เรียนคณิตศาสตร์ สุราษฎร์ธานี ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

KULISARA​ JAROENRIT

150 บาท/ชม1 รีวิว

สุราษฎร์ธานี

สอนจินตคณิต คณิตคิดไว วิชาคณิตศาสตร์หลักและเพิ่มเติม สอนติวสอบเข้า เพิ่มเกรดที่โรงเรียน ทริคการคำนวณที่เข้าใจง่าย มีประสบการณ์สอนมากกว่า 3 ปี การันตีคะแนนและเกรดเพิ่มขึ้น ทดลองเรียนฟรี 1 ชม.…

ครูโซเฟีย อีซอ (ครูเฟีย)

สุราษฎร์ธานี

สวัสดีคะ ชื่อครูเฟียคะ จบเอกคณิตศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูโรงเรียนมหาราช ๒ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอนวิชาคณิตศาสตร์ สามารถสอนเนื้อวิชาคณิตศาสตร์ได้ตั้งแต่ ป.4 ถึง ม.3
ติว สสวท คณิตศาสตร์ ป.6/ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ม.3/ สอบเข้า ม.1…

ตีตี้

สอนตัวต่อตัว

- สามารถสอนคณิตศาสตร์ถึงระดับชั้นประถมศึกษา
- สอนภาษาอังกฤษจนถึงระดับชั้นมัธยมปลายหรือเน้นการสื่อสาร
- สอนการบ้านหรือเนื้อหาตามบทเรียน
- รับสอนออนไลน์

Anna Wongpattanakit

สุราษฎร์ธานี

ปริญญาตรี :สาขาวิชา คณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(เกียรตินิยมอันดับ1) นักศึกษาทุนพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์
ปริญญาโท: คณิตศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สอบบรรจุรับราชการติดอันดับที่ 1 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประสบการณ์สอนพิเศษ :เริ่มสอนตั้งแต่ เรียนป.ตรี ปี 1…

ณัฐชา ฤทธิพัฒน์

สุราษฎร์ธานี

เนื่องจากเรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
และจากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา ได้ทำงานเชิงวิศวกรรมทั้งหมด ทำให้มีความเข้าใจในเชิงการคำนวณ และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้น้องๆที่มีความฝันในการทำงานด้านวิศวกรรมได้

นางสาววิภาวี จันทรักษ์

สุราษฎร์ธานี

จบปริญญาตรี (ปีการศึกษา 2562) วุฒิ วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสามารถใช้โปรแกรม Latex Matlab spss ผ่านการทำวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากวิทยาลัยการอาชีพไชยา รับหน้าที่สอน วิชาคณิตศาสตร์…

ออม

120 บาท/ชม

สุราษฎร์ธานี

จบจากม.อ.สุราษฎร์ธานี สาขาการจัดการงานวิศวกรรม เกียรตินิยมอันดับ 1 เน้นสอนให้ผู้เรียนเข้าใจ สามารถนำไปต่อยอดได้ ติวข้อสอบได้ หรือจะเรียนทฤษฎีก็ได้ คุยง่าย เป็นกันเอง สามารถคุยเรื่องเวลาเรียนได้ ปรับเวลาเรียนได้

พี่โอ

สอนตัวต่อตัว

ประสบการณ์งานสอน
- ติวเตอร์อิสระ วิชาคณิตศาตร์และฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยม ม.3 - ม.6
- วิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการของ NECTEC กระทรวงวิทยาศาสตร์ เป็นเวลา 4 ปี (ตั้งแต่เรียนวิศวะ ชั้นปีที่ 1 - ปี 4)
- เน้นถ่ายทอดแนวคิด เทคนิคการทำข้อสอบ และเข้าใจสูตรคำนวณต่างๆ ให้กับน้องๆที่สนใจ

พิมพ์ลดาชูจิต

สอนตัวต่อตัว

หากน้องกำลังสนใจหาติวเตอร์ที่จะช่วยให้น้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา สังคมศึกษา GATเชื่อโยง แคลคูลัส ( Calculus ) ระดับมหาวิทยาลัย
ก็สามารถติดต่อพี่พิมพ์ได้นะคะ พี่ยินดีสอนน้องๆทุกคนให้เข้าใจด้วยความตั้งใจสุดความสามารถคะ…

นันทิกานต์

สุราษฎร์ธานี

สวัสดีค่ะ ครูบีค่ะ จบการศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นคุณครูอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสบการณ์เป็นข้าราชการครู สอบบรรจุเข้ามาด้วยลำดับที่1ค่ะ ประสบการณ์ด้านการเป็นจิวเตอร์ คือการติวกฎหมายสำหรับการแข่งขันตอบปัญหาวันรพี…

จักรพงศ์ รักทอง

สุราษฎร์ธานี

สวัสดีคับ ผม ทิว ผมสามารถสอน วิชาฟิสิกส์ น้องๆ ม.4-ม.6 ได้ วิชาวิทยาศาสตร น้องๆตั้งแต่ ป.1-ม.3 ได้และวิชาคณิตศาสตร์ น้องๆตั้งแต่ ป.1-ม.6 ได้ โดยจะศึกษาน้องๆก่อนเรียนว่ามีพื้นฐานมากแค่ไหน และหลังเรียนว่ามีการพัฒนาไปมากแค่ไหน ผมคำนึงถึงการพัฒนาของน้องๆเป็นหลักคับ

ชนกกานต์ สิทธิเสรี

สุราษฎร์ธานี

-จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในหลักสูตรโครงการพิเศษวิทย์-คณิต
-จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
-เรียนวิชาคณิตศาสตร์ในม.ต้นมีเกรดเฉลี่ย 4.00 และม.ปลาย 3.75
- เคยทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์สินเชื่อ ที่ศูนย์สินเชื่ออุปโภค-บริโภค…

ครูโบว์

200 บาท/ชม4 รีวิว

สอนตัวต่อตัว

สวัสดีค่ะ ครูพี่โบว์ นะคะ ยินดีต้อนรับน้องๆ ที่ต้องการปรับพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เคมี ทั้งระดับมัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย หรือจะเป็นสอนการบ้านตะลุยโจทย์ แนวข้อสอบเตรียมสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำ ปัจจุบันพี่ศึกษา ป.โท วิทยาศาสตรศึกษา และเปิดติวเตอร์เพื่อให้มีหลากหลายวิชาสำหรับน้องๆ…

จักรพงศ์ โต๊ะหมูด

สุราษฎร์ธานี

สวัสดีครับ ผมชื่อนายจักรพงศ์ โต๊ะหมูด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และเคยมีประสบการณ์เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อทำวิจัย ณ Université de Nice Sophia Antipolis เมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส เป็นเวลา 6…

ครูสุปราณี คณิตศาสตร์

สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับในการติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น มีอะไรปรึกาาได้นะค่ะ เพราะเด็กทุกคนความสามารถมีไม่เหมือนกันค่ะ อยู่ที่ความพยายามค่ะทุกอย่างจะสำร็จได้ถ้ามีความตั้งใจค่ะ

นายบวร รัตนเกล้า

150 บาท/ชม

สุราษฎร์ธานี

สวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับ ชื่อพี่ตามนะ พร้อมรับนักเรียนพร้อมสอนจำนวนจำกัด ถ้าน้องๆสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะ พี่สอนสนุก ไม่เครียด เข้าใจงาย วิชาที่สอน คณิต-วิทย์ ภาษาไทย รับสอนที่งออนไลน์เท่านั้นนะงับ ชม.ละ150บาท/วิชานะครับ
ถ้าเป็นเหมา 20 ชม 2,000 บาท ครับ

Lhee

สอนตัวต่อตัว

• โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สายวิทย์-คณิต
มหาวิทยาลัย
• คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• เคยแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงิน ยูนนาน,คุณหมิง ประเทศจีน
• กำลังฝึกงานที่โรงพยาบาลหัวเฉียว แผนกแพทย์แผนจีน

วิทย์กล้วยๆกับครูจ๋า

200 บาท/ชม

สุราษฎร์ธานี

ครูจ๋า สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เคมี
📚ข้าราชการครู และติวเตอร์
📖 ประสบการณ์การสอนกว่า 4ปี
🧪 ระดับ ม.ต้น เเละเคมีม.ปลาย
🎗 สอนออนไลน์เท่านั้น

ภัทรสุดา ทรัพย์ชุ่มชื่น

สุราษฎร์ธานี

สวัสดีค่ะ ชื่อครูเฟิร์นน่ะค้ะ อายุ20 ปี
ตอนนี้คุณครูกำลังศึกษาปี3
เป็นเด็กทุนคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิค่ะ
คุณครูสามารถสอนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

คุณครูพี่มีน

5 รีวิว

สอนตัวต่อตัว

~ ติวเนื้อหา+แนวข้อสอบเข้า ม.1 / ม.4 มอว ญว และโรงเรียนชั้นนำทั่วไป(วิทย์, คณิต)
ปล. มีประสบการณ์ติวมาก่อนค่ะมีแนวข้อสอบเก่าและน้องสามารถสอบติดค่ะ
~ ติวเตรียมความพร้อมเข้าเรียน ม.1 / ม.4
~ คณิตศาสตร์ (อนุบาล ประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย)
~ วิทยาศาสตร์ (อนุบาล ประถม ม.ต้น)

สถานที่ใกล้เคียง

เรียนวิชาอื่นๆที่สุราษฎร์ธานี

ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์
เคมี
แคลคูลัส