วันทั้ง 7 วันในสัปดาห์ภาษาญี่ปุ่น วิธีเรียงวันเดือนปีภาษาญี่ปุ่น

บทเรียนที่เกี่ยวกับบทสนทนาในชีวิตประจำวันนับเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกๆที่เราจะได้เรียนในคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่ตัวอักษรญี่ปุ่น วิธีกล่าวทักทายภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์เกี่ยวกับวัน, เดือน, ปีหรือการบอกเวลาภาษาญี่ปุ่นนั้นเป็นการเรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ ต่อไปนี้เราจะมาดูกันว่าการบอกวัน เดือน ปี ในภาษาญี่ปุ่นบอกได้อย่างไรบ้าง

คันจิฮิรางานะโรมันจิคำอ่านภาษาไทยคำแปลภาษาไทย
日曜日にちようびnichiyoubiนิจิโย่บิวันอาทิตย์
月曜日げつようびgetsuyoubiเกะทสึโย่บิวันจันทร์
火曜日かようびkayoubiขะโย่บิวันอังคาร
水曜日すいようびsuiyoubiซุยโย่บิวันพุธ
木曜日もくようびmokuyoubiโมะคุโย่บิวันพฤหัสบดี
金曜日きんようびkinyoubiคิงโย่บิวันศุกร์
土曜日どようびdoyoubiโดะโย่บิวันเสาร์

วันในสัปดาห์ภาษาญี่ปุ่น

แม้ภาษาญี่ปุ่นจะได้รับอิทธิพลจากภาษาจีนค่อนข้างมาก แต่การบอกวันในสัปดาห์ภาษาญี่ปุ่นจะต่างจจากการบอกวันในสัปดาห์ภาษาจีน ในขณะที่การสร้างคำสำหรับวันในภาษาจีนประกอบด้วย “วัน+ลำดับที่” วันในภาษาญี่ปุ่นจะประกอบด้วยคำนามและคำบ่งบอกวัน เหมือนการสร้างคำสำหรับวันในภาษาไทย ที่เกิดจากคำว่า “วัน+อาทิตย์” เป็นต้น มาดูกันว่าวันในสัปดาห์ญี่ปุ่นนั้นเขียนอย่างไร มีเทคนิคการจำง่ายๆ รวมถึงได้รู้ด้วยว่าอักษรคันจิของวันในสัปดาห์มีความหมายและที่มาอย่างไร

วันอาทิตย์ ภาษาญี่ปุ่น 日曜日

มาดูความหมายของตัวอักษรคันจิของคำว่า 日曜日 (นิจิโย่บิ) ทีละตัวกัน

日 (นิ) หมายถึง “พระอาทิตย์”
曜 (โย) หมายถึง “วันในสัปดาห์”
日 (บิ) หมายถึง “วัน”

อักษรคันจิ 日 มีสองความหมาย หมายถึง ”พระอาทิตย์” ก็ได้หรือจะหมายถึง ”วัน” ก็ได้ ทั้งสองความหมายมีวิธีการอ่านแตกต่างกัน ในที่นี้คันจิทั้งสามตัวหากแปลตามตัวอักษรจะหมายถึง “วันอาทิตย์” ในหลายๆภาษา ศัพท์สำหรับวันในสัปดาห์มักมีที่มาจากเรื่องเล่านิยายปรัมปราและความรู้ทางดาราศาสตร์ ดังนั้นหากจำ日ว่าคือพระอาทิตย์ได้ เราก็จะจำคำว่า 日曜日แปลว่าวันอาทิตย์ได้เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ

วันจันทร์ ภาษาญี่ปุ่น 月曜日

月曜日 (เกะทสึโย่บิ) ตัวแรกคืออักษรคันจิ 月 ที่สามารถอ่านได้หลายแบบ จะอ่าน ”เกะทสึ” หรือ ”สึกิ” หรืออ่านแบบอื่นก็ได้ โดย 月 มีความหมายว่า “พระจันทร์” เพราะฉะนั้น 月曜日 ก็หมายถึง วัน-จันทร์ เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษเพราะคำว่า Monday ก็มาจากคำว่า moon เหมือนกัน

