แชร์บทความนี้

การเริ่มบทสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่พบได้บ่อย คือ สถานการณ์ที่เราต้องการความช่วยเหลือ หรือขอให้คนแปลกหน้าช่วย มักจะเริ่มประโยคด้วยการขอโทษที่ต้องขัดจังหวะคนที่เราต้องการขอความช่วยเหลือก่อน เพราะเขาอาจจะเดินอยู่หรือทำธุระส่วนตัวอยู่ เราจึงเริ่มต้นประโยคด้วยการขอโทษที่ขัดจังหวะด้วยวลีต่อไปนี้

Excuse me...
I beg your pardon,...
Pardon me,...

จากนั้นให้ตามด้วยสิ่งที่ต้องการขอความช่วยเหลือ

กรณีหลงทาง หรือหาสถานที่ใดไม่เจอ ให้ใช้ประโยคง่ายๆต่อไปนี้

...may I ask you where … is?
...could you tell me where … is?

หลังคำว่า where ให้เติมสถานที่ที่เราหาไม่เจอ หรือไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน เช่น bank, hospital, grocery shop, toilet เป็นต้น เราสามารถเติมคำคุณศัพท์เกี่ยวกับระยะทางเข้าไปก่อนหน้าสถานที่ได้ เช่น คำว่า nearest ซึ่งแปลว่า ที่ใกล้ที่สุด

ตัวอย่างประโยค

Pardon me, may I ask you where the nearest bank is?
ขอโทษนะคะ ช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าธนาคารที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน?

หากต้องการถามวิธีการเดินทางไปสถานที่นั้นๆ ให้ถามโดยใช้ประโยคต่อไปนี้

May I ask you how to get to the…?
I would like to go to the…?
How do I get to the…?

เราสามารถเติมคำคุณศัพท์ที่เกี่ยวกับเวลาได้ด้วย เช่น best (ที่ดีที่สุด) หรือ quickest, fastest (เร็วที่สุด) เป็นต้น
ตัวอย่างการใช้ในประโยค

could you tell me the best way to get to the…? (คุณช่วยบอกวิธีที่ดีที่สุดในการเดินทางไปที่...หน่อยได้ไหมคะ?)
what is the quickest/fastest way to get to…? (วิธีเดินทางไปที่...ที่เร็วที่สุดคือวิธีไหนคะ?)

กรณีต้องการขอความช่วยเหลือให้คนอื่นช่วยอะไรสักอย่าง ประโยคที่ง่ายที่สุดคือ

Could you help me, please?

ประโยคอื่นๆที่สามารถใช้ได้ เช่น

Could you give me a hand?
Could you lend me a hand?
I need a helping hand.

ประโยคด้านบนนี้แปลได้ตรงตัวว่า "ขอยืมมือคุณหน่อย" เป็นการขอยืมมือตรงๆเลย เช่น การขอให้ช่วยยกของ หรือขอให้ช่วยหยิบของจากที่สูงที่เราหยิบเองไม่ถึง เป็นต้น
ประโยคขอความช่วยเหลืออื่นๆ เช่น

Would you mind helping me, please?
Could/Will you do me a favor?

บางสถานการณ์เราจะต้องอธิบายด้วยว่าเราต้องการให้คนๆนั้นช่วยอะไร เราจำเป็นต้องบอกสิ่งที่ต้องการให้ช่วยหลังประโยคขอความช่วยเหลือด้วย เช่น

I cannot find my... (ฉันหา...ของฉันไม่เจอ)
The … is very heavy. (...หนักมาก)
The … is too high up. (...อยู่สูงเกินไป)
I don’t know how to... (ฉันไม่รู้ว่าจะ...อย่างไร — เติมสิ่งที่ต้องทำแต่ทำไม่เป็น เช่น make a coffe, turn on TV, assemble the table เป็นต้น)

สิ่งที่สำคัญหลังจากได้รับความช่วยเหลือแล้วคือต้องแสดงความขอบคุณด้วยการกล่าวขอบคุณด้วยเสมอ

ติดตามเราเพื่อได้รับความรู้มากขึ้น

สนใจอยากเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เพิ่มเติมหรือไม่? เรามีคนที่จะช่วยคลายข้อสงสัยให้คุณได้

กดดูรายการครูสอนภาษาอังกฤษ
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 BestKru