50 คำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลความหมายดีใช้ได้ทุกวัน

เรามักขอพรหรืออวยพรให้กันตลอดเวลา มันเป็นเรื่องปกติของคนเราที่แสดงความปรารถนาของเราออกมา หรือหวังให้ความปรารถนาของคนที่เรารักเป็นจริง แม้ว่าความปรารถนาอาจไม่เป็นจริงอย่างที่เราต้องการในหลายๆครั้ง การอวยพรให้ตัวเอง หรือคนที่เรารักสมปรารถนาก็ยังเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกดีๆที่มีให้แก่กัน

คำอวยพรภาษาอังกฤษที่เราได้เรียนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ คือคำว่า wish และมักถูกนำมาใช้ในวันเกิดหรือวันปีใหม่เสียส่วนใหญ่ เพราะการอวยพรในประเทศมักจะอวยพรกันในวันพิเศษต่างๆ แต่จริงๆแล้วการอวยพรนั้นเราสามารถทำได้ทุกวัน และทุกวาระโอกาส แม้แต่วันธรรมดาที่ไม่ใช่วันพิเศษใดๆเลยก็ตาม ดังนั้นคำอวยพรภาษาอังกฤษจึงมีมากและสามารถใช้ได้ในหลายสถานการณ์กว่าการอวยพรในภาษาไทย

คำอวยพร Have a good day!

คำอวยพรภาษาอังกฤษนี้คือการอวยพรให้บุคคลหนึ่งมีวันที่ดี เราสามารถใช้คำอวยพรนี้แก่ใครก็ได้ มีความเหมาะสมสำหรับคนทุกวัย และทุกระดับ เราสามารถอวยพรให้ใครคนหนึ่งที่เราอาจมีปฏิสัมพันธ์สั้นๆด้วยมีวันที่ดีได้แม้ว่าเราจะไม่รู้จักบุคคลนั้นเป็นการส่วนตัวก็ตาม เช่น พนักงานที่ส่งของให้เรา คนทำอาหารที่เราซื้อ หรือแคชเชียร์ที่เราจ่ายเงิน เป็นต้น การใช้คำอวยพรนี้จะแสดงให้เห็นถึงความอัธยาศัยดีของผู้พูด และเรามักใช้คำอวยพรนี้ในการจบข้อความเมื่อเราต้องติดต่อลูกค้า หรือผู้ที่ให้บริการใดๆแก่เราอีกด้วย ดังนั้นบ่อยครั้งที่คำอวยพรภาษาอังกฤษคำนี้กลายเป็นมารยาททางสังคมอย่างกลายๆในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างคำอวยพรภาษาอังกฤษขอให้เป็นวันที่ดีอื่นๆ

Have a great day!
ขอให้มีวันที่ยอดเยี่ยม

Have a wonderful day!
ขอให้มีวันที่แสนพิเศษ

Have a nice day!
ขอให้มีวันที่ดี

Have a good weekend!
ขอให้เป็นวันหยุดที่ดี

Have a good night!
ขอให้เป็นคืนที่ดี

Good day to you!
ขอให้เป็นวันที่ดีของคุณ

เราสามารถกล่าวสั้นๆด้วยประโยควลีภาษาอังกฤษตัวอย่างด้านบนนี้ได้ หรือกล่าวเป็นประโยคเต็มตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเป็น “I wish you + วันที่ดี” ได้ เช่น

I wish you a great day!
ฉันขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณ

I wish you have a wonderful weekend!
ฉันขอให้คุณมีวันหยุดที่แสนพิเศษ

ส่งข้อความอวยพรประจำวัน

ในภาษาอังกฤษมีประโยคอวยพรมากมายที่ไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงโอกาสพิเศษ เช่น การอวยพรวันแม่ภาษาอังกฤษ หรือวาระสำคัญใดๆ เราอาจเปรียบคำอวยพรเหล่านี้กับคำสวัสดีวันต่างๆที่ผู้ใหญ่มักส่งให้ลูกหลานและคนในครอบครัวที่พวกเรารักและคิดถึง เราสามารถใช้ประโยคอวยพรเหล่านี้กับคนที่เรารัก คนในครอบครัว หรือเพื่อนสนิทก็ได้ หากคุณส่งคำสวัสดีประจำวันเป็นภาษาไทยจนเบื่อแล้ว อาจลองส่งคำอวยพรสวัสดีประจำวันเป็นภาษาอังกฤษดูบ้างก็ได้

