50 คำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษพร้อมคำตอบยอดนิยม

การรู้ภาษาอังกฤษในตลาดงานในปัจจุบันเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากที่สามารถสร้างความแตกต่างในการสัมภาษณ์งานได้ โดยเฉพาะผู้สมัครงานที่อยากทำงานกับบริษัทต่างชาติ และหากการทำงานกับบริษัทต่างชาติคือเป้าหมายสูงสุด/เป้าหมายในขณะนี้ของคุณ คุณควรเรียนรู้ว่าบริษัทต่างชาตินิยมสัมภาษณ์ผู้สมัครงานงานอย่างไร เตรียมตัวสัมภาษณ์งานให้เป็น ฝึกฝนการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษที่ดีให้มากที่สุด และหากจำเป็น ให้ลองลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษเพื่อช่วยให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น

บอกฉันเกี่ยวกับตัวคุณ

คำถามนี้เป็นคำถามเพื่อถามประวัติของผู้ถูกสัมภาษณ์งาน เป็นคำถามที่พบบ่อยที่สุดที่ใช้ในการเริ่มสัมภาษณ์งาน และผู้ถูกสัมภาษณ์จะต้องตอบคำถามโดยให้ข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพ ทักษะ และการศึกษาของผู้ถูกสัมภาษณ์

คำถามบอกฉันเกี่ยวกับตัวคุณ

Tell me about yourself.
เล่าประวัติของคุณให้ฉันฟังหน่อย

Walk me through your resume.
พูดเกี่ยวกับประวัติ/เรซูเม่ของคุณให้ฉันฟังหน่อย

Describe yourself.
บรรยายเกี่ยวกับตัวคุณเอง

อย่ารีบตอบคำถาม แต่ใช้เวลาในการคิดและตัดสินใจว่าจะตอบคำถามอย่างไร แนะนำให้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับการฝึกอบรม และประสบการณ์การทำงานก่อนหน้านี้ของคุณ หากคุณไม่เข้าใจคำถาม ให้ถามผู้สัมภาษณ์ทวนซ้ำ การขอทวนซ้ำมักไม่มีผลลบต่อคะแนนสัมภาษณ์ นอกจากนั้นคุณควรใส่ใจกับความเร็วและความชัดเจนในการตอบคำถาม โดยตอบคำถามผู้สัมภาษณ์ช้าๆ และชัดเจน โดยไม่ปล่อยให้ความกังวลมาครอบงำและเร่งจังหวะการพูดของคุณจนฟังไม่รู้เรื่อง

คุณสามารถดูคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเน้นพูดที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการสนทนาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่การพูดแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ ไปจนถึงการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

คำตอบบอกฉันเกี่ยวกับตัวคุณ

ความประทับใจแรกเริ่มจากการสัมภาษณ์เป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีความโดดเด่นมากกว่าผู้ถูกสัมภาษณ์คนอื่นๆ ดังนั้นคุณควรเริ่มต้นการสัมภาษณ์ด้วยการกล่าวขอบคุณสำหรับโอกาสในการสัมภาษณ์งาน

ผู้สัมภาษณ์ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับผู้สมัครงาน พวกเขาสนใจเรื่องราวที่มีจุดเริ่มต้นที่ดี และมีจุดจบที่น่าสนใจมากพอที่จะรับคุณเข้าทำงาน คุณสามารถใช้ประโยคแนะนำตัวในที่ทำงานภาษาอังกฤษเพื่อเริ่มแนะนำตัวในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษได้

My name is … I am from … I’ve graduated from … university.
ฉันชื่อ… ฉันมาจาก… ฉันเรียบจบจากมหาวิทยาลัย…

My name is … I’ve worked for … company for … year(s).
ฉันชื่อ… ฉันทำงานกับบริษัท…เป็นเวลา…ปี

I am … I’ve graduated from …university and I have strong skills in …
ฉันชื่อ … ฉันเรียนจบจากมหาวิทยาลัย … และฉันมีทักษะที่ดีในด้าน…

