เรียนคณิตศาสตร์ ศรีราชา ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

KruPa

 • 250 บาท/ชม
 • 2 รีวิว
 • ศรีราชา

📝สอนแคลคูลัส เคมี คณิตศาสตร์
⏰มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี
🗓ใจเย็น เป็นกันเอง
🏷เน้นการสอนให้เข้าใจในหลักการ
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตีความหมายโจทย์ปัญหา
พร้อมมีเทคนิคการทำโจทย์
✅เรียนอย่างเข้าใจ...
แล้วทุกอย่างก็ไม่ยากเกินความสามารถของเรา
เก่งได้ไม่ยาก ทุกคนก็ทำได้❤️✌️…

กนกวรรณ คำกอง (ครูจิ๋ว)

 • ศรีราชา

จบวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยประสบการณ์สอนทั้งในมหาวิทยาลัย ซี่งงเป็น teacher assistant พร้อมทั้งประสบการณ์สอนพิเศษยาวนานกว่า 12 ปี ให้กับนักเรียนในกรุงเทพมาก่อน โดยเฉพาะการติวเด็กนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมของโรงเรียนชั้นนำซึ่งยังไม่เคยพลาดสักคน…

สยาม พรหมบางญวน

 • ศรีราชา

ชื่อเล่น ครูซันครับ จบ คณะวิศวะกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ทำงานสอนพิเศษวิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ปัจจุบัน เรียนจบได้ทำงานวิศกร จากนั้นได้เป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยทางทะเลแห่งเอเชีย ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษวิชาคณิตศาสตร์ สอนระดับทัธยมต้น…

สราวุธ สังข์ทอง

 • ศรีราชา

เรียนคณิตศาสตร์ให้สนุกนะ ... เน้นติวโจทย์ ปรับพื้นฐาน
สอนสนุก ๆ ไม่เครียดมาก ตามความต้องการของนักเรียน
สอนเดี่ยวหรือกลุ่ม ได้นะครับ แต่กลุ่มไม่เกิน 5 คนนะครับ
จะได้เน้นได้เป็นพิเศษ
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย…

ธนพล อนันต์สารโสภณ (พี่โจนัส)

 • 2 รีวิว
 • ศรีราชา

-รับสอนวิชา คณิตศาสตร์ ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย
-รับสอนวิชา เคมี ระดับม.ปลาย

Style
- สอนสไตล์พี่สอนน้อง ใช้ภาษาที่เป็นกันเอง
- อยากให้ผู้เกิดทักษะจากตนเอง เน้นสอนแบบให้คิดวิเคราะห์โจทย์เองได้ รวมไปถึงการเพิ่มเทคนิคต่างๆที่จะช่วยให้ทำข้อสอบได้ดีขึ้น

Place
**ออนไลน์**

Price
250-400/hr/person…

ดรุณี ดอกแก้ว

 • ศรีราชา

ปัจจุบันมีประสบการณ์สอนวิชาคณิตศาสตร์มา 5 ปี สามารถสอนวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้ด้วย
จะสอนเป็นวิชาหลักคณิตศาสตร์ หรือสอนเสริม สอนการบ้านทุกวิชา…

อภิญญา บูรณพงศ์

 • ศรีราชา

ประวัติการทำงาน
1.นักวิจัย โรงพยาบาลศิริราช
2.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลวิภาราม
3.ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนดาราสมุทร
ต้องการหางานสอนพิเศษ
วิชาที่สามารถสอนได้
-คณิตศาสตร์ (Thai and Eng)
-วิทยาศาสตร์ (Thai and Eng)
-ภาษาอังกฤษ
contact : message…

ครู JameS

 • ศรีราชา

- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
สอนพิเศษ ม.1 - ม.4
- เตรียมสอบเข้า ม.1,ม.4
- เตรียมสอบ
- A Level คณิตศาสตร์
- PAT 1 คณิตศาสตร์
- เพิ่มเกรดในโรงเรียน
- ปรับพื้นฐาน
- ตะลุยโจทย์
- แคลคูลัส 1
" คณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียวที่เหลือ ยาก "…

คณิตา โปร่งแก้วงาม

 • ศรีราชา

รับสอนพิเศษ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ม.3
อัตราค่าเรียน
ป.1-6 1,000.-/เดือน
ม.1-3 1,500.-/เดือน
รับสอนพิเศษและปรับพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-ม.6…

