
สามารถสอนตามบ้านได้
เวลาเรียนสามารถตกลงกันได้ตามสะดวกของครูและผู้เรียน
เน้นการเตรียมสอบ NT O-Net สอนได้ดีในระดับตั้งแต่ประถมศึกษาถึงมัธยมปลาย

อุไรวรรณ วงษ์ทองดี

ยืนยัน

สอนออนไลน์ สระบุรี

จบการศึกษาปริญญาโท เอกเคมีประยุกต์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะ และได้ทุนเรียนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ (วว)
ปัจจุบันเรียนปริญญาเอกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกเคมีประยุกต์ค่ะ
สามารถสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา และเคมี ทั้งไทยและภาษาอังกฤษค่ะ
สะดวกสอนเฉพาะวันเสาร์ค่ะ…

ปภัสพร สุทธิประสิทธิ์

สอนออนไลน์ สระบุรี

สวัสดีค่ะ 😊😊❤️❤️ ครูชื่อครูพี่อ๊อฟนะคะ ครูจบการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง คุณครูทำงานกับบริษัทต่างชาติมานาน ตอนนี้ครูทำตามเจตนารมณ์ คือ เป็นข้าของแผ่นดิน ครูรักการสอน คุณครูชอบถ่ายทอดความรู้ที่ครูมีให้คนรุ่นหลังค่ะ. ☺️☺️

Sukuman

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

👩🏼‍🏫รับสอนพิเศษ ประถม มัธยมต้น วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
📌จากผู้สอนที่ป.ตรี บัญชีและการเงิน จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เข้าถึงเด็กๆได้ง่าย ครูใจดีไม่ดุแต่เน้นให้เด็กเข้าใจในวิชา
ช.ม.ละ200บาท งานสอนระยะยาวสามารถต่อรองราคาได้
⏰เวลาหลัง6โมงเย็นเป็นต้นไป และ วันอาทิตย์ทั้งวัน

ครูตังค์

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

👩‍🔬วิศวกรเคมี 🎓ป.โท วิศวกรรมเคมี จุฬา
🔔ประสบการณ์สอน 12 ปีทั้งในสถาบัน ตัวต่อตัว และออนไลน์
‼️ตอนนี้รับออนไลน์เท่านั้น
ประถม-มัธยม 200 B/hr มหาลัย 250 B/hr
💯ใจเย็น สอนได้ทุกระดับความรู้ เน้นความเข้าใจ

เก่งคณิต-วิทย์-ฟิสิกส์ เรียนกับ...ครูหมู

ยืนยัน4 รีวิว

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

- ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี ชื่อครูกิ๊ก เป็นอดีตนักเรียนทุนจุฬาภรณ์ เกรด 3.9 ครูกิ๊กเรียนจบด้านวิทยาศาสตร์เคมีอุตสาหกรรม ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบังฯ มีประสบการณ์สอนพิเศษมากกว่า 10 ปี
- ครูสอนวิชาสังคม-ภาษาไทย ชื่อครูนก จบปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ ปริญญาโททางด้านสังคมศาสตร์และการศึกษา…

นีรนารา ปานเด

สอนตัวต่อตัว

-จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.46
-มีเทคนิคในการสอนให้เข้าใจง่ายและไม่ยุ่งยาก
-เป็นคนใจดี ใจเย็น ไม่อารมณ์ร้อน และเป็นคนตลก
-รับสอนทั้งเด็กอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

มิ้นต์

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

นางสาวพิมพ์ชนก ฉายฉันท์ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยม อันดับ 2) และ ปริญญาโทสาขาการตลาด จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
มีประสบการณ์ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. ต้น และสอนการบ้านทุกวิชาในระดับประถม

Kanyarat

สระบุรี

เรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์
เกรดเฉลี่ย 3.68
ได้รับรางวัลเกียรติคุณ 4 ปี ซ้อน เรียนดีพฤติกรรมดี
รับสอนตั้งแต่ ป.1-ม.6
รับสอนการบ้าน ทุกชั้นปี

ครูใบเตย

สระบุรี

ครูใบเตยค่ะ ปาริชาติ แจ่มเจริญ
จบการศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เกียรตินิยมอันดับ2
รับสอนภาษาไทย วิทย์ คณิตระดับอนุบาล1-ป.6
มีการทดสอบหลังเรียนกับครูสม่ำเสมอเพื่อประเมินความเข้าใจและพัฒนาการค่ะ

nattarika

ยืนยัน1 รีวิว

สอนออนไลน์ สระบุรี

นางสาว ณัฐริกา รอดรักษา กำลังศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ถนัด วิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ราคากันเอง เรียนง่าย สนุก และไม่เครียด เกร็งข้อสอบ ติวก่อนสอบ สอบเข้าม1 ม4 เราจะทำให้วิชาวิทยาศาสตร์ง่ายขึ้นมาทันทีค่ะ

จิราวรรณ ดีบัวใหญ่

สอนตัวต่อตัว

สามารถสอบเด็กระดับอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้
สามารถเล่นกับเด็กเหมือนเป็นเพื่อนกัน ชอบที่ได้อยู่กับเด็ก
สามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้เน้นให้เด็กได้คิด สนุกกับการเรียนและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
จบการศึกษาจากคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
มีประสบการณ์ออกแบบกระบวนการเรียนรู้…

KRU-DR.NAN

สระบุรี

💗 ครูแนน 💗
🥰รักเด็ก ใจดี🥰
จบป.ตรี พยาบาล​ศาสตร์​ Bcns มหาวิทยาลัยมหิดล
ป.ตรี สาธารณสุข​ศาสตร์​ STOU.
ป.โท หลักสูตร​นานาชาติ คณะสาธารณสุข​ (Policy​ and menagement) จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​

ครูนิภาพร นาราช

สอนตัวต่อตัว

ครูแป้ง นิภาพร นาราช
อายุ 29 ปี ปริญญาตรี สาขาสังคมศึกษา ปริญญาโทบริหารการศึกษา
รับสอนพิเศษ วิชาภาษาไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติศาสตร์
ติวก่อนสอบ ข้อสอบที่หลากหลาย สอนเทคนิค การจำ คิดวิเคราะห์ข้อสอบ
กับประสบการณ์การสอนจากโรงเรียน และการติวก่อนสอบกับทุกระดับชั้น

ธิดารัตน์ ศรีคง

สอนออนไลน์ สระบุรี

-ติวเพิ่มเกรดวิชาวิทยาศาสตร์ อังกฤษ
น้อง ป.4 รร.สารสาสน์ราชพฤกษ์
น้อง ป.6 รร.วัฒนาวิทยาลัย
น้อง ป.6 รร.พระหฤทัย ดอนเมือง
น้อง ปี 4 มธ. วิชา EL296

May

สระบุรี

สวัสดีค่ะ อยากสอนพิเศษน้องๆ ที่สนใจที่ความตั้งใจที่อยากจะเรียนรู้หรือยังไม่เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์เรา ขอระดับชั้นป.1 ถึง ม.6 (ม.6 พี่พอจะแนะแนวให้ได้) พี่จบจากม.บูรพา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี พี่พร้อมพาเราเรียนรู้ไปด้วยกัน

ครูพี่เคน

สอนตัวต่อตัว

จบปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2
สอบติดคณะทันตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบติดเตรียมทหาร 3 เหล่าทัพ
สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศสาตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 , มต้น, ม 3. สอบเข้า ม.4
ม.ปลาย ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์

ครูพี่น้ำ

ยืนยัน

สอนออนไลน์ สระบุรี

รับสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับปMIระถม
ภาษาไทย ประถม
สอนกันแบบพี่น้อง มีเอกสารการเรียนฟรี
ทดลองเรียนก่อนได้
กำลังศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Nattakarn R.

ยืนยัน

สอนออนไลน์ สระบุรี

จบปริญญาโท สาขา Food Engineering เป็นคนใจดี ใจเย็น และมีความอดทนสูง มีทักษะการสอนที่เข้าใจง่าย เคยสอนเด็กที่ได้เกรดวิชาวิทยาศาสตร์ 1 ให้ได้เกรดวิทยาศาสตร์ 4 และหันมาชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มีประสบการณ์สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย

สถานที่ใกล้เคียง

นครนายก
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี

เรียนวิชาอื่นๆที่สระบุรี

คณิตศาสตร์
ภาษาไทย