เราจะช่วยคุณหาครูสอนคณิตศาสตร์

ครูสอนคณิตศาสตร์ที่บางพลี

ฟารุค

ชื่อ ฟารุค ลอแต
อายุ 22 ปี
การศึกษา กำลังศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่อยู่ บางโฉลง


ภาณุ อินทร์ธิแสง

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

จบปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังคึกษาต่อระดับปริญญาโทคณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Miss.Areerat Manklinneum

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

อารีรีตน์ แม้นกลิ่นเนียม

มีวิดิโอ

Name : Areerat Manklinneum
Nickname : Pla
Age : 30 year
Graduated : BBA of Abac , Humanities of Communication in English Business at UTCC.

Experience : I teach in Basic, grammar, pronounciation and prepare the shool exam in other works for business in English for students and workers. I had been teaching for 9 years ago and until now. So you can use and understand a good english when you study with me.

การเรียนการสอนจะเน้นผู้เรียนเป็นหลักว่าต้องการอะไรในการเรียนแต่ละวิชาโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ เพราะนักเรียนแต่ละคนนั้นพื้นฐานไม่เหมือนกัน จุดเริ่มต้นและวัตถุประสงค์ในการเรียนก็ต่างกัน


โส

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

โศลดา ไวกยี


ครูพี่เนิฟ

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

ครูพี่เนิฟมีประสบการณ์สอนวิชาคณิตศาสตร์มานานกว่า5ปี สอนคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ป.5-ม.6

สอนเพื่อเตรียมสอบเข้ารร.รัฐบาลชั้นนำ อาทิ ราชวินิตบางแก้ว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รร.ในเครือสาธิต

• เคยเป็นติวเตอร์รับเชิญติว pat1 ที่รร.ราชดำริ
• เป็นผู้จัดการประจำสถาบันกวดวิชาชื่อดัง
• มีประสบการณ์สอนเด็กสอบติดรร.ราชวินิตบางแก้วทุกหลักสูตร gifted, MEP, Pre-cadet, EIS และรอบธรรมดา
• ยินดีให้คำแนะนำด้านการเรียน รวมถึงวางแผนการเรียนให้น้องๆค่ะ

สถานที่สะดวกสอน บางพลี/บางเสาธง/บางบ่อแพรว

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

นุชรี ทีน้ำคำ

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

จบการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ โดยตรง
เน้นการสอนเพื่อให้เข้าใจและสามารถแก้โจทย์ได้
มีตัวอย่างประกอบเพื่อความเข้าใจโจทย์มากขึ้น
ใช้เทคนิคการสอนเพื่อให้เกิดความสนุกในการเรียน
มีกิจกรรมเสริมทักษะสอดแทรกในเนื้อหา
มีประสบการณ์จากสถาบันติวเตอร์

ปล.สามารถติวเพื่อเตรียมสอบได้


จันทรนิภา อนุพงษ์พันธุ์

ออนไลน์: วันนี้

สถานที่เรียน : ห้างสรรพสินค้า , หรือสถานตามที่ตกลง
ประวัติการสอน : ปัจจุบันสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์มาแล้ว 5 ปี
-รับสอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3


จันทรารัตน์ นิ่มนวล

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

จันทรารัตน์ นิ่มนวล

สวัสดีค่ะ ชื่อดา จบปริญญาโท MBA สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ตั้งแต่เรียนระดับปริญญาตรีจนถึงปัจจุบัน มีประสบการณ์สอนทั้งประถมและมัธยม ต้น ทั้งเด็กอ่อนและเด็กเก่งสามารถใช้ประสบการณ์งานด้านพัฒนาคน มาประยุกต์ใช้ในการสอนน้องๆ ลองมาเรียนกับพี่สิค่ะ ผลการเรียนดีขึ้นค่ะ


วนิศรา ประชาเกษม

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

วนิศรา ประชาเกษม

ปัจจุบันเรียนอยู่ปี 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน GPAX 3.76