ณิญาพรรน์ภักร์ ประทุมรัตน์

 • ศรีราชา

•สวัสดีค่ะน้องๆ พี่ชื่อครูพี่ปางนะคะ หรือ เรียกพี่ปางเฉยๆก็ได้
•ปัจจุบันครูอายุ 23 ปี ค่ะ
•เคยศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
•ปัจจุบันเป็นศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
•รับสอนทุกเพศทุกวัย…

ครูแอม

 • ศรีราชา

คณิตศาสตร์ เน้นการสร้างทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ตามระดับความสามารถของเด็กๆ เพื่อไปสู่ระดับที่สูงกว่าระดับชั้นเรียนของเด็ก โดยการฝึกทำแบบฝึกหัดที่ได้รับการพัฒนาหลักสูตรโดยทีมนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนำโดยนายแพทย์ทรงพจน์และแพทย์หญิงสุชาดา ตันประเสริฐจากศูนย์พัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์นาโน…

หนู

 • ศรีราชา

-รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ ป.1-ม.3 สอนการบ้าน และสอนเพิ่มเติม
-ติวเพิ่มเกรดในสถานศึกษา หรือติวเข้มเตรียมสอบวิชาคณิตศาสตร์เพื่อใช้ยื่นสมัคร ม.1 หรือม.4
-ปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเข้าเรียนป.4, ม.1…

นางสาวรสสุคนธ์ แก้วสอาด

 • ศรีราชา

รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ รับทั้งตัวต่อตัว เเละเเบบกลุ่ม (อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี)
ระดับชั้น ประถม - มัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งเนื้อหาไทย- inter
บุคลิกการสอน : ใจเย็นมากๆค่ะ อธิบายเข้าใจง่าย ได้เทคนิค
มีประสบการณ์สอนพิเศษ 2 ปี
ประวัติการศึกษา ป.ตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์…

พี่โอ๊ต

 • ศรีราชา

ประวัติการศึกษา
- โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) วิชาเคมี
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี เกียรตินิยมอันดับ 1 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาโท ปิโตรเคมี จุฬา ฯ
- one year exchange at University of Michigan, USA…

Tutor P’ Bom

 • ศรีราชา

ได้รับรางวัลโอลิมปิกคณิตศาสตร์ (สอวน) ระดับภาค
รับสอนคณิตศาสตร์ระดับ ประถมต้น - มัธยมปลาย
ในพื้นที่ ศรีราชา - พัทยา
สามารถเดินทางไปสอนแบบส่วนตัวได้ครับ…

Tatum_

 • 150 บาท/ชม
 • ศรีราชา

รับสอนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ ในระดับชั้น มัธยมศึกษา หากเรียนในโรงเรียนไม่รู้เรื่อง ไม่ทัน ไม่กล้าถามครู คิดว่าพื้นฐานไม่ได้ ก็ลองดูได้ครับ ตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่มก็ได้ครับ แล้วจะรู้ว่า คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ง่ายๆ…

อิสรีย์ อ่องอ่อน

 • ศรีราชา

-รับสอนวิทย์ คณิต ให้กับเด็กถึงระดับ ม.ต้น (ถนัดสอนโจทย์ภาษาอังกฤษเด็กอินเตอร์)
-รับสอนการบ้านทั่วไปเด็กประถม
-รับงานเสาร์-อาทิตย์ ชลบุรี…

Ung Prueksaporn

 • ศรีราชา

- ประสบการณ์การเป็นติวเตอร์วิชา คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ 3 ปี ทำงานด้านวิศวกรรม 8 ปี
- รับสอนพิเศษตามบ้านหรือสอนออนไลน์
- รับสอนเด็กตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
- ราคาค่าสอนชั่วโมงละ 500 บาทต่อคน ถ้าเป็นกลุ่มเล็กๆไม่เกิน 3 คน ชั่วโมงละ 1200 บาท ชำระค่าบริการก่อนเริ่มการสอน…

เก่งคณิต-วิทย์-อังกฤษ เรียนกับ...ครูหมู

 • 350 บาท/ชม
 • 4 รีวิว
 • ศรีราชา

- คณิตศาสตร์ พัฒนาอัจฉริยภาพ (ป.2-ป.3 และ ป.4-ป.6)
- ฝึกทำข้อสอบ TEDET (ป.2-ป.3 และ ป.4-ป.6)
- ชีวะ สอบเข้าค่าย 1 สอวน. (Online)
-----------------------------
คลาสเรียนพิเศษช่วงปิดเทอม (วันเสาร์-อาทิตย์)…

เจษฎากร เปรมเจริญ

 • ศรีราชา

ผมชิ่อ เจษฎากร เปรมเจริญ อายุ 23 ปี เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดหรือ instrument Engineer เกรดเฉลี่ย 3.16 ยังไม่มีประสบการณ์ในการเป็นติวเตอร์แต่มั่นใจว่าสามารถสอนและให้ความรู้ได้อย่างแน่นอนครับ…

