100 คำนาม ภาษาญี่ปุ่น สั้นๆ ง่ายๆ แต่ใช้ทุกวัน

คำนามภาษาญี่ปุ่น คือ คำที่ใช้สำหรับเรียกชื่อบุคคล สถานที่ สิ่งของ หรือความนึกคิดต่างๆ ในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งกฎการใช้คำนามในภาษาญี่ปุ่นจะไม่มีคำนำหน้าคำนาม และไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวเพื่อระบุว่าคำนามนั้นเป็นรูปเอกพจน์หรือพหูจน์ด้วย อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่ เมื่อเราต้องการระบุว่าคำนามนั้นเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ เราจะเพิ่มคำบางคำเข้าไปในประโยค หรือเติมบางคำหลังคำนาม ตัวอย่างเช่น

  • たくさんの (takusan no) แปลว่า “มาก”
  • 二つの (futatsu no) แปลว่า ”สอง”

ในบทความนี้จะนำเสนอ 100 คำนามภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะแยกออกเป็นหมวดหมู่ ดังต่อไปนี้

คำนามภาษาญี่ปุ่น : เครื่องใช้ไฟฟ้า

คำนามภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า

คำนามบางคำเป็นคำทับศัพท์มาจากภาษาต่างประเทศ ซึ่งในภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่า 和製英語 (wasei eigo) ซึ่งจะออกเสียงคล้ายกับภาษาต่างประเทศที่มาของคำ คำอ่านออกเสียงจะเขียนด้วยตัวอักษรคาตากานะ ตัวอย่างคำที่ออกเสียงคล้ายกับคำในภาษาอังกฤษเช่น

  • テレビ (terebi) แปลว่า โทรศัพท์ ออกเสียงคล้ายกับคำว่า เทเลวิชั่น (television)
  • クーラー (kūrā) แปลว่า เครื่องปรับอากาศ ออกเสียงคล้ายกับคำว่า คูลเล่อร์ (cooler)

คำนามภาษาญี่ปุ่นสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้บ่อยมีดังต่อไปนี้

คำนาม
(ภาษาไทย)
คันจิฮิรางานะ / คาตากานะโรมันจิ
ตู้เย็น冷蔵庫れいぞうこreizōko
ตู้แช่แข็ง冷凍庫れいとうこreitōko
ไมโครเวฟ電子レンジでんしれんじdenshi renji
เครื่องปรับอากาศ冷房機 / クーラーれいぼうき / クーラーreibōki / kūrā
เครื่องทำความร้อน暖房機だんぼうきdanbōki
เครื่องซักผ้า洗濯機せんたくきsentakuki
ไดร์เป่าผมドライヤーdoraiyā
โทรทัศน์テレビterebi

ตัวอย่าง

お風呂の後はドライヤーで髪を乾かします。 
O-furo no ato wa doraiyā de kami o kawakashimasu. 
หลังอาบน้ำ ฉันเป่าผมด้วยไดร์เป่าผมของฉัน

電子レンジと洗濯機が壊れたので困っています。 
Denshi renji to sentakuki ga kowareta node komatte imasu. 
ฉันอารมณ์เสียเพราะไมโครเวฟและเครื่องซักผ้าพัง

คำนามภาษาญี่ปุ่น : เทคโนโลยี

คำนามภาษาญี่ปุ่นในหมวดเทคโนโลยีนี้ ส่วนใหญ่มักเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาอื่น จึงไม่มีตัวคันจิ เมื่อนำมาใช้ในภาษาญี่ปุ่นจะใช้อักษรคาตากานะและออกเสียงคล้ายกับภาษาเดิม คำนามภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมีดังต่อไปนี้

คำนาม
(ภาษาไทย)
คันจิฮิรางานะ / คาตากานะโรมันจิ
คอมพิวเตอร์コンピューターconpyūtā
โน้ตบุ๊คノートパソコンnōto pasokon
แท็บเล็ตタブレットtaburetto
โทรศัพท์มือถือ携帯電話けいたいでんわkeitai denwa
หูฟังヘッドホンheddohon
ที่ชาร์จ充電器じゅうでんきjyūdenki
วายฟายワイファイwaifai
แอพアプリapuri
เว็บไซต์ウェブサイトwebusaito
แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ファイルfairu
บัญชีอิเล็กทรอนิกส์アカウントakaunto
รหัสผ่านパスワードpasuwādo

ตัวอย่าง

あなたの携帯電話の充電器を使ってもいいですか。 
Anata no keitai denwa jyūdenki o tsukatte mo ii desu ka.
ฉันขอใช้ที่ชาร์จมือถือหน่อยได้มั้ย 

私はタブレットよりもノートパソコンの方が好きです。 
Watshi wa taburetto yori mo nōto pasokon no hō ga suki desu. 
ผมชอบใข้โน้ตบุ๊คมากกว่าแท็บเล็ต