Tipphaporn Kangkong

ชื่อเล่น : แนนค่ะ
กำลังศึกษาอยู่มหาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สามารถสอนคณิตศาตร์,ไทย, ภาษาอังกฤษสังคมชั้นประถมปีที่ 1-6 ได้ค่ะ
สามารถสอนได้เสาร์-อาทิตย์ ทุกเวลา
ยกเว้นจันทร์-ศุกร์ เริ่มสอนได้ 17.30เป็นต้นไป


ครูกุ้ง สุกัลยา

มีวิดิโอ

สวัสดีค่ะเป็ครูสอนคณิตศาสตร์มานานแล้ว เคยสอนที่ รร สาธิต และสอนติวมาตลอด มีเทคนิคพอสมควร เป็นกันเอง ติดต่อมานะคะ id.Kkung451120


ครูเค

สอนสนุก เรียนรู้อย่างเข้าใจ


ครูแฟรรี่

สวัสดีคะ ชื่อครูแฟร์ หรือจะเรียกว่าครูแฟรี่ก็ได้คะ นักเรียนที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร์ติดต่อมาได้เลยคะ เรียนตัวต่อตัว ไม่เน้นเครียด คะ เป็นกันเอง ^_^


จิราภรณ์ ทองสม

สวัสดีค่ะ ชื่อกวางนะค่ะ เรียนจบปริญญาตรีเกียตรนิยมอันดับสองที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบ MBA จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้วยเกรด 3.87 ค่ะ นิสัยส่วนตัวคือรักเด็ก ใจเย็น สไตล์ในการสอนคือ เน้นทบทวนให้แม่นยำในบทเรียนเป็นอย่างแรก แล้วค่อยเสริมด้วยการทำโจทย์ที่ยากขึ้น ให้เทคนิคในการทำโจทย์ค่ะ เริ่มการเป็นติวเตอร์ตั้งแต่เรียนป.ตรี ปีสองค่ะและสอนต่อเนื่องมาเรื่อยๆ สามารถสอนน้องๆให้คณิตศาสตร์ดีขึ้นได้ สามารถสอนเด็กได้ตั้งแต่ อ.1 - ม.3 ค่ะ


นฤมล นาคจาด

น.ส.นฤมล นาคจาด สอนวิชาคณิตศาสตร์
ปัจจุบัน ข้าราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา


นิษฐา ฉันทวิบูลชัย

-จบจากสายศิลป์คำนวณ สาธิต มศว ประสานมิตร เกรดเฉลี่ยรวม3.86
-pat1 เลข 198
-เกรดวิชาคณิตศาสตร์ไม่เคยต่ำกว่า3ตลอดมัธยม
-สอบติด รับตรงบัญชี จุฬา
-สอบtugetครั้งแรก710


พัชร์สิตา

ประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์10ปี
เข้าใจธรรมชาติของนักเรียน


พิมมาศ เกตุผล

ชื่อ พิมมาศ เกตุผล
อายุ 27 ปี
การศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประสบการณ์
-ปัจจุบันทำงานเป็นวิศวกรออกแบบ ระบบอาคาร เช่น โรงพยาบาล คอนโด สำนักงาน เป็นต้น
-เคยเป็นผู้ช่วยอาจารย์สอนแลปนักศึกษาปริญญาตรี
-สอนพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์์


พี

จบปริญญาโท คณะวิทยาศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับสอนคณิตศาสตร์ ประถม - มัธยม
เน้นสอนเทคนิคให้ทำง่าย และเน้นแบบฝึกหัดให้เกิดความเข้าใจ
ใจดี เป็นกันเอง ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนที่สนใจเรียนค่ะ😊


วลัยลักษณ์ เพ็ชรดี

ชื่อ-นามสกุล: วลัยลักษณ์ เพ็ชรดี
ชื่อเล่น: แนน
อายุ: 31 ปี
วุฒิการศึกษา: วท.บ.คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำลังศึกษาต่อ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
จำนวนประสบการณ์ที่สอน: 5 ปี
เน้นเพิ่มเกรด เรียนต่อ เน้นทำแบบฝึกหัด ให้เรียนรู้ได้เอง คิดเป็น

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2017