วันอังคาร ภาษาญี่ปุ่น 火曜日

อักษรคันจิ 火 ในคำว่า 火曜日 (ขะโย่บิ) หมายถึง “ไฟ” และยังมีความหมายเกี่ยวข้องกับดาวอังคาร หรือ 火星 (ขะเซย์)ในภาษาญี่ปุ่นด้วย

ในภาษาอังกฤษวันอังคาร คือ Tuesday ซึ่งมาจากเทพปกรณัมแห่งนอร์ส มีนามว่า ”เทียร์” ซึ่งเป็นเทพเจ้าในความเชื่อของชาวสแกนดิเวียน และเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามเหมือนกับเทพเจ้าของชาวโรมันที่มีนามว่า “มาร์ส” ซึ่งทำให้คำว่า Tuesday ในภาษาอังกฤษและคำว่า 火曜日 ในภาษาญี่ปุ่น มีความเชื่อมโยงกันดังนี้ Tuesday วันอังคาร → Tyr เทพเจ้าเทียร์ → Mars เทพเจ้ามาร์ส → 火星 (ขะเซย์) ดาวอังคาร → 火曜日 (ขะโย่บิ) วันอังคาร อาจจะจำเป็นประโยคง่ายๆว่า เทพเจ้ามาร์สคือเทพแห่งสงครามซึ่งลุกเป็น ”ไฟ” (火) ในวันอังคาร (火曜日)

วันพุธ ภาษาญี่ปุ่น 水曜日

水曜日 (ซุยโย่บิ) คำนี้ใช้อักษรคันจิ 水 (ซุย หรือ มิสึ) หมายถึง “น้ำ” ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับดาวพุธ ในภาษาญี่ปุ่นคือ 水星 (ซุยเซย์) ในภาษาอังกฤษ คำว่า Wednesday มาจากเทพเจ้านามว่า โอดิน Odin (บ้างก็เรียกว่าโวเดน Woden) เป็นเทพเจ้าของชาวสแกนดิเนเวียน และเป็นเทพเจ้าที่เป็นผู้นำวิญญาณเช่นเดียวกับเทพเจ้าเมอร์คิวรี่ (เป็นชื่อที่มีความหมายว่าดาวพุธ)

วันพฤหัสบดี ภาษาญี่ปุ่น 木曜日

อักษรคันจิ 木 ใน 木曜日 (โมะคุโย่บิ) หมายถึง ”ไม้” และยังเชื่อมโยงกับคำว่า Jupiter หรือดาวพฤหัสบดี ในภาษาญี่ปุ่นคือ 木星 (โมะคุเซย์)

เทพเจ้าโรมันนามว่า Jupiter เป็นเทพเจ้าแห่งสายฟ้าเหมือนกับเทพเจ้า “ธอร์” ในภาพยนตร์เรื่องมาร์เวล ซึ่งชื่อนี้ก็เป็นที่มาของคำว่า Thursday หรือวันพฤหัสบดีนั่นเอง

วันศุกร์ ภาษาญี่ปุ่น 金曜日

วันศุกร์ 金曜日ใช้อักษรคันจิ 金 (kin) ซึ่งมีความหมายว่า “ทอง” หรือ ”เงินตรา” จำเป็นประโยคง่ายๆว่า “วันศุกร์คือวันเงินเดือนออก” สั้นๆเท่านี้ก็จำได้ไม่ลืม ส่วนที่มาของคำว่าวันศุกร์ในภาษาญี่ปุ่นมาจาก 金星 (คินเซย์) หรือดาววีนัส ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเธอคือเทพเจ้าโรมัน ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความรัก ความงามและความเจริญรุ่งเรือง ความเชื่อในฝั่งของชาวสแกนดิเนเวียน เธอเปรียบเสมือนภริยาของเทพเจ้าโอดิน นามว่า Frigg ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า Friday หรือวันศุกร์นั่นเอง