ตัวอย่างคำอวยพรคนในครอบครัวและเพื่อน

Stay positive and be confident. I wish you have a memorable day.
มองโลกในแง่ดีและมั่นใจเข้าไว้ ฉันขอให้คุณมีวันที่น่าจดจำ

I wish you have a great day because seeing you happy is one of the most wonderful thing in my life.
ฉันหวังว่าคุณจะมีวันที่ดีเพราะการได้เห็นคุณมีความสุขเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดในชีวิตของฉัน

You may not be able to control everything but remember that you can always control your attitude and keep in mind that you can count on me.
คุณอาจควบคุมทุกอย่างไม่ได้ แต่จำไว้ว่าคุณสามารถควบคุมทัศนคติของตัวเองได้เสมอ และจำไว้ว่าคุณสามารถไว้วางใจฉันได้

My dear, you’re the reason I wake up smiling no matter what. Sending love and smiles on your way for the day. Have a nice day.
ที่รัก/ลูกรัก คุณคือเหตุผลที่ทำให้ฉันตื่นมาพร้อมกับรอยยิ้มไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ส่งความรักและรอยยิ้มระหว่างวัน ขอให้เป็นวันที่ดี

May all the negative energy that’s bringing you down leaves you and may your day filled with love, joy and full of positivity.
ขอให้พลังงานด้านลบทั้งหมดที่ทำให้คุณผิดหวังออกไปจากตัวคุณและขอให้วันของคุณของคุณเต็มไปด้วยความรัก ความสุข และเต็มพลังงานบวก

People are unique in their own ways and so do you. May your day be brighter than yesterday. I wish you a great day.
คนทุกคนมีเอกลักษณ์ในแบบของตัวเอง คุณก็เช่นกัน ขอให้วันของคุณสดใสกว่าเมื่อวาน ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี

Never regret in your life. May you have enough strength to face all the negativities. Have a great day.
อย่าเสียใจ/ผิดหวังกับชีวิตของคุณ ขอให้คุณมีกำลังมากพอที่จะเผชิญกับการสิ่งด้านลบทั้งหมด ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี

I hope you have happiness in you all day long – remember that I love you. Wish you have a lovely day.
ฉันหวังว่าคุณจะมีความสุขในตัวคุณตลอดทั้งวัน – จำไว้ว่าฉันรักคุณ ขอให้เป็นวันที่ดี

Sending all my love to you whom I love dearly. You are the strongest and you can overcome anything. Have a good day, dear.
ส่งความรักทั้งหมดของฉันถึงเธอที่ฉันรักอย่างสุดซึ้ง คุณแข็งแกร่งที่สุดและคุณสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้ ขอให้เป็นวันที่ดีนะที่รัก

I am sending you this message to remind you that I love you very much. I wish you a wonderful day.
ฉันกำลังส่งข้อความนี้เพื่อย้ำเตือนคุณว่าฉันรักคุณมาก ฉันขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่วิเศษ

Be the best of yourself. I hope you shine brighter than yesterday.
เป็นด้านที่ดีที่สุดของตัวคุณเอง ฉันหวังว่าคุณจะสดใสกว่าเมื่อวาน

The best part of my day is the when I know that you have a wonderful day. Lots of love.
สิ่งที่ดีที่สุดของวันของฉันคือตอนที่ฉันรู้ว่าคุณมีวันที่วิเศษ รักคุณมากมาย

นอกจากคำอวยพรที่ส่งให้ได้ในทุกๆวันเหล่านี้ คุณยังหาคำอวยพรเกี่ยวกับสุขภาพภาษาอังกฤษให้ปู่ย่าตายายที่เรารักได้อีกด้วย