ทําไมเราถึงต้องจ้างคุณ

ในการเลือกผู้สมัครงานที่เหมาะสม ผู้จ้างงานหรือผู้สัมภาษณ์ต้องการต้องเข้าใจว่าทำไมคุณถึงเป็นคนที่เหมาะสมมากกว่าผู้สมัครคนอื่นๆ คำถามนี้จึงมักใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการว่าจ้างและการเลือก เช่น hire (จ้าง), position (ตำแหน่ง), choose (เลือก), best fit (เหมาะสมที่สุด) เป็นต้น และเป็นคำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้สมัครงานหรือผู้ถูกสัมภาษณ์ได้อธิบายว่าตัวเองนั้นมีความเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัครที่สุดอย่างไร

คำถามทําไมเราถึงต้องจ้างคุณ

Why should we hire you?
ทำไมเราควรจ้างคุณ

What makes you the best fit for this position?
อะไรที่ทำให้คุณเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ที่สุด

คำตอบทําไมเราถึงต้องจ้างคุณ

คำตอบควรจะแสดงเอกลักษณ์ของผู้ถูกสัมภาษณ์เพื่อทำให้คุณโดดเด่นกว่าผู้สมัครคนอื่นๆ คุณควรเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตำแหน่งการทำงานที่เก่า และคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประสบการณ์หน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ เช่น customer service (การบริการลูกค้า), hotel management (การจัดการโรงแรม), senior developer (นักพัฒนาโปรแกรมอาวุโส) เป็นต้น คุณควรใช้คำตอบสัมภาษณ์ที่ถ่อมตน หลีกเลี่ยงการพูดมากเกินไปเพื่อไม่ให้สูญเสียโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากผู้สัมภาษณ์

My experience with [ประสบการณ์ทำงาน] makes me the best match for this position. In my previous job, I was responsible for [ความรับผิดชอบในงานเก่า]. I would love to bring all skills I learned there to this position.
ประสบการณ์ของฉันในด้าน [ประสบการณ์ทำงาน] ทำให้ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้มากที่สุด ในงานก่อนหน้านี้ ฉันรับผิดชอบเรื่อง [ความรับผิดชอบในงานเก่า] ฉันอยากนำทักษะทั้งหมดที่ฉันเรียนรู้มาใช้ในตำแหน่งนี้

การเน้นประสบการณ์ที่และทักษะเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร คุณควรเรียนเกี่ยวกับการบอกอาชีพภาษาอังกฤษ และอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะประสบการณ์ทำงาน จะทำให้ผู้สัมภาษณ์งานนึกภาพการทำงานของคุณได้ง่ายขึ้น และพิจารณาว่างานนั้นตรงกับสิ่งที่พวกเขากำลังมองหาในผู้สมัครหรือไม่

Because I just recently graduated from the university, I know that I’m lacking of career experience. However, I bring the skills that make me qualified for this position. After managing many different kinds of activities at the university and finishing all my courses without failing even once, I learned how to prioritise responsibilities and multitask. I believe that the ability to effectively prioritise is a significant key of success.
เนื่องจากฉันเพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ฉันรู้ดีว่าฉันขาดประสบการณ์การทำงาน อย่างไรก็ตาม ฉันมีทักษะที่ทำให้ฉันเหมาะสมสำหรับตำแหน่งนี้ หลังจากที่ฉันได้ทำหน้าที่จัดการกิจกรรมหลายอย่างมากมายในมหาวิทยาลัย และเรียบจบหลักสูตรทั้งหมดโดยไม่เคยสอบตกแม้แต่ครั้งเดียว ทำให้ฉันได้เรียนรู้วิธีจัดลำดับความสำคัญของความรับผิดชอบและการทำงานที่พร้อมกันหลายอย่าง ฉันเชื่อว่าความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จ

