แชร์บทความนี้

นอกจากการพูดว่า “Thank you” หรือ “Thanks” แล้ว ยังมีการแสดงความขอบคุณอีกหลายๆรูปแบบตามแต่ละสถานการณ์ ดังนี้

การเติมคำคุณศัพท์ที่แปลว่า “มาก” ต่อหลังคำขอบคุณ เช่น a lot, very much, so much, a million เป็นต้น เพื่อแสดงความขอบคุณอย่างมาก

การแสดงความขอบคุณโดยอธิบายว่าคุณรู้สึกขอบคุณใครหรืออะไร โดยใช้ประโยคดังต่อไปนี้

I appreciate…
I’m grateful for…

ท้ังสองประโยคแปลว่า “ฉันรู้สึกซาบซึ้ง/ขอบคุณ…”
สามารถเติมสิ่งที่รู้สึกขอบคุณต่อท้ายประโยคได้ เช่น your time, your help, everything you’ve done เป็นต้น
นอกจากนี้ยังสามารถเน้นย้ำความรู้สึกขอบคุณได้ด้วยการใช้คำกริยาวิเศษณ์หน้าคำว่า appreciate เช่น
really, truly เป็นต้น และคำกริยาวิเศษณ์หน้าคำว่า grateful เช่น really, truly, so, very เป็นต้น

การกล่าวขอบคุณโดยกล่าวชื่นชมคนที่คุณต้องการขอบคุณแทนคำขอบคุณ โดยใช้ประโยคดังนี้

You are…

แปลว่า “คุณเป็นคน...” จากนั้นเติมสิ่งที่ต้องการชมคนๆนั้น เช่น too kind(ใจดีเกินไปแล้ว), the best(ดีที่สุดเลย), a life saver(คนช่วยชีวิต), awesome(เจ๋งไปเลย) เป็นต้น

การแสดงความขอบคุณโดยพรรณนาว่าคุณไม่สามารถทำสิ่งนั้นๆได้เลยหากไม่ได้คนๆนั้นช่วยไว้ ใช้ประโยคดังนี้

I couldn’t have done it without you.
I do not know what I would do without you.

การแสดงความขอบคุณและถามเป็นนัยหากคุณสามารถตอบแทนอะไรบุคคลนั้นได้บ้าง

How can I show you how grateful I am?
How can I ever possibly thank you?

การแสดงความขอบคุณโดยใช้ประโยคอื่นๆ เช่น

You made my day. (คุณทำให้วันนี้เป็นวันที่สดใสสำหรับฉันเลย)
How thoughtful of you. (คุณช่างคิดถึงใจคนอื่นจริงๆเลย)
I owe you one. (ถือว่าฉันเป็นหนี้คุณครั้งหนึ่งเลย)
I can’t thank you enough. (ฉันรู้สึกขอบคุณมากๆเลย)

การแสดงความขอบคุณแบบเป็นทางการหรือใช้ในจดหมายขอบคุณ เช่น

Thank you for your guidance. (ขอบคุณที่ช่วยแนะนำ)
I’m grateful for your assistance. (ฉันรู้สึกขอบคุณที่คุณให้ช่วยเหลือ)
My sincere appreciation. (ฉันรู้สึกขอบคุณอย่างใจจริง)
I’m most grateful. (ฉันรู้สึกขอบคุณอย่างมาก)
I’d like to express my sincere gratitude for… (ฉันอยากจะขอบคุณ...ชื่อคนที่ต้องการขอบคุณ...จากใจ)
ติดตามเราเพื่อได้รับความรู้มากขึ้น

สนใจอยากเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เพิ่มเติมหรือไม่? เรามีคนที่จะช่วยคลายข้อสงสัยให้คุณได้

กดดูรายการครูสอนภาษาอังกฤษ
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 BestKru