ประโยคอวยพรในการทำงาน

เราสามารถส่งคำอวยพรภาษาอังกฤษให้คนในครอบครัว แฟน หรือคนรักในวันทำงานเพื่อเป็นกำลังใจเป็นภาษาอังกฤษให้คนทำงานได้ คุณอาจเลือกส่งคำอวยพรเหล่านี้ให้ในตอนเช้าก่อนออกไปทำงาน หรือส่งให้ระหว่างวันก็ได้

ตัวอย่างคำอวยพรในที่ทำงานภาษาอังกฤษ

May all of your hard work pays off at the end. Keep working towards your dream. I know you will achieve them all.
ขอให้การทำงานหนักทั้งหมดของคุณได้รับผลตอบแทนในตอนท้าย ขอให้คุณทำงานต่อไปเพื่อความฝันของคุณ ฉันรู้ว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายทั้งหมด

May you be brave enough to face all the obstacles. I’m wishing you a splendid day at work today. 
ขอให้คุณกล้าเผชิญอุปสรรคทั้งหมด ฉันขอให้คุณมีวันทำงานที่ยอดเยี่ยมในวันนี้

Hello my love. I hope work isn’t too difficult and that you’re having a fabulous day. Remember to keep working towards your goals. Take care.
สวัสดีที่รัก ฉันหวังว่างานจะไม่ยากเกินไปและคุณมีวันที่วิเศษ ขอให้คุณจำไว้ว่าคุณทำงานเพื่อเป้าหมายของคุณ ระวังตัวด้วย

You’re always on my mind and I hope I’m always on yours. Don’t stress too much and have a great day at work today. See you soon.
ฉันคิดถึงคุณเสมอ และฉันก็หวังว่าคุณจะคิดถึงฉันเสมอเช่นกัน อย่าเครียดมากเกินไปและฉันขอให้คุณมีวันที่ดีในการทำงานในวันนี้ แล้วพบกันเร็วๆนี้ครับ

Hope your day has been nice so far. Never back down on your dreams. Success is sure for you.
หวังว่าวันนี้ของคุณจะเป็นวันที่ดี อย่าหันหลังให้กับความฝันของคุณ ความสำเร็จนั้นแน่นอนจะเป็นของคุณอย่างแน่นอน

Good day, my love. I miss you dearly. Have a fabulous day.
อรุณสวัสดิ์ที่รัก ฉันคิดถึงคุณอย่างสุดซึ้ง ขอให้เป็นวันที่ดี

I’m wishing you a very nice day ahead. Make sure you eat well and take care of yourself.
ฉันขอให้คุณมีวันที่ดีที่รออยู่ข้างหน้า อย่าลืมทานอาหารดีๆ ดูแลตัวเองด้วยนะคะ

I know that you will succeed at whatever you put your heart to. I cherish you and adore you. Have a great day, love.
ฉันรู้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการ ฉันหวงแหนคุณและรักคุณ ขอให้เป็นวันที่ดีนะ ที่รัก

Wishing you positive and lots of happy experiences at work today. Don’t stress too much.
ขออวยพรให้คุณคิดบวกและมีประสบการณ์การทำงานที่มีความสุขมากมายในวันนี้ อย่าเครียดมาก

I hope you are not too tired from work. I’m wishing you all the best as you go about your day today at your workplace.
ฉันหวังว่าคุณจะไม่เหนื่อยจากการทำงานเกินไป ฉันขอให้คุณมีความสุขในวันนี้ในที่ทำงาน

ประโยคอวยพรแฟน

คุณอาจคุ้นเคยกับการอวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษให้แฟนหรือคนรัก หรือคำอวยพรวันวาเลนไทน์ แต่ในภาษาอังกฤษมีคำอวยพรมากมายที่คุณสามารถส่งให้แฟนได้ทุกวัน คำอวยพรต่อไปนี้คุณสามารถใช้อวยพรให้ครคนที่คุณมีความรู้สึกดีๆด้วย ใช้อวยพรแฟนผู้หญิง แฟนผู้ชาย หรือแม้แต่คนที่คุณกำลังตามจีบอยู่ก็ตาม

*(Sunshine ในภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเมื่อใช้เป็นคำแบบไม่เป็นทางการ จะแปลว่าสิ่งๆนั้นเป็นความอบอุ่น เป็นความจรรโลงใจ หรือหากใช้เรียกบุคคล มักจะหมายความว่าคนๆนั้นหนึ่งยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ อบอุ่นเหมือนแสงอาทิตย์)