หากคุณเพิ่งเรียนจบและไม่มีประการณ์ทำงาน การเป็นฝ่ายเริ่มพูดออกมาก่อน จะช่วยให้คุณแก้ไขก้าวข้ามประเด็นที่เป็นจุดด้อยนี้ไปสู่ประเด็นใหม่ที่ทำคะแนนให้คุณได้ดีกว่าเร็วยิ่งขึ้น คุณควรเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับทักษะที่ใช้สัมภาษณ์งาน เช่น prioritisation skills (ทักษะการจัดลำดับความสำคัญ), communication skills (ทักษะการสื่อสาร) หรือ leadership skills (ทักษะความเป็นผู้นำ) ซึ่งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของคุณได้อย่างดีในการสัมภาษณ์งาน

I know you have to make an important decision. I understand that it’s not that easy and simple. In our meeting today, I hope I’ve shown you my understanding of [ทักษะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร] and [ทักษะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร] along with my passion for [หน้าที่ของตำแหน่งที่สมัคร]. I’d love nothing more than to work with your team here and help grow this business.
ฉันรู้ว่าคุณต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญ ฉันเข้าใจว่ามันไม่ง่าย ในการประชุมของเราวันนี้ ฉันหวังว่าฉันได้แสดงความเข้าใจเกี่ยวกับ [ทักษะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร] และ [ทักษะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร] พร้อมด้วยความชื่นชอบใน [หน้าที่ของตำแหน่งที่สมัคร] ของฉัน ฉันไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการได้ร่วมงานกับทีมของคุณที่นี่ และช่วยให้ธุรกิจนี้เติบโต

หากคุณและผู้สัมภาษณ์ได้พูดเกี่ยวกับตำแหน่งและคุณสมบัติของผู้สมัครงานเรียบร้อยแล้ว คุณอาจจะตอบคำถามสัมภาษณ์นี้ได้ดีที่สุดโดยแสดงความเห็นอกเห็นใจถึงภาระหน้าที่ของ HR หรือผู้สัมภาษณ์ และพูดย้ำถึงความหลงใหลในบริษัทที่สมัครและประสบการณ์ที่ดีหรือทักษะของคุณที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งดังกล่าว คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนำมาใช้ในการตอบคำถามสัมภาษณ์งานนี้คือคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับความชอบ เช่น passion (หลงใหล), love (รัก), pleasure (ความสุข), admire (ชื่นชม, นับถือ) โดยนำมาใช้ร่วมกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับทักษะหรือตำแหน่งการทำงาน

คุณต้องการเงินเดือนเท่าไหร่

ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะถูกถามเกี่ยวกับความคาดหวังของเงินเดือนระหว่างกระบวนการสัมภาษณ์เพื่อให้บริษัทประเมินว่าความคาดหวังของคุณเทียบเท่ากับสิ่งที่พวกเขายินดีเสนอให้คุณ หรือเทียบเท่ากับงบค่าตอบแทนที่บริษัทจัดเตรียมไว้หรือไม่ ประโยคคำถามสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้มักจะมีคำว่า salary (เงินเดือน) พร้อมกับคำนามหรือคำคุณศัพท์เช่น expectation (ความคาดหวัง), expected (ที่คาดหวัง), requirement (ข้อกำหนด) เป็นต้น

คำถามคุณต้องการเงินเดือนเท่าไหร่

What are your salary expectations?
เงินเดือนที่คุณคาดหวังไว้คือเท่าไหร่

What’s your expected salary?
คุณคาดหวังว่าจะได้เงินเดือนเท่าไหร่

What are your salary requirements?
คุณต้องการเงินเดือนเท่าไหร่

คำตอบคุณต้องการเงินเดือนเท่าไหร่

คำตอบสำหรับคำถามสัมภาษณ์งานนี้ควรมาจากการค้นคว้าล่วงหน้าและประเมินจากความสามารถของผู้สมัครประกอบด้วย แน่นอนว่าคุณควรเรียนการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษตั้งแต่หลักพันและหลักหมื่นขึ้นไป พร้อมกับเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เช่น fair (เป็นธรรม, ยุติธรรม), range (ช่วง), between (ระหว่าง), average (โดยเฉลี่ย), expected (คาดหวัง) เป็นต้น

