เรียนคณิตศาสตร์ สงขลา ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

ครูวิโรจน์ (ลำปาง)(วศบ.ไฟฟ้าจุฬาฯ)

 • 12 รีวิว
 • สอนตัวต่อตัว

- สอนวิทย์คณิต ป4. ถึง ม3.ให้เก่งขั้นเทพฯด้วยโมเดลของความรู้ที่สั้นและง่ายซึ่งใช้เวลาพัฒนาถึง 12 ปี.
- *** แก้ปัญหา "เรียนแล้วลืม" ด้วยการทบทวนด้วยตนเองในเวลาเรื่องละ
1 นาที ,โดยใช้ "แฟ้มสร้างความรู้" .ของครูวิโรจน์.
- เป็นผู้สร้างการเรียนรู้ให้เด็กเก่งแบบเร็วที่สุดในโลก,พิสูจน์ได้ใน 5 นาที.
-…

ครูออโต้ คณิตมัธยม

 • สงขลา

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารัก ครูออโต้จากเอกคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่3
อยากจะสอนน้องๆนักเรียนที่สนใจในวิชาคณิตศาสตร์ มาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับ น้องๆสามารถเล่อกได่ว่าจะเรียนเรื่องใด วันใด เวลาใด แต่ผมจะสอนแบบออนไลน์นะครับ

ณัฐธิดา

 • 200 บาท/ชม
 • สงขลา

เรียนสาขา คณิตศาสตร์
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ต้องการหาประสบการณ์ด้านการสอนเพื่อใช้ในอนาคตข้างหน้า
เป็นคนรักเด็ก ยิ้มเเย้ม อารมณ์ดี เข้ากับคนง่าย อยากฝึกตัวเอง

Satrawit

 • 200 บาท/ชม
 • สงขลา

ติวสอบเข้า สอนเสริม และช่วยให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาคณิตศาสตร์มากขึ้น ฝึกทักษะกรทางคณิตศาสตร์ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น การคิดแบบมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem-Solving)

พู่กัน

 • สงขลา

🛎 สอนพิเศษ คณิตศาสตร์
👉🏻 ประถมปลาย
👉🏻 ม.ต้น
📍อ.หาดใหญ่ และ อ.เมืองสงขลา
🎓ประวัติการศึกษา

AjarnFar

 • สอนตัวต่อตัว

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
คณิตศาสตร์เชิงสถิติ/สถิติเบื้องต้น
คณิตศาสตร์เพื่องานศิลปะ (ศิลปะเส้นด้าย StringArt)
***สำหรับนักเรียน ประถม มัธยมต้น-ปลาย ปวช.และปวส.

หนุงหนิง

 • สงขลา

-จบการศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่
-มัธยมศึกษาตอนต้น เคยแข่งขัน ในรายวิชาสังคมศึกษา ระดับประเทศ ได้ที่ 4 ของประเทศ
-แข่งขันโรงเรียนในกรมปกครองท้องถิ่น รายวิชาสังคมศึกษากระบี่วิชาการ เหรียญทองอันดับ1 ระดับภาคใต้

ครูเผ่า

 • 250 บาท/ชม
 • สงขลา

มีความตั้งใจสอนให้เด็กรุ่นใหม่มีความรู้ความสามารถในวิชาที่สอน
มีประสบการณ์การทำงานวิศวกรรม บริษัทต่างชาติ
ต้องการสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์เพิ่มเติมให้นักเรียนระดับมัธยม นักเรียนสามารถบอกหัวข้อที่ต้องการเรียนได้ ยินดีสอนตามเวลาที่ต้องการ สด หรือ ออนไลน์ อัตราจ้างสามารถต่อรองได้

ครูพี่แจน

 • สงขลา

-กำลังศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์
-ฝึกสอนที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
-สอนวิชาคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น
-มีประสบการณ์การสอนพิเศษเป็นมาเวลา 3 ปี
โดยสอนนักเรียนชั้น ป.3 ป.6 ม.1 ม.5 เป็นเวลาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

Zungg Thanbenchaphon

 • สงขลา

สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับติว Online หรือ ในอำเภอหาดใหญ่
ผลงานการสอบ
1. สอบติดนายร้อยสัญญาบัตร ยศ.ทบ. 2565

Kru Yui

 • สงขลา

คณิตศาสตร์ประถมศึกษา
เตรียมพร้อมคณิตศาสตร์พื้นฐาน ประถมศึกษา 1-6
เตรียมพร้อมคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1
คณิตศาสตร์มัธยมต้น
*** เน้นสอนให้เด็กมีความเข้าใจพื้นฐาน การแก้โจทย์ปัญหา การวิเคราะห์โจทย์ ***

โอปอล์

 • 1 รีวิว
 • สงขลา

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (มหาวชิราวุธ)
มีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีเทคนิคการสอน/การจำ
มีประสบการณ์ในการสอน

ดร.ธัญสุดา ศุภรานนท์ (s.tunsuda.)

 • 6 รีวิว
 • สงขลา

รับสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษค่ะ ระดับประถมถึงระดับมหาวิทยาลัย
มีประสบการณ์สอนนักเรียนโครงการ นักเรียนที่ต้องการจะสอบเข้าโครงการพิเศษโรงเรียนดังในหาดใหญ่ ติวเข้า ม.1 ม.4 มหาวิทยาลัย ติวสอบ GAT, GED สำหรับนักเรียนอินเตอร์ หรือข้อสอบ CU-TEP และ TU-GET…

Parisa Jantarapat

 • สงขลา

- ม.ปลาย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สายวิทยา-คณิต
- ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เกรดเฉลี่ย 3.78
มีประสบการณ์ทำงานต่างประเทศ USA (Summer) 2 ปี

Chatcha

 • สงขลา

🌻รับสอนพิเศษวิชา คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา ตัวต่อตัว ชั่วโมงละ 120-
หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ 3-5 คน ราคาคุยกันได้ตามเวลาที่เหมาะสม
มัธยมตอนต้น ตัวต่อตัว ชั่วโมงละ 150-
🌻สอนตามเนื้อหาโรงเรียนที่น้องๆเรียน หรือเลือกเรียนตามเนื้อหาที่ต้องการ

รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ออนไลน์

 • สงขลา

สอนคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น
สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
มีประสบการณ์การสอนมาแล้วหลายระดับชั้น
สอนนักเรียนได้ทุกระดับชั้น
สอนราคาชั่วโมงละ 150 บาท

Arzeeya Benalee

 • สงขลา

สอนคณิตศาสตร์ ประถม มัธยมต้น
ทบทวนเนื้อหา ทบทวนก่อนสอบ ติวเข้าม.1
-ประสบการณ์การสอน 5 ปี
- ติวเตอร์เก่งคิด
-ติวเตอร์ไอโฟกัส

พี่บอส

 • สงขลา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(มอ.หาดใหญ่)
เกียรตินิยม อันดับ 1
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(มอ.หาดใหญ่)
รับสอน คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ประถมถึง ม.ปลายครับ
ประสบการณ์การสอน กว่า 8 ปี

พิมพ์ลดาชูจิต

 • สอนตัวต่อตัว

หากน้องกำลังสนใจหาติวเตอร์ที่จะช่วยให้น้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา สังคมศึกษา GATเชื่อโยง แคลคูลัส ( Calculus ) ระดับมหาวิทยาลัย
ก็สามารถติดต่อพี่พิมพ์ได้นะคะ พี่ยินดีสอนน้องๆทุกคนให้เข้าใจด้วยความตั้งใจสุดความสามารถคะ…

(ครูแบงค์) Saharat Saykimsuan

 • 3 รีวิว
 • สงขลา

-มีประสบการณ์สอนที่ติวเตอร์ sense math 2019
-มีประสบการณ์สอนห้องโครงการพิเศษ รร.ส่งเสริมศาสนาอิสลาม เกาะหมี ช่วงซัมเมอร์ 2019
-มีประสบการณ์สอนที่ Add Friend Tutor คอร์สติวเข้าโครงการ SMA ญว.2020
-ประสบการณ์ฝึกสอนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2021

สถานที่ใกล้เคียง

หาดใหญ่

เรียนวิชาอื่นๆที่สงขลา

ชีววิทยา
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์
เคมี
แคลคูลัส