ตัวอย่างคำอวยพรแฟนภาษาอังกฤษ

Your love gives me strength and motivation. Have a nice day, my love.
ความรักของคุณทำให้ฉันเข้มแข็งและมีแรงจูงใจ ขอให้เป็นวันที่ดีนะที่รัก

Hello, beautiful. You are my sunshine* and you make my life meaningful. Hope you have a good day ahead of you, love.
สวัสดีคนสวย คุณคือแสงแดดของฉัน และคุณทำให้ชีวิตฉันมีความหมาย หวังว่าคุณจะมีวันที่ดีล่วงหน้านะครับ ที่รัก

Hey babe, I think of you when I wake up, I miss you in the middle of the day and I dream of you when I go to bed. Have a great day!
เฮ้ ที่รัก ฉันนึกถึงคุณตอนตื่นนอน ฉันคิดถึงคุณตอนกลางวันและฝันถึงคุณเมื่อฉันเข้านอน ขอให้เป็นวันที่ดี!

With you in my life, everything about life is beautiful. Remember that I love you more than anything. Love you babe.
มีเธอในชีวิตของฉัน ทุกอย่างในชีวิตก็สวยงาม จำไว้ว่าฉันรักคุณมากกว่าสิ่งใด รักนะที่รัก

My world revolves around you, you are the centre of my existence. You make my every day worthwhile. I’m sending lots of love to you to make your day best!
โลกของฉันหมุนรอบตัวคุณ คุณเป็นศูนย์กลางของการดำรงอยู่ของฉัน คุณทำให้ทุกวันของฉันมีค่า ฉันส่งความรักมากมายให้คุณเพื่อทำให้วันของคุณดีที่สุด!

My sunshine*, you give me strength and you are the reason I smile. I am wishing you a very nice day.
ที่รัก คุณให้ความแข็งแกร่งแก่ฉัน และเธอคือเหตุผลที่ฉันยิ้ม ฉันขอให้คุณเป็นวันที่ดีมาก

Your happiness means so much to me. Stay happy, my love.
ความสุขของคุณมีความหมายกับฉันมาก มีความสุขมากๆนะที่รัก

You are a beautiful soul who has completed my life and I am sending my love to you on this beautiful day. I love you.
คุณเป็นคนมีจิตใจงดงามที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของฉัน และฉันกำลังส่งความรักของฉันไปให้คุณในวันที่สวยงามนี้ ฉันรักคุณ

You are the light of my life. May you embrace sweet smiles right from the very start. Be confident and know that my love is always with you.
คุณคือแสงสว่างในชีวิตของฉัน ขอให้คุณมีรอยยิ้มอันแสนหวานตั้งแต่เริ่มต้นของวัน ขอให้คุณมีความมั่นใจและรู้ว่ารักของฉันอยู่กับเธอเสมอ

I am always thinking of you and I wish you enjoy the most of this day.
ฉันคิดถึงคุณเสมอ และหวังว่าคุณจะสนุกกับวันนี้มากที่สุด

ประโยคอวยพรให้กำลังใจ

บางครั้งอาจมีเรื่องราวไม่คาดฝัน หรือเหตุการณ์ที่ทำให้คุณหรือคนที่คุณรักเศร้าและต้องการกำลังใจ คุณสามารถใช้คำอวยพรเพื่อเป็นกำลังใจให้ผ่านวันร้ายๆเหล่านี้ไปได้

ตัวอย่างคำอวยพรให้กำลังใจภาษาอังกฤษ

Today is a new day. Be positive and learn lessons from the bad days in life.
วันนี้เป็นวันใหม่ คิดบวกและเรียนรู้บทเรียนจากวันที่เลวร้ายในชีวิต

Life is tough, but so are you. If today is a bad day doesn’t mean tomorrow won’t be the best day of your life.
ชีวิตนั้นยาก แต่คุณก็เช่นกัน หากวันนี้เป็นวันที่แย่ ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้จะไม่ใช่วันที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณ
(tough แปลว่ายาก, บึกบึน, แข็งแกร่ง หากคุณบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ tough หมายความว่า วันนี้เป็นวันที่ไม่ง่ายเลย แต่หากคุณบอกว่า ใครคนหนึ่งเป็นคนที่ tough มากๆ จะหมายความว่าคนๆนั้นเป็นคนที่แข็งแกร่ง สามารถผ่านเรื่องยากๆได้ง่ายกว่าคนอื่นๆ)

Never let a bad day bring you down. Storms don’t last forever.
อย่าให้วันที่แย่ทำให้คุณผิดหวัง พายุไม่ได้คงอยู่ตลอดไป

Everyone has bad days once in a while. But you can turn bad days into good lessons.
ทุกคนมีวันที่แย่เป็นบางครั้ง แต่คุณสามารถเปลี่ยนวันที่เลวร้ายให้เป็นบทเรียนที่ดีได้

It’s just a bad day, not a bad life. Pick yourself up and keep going.
มันก็เป็นแค่วันที่แย่ ไม่ใช่ชีวิตที่แย่ ลุกขึ้นแล้วไปต่อ

Remember that the worst days can only last twenty-four hours.
จำไว้ว่าวันที่แย่ที่สุดอาจอยู่ได้เพียง 24 ชั่วโมงเท่านั้น

If you can’t find the sunshine*, be the sunshine*.
ถ้าคุณหาแสงแดดไม่เจอ ก็จงเป็นแสงแดดเสียเอง

There’s always a way through every challenge. Keep your face towards the sunshine and shadows will fall behind you.
มีวิธีก้าวผ่านทุกความท้าทายเสมอแหละ หันหน้าของคุณเข้าหาแสงแดดเข้าไว้ และเงาจะตกอยู่เบื้องหลังคุณเสมอ
(เงา เปรียบเสมือนความทุกข์ ความยาก ความท้าทาย ในขณะที่แสงแดดเปรียบกับความอบอุ่น ความคิดบวก ข้อความนี้จึงสื่อว่า หากคุณคิดบวกเข้าไว้ คุณจะผ่านความทุกข์ทั้งหมดไปได้)

Everything is going to be okay. It’s actually going to turn out to be better than okay. You’ll see.
ทุกอย่างจะโอเค มันจะกลายเป็นเรื่องดียิ่งกว่าโอเคเสีย เดี๋ยวคุณจะได้เห็น

The hard days make you stronger. The bad days make you realise what a good day is.
วันที่ยากลำบากทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้น วันที่แย่ๆ ทำให้คุณรู้ว่าวันที่ดีเป็นอย่างไร

When life is falling apart, remember, the light comes after every darkness. Never lose hope no matter how bad you feel. I wish you a good day.
เมื่อคุณรู้สึกว่าชีวิตกำลังพังทลาย จำไว้ว่าแสงสว่างจะมาหลังจากความมืดมิด อย่าหมดหวัง แม้จะรู้สึกแย่แค่ไหน ขอให้เป็นวันที่ดี

Even when everything will not go the way you expect, remember, it’s not the end. It will always be a new beginning.
แม้ว่าทุกอย่างจะไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวัง แต่จำไว้ว่ามันไม่ใช่จุดจบ มันมีจะมีการเริ่มต้นใหม่เสมอ

คนไทยมักเคยชินกับการอวยพรวันสำคัญๆอย่างคำอวยพรวันพ่อภาษาอังกฤษ วันหยุดสำคัญเช่นคำอวยพรวันปีใหม่ภาษาอังกฤษ หรือแม้แต่วันเทศกาลสากลอย่างคำอวยพรวันคริสต์มาสภาษาอังกฤษ แต่อย่างที่เห็นในบทความนี้ว่าในภาษาอังกฤษเราสามารถอวยพรให้คนที่เรารักได้ทุกวัน ในทุกสถานการณ์ หรือแม้แต่การอวยพรให้คนแปลกหน้าก็ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ยังแสดงให้เห็นทัศนคติที่ดีของผู้พูดอวยพรอีกด้วย ยิ่งเราอวยพรให้คนอื่นมีความสุขมากเท่าไหร่ ผู้อวยพรก็จะยิ่งมีความอิ่มใจที่เห็นคนอื่นๆมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น