แชร์บทความนี้

ประโยคแนะตัวในการสัมภาษณ์งาน สามารถแนะนำตัวได้หลายแบบ หลังจากกล่าวทักทาย เช่น Hello หรือ Good moring/afternoon/evening แล้ว สามารถกล่าวแนะนำตัวเองด้วยประโยคต่อไปนี้ได้

I am...and it's a pleasure to have this opportunity.
(ฉันชื่อ...และฉันรู้สึกยินดีที่ได้รับโอกาสนี้)
My name is....and I’m glad to be here.
(ฉันชื่อ...และฉันรู้สึกยินดีที่ได้มาที่นี่)
My name is… I want to thank you for taking me into consideration for this position.
(ฉันชื่อ… ฉันอยากขอบคุณคุณที่ให้โอกาสพิจารณาฉันสำหรับตำแหน่งงานนี้)

การตอบคำถามที่ถูกถามบ่อยในการสัมภาษณ์งาน ส่วนใหญ่จะเป็นคำถามเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของผู้ถูกสัมภาษณ์งาน และความรู้ความเข้าใจของผู้ถูกสัมภาษณ์เกี่ยวกับบริษัทที่สมัคร

การตอบคำถามเกี่ยวกับตัวผู้ถูกสัมภาษณ์งาน เช่น

I am a professional…(ชื่ออาชีพ)...with…(จำนวนปีที่ทำงาน)...years of experioence.
(ฉันเป็น...มืออาชีพ ที่มีประสบการณ์การทำงาน...ปี)
I started my career as a…(ชื่ออาชีพ)...after graduating with a…(ชื่อปริญญา) degree in…(ปีที่จบ)
(ฉันเริ่มทำงานเป็น...หลังเรียนจบ...เมื่อปี…)
I have been working as…(ชื่ออาชีพ)...for over…(จำนวนปี)...years.
(ฉันทำงานเป็น...นานกว่า...ปี)

การบอกข้อดีหรือจุดแข็งของผู้ถูกสัมภาษณ์ เช่น

My greatest strengths are…,..., and…
(จุดแข็งของฉันคือ…,..., และ...)
I’m great at…,..., and …
(ฉันมีดีด้าน…,..., และ...

ตัวอย่างข้อดีหรือจุดแข็ง เช่น

 • working under pressure — ทำงานใต้ความกดดัน
 • fast learning — เรียนรู้เร็ว
 • focusing on goals — โฟกัสกับเป้าหมาย
 • paying attention to detail — ใส่ใจรายละเอียด

การตอบเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ถูกสัมภาษณ์งาน เช่น

I’m a…,..., and...person
(ฉันเป็นคนที่…,..., และ...)

ตัวอย่างคำคุณศัพท์เพื่อบอกคุณลักษณะ เช่น

 • Enthusiastic — กระตือรือร้น
 • trustworthy — น่าเชื่อถือ
 • creative — สร้างสรรค์
 • patient — อดทน
 • determined — มุ่งมั่น, หนักแน่น
 • dedicated — อุทิศตน, ทุ่มเท
 • honest — ซื่อสัตย์

บ่อยครั้งผู้ถูกสัมภาษณ์จะถูกถามคำถามเกี่ยวกับบริษัทที่สมัคร ซึ่งผู้ถูกสัมภาษณ์ควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่จะมาสัมภาษณ์ก่อน เพื่อจะได้ตอบคำถามได้ ตัวอย่างการตอบคำถาม เช่น

I read on your website that the company was founded in…(ปี)...by….(ชื่อผู้ก่อตั้งบริษัท)... I am impressed by how much it has grown over the last…(จำนวนปี)...years.
(ฉันอ่านบนเว็บไซต์ของคุณได้ความว่าบริษัทของคุณก่อตั้งขึ้นเมื่อปี....โดย... ฉันรู้สึกประทับใจในการเติบโตของบริษัทในช่วง...ปีที่ผ่านมานี้)
Your company now has over…(จำนวนพนักงาน)...employees as well as an excellent reputation. Your company specialises in...and in…
(บริษัทของคุณขณะนี้มีพนักงานมากกว่า...คนและยังมีชื่อเสียงยอดเยี่ยมอีกด้วย บริษัทของคุณมีความเชี่ยวชาญในด้าน...และ….)

ตัวอย่างความเชี่ยวชาญด้านต่างๆของบริษัท เช่น

 • export-import — การส่งออกและนำเข้า
 • Food and Beverages — อาหารและเครื่องดื่ม
 • Travel and Tourism — การเดินทางและการท่องเที่ยว
 • Branding and Advertising — การสร้างแบรนด์และการโฆษณา
 • Web design and development — การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์
 • Accountancy — การทำบัญชี
 • Management — การจัดการ
 • Investment — การลงทุน

คำถามสุดท้ายที่ถูกถามบ่อย คือ “Why should we hire you?” ตัวอย่างการตอบคำถาม เช่น

I have all the skills and experience for this job role.
(ฉันมีทักษะและประสบการณ์สำหรับตำแหน่งงานนี้)
I have relevant skills and experience, which I will bring to your company.
(ฉันมีทักษะที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์ซึ่งฉันจะนำมาใช้กับบริษัทของคุณ)
ติดตามเราเพื่อได้รับความรู้มากขึ้น

สนใจอยากเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เพิ่มเติมหรือไม่? เรามีคนที่จะช่วยคลายข้อสงสัยให้คุณได้

กดดูรายการครูสอนภาษาอังกฤษ
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 BestKru