เรียนวิทยาศาสตร์ สมุทรสาคร ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

ครูปู

สอนตัวต่อตัว

ครูปูเรียนจบคณะครุศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ2 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เคยฝึกสอนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ฝ่ายมัธยม) มีประสอบการสอนในโรงเรียนกวดวิชาประมาณ5ปี ถนัดด้านวิทย์-คณิต ปัจจุบันสอนประจำอยู่ที่โรงเรียนหญิงล้วนแถวสามเสน

นภษร คนึงสาธิตกิจ

4 รีวิว

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

ชื่อกิ๊บ
ปัจจุบันกำลังเข้าศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คะแนนความถนัดแพทย์ 22+ คะแนนความถนัดเภสัช 21+ ถนัดวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และเลข เชาวน์เพิ่มเติม การอ่านจับใจความต่างๆ ภาษาไทย 9 วิชาสามัญ 82/100 ภาษาไทย tu star 78/100 gatไทย 150/150 พาร์ทจับใจความความถนัดแพทย์ 100/100 PAT2…

วนิดา โผนประสิทธิ์

สมุทรสาคร

สวัสดีคะ ตอนนี้เป็นครูสอนชั้นประถมในส่วนการบูรณาการในหลายวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ สังคม การงาน ศิลปะ และวิชาที่ทำการสอนได้ และชื่นชอบคือ คณิตศาสตร์ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทำงานในส่วนของชั้นอนุบาลมา เกือบ 3 ปี ทำให้สามารถรับรู้และเข้าใจนิสัยของเด็กเล็กได้ .... เรียน เล่น เสริมกิจกรรม คะ

รัชติยา

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกียรตินิยมอันอับ 2)
ปัจจุบันกำลังศึกษา ปริญญาโท ชั้นปีที่2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
- เป็นผู้ช่วยสอนอาจารย์มหาวิทยาลัย (Teacher assistant) คุมแลปเคมีและสอนน้องๆ ป.ตรี
-…

จิตต์ทิพย์

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

สวัสดีค่ะ ครูปูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา ปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3 ค่ะ
การศึกษา :
ครูปูจบปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาโท วิทยาลัยครุศาสตร์ สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ค่ะ
สามารถสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์…

Pha_M

สอนออนไลน์ สมุทรสาคร

- วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
- สอนผ่านทางช่องทางออนไลน์และตามสถานที่ต่างๆที่ทางนักเรียนสะดวก
- สอนได้ตั้งแต่ระดับเด็กเล็กจนถึงเด็กโต
- สามารถเตรียมเอกสารการสอนให้ได้ หรือจะให้สอนตามที่จัดเตรียมมาก็ได้
- สอนได้ทั้งเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่สอนเป็นภาษาไทย

แพรว อ่อนโอภาส

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

จบจากมหาวิทยาลัยมหิดล (อินเตอร์)
สามารถสอนภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
สามารถสอนและมีประสบการณ์การสอน TOEIC
รับแบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่ม (skype และ vdo call ก็ได้)

กมลรัตน์ ประโคม

350 บาท/ชม3 รีวิว

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

ชื่อ ... กมลรัตน์ ประโคม (ครูมิ้นท์)
🎓จบคณะครุศาสตร์ เอกการสอนภาษาไทย จาก สวนสุนันทาค่ะ
💼 ประวัติการทำงาน ... ครูสอนภาษาไทย ม.ต้น และ ประถม ที่ รร. พระหฤทัยนนทบุรี 2 ปี ...
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ep. ม. 2 3 4
📝 ประสบการณ์สอนพิเศษภาษาไทย

Wanjanat. Khumphon

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

สวัสดีค่ะ ชื่อพั้นค่ะ เป็นเด็กซิ่ววิศวะ ตอนนี้อรียนวิทจุลชีวะที่บูรพาค่ะหารายได้มาช่วยพ้อแม่จ่ายค่าหอ
รับสอนพิเศษ ม1-ม6ค่ะ วิทย์
ประวัติ
ปี60 ติดวิศวะไฟฟ้ามก. วิทย์ฟิสิกส์ประยุกต์ลาดกระบัง
ปี61 เภสัชหัวเฉียวอันดับ4 สหเวชบูรพา (ซิ่ว)

P’ Sky

สอนออนไลน์ สมุทรสาคร

จบ เคมีอุตสาหกรรม รุ่นที่34
Project “Conversion of fatty acid to renewable feedstock for biochemical industry”
Advisor: Professor tawan sooknoi
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
เคย ติวเคมี ม.ต้น - ปลาย ฟิสิกส์

นฤมล โพธิ์นฤมิต

สมุทรสาคร

กำลังศึกษาอยู่ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่3 จบการศึกษา ม.ต้นจาก GEP มัธยมวัดสิงห์ และม.ปลายจากห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สคณ. รับสอนทั้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เด็กเล็ก ประถม และมัธยมต้น มีสถานที่ให้เดินทางสะดวกในตัวเมืองมหาชัยติดถนนหรือไปสอนตามบ้าน เป็นคนร่าเริงและอารมณ์ดี

พี่โบว์

1 รีวิว

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

9.สอนGED social. Math science.
10.สอนออนไลน์ชีววิทยา​ 2คน
11.สอนฟิสิกส์​ม.4 อัสสัมชัญ​พระราม2
12.สอนคณิตม.5
13.สอนป.6 EP​ทุกวิชา

Sarinya Kirtphaiboon

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

📚 วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ ป.1- ม.6
📚 สอนเป็นกันเอง ใจดี อธิบายเข้าใจง่าย เน้นทำโจทย์และข้อสอบ
📌 ประวัติการศึกษาจบ ป.ตรี สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
📌 ประวัติการศึกษาจบ ป.โท สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)…

Math-house นครปฐม บ้านแพ้ว

4 รีวิว

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

รับสอนคณิตศาสตร์ วิทย์ศาสตร์ เคมี ทุกระดับชั้น
รับสอนที่บ้าน และ online ราคาตกลงได้ค่ะ
มีประสบการณ์สอน เช่น
MUIDs
Pre college muic

Ubaba

สอนออนไลน์ กรุงเทพฯ

นางสาว อุษณีย์ กาศสมบูรณ์ หรือ นุ่มนิ่ม
ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จบจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย
แม้จะเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต แต่ก็ชื่นชอบวิชาที่เกี่ยวกับภาษา

M

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

รับสอนวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ให้กับน้องๆ ม ต้น
และ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆ ม ปลาย และทั่วไป สำหรับการเขียน, การสนทนาภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษสำหรับการเตรียมสอบ และภาษาอังกฤษในการทำงาน
ประสบการณ์
เอ็มเคยเป็นติววิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ให้กับน้อง ม ต้น 2 ปี ครับ…

ฐิติมา

สอนตัวต่อตัว

สอนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ม.ปลาย เรื่องที่สอนตามหลักสูตรม.4เทอม1วิทย์-คณิตแน่นอน ความยาวของหลักสูตรแล้วแต่จะเลือกเวลาเลยหรืออยากเรียนเรื่องไหนเป็นพิเศษก็บอกล่วงหน้าได้นะคะ มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนให้ครบนะคะ สามารถสอนเด็กเล็กได้นะคะ สามารถสอนเรื่องที่ผู้ปกครองอยากให้สอนได้ค่ะ

พลวริษฐ์ ศักดิ์เกษมโสภณ (เคี้ยง)

สมุทรสาคร

2.ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3.ประวัติการสอน เป็นประธานชมรมติวของมหาวิทยาลัย
4.วิชาที่สอนได้ ฟิสิกส์มัธยมปลาย,วิทยาศาสตร์มัธยมต้น
5.สถานที่ที่สะดวก สมุทรสาคร
6.ชมรมติวเป็นชมรมที่มีทั้งติวในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย…

ครูปู้ สอนว่ายน้ำ สอนภาษา

สอนตัวต่อตัว

ครูปู้ค่ะ
***ประสบการณ์สอนว่ายน้ำ
-ประสบการณ์สอนว่ายน้ำเด็กแรกเกิดและโตกว่า10 ปีสถาบัน Bangkok kids
-ได้รับประกาศนีย์บัตรการอบรมหลักสูตรว่ายน้ำเด็กจากประเทศอังกฤษ
-ประสบการณ์สอนว่ายน้ำที่บ้านนักเรียน

สุวพร ตีรณะชัยดีกูล (แจน)

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

ติวเตอร์ จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมเคมี หลักสูตรนานาชาติ
ตอนมัธยมเรียนหลักสูตร English program
จากประสบการณ์สามารถสอนได้ทั้งนักเรียนที่เรียนภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติ
ติวเตอร์มีประสบการสอนมากกว่า 7 ปี