การโค้มคำนับแบบญี่ปุ่น

การโค้มคำนับเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นเรียกว่า “การโค้งคำนับ Ojigi” (โอจิหงิ)

ยิ่งโค้งเคารพองศาสูงและนานแสดงถึงความสุภาพมากจริงหรือ?

เรามักจะพบเห็นในหนังหรือธุรกิจเสมอว่า เมื่อมีการติดต่อกันเป็นครั้งแรก นักธุรกิจจะแลกเปลี่ยนนามบัตรกัน โดยต่างฝ่ายมักจะปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
1. กล่าวคำทักทาย
2. แสดงความเคารพโดยโค้งคำนับอย่างรวดเร็ว การโค้งคำนับยิ่งนานและระดับองศาสูงแสดงว่าสุภาพมาก
3. ยื่นนามบัตร “MEISHI” แลกเปลี่ยนกัน

นอกจากนั้นแล้วการทำความเคารพจะใช้ในสถานการณ์ต่างๆกันเช่น การกล่าวคำทักทายสวัสดี ขอบคุณ ขอโทษก่อนแล้วจึงโค้งคำนับ

การโค้งจะมี 3 ระดับ
1.การโค้งคำ Eshaku จะโค้ง 15 องศา ใช้ในการทักทายทั่วไป ใช้กับผู้ที่อยู่ในระดับเดียวกัน
2.การโค้งคำนับ Keirei จะโค้ง 30 องศา จะใช้บ่อยสุด เช่นการทำความเคารพเจ้านาย
3.แบบ Saikeirei จะโค้ง 45-90 องศา ใช้ในพิธีกรรม ใช้กับผู้อาวุโส ส่วนใหญ่ใช้ในกรณีขอบคุณหรือขอโทษ เพื่อแสดงถึงความจริงใจ

บทนี้เราได้รู้เกี่ยวกับทำเนียมการโค้งคำนับของคนญี่ปุ่นแล้ว ติดตามตอนต่อไปเพื่อเรียนภาษาญี่ปุ่นกันค่ะ

Credit: อมรศรี บุญรักษ์