ครูสอนคณิตศาสตร์ที่ศรีราชาสอนวัยใดบ้าง

ครูสอนคณิตศาสตร์ที่ศรีราชาบนเว็บไซต์ของเราสามารถสอนหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นน้องอายุน้อยๆ อย่างน้องๆ ในระดับอนุบาล ที่ไม่มีพื้นฐาน และเพิ่งได้เริ่มเรียนเลข เราก็มีครูสอนเลขที่มีวิธีการสอนเด็กเล็กได้ หรือจะเป็นการเรียนเสริม สอนการบ้าน การติวสอบเข้า เรียนเพิ่มเกรด และติวเลขเพื่อสอบแข่งขันสำหรับน้องๆ ชั้นประถม, ชั้นมัธยม นอกจากนี้เรายังมีครูสอนคณิตศาสตร์สำหรับผู้ใหญ่เพื่อการทำงานสายอาชีพต่างๆ อีกด้วย

ต้องการเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ที่ศรีราชา รับสอนเรื่องใดบ้าง

สำหรับนักเรียนที่อยากเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ที่ศรีราชา ครูสอนพิเศษรับสอนเลขหลายหัวข้อ หลายบทเรียน แล้วแต่วัยของผู้เรียน เช่น
วัยอนุบาล ก็มักเรียน เลขอารบิค เลขไทย การคำนวณง่ายๆ
ชั้นประถม เรียน การคำนวณ การบวกการลบ การแก้ปัญหา การทำโจทย์ การตีโจทย์ แก้สมการ การคูณการหาร
ชั้นมัธยม เรียน ฟังก์ชัน ระบบจำนวนจริง เศษส่วน ความน่าจะเป็น อัตรส่วนร้อยละ ตรีโกณมิติ สมการเชิงเส้น พีชคณิต
ติวเตอร์เลขจะช่วยตะลุยโจทย์ปัญหาต่างๆ ช่วยสอนเสริมในจุดที่ยังไม่เข้าใจ สำหรับผู้เรียนที่ต่้องการเก่งเลขแบบเร่งรัด อยากเสริมทักษะการเรียนเลข หรืออยากเก่งเลขมากขึ้น

เลือกครูคณิตศาสตร์ที่ศรีราชา มีวิธีเลือกยังไงดี

การเลือกครูคณิตศาสตร์​ที่ศรีราชาต้องดูที่จุดประสงค์ของผู้เรียนเป็นสิ่งแรก ว่าจุดประสงค์ที่ต้องการเรียนคืออะไร ต้องการครูไทยหรือครูสอนเลขเป็นภาษาอังกฤษ และสามารถเรียนได้ที่ไหน เรียนเลขออนไลน์หรือเรียนที่บ้าน เป็นต้น เหตุผลสำหรับการเรียนพิเศษเลขเพิ่มเติมเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการเริ่มหาครูสอนพิเศษ จุดประสงค์ที่พบบ่อยเช่น

- เรียนเพิ่มเกรด/ติวเพิ่มเกรด
- ติวสอบ igcse
- 9 วิชาสามัญฯ, O-NET
- ติวเลขเพื่อสอบแข่งขัน
- สอนการบ้าน/เตรียมสอบในชั้นเรียน
- ติวเลขเพื่อสอบแข่งขัน

จุดประสงค์จะต่างไปตามวัยของนักเรียน เช่น นักเรียนประถม-มัธยมอาจต้องการเรียนพิเศษเลขเพื่อเพิ่มเกรดในห้องเรียนหรือเพื่อเตรียมสอบเข้า ในขณะที่ผู้เรียนวัยผู้ใหญ่อาจสนใจเรียนพิเศษเพื่อใช้ในการทำงาน เมื่อเข้าใจจุดประสงค์การเรียนพิเศษแล้ว นักเรียนควรหาผู้สอนที่สอนพิเศษเลขสำหรับเหตุผลเหล่านี้ได้ นอกจากนี้ราคาค่าเรียนยังมีผลในการเลือกครูสอนพิเศษมากอีกด้วย โดยทั่วไป ราคาค่าเรียนพิเศษคณิตศาสตร์จะเริ่มต้นที่ 300-500 บาทเป็นต้นไป ติวเตอร์เลขบางท่านอาจมีช่วยทดลองเรียนให้นักเรียนได้ลองเรียนดูก่อนในระยะเวลาสั้นๆ อีกด้วย