คำนามภาษาญี่ปุ่น : การขนส่งและยานพาหนะ

คำนามภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการขนส่ง, รถยนต์, รถไฟฟ้า, รถโดยสารประจำทางภาษาญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความซับซ้อนของระบบขนส่งสาธารณะมากที่สุดและทันสมัยมาก การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นจำเป็นต้องรู้วิธีการถามทางเป็นภาษาญี่ปุ่น เพราะชาวญี่ปุ่นไม่นิยมพูดภาษาอังกฤษ และไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ

คำนามภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับรถและยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมีดังนี้

คำนาม
(ภาษาไทย)
คันจิฮิรางานะ / คาตากะนะโรมันจิ
เครื่องบิน飛行機ひこうきhikōki
รถไฟ電車でんしゃdensha
รถไฟใต้ดิน地下鉄ちかてつchikatetsu
รถโดยสารประจำทางバスbasu
รถแท็กซี่タクシーtakushī
จักรยาน自転車じてんしゃjitensha
สถานีえきeki
ป้ายรถโดยสารประจำทางバス停ばすていbasutai
ท่าอากาศยาน空港くうこうkūkō
สัญญาณไฟจราจร信号しんごうshingō
ทางแยก交差点こうさてんkōsaten
ถนน道 / 道路みち / どうろmichi / dōr

ตัวอย่าง

信号のある交差点を左に曲がります。 
Shingō no aru kōsaten o hidari ni magarimasu.
เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกที่มีสัญญาณไฟจราจร

私の町には地下鉄はありません。 
Watashi no machi ni wa chikatetsu wa arimasen. 
เมืองที่ฉันอยู่ไม่มีรถไฟใต้ดิน

คำนามภาษาญี่ปุ่น : อาหารและร้านอาหาร

คำนามภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับอาหารที่พบบ่อยมีดังต่อไปนี้

คำนาม
(ภาษาไทย)
คันจิฮิรางานะ / คาตากานะโรมันจิ
รายการอาหารメニューmenyū
พนักงานเสิร์ฟ店員てんいんten’in
ใบเสร็จ会計かいけいkaikei
ส้อมフォークfōku
มีดナイフnaifu
ช้อนスプーンsupūn
ตะเกียบ箸箸はしhashi
น้ำみずmizu
ผัก野菜やさいyasai
เนื้อวัว牛肉ぎゅうにくgyūniku
เนื้อหมู豚肉ぶたにくbutaniku
เนื้อไก่鶏肉とりにくtoriniku

ตัวอย่าง

私は豚肉を食べられません。 
Watashi wa butaniku o taberaremasen. 
ฉันไม่กินเนื้อหมู

ベジタリアンのメニューはありますか。 
Bejitarian no menyū wa arimasu ka.  
คุณมีอาหารมังสวิรัตมั้ย

คำนามภาษาญี่ปุ่น : โรงเรียน

คำนามทั่วไปที่เกี่ยวกับโรงเรียนและการศึกษามีดังต่อไปนี้

คำนาม
(ภาษาไทย)
คันจิฮิรางานะ / คาตากานะโรมันจิ
โรงเรียนประถมศึกษา小学校しょうがっこうshōgakkō
โรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น
中学校ちゅうがっこうshōgakkō
โรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
高校こうこうkōkō
วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย大学だいがくdaigaku
นักเรียน生徒 / 学生せいと / がくせいseito / gakusei
ครู先生 / 教師せんせい / きょうしsensei / kyōshi
วิชาเอก専攻せんこうsenkō
วุฒิการศึกษา /
ระดับการศึกษา
学位がくいgakui
ข้อสอบ試験しけんshiken
การบ้าน宿題しゅくだいshukudai

ตัวอย่าง

私は宿題を終えた後に遊びに行きます。 
Watashi wa shukudai o oeta ato ni asobi ni ikimasu. 
ฉันจะออกไปเล่นหลังจากทำการบ้านเสร็จแล้ว

彼女は小学校の先生です。 
Kanojo wa shōgakkō no sensei desu. 
เธอเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง

คำนามภาษาญี่ปุ่น : อาชีพ

การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นจะต้องผ่านการสอบระดับชาติที่ค่อนข้างยาก คำนามภาษาญี่ปุ่นที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาชีพ มีดังต่อไปนี้

คำนาม
(ภาษาไทย)
คันจิฮิรางานะ / คาตากานะโรมันจิ
แพทย์医師いしishi
พยาบาล看護師かんごしkangoshi
ทนายความ弁護士べんごしbengoshi
พ่อครัว / แม่ครัว料理人りょうりにんryōrinin
นักธุรกิจ実業家じつぎょうかjitsugyōka
ตำรวจ警察官けいさつかんkeisatsukan
นักดับเพลิง消防士しょうぼうしshōbōshi
วิศวกร技術者ぎじゅつしゃgijutsusha
ข้าราชการ公務員こうむいんkōmuin
นักบัญชี会計士かいけいしkaikeishi

ตัวอย่าง

公務員の職業は安定しているので人気です。 
Kōmuin no shokugyō wa antei shite iru node ninki desu. 
งานข้าราชการได้รับความนิยมมากเพราะถือเป็นงานที่มีความมั่นคง

消防士になるのは難しいですか。 
Shōbōshi ni naru no wa muzukashii desu ka.
การจะมาเป็นนักดับเพลิงยากมั้ย

คำนามภาษาญี่ปุ่น : สมาชิกครอบครัว

คำนามภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวที่ควรรู้ ได้แก่

คำนาม
(ภาษาไทย)
คันจิฮิรางานะ / คาตากานะโรมันจิ
ครอบครัว家族かぞくkazoku
คุณแม่母 / お母さんはは / おかあさんhaha / o-kā-san
คุณพ่อ父 / お父さんちち / おとうさんchichi / o-tō-san
ผู้ปกครองおやoya
ลูกสาวむすめmusume
ลูกชาย息子むすこmusuko
คุณยาย / คุณย่า祖母そぼsobo
คุณตา / คุณปู่祖父そふsofu

ตัวอย่าง

私の家族は5人家族です。 
Watashi no kazoku wa go-nin kazoku desu. 
ครอบครัวของผมมีสมาชิกทั้งหมดห้าคน

彼女の息子は6歳です。 
Kanojo no musuko wa roku-sai desu. 
ลูกชายของผมอายุหกขวบ

คำนามภาษาญี่ปุ่น : ส่วนต่างๆของร่างกาย

คำนามภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับร่างกายจะมีประโยชน์และจำเป็นมากเมื่อเราต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล หรือไปออกกำลังกายที่ฟิตเนส คำนามเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของร่างกายในภาษาญี่ปุ่นได้แก่

คำนาม
(ภาษาไทย)
คันจิฮิรางานะ / คาตากานะโรมันจิ
ร่างกายからだkarada
ศีรษะあたまatama
ไหล่かたkata
แขนうでude
ขาあしashi
ทรวงอกむねmune
หน้าท้องはらhara
หน้าかおkao
ตาme
จมูกはなhana
ปากくちkuchi
หูみみmimi

ตัวอย่าง

体を動かす運動は健康に良いです。 
Karada o ugokasu undō wa kenkō ni ii desu. 
การออกกำลังกายที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายนั้นดีต่อสุขภาพ

風邪を引いたので頭が痛いです。 
Kaze o hiita node atama ga itai desu. 
ฉันรู้สึกปวดหัวเพราะติดหวัดมา

คำนามภาษาญี่ปุ่น : เวลา

การบอกเวลาภาษาญี่ปุ่นจะต้องใช้ความรู้เรื่องตัวเลขภาษาญี่ปุ่นเข้ามาร่วมด้วย จากนั้นจึงเรียนรู้วิธีบอกเวลาภาษาญี่ปุ่น และรู้จักคำศัพท์ที่ใช้ในการบอกเวลาเพื่อให้บอกเวลาได้อย่างถูกต้อง

คำนามสำคัญที่ใช้ในการบอกเวลามีดังต่อไปนี้

คำนาม
(ภาษาไทย)
คันจิฮิรางานะ / คาตากานะโรมันจิ
วันนี้今日きょうkyō
เมื่อวานนี้昨日きのうkinō
พรุ่งนี้明日あしたkinō
วันจันทร์月曜日げつようびgetsu-yōbi
วันอังคาร火曜日かようびka-yōbi
วันพุธ水曜日すいようびsui-yōbi
วันพฤหัสบดี木曜日もくようびmoku-yōbi
วันศุกร์金曜日きんようびkin-yōbi
วันเสาร์土曜日どようびdo-yōbi
วันอาทิตย์日曜日にちようびnichi-yōbi
วันにち/ひnichi/hi
สัปดาห์しゅうshū
เดือนつき / げつtsuki / getsu
(หน่วย) ปี とし / ねんtoshi / nen
ชั่วโมง時間じかんjikan
นาทีふんfun

ตัวอย่าง

私は今日3時間歩きました。 
Watashi wa kyō san-jikan arukimashita. 
วันนี้ฉันเดินได้สามชั่วโมงแล้ว

結果を出すまで2年と5ヶ月かかりました。 
Kekka o dasu made ni-nen to go-kagetsu kakarimashita. 
ต้องใช้เวลาสองปีกับอีกห้าเดือนถึงจะได้ตามผลลัพธ์ที่ต้องการ

ความรู้เรื่องคำนามภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน จะช่วยให้ทักษะภาษาญี่ปุ่นของเราพัฒนาขึ้นได้มาก แต่ภาษาญี่ปุ่นยังมีเรื่องสำคัญอื่นๆที่น่าสนใจต้องเรียนรู้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทักษะพื้นฐาน เช่น การนับเลขภาษาญี่ปุ่น, คำคุณศัพท์ภาษาญี่ปุ่น, การบอกเวลาภาษาญี่ปุ่น, ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ การได้เรียนกับครูภาษาญี่ปุ่นที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้คุณเก่งภาษาญี่ปุ่นได้ง่ายและเร็วขึ้น

อัพเดทล่าสุด: