เรียนคณิตศาสตร์ สุพรรณบุรี ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

Pisut

สอนตัวต่อตัว

สอวน.ฟิสิกส์
นักเรียนทุนปริญญาเอก University of Liverpool, UK
ปัจจุบัน - นักศึกษาแพทย์ รพ.รามาธิบดี
- อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
การสอนเน้นเป็นกันเอง อธิบายละเอียด เข้าใจง่าย ถามได้ตลอด ถ้าตอบไม่ได้ จะไปหามาตอบให้
เน้นสอน เลข, วิทย์สำหรับสอบ SAT, BMAT
ปรึกษาการเรียนต่อได้

นัฎฐกิตติ์ เพชรี

สุพรรณบุรี

สวัสดีลูกศิษย์ทุกท่านที่มีความตั้งใจอยากเพิ่มเติมความรู้คณิตศาสตร์ ครูชื่อครูอ๊อฟครับ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งข้าราชการครู วุฒิการศึกษาปริญาโทคณิตศาสตร์ศึกษา ประสบการณ์เป็นทั้งนักวิชาการ วิทยากรค่าย ครูสอนพิเศษ และอื่นๆ…

Kanjanaporn R.

1 รีวิว

สุพรรณบุรี

สวัสดีค่ะ ชื่ออ๋อมนะคะ เป็นนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
เอกภาษาอังกฤษศึกษา มีประสบการณ์การสอนตั้งแต่อนุบาล - ม.6 ค่ะ เรียนแบบสนุก ไม่เครียด เป็นกันเอง เพราะเชื่อว่าถ้าการเรียนสนุก ผู้เรียนอยากเรียน ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ไวและเข้าใจมากยิ่งขึ้น
ประสบการณ์
-สอนนักเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาล-ม.6 ค่ะ…

ณัฐพล เหลืองสอาด

200 บาท/ชม1 รีวิว

สอนตัวต่อตัว

-คณิต ม.ต้น-ม.ปลาย
-วิทย์ ม.ต้น
-ฟิสิกส์ ม.ต้น-ม.ปลาย
ปัจจุบันรับราชการครูอยู่ สพม.สระแก้ว
มีประสบการณ์สอน 4 ปี

ประภาพรรณ สีเหลือง

150 บาท/ชม

สอนตัวต่อตัว

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครูฝึกสอนที่โรงกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี
รับสอนพิเศษออนไลน์ ตัวต่อตัว หรือกลุ่ม
รับสอนนครปฐม สุพรรณบุรี และออนไลน์ทั่วประเทศไทย
สอนสนุก ติวสอบ เพิ่มเกรด สอบเข้า

พรธิภา สุมนพันธุ์ (นุ๊ก)

สอนตัวต่อตัว

- ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
- ติวสอบHSK 1- 4
- ไวยากรณ์ทั่วไป
ผู้สอน
- นักศึกษาชั้นปีที่ 5 วิชาเอาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- เคยศึกษาที่ประเทศจีนระยะสั้น ที่ 云南大学 และ 北京
*รับสอน*
คณิตศาสตร์และภาษาไทยระดับประถม(เพิ่มเติม)

ณัฐพร พื้นผา

สอนตัวต่อตัว

สวัสดีค่ะ ชื่อณัฐพร นะคะ รับสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมค่ะ เคยมีประสบการณ์สอนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิชาทั่วไป ตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด) คณะครุศาสตร์อุสาหกรรม สามารถสอนที่บ้านแบบตัวต่อตัวได้ค่ะ

Chidchanok.bh

สุพรรณบุรี

จบจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยมีประสบการณ์ในการสอนพิเศษ เคยสอนเด็กประถมและเด็กอนุบาลแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่มไม่เกิน3คน วิชาที่เคยสอนคือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา สอนการบ้านได้ตามวิชาที่แจ้งไว้ในที่นี้เลยค่ะ

Samita Chowpo-en

สุพรรณบุรี

จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
คอร์สที่รับสอน คือ วิชาคณิตศาสตร์ระดับม.ต้น
เพื่อเน้นปูพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่ไม่ค่อยเข้าใจการแก้สมการคณิตศาสตร์
หรือการตีโจทย์ปัญหาต่างๆ เพื่อปูพื้นฐานให้กับชั้นเรียนในระดับที่สูงขึ้น…

งาม งาม

1 รีวิว

สอนตัวต่อตัว

ชื่อ งาม จบการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 1 ในการสอนจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้จริงสามารถนำความรู้ไปปรับใช้แก้โจทย์ได้ ไม่เน้นจำแต่จะสอนให้เข้าใจ ลักษณะนิสัยของดิฉัน ใจดี รักเด็ก แต่มีดุบ้างในกรณีที่ผู้เรียนไม่ตั้งใจเรียน…

พี่พีช

สุพรรณบุรี

รับสอนคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
มีประสบการณ์การสอนและยังเคยติวเพื่อนๆในระดับม.ปลายเพื่อเข้าสอบระดับอุดมศึกษามาก่อน สามารถทดลองเรียนได้ก่อน1ชม. พี่ใจดีมากกๆไม่ต้องกลัวจ้า
ป.ตรี (รัฐประศาสนศาสตร์) จากรร.นายร้อยตำรวจ
ป.ตรี (นิติศาสตร์) มสธ.

Tom tuter

สอนตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ จบสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตร 4 ปี
รับสอนคณิตศาสตร์ ป.1-ม.3
ป.1-ป.5 ค่าสอน 100 บาท/ชม
ป.6-ม.3 ค่าสอน 100 บาท/ชม
คอร์สการสอน

ครูฟิวส์

สุพรรณบุรี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย 3.90
สอนโดยอธิบายถึงที่มาของสูตรรวมทั้งการประยุกต์ใช้สูตร ทำแบบฝึกหัดจากง่ายไปยาก
สอนระดับชั้นประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Aom_mamy

สุพรรณบุรี

ครูอ้อมนะคะ สอนวิชาคณิตศาสตร์ ติวเข้ม ติวสอบท้ายบท สอนเสริมเพิ่มเกรด
ครูจบจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาคณิตศาสตร์
-ประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี
-สอนระดับประถม-มัธยมต้น
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียน Onet เต็ม100 วิชาคณิตศาสตร์ 3 ปีซ้อน

AjarnFar

สอนตัวต่อตัว

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
คณิตศาสตร์เชิงสถิติ/สถิติเบื้องต้น
คณิตศาสตร์เพื่องานศิลปะ (ศิลปะเส้นด้าย StringArt)
***สำหรับนักเรียน ประถม มัธยมต้น-ปลาย ปวช.และปวส.

กาญจนา อันชื่น

สอนตัวต่อตัว

นางสาวกาญจนา อันชื่น ชื่อเล่นชื่อ เซ้นท์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ (วท.บ ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาโทสาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้นและปลาย รวมทั้งสอนวิชาฟิสิกส์พื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย…

ครูเอ๋ย

สุพรรณบุรี

จบการศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
มีประสบการณ์การสอนหนังสือในโรงเรียนเอกชน วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และรับสอนพิเศษ มีประสบการณ์มากกว่า 2 ปีในการสอนค่ะ

เตย

สอนตัวต่อตัว

จบการศึกษาม.ปลาย สายวิทย์-คณิต โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี
จบการศึกษาป.ตรี วิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) ม.ธรรมศาสตร์
ปัจจุบัน ทำงานเป็นวิศวกรดูแลกระบวนการผลิต โรงไฟฟ้า บริษัทชั้นนำ
รับสอนวิชา คณิต เคมี ทั้งระดับม.ต้น ม.ปลาย และมหาวิทยาลัย
ประสอบการณ์สอน เคยสอนวิชา คณิต เคมี…

ครูสอนวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา

สุพรรณบุรี

คณิตศาสตร์ : ประถม, ม.ต้น
เตรียมความพร้อม, ติวเพิ่มเกรด, สอนการบ้าน
การศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไปและชีววิทยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ : ฝึกสอนโรงเรียนศึกษานารี, โรงเรียนราชวินิต มัธยม

Pluem

สอนตัวต่อตัว

-สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
-พื้นที่ในการสอน รังสิต ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต คลองหลวง ม.กรุงเทพ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์
-ราคา 350บาท/ชม
-นัดสอนได้ เสาร์-อาทิตย์ 10.00-17.00
อังคาร-ศุกร์ 17.00-20.00

สถานที่ใกล้เคียง

พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง

เรียนวิชาอื่นๆที่สุพรรณบุรี

วิทยาศาสตร์