แชร์บทความนี้

คำว่า “เหนื่อย” ในภาษาอังกฤษนั้น โดยทั่ว ๆ ไป เรามักจะคุ้นเคยกับคำว่า “Tired” แต่จริง ๆ แล้ว คำว่าเหนื่อยในภาษาอังกฤษนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็นหลาย ๆ สถานการณ์

โครงสร้างประโยคในการบอกว่าเหนื่อยในภาษาอังกฤษ คือ

I am/feel… (ฉันรู้สึก...)

เหนื่อยทางกาย

เป็นความเหนื่อยที่เกิดขึ้นกับร่างกาย หรือการหมดกำลังหลังจากการโหมทำสิ่งใดสิ่งเป็นเวลานาน ตัวอย่างคำที่อธิบายอาการเหนื่อยลักษณะนี้ เช่น

 • Drained - หมดแรง, หมดกำลัง

 • Exhausted - เหนื่อยมาก, หมดแรง

 • Fatigued - เหน็ดเหนื่อย, อ่อนล้า, หมดกำลัง

 • Shattered - (ร่างกาย)แตกเป็นเสี่ยง ๆ

 • Weary - อิดโรย, อ่อนเพลีย

 • Worn out - เหนื่อยมาก, เหน็ดเหนื่อย, โทรม


  ตัวอย่าง

I was cold and exhausted during the journey.
ฉันรู้สึกหนาวและหมดแรงระหว่างการเดินทาง
The long flight made me feel weary.
เที่ยวบินที่ยาวนานทำให้ฉันรู้สึกอิดโรย

เหนื่อยจากการขาดแรงจูงใจ

เป็นความรู้สึกเหนื่อยและขาดแรงจูงใจในการงาน การเรียน หรือการลงมือทำสิ่งต่าง ๆ คำศัพท์ที่บรรยายความรู้สึกเหนื่อยแบบขาดแรงจูงใจ เช่น

 • Burned out - หมดไฟ, หมดแรงกำลัง

 • Demotivated - หมดแรงจูงใจ, หมดแรงกระตุ้น

 • Inactive - ซึมเซา, เงื่องหงอย

 • Indolent - เกียจคร้าน, เฉื่อยชา

 • Slothful - เชื่องช้า, ยืดยาด

 • Sluggish - เฉื่อย, อืดอาด

ตัวอย่าง

I feel indolent and have no desire to do anything.

ฉันรู้สึกเกียจคร้านและไม่อยากทำอะไรเลย

I feel so unmotivated to do anything.

ฉันรู้สึกหมดแรงจูงใจในการทำสิ่งต่าง ๆ

เหนื่อยจากอาการง่วงนอน

เป็นความเหน็ดเหนื่อยที่เหนื่อยจนอยากนอน หรือมีอาการง่วงนอนร่วมด้วย ตัวอย่างคำในภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่ออธิบายความเหนื่อยลักษณะนี้ เช่น

 • Dozy - ง่วงนอน, ครึ่งหลับครึ่งตื่น, ง่วงและขี้เกียจ

 • Drowsy - สะลึมสะลือ, ซึมเซา

 • Groggy - งัวเงีย, โซเซ

 • Low on energy - (เหลือ)พลังงานต่ำ

 • Out of energy - หมดแรง, หมดกำลัง

 • Sleepy - ง่วงนอน, ปรือ

ตัวอย่าง

I feel groggy after I wake up from my afternoon nap.

ฉันรู้สึกงัวเงียหลังตื่นจากการงีบหลับในเวลากลางวัน

I grew dozy after the long day at work.

ฉันรู้สึกง่วงและล้าหลังจากทำงานมาทั้งวัน

ติดตามเราเพื่อได้รับความรู้มากขึ้น

สนใจอยากเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เพิ่มเติมหรือไม่? เรามีคนที่จะช่วยคลายข้อสงสัยให้คุณได้

กดดูรายการครูสอนภาษาอังกฤษ
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 BestKru