เราจะช่วยคุณหาครูสอนคณิตศาสตร์

คุณครูสอนคณิตศาสตร์ที่หาดใหญ่

แนน

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ธิดา รัตนศิริ

สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ แบบตัวต่อตัว
ตั้งแต่ป.1-ม.3 พร้อมตะลุยโจทย์สอบเข้า
ประสบการณ์สอนหลายปีและหลายโรงเรียน เช่น แสงทอง มอ.ว. ญว. ญส. เป็นต้น


Kru Yui

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

จิราภรณ์ ชูช่วย

คณิตศาสตร์ประถมศึกษา
เตรียมพร้อมคณิตศาสตร์พื้นฐาน ประถมศึกษา 1-6
เตรียมพร้อมคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1
คณิตศาสตร์มัธยมต้น

*** เน้นสอนให้เด็กมีความเข้าใจพื้นฐาน การแก้โจทย์ปัญหา การวิเคราะห์โจทย์ ***

*** รับสอนแบบตัวต่อตัว & แบบกลุ่ม(ไม่เกิน 5 คน) ***


Nan Nalinpat

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

นลินภัสร์ โพธิ์น้อย

สวัสดีค่ะ ^0^
พี่ชื่อ พี่แนนค่ะ
กำลังศึกษาอยู่คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้นปีที่ 3 (GPA: 3.95)
มัธยม : รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (GPA: 3.84)
________________________________________
ประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
- เป็น Private Tutor ของนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถม-มัธยมปลาย 2 ปีเต็ม
- รวมถึงติวเข้มแคลคูลัส/ฟิสิกส์ 1และ 2 ก่อนสอบในระดับมหาวิทยาลัย
- Complete Kumon Level N
- สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เน้นรากฐานความเข้าใจไม่ใช่ท่องจำค่ะ
จึงไม่เหมาะกับน้องๆที่อยากได้ 'สูตรลัด' ไปท่องนะคะ
-


จิรฉัตร ใหม่แก้ว

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

จิรฉัตร ใหม่แก้ว

1. ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
2. มีความรู้ความสามารถด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น (อ.1 - ม.3)
3. สามารถการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ซึ่งเป็นวิธีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่มีลักษณะการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจ มากกว่า"การจดจำ"
4.นิสัยร่าเริง เข้ากับเด็กได้ดี ยิ้มเก่ง สอนแบบเป็นกันเองเหมือนพี่สอนน้อง


ติณณภพ ดำเม็ง

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ติณณภพ ดำเม็ง

สวัสดีครับ
ผมชื่อนายติณณภพ ดำเม็ง ชื่อเล่น ติ๊ก
ขณะนี้ผมกำลังศึกษาอยู่ที่ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (สาขาคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขต หาดใหญ่)

ประสบการณ์การสอน
1. ติว แมท1 แมท2 ให้กับน้องปีหนึ่ง(ภายในและนอกคณะ)
2. ฝึกสอน ณ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ (หาดใหญ่)


เก็จมณี

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

เก็จมณี รัตนมณี

อยู่ปี3 สาขาสถิติ ม.อ.หาดใหญ่
เคยมีประสบการณ์สอนคณิตศาตร์ชั้นประถมและมัธยมต้นมาก่อน
เคยทำงานเอกสารโดยโปรแกรมพื้นฐานและทำโครงการวิจัยในการเรียน
สามารถสอนตัวต่อตัว และออนไลน์ได้


อลิสา

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถสอนพิเศษวิชาดังต่อไปนี้ได้

1. คณิตศาสตร์ สำหรับประถม ถึง มัธยมปลาย
2. วิทยาศาตร์ สำหรับประถม ถึงมัธยมปลาย
3. ภาษาอังกฤษ สำหรับประถม ถึงเทียบเท่ามัธยมปลาย (รวมทั้งภาษาอังกฤษสำหรับวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย)

👉🏼มีประสบการณ์ติวเตอร์ ทั้งส่วนตัว(ตัวต่อตัว)และกลุ่ม
👉🏼 ปัจจุบันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ที่สถาบันยูโนติวเตอร์ หาดใหญ่ (หน้าสยามนครินทร์)

การันตีด้วยดีกรีนักศึกษาแพทย์ที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยที่สามารถสอนภาษาอังกฤษได้แบบ พูด หรือ conversation , แบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หรือ Grammar


Natchaya Tilokekarn

-จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
-ได้รับทุนไปศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา
-ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ University of Texas at Austin คณะคณิตศาสตร์(เอกคณิตศาสตร์ประกันภัย)


ครูพี่เอ็ม

เพราะเราเน้นวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล. เจาะเนื้อหา และเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน

สอนสนุก
มุ่งมั่น ท้าทาย
เป็นกันเอง


คาลิด บินมะมิง

ความสามารถในภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่วัยเด็ก ตัวผมเกิดและโตในจังหวัดเชียงใหม่ คุณพ่อทำงานกับชาวต่างประเทศมาตลอด เป็นมัคคุเทศก์ จนทำงานในบริษัทญี่ปุ่นทำให้มีแรงบันดาลใจและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่บ้านจึงให้เรียนภาษากับอาจารย์ชาวอเมริกันซึ่งท่านเรียนจบอักษรศาสตร์ จุฬา ทำให้ได้รับความรู้ทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยมในเวลาเดียวกันนานนับสิบปีตั้งแต่วัยเด็ก โดยเรียนควบคู่ไปกับการเรียนในมหาวิทยาลัย แม้ในทุกวันนี้งานประจำจะเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ แต่ก็ยังคงสอนพิเศษภาษาอังกฤษในด้านของ แกรมม่า และ reading ให้แก่เด็กในท้องที่ตลอดจนในด้าน บทสนทนาให้กับผู้ใหญ่ที่สนใจนับตั้งแต่ปี พ.ศ.


จิราลักษณ์ บุญราศรี

เป็นกันเอง
ตรงประเด็น
เข้าใจง่าย


นางสาว โศจิรัตน์ ตุ้ยนะ

ชื่อเล่น แป้งน่ะค่ะ ยินดีและพร้อม ที่จะสอนน้องๆ และให้ความรู้เกี่ยวกับ วิชา ที่จะสอน ไปพร้อมๆกันน่ะ


นางสาวสุภาวดี ยอดราช

นางสาวสุภาวดี ยอดราช ครูหนิง
สอนสนุก เรียบเรียงเนื้อหาเอง สอนตรงประเด็น ไม่ต้องอ่านทบทวนมาก เข้าใจในคาบเรียน
มีเทคนิคในการเรียนและจดจำ


นายมนัสวี อุตรภาศ

ตอนนี้กำลังเรียนปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับ สอนคณิตประถมถึงมหาลัย แล้วแต่เนื้อหาที่จะเลือกเรียน สอนได้ทุกแนวเน้นความเข้าใจและโจทย์ที่เป็นที่นิยม สอนตัวต่อตัว และกลุ่มเล็กๆครับ


พัชรีพร อินทมโน

สวัสดีคะ รับสอนคณิตศาสตร์ระดับ มัธยมต้นและมัธยมปลายคะ จะสอนโดยใช้วิธีการเน้นทำโจทย์ ทำจนชำนาญแล้วไปสอบ ไม่เน้นการจำแล้วตอบได้ สถานที่สอนภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาคะ


มนัสพัฒน์ ขุนหมุด

สวัสดีคับ
ผมชื่อ ก๊อตนะคับ
ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ เอกวิชา เคมี-ชีวะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ผมรับสอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมปลายคับ
สามารถนัดสถานที่เรียนได้ตามใจผู้เรียนเลยครับ


รสมีญา สามารถ

#รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ ...ติวตัวต่อตัว สอนเสริมล่วงหน้า
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00-17.00
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00
รับสอนทุกระดับชั้น ประถม มัธยม*
#ลักษณะการสอน
– เน้นความเข้าใจไม่ต้องท่องจำ
– ปรับพื้นฐาน ความเข้าใจจนสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองแม้เจอเป็นครั้งแรก
– สามารถเรียนได้ทั้งเด็กเก่งและอ่อน เพราะครูผู้สอนเคยเป็นเด็กไม่เก่งมาก่อนจึงเข้าใจในปัญหา
– สอนเนื้อหาละเอียด บอกที่มาของสูตรต่างๆ
– สอนด้วยความสนุกไม่เครียด บรรยากาศเป็นกันเองเหมือนพี่สอนน้อง เรียนด้วยความเข้าใจเนื้อหาแน่น มาแล้าวได้ความรู้


ลูกปัท

สวัสดีค่ะ ชื่องนางสาวหทยทิพย์สายัณห์
มหาลัยวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน โดยสามารถสอนวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ม.4-6 แคลคูส 2 ได้ค่ะ
ลักษณะการสอนซ จะสอนเป็นกันเองให้มากที่สุด สอนจนกว่าจะเข้าใจค่ะ


สุธีธร สุวรรณนพ

สอนสนุก ไม่เครียด ใจดี


อนันตญา สังฆรัตน์

สวัสดีค่ะ ครูเจน จบวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
- สอน : คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการบ้านทั่วไป (ชั้นประถมศึกษา)
- สามารถเลือกเรียนแบบ เรียนตัว/ตัว หรือ เรียนเป็นกลุ่ม(2-3คน) หรือ แบบออนไลน์

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม

AnyService © 2014-2016