วันเสาร์ ภาษาญี่ปุ่น 土曜日

วันสุดท้ายของสัปดาห์ คือ 土曜日 (โดะโย่บิ) อักษร 土 (โดะ, สึจิ) หมายถึง “ดิน” หรือ “พื้นดิน” ซึ่งยึดโยงกับคำว่าดาวเสาร์หรือ Saturn ในภาษาอังกฤษ และ 土星 (โดะเซย์) ในภาษาญี่ปุ่น คำนี้มีที่มาเหมือนกับคำว่าวันเสาร์ในภาษาอังกฤษ เพราะ Saturday ก็มาจากคำว่า Saturn (ดาวเสาร์) ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการเพาะปลูกที่เกี่ยวข้องกับดินหรือพื้นดินเช่นกัน

วิธีจำวันในสัปดาห์ภาษาญี่ปุ่นแบบธาตุ

ไม่ใช่ทุกคนจะสนใจเรื่องความหมายของคำ และก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้เรื่องเทพเจ้าซึ่งมักใช้เป็นที่มาของคำสำหรับวันในสัปดาห์ในภาษาอังกฤษ ดังนั้นวิธีจำวันในสัปดาห์ญี่ปุ่นโดยใช้ความรู้ดังกล่าวอาจจะไม่ช่วยอะไร

มีอีกวิธีหนึ่งที่ใช้จำวันในภาษาญี่ปุ่นได้ คือจำวันให้สัมพันธ์กับธาตุที่ปรากฏในคำของแต่ละวันนั่นเอง สังเกตดูดีๆ จะพบว่าในแต่ละวันของสัปดาห์จะมีคำที่เป็นองค์ประกอบของธาตุในธรรมชาติอยู่ด้วย

 • 日曜日 (วันอาทิตย์ ) ใช้สัญลักษณ์ 日 คือ พระอาทิตย์
 • 月曜日 (พระจันทร์) ใช้สัญลักษณ์ 月 คือ พระจันทร์
 • 火曜日 (วันอังคาร) ใช้สัญลักษณ์ 火 คือ ไฟ
 • 水曜日 (วันพุธ) ใช้สัญลักษณ์ 水 คือ น้ำ
 • 木曜日 (วันพฤหัสบดี) ใช้สัญลักษณ์ 木 คือ ไม้
 • 金曜日 (วันศุกร์) ใช้สัญลักษณ์ 金 คือ ทอง / โลหะ
 • 土曜日 (วันเสาร์) ใช้สัญลักษณ์ 土 คือ พื้นดิน / ปฐพี

เดือนในภาษาญี่ปุ่น

เดือนในภาษาญี่ปุ่น ได้แก่

คันจิฮิรางานะโรมันจิคำอ่านภาษาไทยคำแปลภาษาไทย
一月いちがつichigatsuอิจิกะทสึมกราคม
二月にがつnigatsuนิกะทสึกุมภาพันธ์
三月さんがつsangatsuซังกะทสึมีนาคม
四月しがつshigatsuชิกะทสึเมษายน
五月ごがつgogatsuโก๊ะกะทสึพฤษภาคม
六月ろくがつrokugatsuโระคุกะทสึมิถุนายน
七月しちがつshichigatsuชิจิกะทสึกรกฎาคม
八月はちがつhachigatsuฮะจิกะทสึสิงหาคม
九月くがつkugatsuคุกะทสึกันยายน
十月じゅうがつjuugatsuจูกะทสึตุลาคม
十一月じゅういちがつjuuichigatsuจูอิจิกะทสึพฤศจิกายน
十二月じゅうにがつjuunigatsuจูนิกะทสึธันวาคม