My salary expectations for this position are between 30,000 Baht and 40,000 Baht. I feel this is a fair salary range given my experience, knowledge, and skills.
เงินเดือนที่ฉันคาดหวังสำหรับตำแหน่งนี้อยู่ระหว่าง 30,000 ถึง 40,000 บาท ฉันรู้สึกว่านี่เป็นช่วงเงินเดือนที่ยุติธรรมเมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ และทักษะของฉัน

From what I know about the position, I think somewhere in the area of 40,000 – 50,000 Baht. I would expect to receive a salary in that range.
เท่าที่ผมรู้เกี่ยวกับตำแหน่งงาน ผมว่าน่าจะประมาณ 40,000 – 50,000 บาทครับ ผมคาดหวังว่าจะได้รับเงินเดือนในช่วงเงินเดือนนั้น

ทําไมถึงอยากทํางานที่นี่

คำถามนี้เป็นคำถามคุณควรเตรียมตัวสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษให้ดี บริษัทต้องการจ้างคนที่เชื่อมั่นในภารกิจของบริษัทและต้องการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรและลูกค้าหรือลูกค้าของบริษัท คำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษที่ใช้มักจะเป็นการถามตรงๆคือ

คำถามทำไมถึงอยากทำงานที่นี่

Who do you want to work here?
ทำไมคุณถึงอยากทำงานที่นี่

What make you want to work here?
อะไรที่ทำให้คุณอยากทำงานที่นี่

Why are you interested in this position?
ทำไมคุณถึงสนใจตำแหน่งนี้

คำตอบทำไมถึงอยากทำงานที่นี่

คุณสามารถตอบประโยคสัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับชื่อเสียงหรือความโดดเด่นในสินค้าหรือบริการของบริษัทได้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรเรียนเพื่อใช้ตอบคำถามสัมภาษณ์นี้ เช่น reputation (ชื่อเสียง), known for (เป็นที่รู้จักสำหรับ), awards (รางวัล) เป็นต้น

Your company is well known for the technology it creates. My experience in technology and developing make me interested in this position.
บริษัทของคุณมีชื่อเสียงในด้านเทคโนโลยีที่สร้างขึ้น ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาโปรแกรมของฉันทำให้ฉันสนใจทำงานตำแหน่งนี้

After I found out information about your company from social media, I read more about your company’s vision and mission. Then I can see that my goals align well with the purposes of your company. And this is why I’m interested in this position.
หลังจากที่ฉันค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของคุณจากโซเชียลมีเดีย ฉันได้อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทของคุณ จากนั้นฉันเห็นว่าฉันมีเป้าหมายการทำงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทของคุณอย่างมาก และนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมฉันถึงสนใจตำแหน่งนี้

เริ่มงานได้เมื่อไหร่

ผู้สัมภาษณ์ถามคำถามนี้เพราะพวกเขาต้องการรู้ว่าคุณเริ่มทำงานได้แน่นอนไหม และเริ่มทำงานได้เมื่อไหร่กันแน่ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักใช้กับคำถามสัมภาษณ์นี้เช่น availability (ความพร้อมทำงาน), begin (เริ่ม), available (ว่าง) เป็นต้น คำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยมีดังนี้

คำถามเริ่มงานได้เมื่อไหร่

What’s your availability?
คุณเริ่มงานได้เมื่อไหร่

How soon can you begin working?
คุณเริ่มงานได้เร็วแค่ไหน

คำตอบเริ่มงานได้เมื่อไหร่

คุณควรตอบช่วงเวลาที่แน่นอนที่สามารถเริ่มทำงานกับบริษัทได้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องเช่น การบอกวันภาษาอังกฤษ และการบอกเดือนภาษาอังกฤษ และคำศัพท์ที่แสดงถึงความพร้อม เช่น ready (พร้อม), as soon as (อย่างเร็วที่สุด), immediately (โดยทันที) เป็นต้น

I am ready to begin working next Monday.
ฉันพร้อมที่จะเริ่มทำงานในวันจันทร์หน้า

I can start working at your company immediately on 1st September.
ฉันสามารถเริ่มทำงานที่บริษัทของคุณได้ทันทีในวันที่ 1 กันยายน

I just have to give my current employer 2 weeks’ notice. So I can start working at your company as soon as I receive your job offer.
ฉันต้องแจ้งให้เจ้านายคนปัจจุบันของฉันทราบล่วงหน้า 2 สัปดาห์ เพื่อที่ฉันจะสามารถเริ่มทำงานที่บริษัทของคุณได้ทันทีที่ได้รับข้อเสนองานของคุณ (ทันทีที่คุณรับฉันเข้าทำงาน)

ประโยคสัมภาษณ์ประวัติทั่วไป

ประโยคสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษยังมีประโยคคำถามอื่นๆอีกมากที่เป็นคำถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป และคุณสามารถตอบได้โดยใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ประโยคสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษทั่วไปอื่นๆที่อาจจะได้ยินในการสัมภาษณ์งานมีดังนี้

Tell me about your educational background.
พูดเกี่ยวกับประวัติการศึกษาของคุณ

Who’s your mentor?
ใครคือที่ปรึกษา(หรือแบบอย่าง)ของคุณ?

What are your hobbies?
งานอดิเรกของคุณคืออะไร?

What was the last book you’ve read for fun?
หนังสือเล่มล่าสุดที่คุณอ่านคือเล่มไหน?

What is your favourite website?
เว็บไซต์ที่คุณชอบมากที่สุดคือเว็บอะไร?

คำตอบสำหรับประโยคสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษเหล่านี้มักเป็นข้อมูลที่คุณมีอยู่แล้ว เช่น งานอดิเรก, หนังสือที่ชอบ, เว็บไซต์ที่ชอบ เป็นต้น

คําถามสัมภาษณ์งานเชิงจิตวิทยา

คำถามสัมภาษณ์งานที่เป็นคำถามที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ทางจิตวิทยามักต้องการให้คุณอธิบายว่าคุณมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อสถานการณ์หนึ่งๆ หรือคุณอาจตอบสนองต่อสถานการณ์สมมติที่ผู้สัมภาษณ์วางไว้อย่างไร คำถามเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อแสดงให้ผู้สัมภาษณ์งานทราบถึงลักษณะบุคลิกภาพและทักษะที่คุณมี ซึ่งสามารถช่วยให้คุณทำงานได้ดี

What makes you uncomfortable?
อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัด?

What gets you up in the morning?
อะไรที่ทำให้คุณตื่นนอนในตอนเช้า?

Tell me about a time you made a mistake.
บอกฉันเรื่องความผิดพลาดที่คุณเคยทำ

Tell me about an accomplishment you are most proud of.
บอกฉันเกี่ยวกับความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจมากที่สุดของคุณ

What are your strengths?
จุดแข็งของคุณคืออะไร?

What are your weaknesses?
จุดอ่อนของคุณคืออะไร?

What motivates you?
อะไรคือแรงจูงใจของคุณ?

What was your biggest failure?
อะไรคือความล้มเหลวที่แย่ที่สุดของคุณ?

Are you a leader or a follower?
คุณเป็นผู้นำหรือผู้ตาม?

What are some of your leadership experiences?
คุณมีประสบการณ์การเป็นผู้นำบ้างไหม?

What is your dream job?
งานอะไรที่เป็นงานในฝันของคุณ?

Where do you see yourself in 5 years? 10 years?
คุณมองเห็นว่าตัวเองเป็นอย่างไรในอีก 5 ปี หรือ 10 ปี?

How do you handle pressure?
คุณรับมือกับความกดดันได้อย่าง?

Tell me how you handled a difficult situation.
บอกฉันทีว่าคุณรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากได้อย่างไร

How would you deal with an angry or irate customer?
คุณรับมือกับลูกค้าที่โมโหหรือมีอารมณ์กราดเกรี้ยวอย่างไร?

If you had to fire someone, how would you fire him/her?
ถ้าคุณต้องไล่พนักงานออกจากงาน คุณมีวิธีไล่พนักงานคนนั้นออกอย่างไร?

คำถามบางข้อที่ผู้สัมภาษณ์ถามอาจเป็นเรื่องยากที่จะตอบ เช่น คำถามสัมภาษณ์เรื่องจุดอ่อนจุดแข็ง นี่เป็นกลวิธีเพื่อดูว่าคุณอาจจะตอบสนองอย่างไรภายใต้แรงกดดัน พยายามทำให้ดีที่สุดโดยการสงบสติอารมณ์ หายใจเข้าลึกๆ และตอบคำถามอย่างไตร่ตรองให้ดี และใช้เวลาหนึ่งหรือสองวินาทีเพื่อคิดเกี่ยวกับคำตอบของคุณก่อนที่จะให้คำตอบ

คำถามเกี่ยวกับบริษัทเก่า/บริษัทปัจจุบัน

ผู้สัมภาษณ์งานอาจจะถามคำถามเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจว่าภูมิหลังและประสบการณ์ทำงานที่ดีของคุณเกี่ยวข้องกับตำแหน่งคุณสมัครอย่างไร และเป็นคำถามบ่งชี้ว่าคุณเหมาะสมกับบริษัทของพวกเขาหรือไม่

Why was there a gap in your employment between [date] and [date]?
ทำไมคุณถึงว่างงานในช่วงระหว่าง [วันที่] ถึง [วันที่]?

What are your career goals?
อะไรคือเป้าหมายในงานของคุณ?

Tell me about your job experience.
บอกประวัติการทำงานของคุณแก่ฉัน

Why are you looking for a new job?
ทำไมคุณถึงหางานใหม่?

Why do you want to leave your current company?
ทำไมคุณถึงต้องการลาออกจากบริษัทที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน?

Give a time when you went above and beyond the requirements for a project.
ยกตัวอย่างตอนที่คุณเคยทำงานได้ดีกว่าที่กำหนดไว้

What are your co-worker pet peeves?
สิ่งที่น่ารำคาญที่สุดที่คุณพบในเพื่อนร่วมงานของคุณคืออะไร?

What would your direct reports say about you?
คุณคิดว่าลูกน้องของคุณพูดถึงคุณอย่างไร?

What were your bosses’ strengths/weaknesses?
จุดแข็งและจุดอ่อนของเจ้านายของคุณคืออะไร?

Tell me about a time when you disagreed with your boss.
เล่าเหตุการณ์ที่คุณไม่เห็นด้วยกับเจ้านายของคุณให้ฉันฟังหน่อย

What are three things your former manager would like you to improve on?
อะไรคือ 3 สิ่งที่ผู้จัดการคนเก่าของคุณต้องการให้คุณปรับปรุง?

If I called your boss right now and asked him what is an area that you could improve on, what would he say?
ถ้าฉันโทรหาเจ้านายของคุณตอนนี้และถามเขาว่าคุณควรปรับปรุงตัวในเรื่องใด คุณคิดว่าเขาจะตอบว่าอะไร?

ลองเลือกตอบประสบการณ์ที่ดีที่มีความเกี่ยวข้องกับตำแหน่งใหม่ที่สมัคร ยิ่งประสบการณ์ของคุณเกี่ยวข้องหรือตรงกับข้อกำหนดของตำแหน่งงานมากเท่าไร โอกาสในการได้รับเลือกเข้าทำงานหลังการสัมภาษณ์ก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น

คำถามเกี่ยวกับบริษัทที่คุณกำลังสมัครงาน

ผู้สัมภาษณ์ใช้ประโยคสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเหล่านี้เป็นโอกาสในการเรียนรู้แรงจูงใจเบื้องหลังของคุณในการสมัครเข้าทำงานในบริษัทของพวกเขา พวกเขาอาจจะถามคำถามคุณเพื่อดูว่าคุณคุ้นเคยกับบริษัทมากเพียงใดและคุณเรียนรู้เกี่ยวกับการเปิดรับงานนี้ได้อย่างไร

How did you hear about this position?
คุณรู้ว่ามีตำแหน่งงานว่างนี้ได้อย่างไร?

