แชร์บทความนี้

เมื่อต้องสัมภาษณ์งาน สิ่งที่สำคัญไม่แพ้การวางตัวคือการตอบและถามคำถามอย่างด้วยไหวพริบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้สมัครงาน
คำถามที่ถูกถามบ่อย

Could you please tell me about yourself?

โปรดเล่าประวัติของคุณให้ผมฟังหน่อย

ผู้สัมภาษณ์ถามคำถามนี้เพราะเขาต้องการรู้ว่าคุณเหมาะสมกับงานที่กำลังสัมภาษณ์หรือไม่ และประสบการณ์ของคุณในอดีตจนถึงปัจจุบันเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่คุณสมัครอย่างไร
ตัวอย่างการตอบคำถาม เช่น
I graduated with my degree in Hotel Management two months ago. I chose to study in this field because I’ve been always interested in hotel and hospitality management. I had been trained at The Mandarin Oriental Bangkok and I was very impressed with all the work hotel staff had done to offer high quality service to customers.

Why do you want this job?

ทำไมคุณจึงต้องการสมัครงานนี้

ผู้สัมภาษณ์ต้องการรู้ว่าสาเหตุที่คุณต้องการสมัครนั้นเป็นเพราะอะไร สิ่งหนึ่งที่พึงจำไว้คือ ผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่ต้องการจ้างงานคนที่จะทำงานกับบริษัทได้เป็นเวลานาน ไม่ใช่ทำแค่ไม่กี่เดือนแล้วลาออก คุณสามารถแสดงให้ผู้สัมภาษณ์เห็นได้ว่าคุณสนใจงานนี้ ไม่ใช่เพราะแค่สมัครไปเพราะมันว่างอยู่
ตัวอย่างการตอบคำถาม เช่น
Since the University, I’ve been interested in working in a hotel so I was really interested when I saw this vacancy.

What do you think the roles and responsibilities of this job are?

คุณคิดว่าตำแหน่งที่คุณสมัครมีหน้าที่และความรับผิดชอบอะไรบ้าง

คำถามนี้จะทำให้ผู้สัมภาษณ์เห็นว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่คุณกำลังสมัครหรือไม่
ตัวอย่างการตอบคำถาม เช่น
As a financial manager, I expect the job responsibilities to include: advising clients on appropriate business planning, and helping in the process of decision making to ensure that businesses are financially successful. Which might involve advising on savings, advising on investments, insurance products or pensions.

What is your greatest strength and weakness?

จุดแข็งและจุดอ่อนที่สุดของคุณคืออะไร

เมื่อตอบคำถามนี้ คุณไม่ควรอวดดีเกินไปจนดูเหมือนไม่มีใครในโลกนี้ดีกว่าคุณอีกแล้ว และไม่ควรถ่อมตนเกินไปจนไม่มีความสามารถอะไรที่เป็นจุดแข็งเลย จุดแข็งของคุณควรเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร ส่วนจุดอ่อนของคุณควรเป็นจุดอ่อนที่แสดงให้เห็นว่าคุณพร้อมเสมอที่จะพัฒนาปรับปรุงจุดอ่อนของคุณ
ตัวอย่างการตอบคำถาม เช่น
จุดแข็ง
My communication skills are my greatest strength. Whether writing or speaking, I can be very focused when I listen to my clients and can always respond to their concerns or requests to make sure they are satisfied and well taken-care of.
จุดอ่อน
Sometimes, I overdo getting my work done ahead of time when it’s not necessary and with my attention to details, I tend to make sure that my work is flawless.

Why do you want to leave your job?

ทำไมคุณถึงอยากลาออกจากงานที่ทำอยู่

คุณควรตอบคำถามที่เป็นความจริงในสถานการณ์ของคุณแต่ยังคงให้ภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับคุณอยู่ หากคุณลาออกหรือต้องการลาออกจากท่ีทำงานเก่าเพราะประสบการณ์ที่ไม่ดีนัก คุณควรหลีกเลี่ยงการแชร์รายละเอียดประสบการณ์เหล่านั้นให้ผู้สัมภาษณ์ฟัง
ตัวอย่างการตอบคำถาม เช่น
I was very fortunate to be hired by X Media Company right away after I graduated from the university. I learnt a lot about digital marketing and it’s been excellent working as a contributor to their creative teams. So, I’m ready for the next step. I’ve always been a leader and I’m ready to move into management. But the X Media Company already has such talented managers and they will not be leaving anytime soon. Therefore I’m very excited to be a digital marketing manager at your company.

การสัมภาษณ์งานมีส่วนอื่นๆที่สำคัญอีกมากนอกเหนือจากการตอบคำถามอย่างฉลาดแล้ว การตรงต่อเวลา ความสุภาพ และการแสดงทัศนคติที่ดีก็มีผลมากเช่นกัน นอกจากนี้ การส่งอีเมลขอบคุณการสัมภาษณ์งานหลังสัมภาษณ์งานเสร็จแล้วก็เป็นความคิดที่ดี เพราะทำให้ผู้สัมภาษณ์เห็นความตั้งใจและสนใจในตำแหน่งงานที่สัมภาษณ์และยังเป็นโอกาสให้คุณได้บอกเล่าสิ่งดีๆเกี่ยวกับคุณที่คุณอาจลืมบอกหรือไม่มีโอกาสได้บอกตอนสัมภาษณ์งาน

ติดตามเราเพื่อได้รับความรู้มากขึ้น

สนใจอยากเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เพิ่มเติมหรือไม่? เรามีคนที่จะช่วยคลายข้อสงสัยให้คุณได้

กดดูรายการครูสอนภาษาอังกฤษ
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 BestKru