วันที่ 1-31 ในเดือนภาษาญี่ปุ่น

สำหรับวันของเดือนในภาษาญี่ปุ่นนั้นจะมีรูปแบบบางอย่างที่ไม่แน่นอน แม้ว่าส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบเดียวกันกับคำศัพท์ของ ”เดือน” ในภาษาญี่ปุ่นก็ตาม โดยสำหรับวันจะมีรูปแบบหลักๆคือ “ตัวเลข + 日 (นิจิ)” อักษรคันจิที่หมายถึงวันทั้ง 31 วันของเดือนในภาษาญี่ปุ่นมีดังต่อไปนี้

คันจิฮิรางานะโรมันจิคำอ่านภาษาไทยคำแปลภาษาไทย
一日ついたちtsuitachiทสึอิทะจิวันที่ 1
二日ふつかfutsukaฟุทสึคะวันที่ 2
三日みっかmikkaมิคคะวันที่ 3
四日よっかyokkaยคคะวันที่ 4
五日いつかitsukaอิทสึคะวันที่ 5
六日むいかmuikaมุยคะวันที่ 6
七日なのかnanokaนะโนะคะวันที่ 7
八日ようかyôkaโย่คะวันที่ 8
九日ここのかkokonokaโคะโคะโนะคะวันที่ 9
十日とおかtôkaโท่คะวันที่ 10
十一日じゅういちにちjûichi-nichiจูอิจินิจิวันที่ 11
十二日じゅうににちjûni-nichiจูนินิจิวันที่ 12
十三日じゅうさんにちjûsan-nichiจูซังนิจิวันที่ 13
十四日じゅうよっかjûyokkaจูยคคะวันที่ 14
十五日じゅうごにちjûgo-nichiจูโกะนิจะวันที่ 15
十六日じゅうろくにちjûroku-nichiจูโระคุนิจิวันที่ 16
十七日じゅうななにちjûshichi-nichiจูน่ะนะนิจิวันที่ 17
十八日じゅうはちにちjûhachi-nichiจูฮะนิจิวันที่ 18
十九日じゅうくにちjûku-nichiจูคุนิจิวันที่ 19
二十日はつかhatsukaฮะทสึคะวันที่ 20
二十一日にじゅういちにちnijûichi-nichiนิจูอิจินิจิวันที่ 21
二十二日にじゅうににちnijûni-nichiนิจูนินิจิวันที่ 22
二十三日にじゅうさんにちnijûsan’-nichiนิจูซังนิจิวันที่ 23
二十四日にじゅうよっかnijûyokkaนิจูยคคะนิจิวันที่ 24
二十五日にじゅうごにちnijûgo-nichiนิจูโกะนิจิวันที่ 25
二十六日にじゅうろくにちnijûroku-nichiนิจูโระคุนิจิวันที่ 26
二十七日にじゅうななにちnijûshichi-nichiนิจูน่ะนะนิจิวันที่ 27
二十八日にじゅうはちにちnijûhichi-nichiนิจูฮะจินิจิวันที่ 28
二十九日にじゅうくにちnijûku-nichiนิจูคุนิจิวันที่ 29
三十日さんじゅうにちsanjû-nichiซังจูนิจิวันที่ 30
三十一日さんじゅういちにち sanjûichi-nichiซังจูอิจินิจิวันที่ 31

วันที่ญี่ปุ่นเรียงยังไง

การเรียงวันที่ภาษาญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีจะเรียงไม่เหมือนการเขียนในภาษาไทย ที่เรียงจากเล็กไปใหญ่ คือ วัน เดือน ปี การเรียงวันที่ภาษาญี่ปุ่นจะเรียงจากใหญ่ไปเล็ก เช่น

21 ตุลาคม 2022
(ภาษาไทย)

2022年10月21日
(ภาษาญี่ปุ่น)

คำว่า 年 (nen) แปลว่า “ปี”
คำว่า 月 (tsu) แปลว่า “เดือน”
คำว่า 日 (nichi) แปลว่า “วันที่”

วันนี้, เมื่อวาน, พรุ่งนี้ ภาษาญี่ปุ่น

ในหลายๆสถานการณ์ เราจำเป็นต้องรู้ว่า “วันนี้” หรือ ”เดือนหน้า” หรือ ”สองปีที่แล้ว” ในภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอย่างไร ต่อไปนี้เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับวันในภาษาญี่ปุ่นที่น่าสนใจและจำเป็นต้องรู้

คำเกี่ยวกับวันที่ทั่วไป

 • วัน : 日 (hi)(ฮิ)
 • แต่ละวัน : 日々 (hibi)(ฮิบิ)
 • สัปดาห์ : 週間 (shuukan)(ชูคัง)
 • สุดสัปดาห์ : 週末 (shuumatsu)(ชูมัทสึ)
 • เดือน : 月 (getsu)(เกะทสึ)
 • ปี : 年 (toshi, nen)(โทะชิ, เน็น)

คำเกี่ยวกับปัจจุบัน อดีต และอนาคต

 • 先 (sen หรือ saki)(เซ็น หรือ ซากิ) หมายถึง “ก่อน, ก่อนหน้า”
 • 今 (ima หรือ kon)(อิมะ หรือ คง) หมายถึง “ตอนนี้” หรือ “ปัจจุบัน”
 • 来 (rai)(รัย) หมายถึง “กำลังมา”
 • 後 (ato หรือ go)(อะโตะ หรือ โกะ) หมายถึง “ภายหลัง”
 • 前 (mae)(มาเอะ) หมายถึง “ก่อนหน้า”

เราใช้คำศัพท์ที่กล่าวมาแล้วนี้ ช่วยในการพูดอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน อดีตและอนาคตได้อย่างหลากหลายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

วัน :

 • วันนี้ : 今日 (kyou)(เคียว)
 • พรุ่งนี้ : 明日 (ashita)(อชิตะ)
 • เมื่อวานนี้ : 昨日 (kinou)(คินู)
 • เมื่อวานซืน : 一昨日 (ototoi)(โอะโตะโตอิ)
 • วันมะรืน : 明後日 (asatte)(อะซัทเตะ)
 • ทุกวัน : 毎日 (mainichi)(มันนิชิ)
 • สามวันที่แล้ว : 三日前 (mikkamae)(มิกกะมาเอะ)
 • วันก่อน : 先の日 (saki no hi)(ซากิ โนะ ฮิ) หรือ 先日 (senjitsu)(เซ็นจิทสึ)

สัปดาห์ :

 • สัปดาห์นี้ : 今週 (konshuu)(คนชู)
 • สัปดาห์ที่แล้ว : 先週 (senshuu)(เซ็นชู)
 • สัปดาห์หน้า : 来週 (raishuu)(รัยชู)
 • อีกสองสัปดาห์ถัดไป : 再来週 (saraishuu)(ซารัยชู)
 • ทุกสัปดาห์ : 毎週 (maishuu)(มัยชู)
 • ทุกสุดสัปดาห์ : 毎週末 (maishuumatsu)(มัยชูมัทสึ)
 • หนึ่งสัปดาห์ผ่านไป : 一週間前 (isshuukan mae)(อิสชูคัง มาเอะ)
 • สามสัปดาห์ต่อมา : 三週間後 (sanshuukan go)(ซังชูคัง โกะ)

เดือน :

