บอกว่าเห็นด้วย/คิดเหมือนกัน พูดแบบไหนได้บ้าง?

ในภาษาอังกฤษมีวิธีการและสำนวนมากมายที่ใช้บอกว่าฉันเห็นด้วยหรือฉันก็คิดเหมือนกันกับคู่สนทนาซึ่งมีหลายรูป

อย่างไรก็ตาม ผู้พูดควรนึกถึงสถานการณ์และบุคคลที่พูดด้วยเพื่อนเลือกใช้ตามความเหมาะสมเพราะในการใช้คำนั้น เพราะบางคำเหมาะใช้กับบุคคลที่มีความเป็นกันเองมากกว่า

Yup/Yep/ Yeah

อืม.. เออ.. ใช่…

(ตอบใช่แบบสั้นๆ ห้วนๆ มักใช้กับคนคุ้นเคย เพื่อน)

That’s right.

ใช่, ถูกต้อง

Definitely.

แน่นอน, ใช่เลย

I agree with you.

ฉันเห็นด้วยกับคุณ

We’re in accord.

พวกเราเห็นตรงกันนะ

You’re so right.

คุณพูดถูกมากๆเลย

I feel that way too.

ฉันก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกัน

That’s just what I was thinking.

เหมือนกับที่ฉันคิดไว้เลย

So do I.

ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ

No doubt about it.

ไม่ต้องเดาเลยเรื่องนั้นอ่ะ มันใช่อยู่แล้ว

You got it.

คุณก็รู้อยู่แล้ว

You took the word right out of my mouth.

คุณพูดคำที่ฉันอยากจะพูดออกมา (ฉันก็จะพูดแบบนั้นเหมือนกันเลย)

คำหรือวลีแต่ละอัน ควรจะใช้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนสามารถสอบถามครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษของคุณถึงตัวอย่างสถานการณ์การใช้คำเหล่านี้ได้