เรียนคณิตศาสตร์ สุพรรณบุรี ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

Tom tuter

ยืนยัน

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ จบสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตร 4 ปี
รับสอนคณิตศาสตร์ ป.1-ม.3
ป.1-ป.5 ค่าสอน 100 บาท/ชม
ป.6-ม.3 ค่าสอน 100 บาท/ชม
คอร์สการสอน

เตย

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

จบการศึกษาม.ปลาย สายวิทย์-คณิต โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี
จบการศึกษาป.ตรี วิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) ม.ธรรมศาสตร์
ปัจจุบัน ทำงานเป็นวิศวกรดูแลกระบวนการผลิต โรงไฟฟ้า บริษัทชั้นนำ
รับสอนวิชา คณิต เคมี ทั้งระดับม.ต้น ม.ปลาย และมหาวิทยาลัย
ประสอบการณ์สอน เคยสอนวิชา คณิต เคมี…

ภาณุ ดวงมาลา

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

กำลังศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ปัจจุบันสอนพิเศษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่1 2 และ 3 ที่สถาบันกวดวิชาเอกกวี จ.สุพรรณบุรี
น้องๆคนไหนสนใจติดต่อได้ คุยกันง่ายเป็นกันเอง สอนไม่ซีเรียส ติดต่อได้นะครับ

ปาณิสรา โสวรรณรัตน์

ยืนยัน

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เกรดเฉลี่ยปัจจุบัน 3.91 (เฉพาะคณิตศาสตร์ 3.94)
- ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
ประสบการณ์สอน
- คณิต ป.3 โรงเรียนสหวิทย์

Praderrr

สุพรรณบุรี

เน้นสอนคณิตศาสตร์เด็กประถม-มอต้น เพราะอยากปูพื้นฐานต่างๆให้น้องแน่น เพื่อในขั้นสูงจะได้สามารถต่อยอดได้อย่างง่าย เพราะวิชาคณิตศาสตร์ ถ้ามีพื้นฐานที่ดี ในอนาคตก็จะสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ปกครองหรือน้องๆท่านใด (พี่ใจดี สอนเป็นระบบ สอนแบบสบายๆ relax อาจจะมีเล่นบ้าง เรียนบ้าง…

ศศธร รัตนสาลี

สุพรรณบุรี

น.ส.ศศธร รัตนสาลี
ศึกษาอยู่ที่ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยศิลปากรชั้นปีที่ 3
รับสอนช่วงชั้นอนุบาล-ป.2
เน้นสร้างเข้าใจ ปูพื้นฐานให้กับเด็ก

พรธิภา สุมนพันธุ์ (นุ๊ก)

ยืนยัน

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

- ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
- ติวสอบHSK 1- 4
- ไวยากรณ์ทั่วไป
ผู้สอน
- นักศึกษาชั้นปีที่ 5 วิชาเอาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- เคยศึกษาที่ประเทศจีนระยะสั้น ที่ 云南大学 และ 北京
*รับสอน*
คณิตศาสตร์และภาษาไทยระดับประถม(เพิ่มเติม)

ณัฐพร พื้นผา

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

สวัสดีค่ะ ชื่อณัฐพร นะคะ รับสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมค่ะ เคยมีประสบการณ์สอนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิชาทั่วไป ตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด) คณะครุศาสตร์อุสาหกรรม สามารถสอนที่บ้านแบบตัวต่อตัวได้ค่ะ

ครูเอ๋ย

สุพรรณบุรี

จบการศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
มีประสบการณ์การสอนหนังสือในโรงเรียนเอกชน วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และรับสอนพิเศษ มีประสบการณ์มากกว่า 2 ปีในการสอนค่ะ

AjarnFar

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
คณิตศาสตร์เชิงสถิติ/สถิติเบื้องต้น
คณิตศาสตร์เพื่องานศิลปะ (ศิลปะเส้นด้าย StringArt)
***สำหรับนักเรียน ประถม มัธยมต้น-ปลาย ปวช.และปวส.