 • เดือนนี้ : 今月 (kongetsu)(คนเกะทสึ)
 • เดือนที่แล้ว : 先月 (sengetsu)(เซ็นเกะทสึ)
 • เดือนหน้า : 来月 (raigetsu)(รัยเกะทสึ)
 • ทุกเดือน : 毎月 (maitsuki)(มัยสึกิ)
 • สองสามเดือน : 数ヶ月 (suukagetsu)(ซูคะเกะทสึ)
 • ปลายเดือน : 月末 (getsumatsu)(เกะทสึมัทสึ)
 • สองเดือนที่แล้ว : 二ヶ月前 (nikagetsu mae)(นิคะเกะทสึ มาเอะ)
 • สองสามเดือนต่อมา : 数ヶ月後 (suukagetsu go)(ซูคะเกะทสึ โกะ)

ปี :

 • ปีนี้ : 今年 (kotoshi)(โคะโตะชิ)
 • ปีที่แล้ว : 去年 (kyonen)(เคียวเน็น)
 • ปีหน้า : 来年 (rainen)(รัยเน็น)
 • สองปีที่แล้ว : 一昨年 (ototoshi)(โอะโตะโตะชิ)
 • สองปีต่อมา : 再来年 (sarainen)(ซารัยเน็น)
 • ทุกปี : 毎年 (maitoshi)(มัยโตะชิ)
 • ไม่กี่ปีก่อนหน้า / สองสามปีผ่านไป : 数年前 (suunen mae)(ซูเน็น มาเอะ)
 • ไม่กี่ปีต่อมา : 数年後 (suunen go)(ซูเน็น โกะ)

สำหรับคำว่า 日々 (ฮิบิ) ซึ่งมีความหมายว่าวันหรือแต่ละวัน มักจะถูกใช้ในบทกวีและความหมายจะเป็นทำนองว่า “วันแล้ววันเล่า” มากกว่าหมายถึง “วันหรือแต่ละวัน” ดังนั้นโดยปกติหากเราจะพูดถึงวัน เราจึงใช้คำว่า日(ฮิ)อย่างเดียว แล้วใส่ตัวเลขกำกับเพื่อระบุวันที่ต้องการ

คุณเองก็สามารถเก่งภาษาญี่ปุ่นได้แม้ว่าคุณจะเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองก็ตาม มีเทคนิคเรียนภาษาญี่ปุ่นหลายวิธีให้คุณได้เลือกใช้ และวิธีฝึกภาษาญี่ปุ่นในทุกๆ วัน การเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่การเรียนภาษาเท่านั้น แต่คุณควรเรียนวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วย เช่น การโค้งแบบญี่ปุ่น การเขียนการ์ดเน็นกะโจในวันปีใหม่ญี่ปุ่น เป็นต้น เพราะมันจะช่วยให้คุณเข้าใจการใช้ภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น ส่งผลให้คุณใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ

หากคุณสนใจเรียนพูดภาษาญี่ปุ่นให้เหมือนคนญี่ปุ่น เรามีบทความสอนภาษาญี่ปุ่นอีกหลายบทความที่ช่วยให้คุณใช้ภาษาญี่ปุ่นได้เหมือนคนญี่ปุ่น เช่น การบอกลาแบบญี่ปุ่น, การอวยพรขอให้โชคดีภาษาญี่ปุ่น หรือการพูดขอบคุณภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น ถ้าคุณมีแฟนคนญี่ปุ่น ก็อย่าลืมดูประโยคบอกรักภาษาญี่ปุ่นซึ้งๆ วิธีบอกแฟนว่าคิดถึงภาษาญี่ปุ่นไว้คุยกับแฟนให้ชื่นใจ รวมถึงวิธีตั้งชื่อเล่นแฟนภาษาญี่ปุ่นน่ารักๆ ที่ไว้ใช้เรียกกัน 2 คนก็ดี สุดท้ายนี้หากคุณกำลังจะเดินทางไปญี่ปุ่นก็อย่าลืมดูวิธีถามทางภาษาญี่ปุ่น และวิธีอ่านที่อยู่ภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้แน่ใจว่าไปไหนก็ไม่หลงได้เลย

อัพเดทล่าสุด: