เราจะช่วยคุณหาครูสอนคณิตศาสตร์

ครูสอนคณิตศาสตร์ที่สมุทรสาคร

Nattaphat Thepprasit

ออนไลน์: วันนี้

ประสบการณ์จากโรงเรียนติวเตอร์หลายสถาบัน
รับสอนตั้งแต่ อ.1 -ม.3
สอนคณิต วิทย์ อังกฤษ ภาษาไทย
สอน คอมพิวเตอร์เบื้องต้น คอมพิวเตอร์กราฟฟิก การทำ facebook cover page


Patcharapon Chidchom

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พัชรพล ชิดชม

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

นายพัชรพล ชิดชม ครูมาร์ค

ประวัติการศึกษา
-ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอก คณิตศาสตร์ วิชาโทบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
-ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขา การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การสอน 8 ปี ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 ถึง ระดับมหาวิทยาลัย


นางสาวพัทธนันท์ หมู่เฮงปัญญานิธิ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พัทธนันท์ หมู่เฮงปัญญานิธิ

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปัจจุบันสอนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนและสถาบันสอนพิเศษ
คณิตศาสตร์เป็นวิชาแห่งการฝึกฝน มิใช่เพียงความเข้าใจ แต่สิ่งที่ทำให้นักเรียนท้อ คือ การทำแบบฝึกหัดไม่ได้ และไม่เข้าใจกระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งเรายินดีและเป็นเกียรติถ้าได้เป็นผู้สอนให้ รับสอนนักเรียนทั้งสามัญ และ inter, gifted ขอเพียงเรามุ่งมั่น พยายาม คุณทำได้ค่ะ การสอนเป็นในลักษณะเป็นกันเองไม่เคร่งเครียด นักเรียนที่สอนไม่จำเป็นต้องเก่ง


มัลลิกา

จบจากโรงเรียนสตรีวิทยา


นฤมล โพธิ์นฤมิต

กำลังศึกษาอยู่ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่3 จบการศึกษา ม.ต้นจาก GEP มัธยมวัดสิงห์ และม.ปลายจากห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สคณ. รับสอนทั้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เด็กเล็ก ประถม และมัธยมต้น มีสถานที่ให้เดินทางสะดวกในตัวเมืองมหาชัยติดถนนหรือไปสอนตามบ้าน เป็นคนร่าเริงและอารมณ์ดี


พัชรฉัตร ปันดวง

ออนไลน์: เมื่อวานนี้

จะตั้งใจสอนให้ดีที่สุดค่ะ


ศศิธร

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สอนเข้าใจง่าย ตามใจผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ ครูใจดี ถ้าเรียนไม่เข้าใจ หรือสอนเร้วไป สามารถถามได้หลายๆครั้ง ไม่มีดุ ไม่มีว่า


Thanaporn Nan Pawathanakiat

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ธนาพร ภวธนเกียรติ

ต้องการครูสอนวิชาคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์ม.4สอนแบบช้าๆเข้าใจง่ายเป็นกันเอง ราคาแบบเหมาเป็นคอร์ส1000-1200บาท


นายนิรุติ วิกล

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

นิรุติ วิกล

ใจเย็น รักในงานสอน มีความตั้งใจที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างถาวร


ปณิดา กรรณาธิกรณ์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ปณิดา กรรณาธิกรณ์

สวัสดีค่ะ จบจากโรงเรียนสุคนธรวิทย์ สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยที่จบ 3.76 ค่ะ ถนัดสอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.4-5 สอนสนุก เฮฮา ไม่กดดันค่ะ


Nuttawut Juijaroen

จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีประสบการณ์การสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม-มัธยม


Suwadee. Kongjareon

ชื่อสุวดี. คงเจริญ อายุ 25 ปี. จบ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. สาขาคณิตศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2. เกรดเฉลี่ย 3.77


ครูอรอุมา

อัธยาศัยดี. เตรียมเนื้อหาการสอนล่วงหน้า. เพิ่มเกรด และเตรียมสอบเข้าเรียนต่อ ประสบการณ์ เคยสอนประถม. มัธยมต้น.


ณิชาภัทร์ บรรเลงจิต

จบม.ปลายจากโรงเรียนสตรีวิทยา เกรดรวม 3.85
กำลังจะเข้าศึกษาต่อในคณะศิริราช


นริศรา น้อยนวล

รับสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรียนอยู่พระจอมเกล้าลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ


นายรัฐกรณ์ อาศาสตร์

1.ชื่อรัฐกรณ์ อาศาสตร์
2.ความรู้ความสามารถ
2.1 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
2.2 เคมีพื้นฐาน
2.3 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
2.4 ร้องเพลงพื้นฐาน
2.5 เล่นเบสพื้นฐาน
2.6 ตัดต่อเพลงพื้นฐาน
2.7 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน(word,excel,power point,photo shop)
3.ปริญญาตรี ด้านเคมี ปริญญาโทด้าน การบริหารงาน


ระพีพรรณ สายโรจน์

ลูกหลานของท่าน เหมือนลูกหลานของเรา


ศิริพร วงศ์กระต่าย

เป็นคุณครูสอนคณิตศาสตร์ค่ะ สอนทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะ


เปรี้ยว

มีประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์ ป.4-ม.3 และวิทยาศาตร์ ป.4-6


ไข่มุก

มีประสบการณ์สอนนักเรียนมา1ปี นักเรียนที่สอนเป็นนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ และปัจจุบันยังสอนกันอยู่อย่างต่อเนื่อง

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737