นัฎฐกิตติ์ เพชรี

สอนออนไลน์ สุพรรณบุรี

สวัสดีลูกศิษย์ทุกท่านที่มีความตั้งใจอยากเพิ่มเติมความรู้คณิตศาสตร์ ครูชื่อครูอ๊อฟครับ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งข้าราชการครู วุฒิการศึกษาปริญาโทคณิตศาสตร์ศึกษา ประสบการณ์เป็นทั้งนักวิชาการ วิทยากรค่าย ครูสอนพิเศษ และอื่นๆ…

P.nam

สุพรรณบุรี

รับสอบคณิตศาสตร์ อนุบาล-ชั้นปฐมปลาย
สำหรับผู้ที่สนใจ
รับสอนเป็นชั่วโมง ชั่วโมงละ 30 บาท
ตั้งแต่เวลา 19:00-21:00 น
รับสอนเสาร์ อาทิตย์ วันละ 150 บาทต่อวัน

วัชรพล แจ้งไพร

สุพรรณบุรี

ประวัติการศึกษา : โรงเรียนอู่ทอง (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)
ปัจจุบันเป็นครูบรรจุโรงเรียนวัดโคกโพธิ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

ศศิธร ทองเทพ

ยืนยัน

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

1.วิชาคณิตศาสตร์
2.วิชาภาษาไทย
3.วิชาเคมี
4.วิชาฟิสิกส์
5.เทเบิลเทนนิส

งาม งาม

1 รีวิว

สอนตัวต่อตัว

ชื่อ งาม จบการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 1 ในการสอนจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้จริงสามารถนำความรู้ไปปรับใช้แก้โจทย์ได้ ไม่เน้นจำแต่จะสอนให้เข้าใจ ลักษณะนิสัยของดิฉัน ใจดี รักเด็ก แต่มีดุบ้างในกรณีที่ผู้เรียนไม่ตั้งใจเรียน…

อัญญิกา เจริญปล้อง

ยืนยัน

สอนออนไลน์ สุพรรณบุรี

ชื่อ นางสาวอัญญิกา เจริญปล้อง เกิดวันที่ 24/01/2538 จบมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบรรหารเเจ่มใสวิทยา 3 ปัจจุบันเป็นนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ คบ.5ปี คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กำลังฝึกสอนอยู่โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ราชบุรี
ประสบการณ์สอน 📚📚
ปี 2552-2554…

ลภัสรดา

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

สอนวิทยาศาสตร์ป.1-ป6 และคณิตศาสตร์ป.1-ม.3
มีผลงานการสอน
-เป็นผู้ฝึกสอนการแข่งขันอัจฉริยะภาพคณิต งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เหรียญทองแดงระดับเขต
-เป็นผู้ฝึกสอนการแข่งขันอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 เหรียญเงิน ระดับเขต…

นายทวีศักดิ์ วนัสบดี

สอนออนไลน์ สุพรรณบุรี

ไม่มีคนโง่ ไม่มีคนฉลาด เพราะการเรียนมีแค่รู้กับ(ยัง)ไม่รู้เท่านั้น ถ้ามองภาพรวมออก มีพื้นฐาน เรียนอะไรก็เข้าใจ
เรียนต้องเริ่มจาก concept จากส่วนใหญ่ไปหาส่วนย่อย ต้องเรียนแบบเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผล จึงจะจำน้อยลง

ครูสอนวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา

สอนออนไลน์ สุพรรณบุรี

คณิตศาสตร์ : ประถม, ม.ต้น
เตรียมความพร้อม, ติวเพิ่มเกรด, สอนการบ้าน
การศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไปและชีววิทยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ : ฝึกสอนโรงเรียนศึกษานารี, โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ชำนาญ ศรีสังงาม

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

จบการศึกษา วิศวกรรมศาตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ คณิตศาตร์คือวิชาที่โปรดปรานที่สุด และทำคะแนนได้ดีที่สุด ความเข้าใจและวิธีการจับแนวทางหลัก จะทำให้น้องๆเข้าใจคณิตศาสตร์ได้อย่างยั่งยืน เป็นพื้นฐานทำให้การเรียนในระดับสูงขึ้นในอนาคต ไม่ยากอย่างที่เคยกลัวกัน..

สถานที่ใกล้เคียง

พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง

เรียนวิชาอื่นๆที่สุพรรณบุรี

ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์