Why are you interested in working for [company name]?
เพราะอะไรคุณถึงสนใจที่จะทำงานให้กับบริษัท[ชื่อบริษัท]?

What do you like the most and least about working in this industry?
อะไรคือสิ่งที่คุณชอบมากที่สุดและชอบน้อยที่สุดในการทำงานกับบริษัทนี้?

Who are our competitors?
คู่แข็งของเราคือใคร?

What is the name of our CEO?
ชื่อของ CEO (Chief Executive Officer — หัวหน้าของบริษัท)ของเราคืออะไร?

What can you offer us that someone else can not?
ประโยชน์อะไรที่คุณสามารถทำให้บริษัทของเราได้ แต่คนอื่นทำให้ไม่ได้?

What would you look to accomplish in the first 30 days/60 days/90 days on the job?
คุณตั้งใจที่จะทำอะไรใน 30 วัน/60วัน/90วัน แรกของงานนี้?

คำถามเกี่ยวกับการทำงานของคุณ

ประโยคสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเหล่านี้ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานและวิธีการทำงานของคุณว่าจะสามารถเข้ากับวิธีทำงานบริษัทในปัจจุบันหรือทำงานร่วมเพื่อนร่วมงานในทีมได้หรือไม่

Would you work holidays/weekends?
คุณสามารถทำงานช่วงวันหยุด/เสาร์อาทิตย์ได้ไหม?

Would you work 40+ hours a week?
คุณสามารถทำงานมากกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้ไหม?

Are you willing to travel?
คุณพึงพอใจที่จะต้องเดินทางหรือไม่?

Are you willing to relocate?
คุณพึงพอใจหากต้องย้ายที่อยู่ได้ไหม?

คุณควรตั้งใจฟังคำถามสัมภาษณ์งานเหล่านี้ให้ดี และตอบตามความเป็นจริงว่าคุณจะสามารถทำงานตามข้อกำหนดหรือวิธีการทำงานของบริษัทได้หรือไม่

คำถามตอนใกล้จบการสัมภาษณ์

คุณอาจรู้สึกแปลกใจกับประโยคสัมภาษณ์เหล่านี้ เพราะคุณจะกลายเป็นผู้ถามคำถามแทนการตอบคำถามจากผู้สัมภาษณ์งาน ประโยคสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษที่อาจได้ยิน เช่น

What questions haven’t I asked you?
มีคำถามอะไรอีกที่ฉันยังไม่ได้ถามคุณ?

What questions do you have for me?
คุณมีคำถามอะไรที่คุณอยากถามฉันไหม?

Do you have any questions for me?
คุณมีคำถามใดที่ต้องการถามฉันไหม?

คุณสามารถถามผู้สัมภาษณ์งานได้บางคำถาม เช่น

If you were to offer me the job, how soon would you want me to start?
ถ้าฉันได้งานนี้ ฉันจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่?

When could I expect to hear from you?
คุณจะติดต่อฉันกลับมาเมื่อไหร่?

โอกาสถามคำถามผู้สัมภาษณ์งานนี้เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะแสดงให้ผู้สัมภาษณ์เห็นว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้งานในฝัน หากคุณพบว่าการเตรียมตอบคำถามเหล่านี้ด้วยตัวเองเป็นเรื่องยาก คุณอาจจะลองฝึกกับครูสอนภาษาอังกฤษที่มีความเชี่ยวชาญในการติวภาษาอังกฤษเพื่อสอบสัมภาษณ์งานค่ะ

อัพเดทล่าสุด: