สอนนับตัวเลขภาษาญี่ปุ่น ตัวเลขคันจิ พร้อมคำอ่าน ฮิรางานะ โรมันจิ

บทความนี้เราได้ครูภาษาญี่ปุ่นมาสอนวิธีเขียนเลขภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวคันจิ, ฮิรางานะ และวิธีอ่านด้วยโรมันจิ คุณจะได้เรียนวิธีอ่านตัวเลขภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ ศูนย์ หนึ่ง สอง สาม ถึงหลักล้านล้าน และวิธีอ่านตัวเลขลำดับหรือการเรียงลำดับภาษาญี่ปุ่น

เลขภาษาญี่ปุ่น 1-10

การนับเลขในภาษาญี่ปุ่นทั่วไปจะใช้ตัว ”คันจิ” หรือตัวอักษรจีนในภาษาญี่ปุ่นแทนตัวเลข ตัวเลขภาษาญี่ปุ่น 1-10 มีดังต่อไปนี้

เลขอารบิกคันจิฮิรางานะโรมันจิคำแปลภาษาไทย
0れいreiศูนย์
1いちichiหนึ่ง
2niสอง
3さんsanสาม
4よん,しyon, shiสี่
5goห้า
6ろくrokuหก
7なな,しちnana, shichiเจ็ด
8はちhachiแปด
9く,きゅうku, kyuuเก้า
10じゅうjuuสิบ

เลขศูนย์อ่านทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า zero (ゼロ) หรือ maru (マル) ก็ได้

เลขภาษาญี่ปุ่นบางตัว จะสามารถออกเสียงได้มากกว่า 1 วิธี เช่น

 • เลข 4 คือ 四 อ่านว่า よん (yon – โย่ง), し(shi – ชึ)
 • เลข 7 คือ 七 อ่านว่า なな (nana – นานะ), しち (shichi – ชึชิ)
 • เลข 9 คือ 九 อ่านว่า く(ku – คุ), きゅう(kyuu – คิว)

คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงการออกเสียงว่า し (shi) และく (ku) เพราะไปพ้องเสียงกับคำที่มีความหมายไม่ดี คือ

 • 死 (shi) แปลว่า ความตาย
 • 苦 (ku) แปลว่า ความเจ็บปวด

ส่วนเลข 7 ที่คนญี่ปุ่นถือว่าเป็นเลขนำโชค ก็นิยมออกเสียงว่า なな (nana – นานะ) มากกว่าออกเสียงว่า しち (shichi – ชึชิ) เพราะมีคำว่า し (shi – ชึ) เหมือนกับเลข 4 และ 7 นั่นเอง

เลขภาษาญี่ปุ่น 10-100

ตัวเลขภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ 11-100 นั้นง่ายมาก เป็นการประกอบคำจากตัวเลขหนึ่งถึงสิบมารวมกัน เช่น

 • เลข 10 คือ 十 (juu)
 • เลข 11 คือ 十一 (juuichi) เกิดจาก 10 (juu) + 1 (ichi)
 • เลข 20 คือ 二十 (nijuu) เกิดจาก 2 และ 10 วางต่อกัน
 • เลข 23 คือ 二十三 (nijuusan) เกิดจาก 2 + 10 + 3
 • เลข 90 คือ 九十 (kyuujuu) เกิดจาก 9 + 10

และเมื่อนับมาถึง 100 เราจะต้องจำคำใหม่คือ 百 (hyaku) ที่แปลว่าร้อยในภาษาญี่ปุ่นนั่นเอง เลข 10-100 ในภาษาญี่ปุ่นมีดังต่อไปนี้

ตัวเลขอารบิกคันจิฮิรางานะโรมันจิคำแปลภาษาไทย
10じゅうjuuสิบ
11十一じゅう いちjuuichiสิบเอ็ด
12十二じゅうにjuuniสิบสอง
13十三じゅうさんjuusanสิบสาม
14十四じゅうよん juuyonสิบสี่
15十五じゅうごjuugoสิบห้า
16十六じゅうろく juurokuสิบหก
17十七じゅうななjuunanaสิบเจ็ด
18十八じゅうはち juuhachiสิบแปด
19十九じゅうくjuukuสิบเก้า
20二十にじゅうnijuuยี่สิบ
30三十さんじゅうsanjuuสามสิบ
40四十よん じゅうyonjuuสี่สิบ
50五十ごじゅうgojuuห้าสิบ
60六十ろく じゅうrokujuuหกสิบ
70七十ななじゅうnanajuuเจ็ดสิบ
80八十はち じゅうhachijuuแปดสิบ
90九十きゅうじゅうkyuujuuเก้าสิบ
100ひゃくhyakuหนึ่งร้อย

โดยทั่วไปแล้วตัวเลขภาษาญี่ปุ่นจะใช้หลักการง่ายๆตามที่กล่าวมาในข้างต้น แต่บางครั้งวิธีการอ่านก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงอายุหรือวันที่ ยกตัวอย่างเช่น เลข 20 เราจะออกเสียงว่า はたち (hatachi) เมื่อเป็นวันเกิดครบรอบ 20 ปีบริบูรณ์ซึ่งถือว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว หรือในกรณีวันที่ 20 ของเดือน เราจะอ่านเลข 20 ว่า はつか (hatsuka) เป็นต้น

เลขภาษาญี่ปุ่น 100-999

เลข 100 – 999 จะใช้หลักการประกอบเลขแบบเดิม แต่การออกเสียงเลข 300, 600 และ 800 จะแตกต่างจากเดิมเล็กน้อย เลข 100-999 ในภาษาญี่ปุ่นมีดังตารางต่อไปนี้

เลขอารบิกคันจิฮิรางานะโรมันจิคำแปลภาษาไทย
100ひゃくhyakuหนึ่งร้อย
101百一ひゃくいちhyaku-ichiหนึ่งร้อยเอ็ด
102百二ひゃくにhyaku-niหนึ่งร้อยสอง
103百三ひゃくさんhyaku-sanหนึ่งร้อยสาม
104百四ひゃくよんhyaku-yonหนึ่งร้อยสี่
105百五ひゃくごhyaku-goหนึ่งร้อยห้า
106百六ひゃくろくhyaku-rokuหนึ่งร้อยหก
107百七ひゃくななhyaku-nanaหนึ่งร้อยเจ็ด
108百八ひゃくはちhyaku-hachiหนึ่งร้อยแปด
109百九ひゃくきゅうhyaku-kyuหนึ่งร้อยเก้า
110百十ひゃくじゅうhyaku-juuหนึ่งร้อยสิบ
123百二十三ひゃくにじゅう さんhyaku-nijuu-sanหนึ่งร้อยยี่สิบสาม
200二百にひゃくni-hyakuสองร้อย
300三百さんびゃく sanbyakuสามร้อย
400四百よんひゃくyon-hyakuสี่ร้อย
500五百ごひゃくgo-hyaku ห้าร้อย
600六百ろっぴゃくroppyakuหกร้อย
700七百ななひゃく nana-hyakuเจ็ดร้อย
800八百はっぴゃくhappyakuแปดร้อย
900九百きゅうひゃくkyuu-hyakuเก้าร้อย
990九百九十きゅうひゃく
きゅうじゅう
kyuhyaku – kyujuuเก้าร้อยเก้าสิบ
991九百九十一きゅうひゃく
きゅうじゅういち
kyuhyaku – kyujuu – ichiเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
992九百九十二きゅうひゃく
きゅうじゅうに
kyuhyaku – kyujuu – niเก้าร้อยเก้าสิบสอง
993九百九十三きゅうひゃくきゅうじゅうさんkyuhyaku – kyujuu – sanเก้าร้อยเก้าสิบสาม
994九百九十四きゅうひゃくきゅうじゅうよんkyuhyaku – kyujuu – yonเก้าร้อยเก้าสิบสี่
995九百九十五きゅうひゃくきゅうじゅうごkyuhyaku – kyujuu – goเก้าร้อยเก้าสิบห้า
996九百九十六きゅうひゃくきゅうじゅうろくkyuhyaku – kyujuu – rokuเก้าร้อยเก้าสิบหก
997九百九十七きゅうひゃくきゅうじゅうななkyuhyaku – kyujuu – nanaเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
998九百九十八きゅうひゃくきゅうじゅうはちkyuhyaku – kyujuu – hachiเก้าร้อยเก้าสิบแปด
999九百九十九きゅうひゃくきゅうじゅうきゅうkyuhyaku – kyujuu – kyuเก้าร้อยเก้าสิบเก้า

เลขภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ 1000 ขึ้นไป

สำหรับเลขตั้งแต่หนึ่งพันขึ้นไป จะนิยมใช้ตัวคันจิและเลขอารบิกมากกว่า

เลขอารบิกคันจิฮิรางานะโรมันจิคำแปลภาษาไทย
1,000せんsenหนึ่งพัน
10,000まんmanหนึ่งหมื่น
100,000十万じゅうまん juumanหนึ่งแสน
1,000,000百万ひゃくまん hyakumanหนึ่งล้าน
10,000,000千万せんまん senmanสิบล้าน
100,000,000一億いちおく ichiokuร้อยล้าน
1,000,000,000十億じゅうおく juuokuพันล้าน
1,000,000,000,000一兆いっちょう icchouล้านล้าน

แม้ว่าในปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นนิยมใช้ตัวเลขอารบิก มากกว่าใช้ตัวคันจิแทนตัวเลขแบบดั้งเดิม ยิ่งเป็นตัวเลขจำนวนใหญ่ๆ แล้วจะไม่ค่อยเห็นตัวคันจิมากนัก แต่เราจำเป็นต้องรู้ตัวคันจิไว้ด้วย เพราะบางกรณียังมีการใช้ตัวคันจิอยู่ โดยเฉพาะเมื่อตัวเลขอยู่กับตัวคันจิอื่นๆ

ตัวอย่าง

12,500
一万二千五百
いちまんにせんごひゃく
ichiman nisen gohyaku
หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อย

658,397
六十五万八千三百九十七
ろくじゅうごまんはっせんさんびゃくきゅうじゅうなな
roku-juu goman hassen sanbyaku kyu-juu nana
หกแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ด

ตัวเลขลำดับภาษาญี่ปุ่น

การใช้ตัวเลขแสดงลำดับที่หรือการเรียงลำดับ เช่น ที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม ฯลฯ ในภาษาญี่ปุ่นนั้น เราเพียงเติมคำว่า 第 อ่านว่า だい (dai) ซึ่งแปลว่า “ที่” ลงไปหน้าตัวเลขที่ต้องการได้เลย ยกตัวอย่างเช่น

 • ลำดับที่ 1 คือ 第一 (dai ichi)
 • ลำดับที่ 2 คือ 第二 (dai ni)
 • ลำดับที่ 3 คือ 第三 (daisa)
 • ลำดับที่ 4 คือ 第四 (daiyon, daishi)
 • ลำดับที่ 5 คือ 第五 (daigo)
 • ลำดับที่ 6 คือ 第六 (dairoku)
 • ลำดับที่ 7 คือ 第七 (dainana, daishichi)
 • ลำดับที่ 8 คือ 第八 (daihachi)
 • ลำดับที่ 9 คือ 第九 (daiku, daikyuu)
 • ลำดับที่ 10 คือ 第十 (daijuu)

เมื่อคุณรู้ตัวเลขภาษาญี่ปุ่นแล้ว คุณจะสามารถใช้ความรู้มาใช้กับประโยคภาษาญี่ปุ่น หรือคำประเภทอื่นๆ เช่น คำคุณศัพท์ภาษาญี่ปุ่น คำกริยาญี่ปุ่น คำนามญี่ปุ่น เพื่อสื่อสารเรื่องง่ายๆ เช่น บอกเวลาภาษาญี่ปุ่น จ่ายตลาด หรือสั่งกาแฟภาษาญี่ปุ่นได้ การจำตัวเลขภาษาญี่ปุ่นค่อนข้างง่าย เพราะมีการอ่านการเขียนจำนวนนับและลำดับที่ใกล้เคียงกันเหมือนตัวเลขภาษาจีน ในขณะที่บางภาษาจะมีการเขียนและการอ่านไม่เหมือนกัน เช่น จำนวนนับภาษาอังกฤษ จะอ่านไม่เหมือนลำดับที่ภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขภาษารัสเซีย เป็นต้น

อัพเดทล่าสุด: