รู้จักตัวอักษรญี่ปุ่นกันเถอะ

มีผู้ใช้ภาษาญี่ปุ่นประมาณ 130 ล้านคนทั่วโลก นับว่ามากเป็นลำดับที่ 9 ของโลก ผู้เรียนนรู้ภาษาญี่ปุ่นมักมีวัตถุประสงค์ในการเรียนแตกต่างกัน เช่น ทำงาน ดูหนังการ์ตูน ฟังเพลง Cosplay หรือความชอบส่วนตัว ไลฟ์สไตล์ต่างๆกัน ฯลฯ นอกจากนั้นเมื่อเรียนภาษาญี่ปุ่น เราจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นอีกด้วย สำหรับวันนี้เรามารู้จักตัวอักษรญี่ปุ่นกันค่ะ

ประเทศญี่ปุ่นมีอาณาเขตอยู่ใกล้กับประเทศจีน จึงทำให้ได้รับอิทธิพลหลายอย่างมากจากประเทศจีน เช่น วัฒนธรรมและตัวอักษรภาพ เป็นต้น

ตัวอักษรญี่ปุ่น เรียกว่า Kana (หรือเรียกเต็มๆว่า Nihon no Kana) จะแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. ฮิรางานะ

หรืออักษรภาพ มีพยัญชนะ 10 แถว 46 ตัว เช่น あ い う え お

2.คาตาคานะ

ใช้เขียนทับคำศัพท์ที่มาจากภาษาต่างประเทศ เช่นメッセージ (หมายถึง “ข้อความ”)

3.คันจิ

ตัวอักษรที่มีลักษณะเหมือนคำที่มาจากภาษาจีน แต่ คนญี่ปุ่นจะนำมาใช้ควบคู่กับตัวอักษรฮิรางานะ หรือ คาตาคานะ จะมีการออกเสียง 2 แบบ คือ

เสียงอ่านแบบจีน On-Yomi

ออกเสียงอ่านแบบญี่ปุ่น เรียกว่า Kun-Yomi

ตัวอย่างตัวอักษรคันจิ เช่น 日本語 (หมายความว่า “ภาษาญี่ปุ่น”)

4.โรมันจิ

คือ อักษรที่ใช้แทนเสียงญี่ปุ่น โดยใช้ตัวอักษรอังกฤษในการเทียบเสียงอ่าน ใช้ตัวอักษร A-Z ผสมเสียงสระเพื่อให้ชาวต่างชาติได้ เช่น watashi (หมายความว่า “ฉัน”)

แน่นอนว่าตัวอักษรญี่ปุ่นเป็นบทเรียนแรกๆเลยที่เราจะได้ทำความรู้จัก เมื่อเราเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น ติดตามตอนต่อไปเพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นกันค่ะ