เรียนภาษาไทยออนไลน์ ตัวต่อตัว

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ทักษะทางภาษาปัจจุบัน

ผู้เรียนมีสัญชาติไทยใช่หรือไม่?

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

นางสาวปรารถนา วันจันทึก (น้อง)

 • สอนออนไลน์

เรียนแบบตัวต่อตัวหรือผ่านไลน์นะคะ รับสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งประถมและมัธยม และวิชาภาษาไทยตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาเน้นทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือตามความต้องการของผู้เรียน ในทุกรายวิชาจะใช้วิธีการสอนแบบเน้นความเข้าใจและมีความสนุกในการเรียน อยากเรียนแบบไหนนักเรียนสามารถเสนอได้…

ครูดา

 • สอนออนไลน์

ครูดารับสอนนักเรียนในวิชาภาษาไทย
พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเป็น ตลอดจนเจาะลึกเนื้อหาภาษาไทยทุกด้านตามระดับชั้น
ประสบการณ์สอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมาเเล้วกว่า 7 ปี
📌 หากท่านผู้ปกครอง หรือนักเรียนสนใจ สามารถขอข้อมูล เเละรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ…

พรพิมล ลามัญ

 • สอนออนไลน์

ภาควิชาหลักสูตรและการสอนภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฝึกสอนโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกในระดับชั้นม.4 เป็นเวลา 1 ปี
สอนความรู้พื้นฐานการอ่านออก เขียนได้ให้กับน้องๆ ชั้นอนุบาล-ชั้นประถม
สอนทักษะภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย…

ครูผึ้ง จากกวดวิชาวราภรณ์

 • 150 บาท/ชม
 • สอนออนไลน์

เจ้าของกวดวิชาวราภรณ์
ประสบการณ์สอนกว่า 12 ปี
รับสอนวิชาคณิต วิทย์ เคมี อังกฤษ อ่านไทย สำหรับวัยก่อนประถม-มัธยมปลาย
ขอให้ครูได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนเห็นว่าคณิต วิทย์ เคมี อังกฤษ และอ่านไทย เป็นวิชาที่ง่าย
และสามารถเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนในห้องและต่อยอดจนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัย…

Laoshi_Tai

 • 2 รีวิว
 • สอนออนไลน์

สำเร็จการศึกษา ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน
ติวสอบในโรงเรียน HSK,YCT
สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ผู้ใหญ่
ผลการเรียน
เรียนผ่านสื่อ กิจกรรมต่างๆ
ประสบการณ์สอนโรงเรียน รัฐบาล เอกชน นานาชาติ
สามารถสอน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย…

จิราวรรณ อุ่นละมัย

 • 2 รีวิว
 • สอนออนไลน์

-ครูสอนเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยสำหรับเด็กที่มีปัญหาในการอ่านและเขียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
- ครูสอนทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และไมโครซอฟต์ ออฟฟิศ สำหรับเด็กประถม มัธยม และคนวัยทำงานทั่วไป
-ครูสอนเสริมทักษะศิลปะ วาดเขียน และงานประดิษฐ์ เพื่อฝึกสมาธิและพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์…

เทียน หมวดไธสงค์

 • สอนออนไลน์

สวัสดีค่ะ
ดิฉันครูเทียน ค่ะ เป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทยตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษาได้ค่ะ ดิฉันจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย สามารถสอนได้ทั้งการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ปัจจุบันรับราชการครูค่ะ สนใจจะสอนพิเศษวิชาภาษาไทยให้กับผู้สนใจค่ะ…

ลัดดา ทำลา

 • สอนออนไลน์

ครูสอนภาษาไทยจากประสบการณ์มา 25 ปี นักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หรือเริ่มเรียนใหม่ หรือเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ ครูสามารถช่วยได้ด้วยเทคนิคและประสบการณ์ที่พบปัญหามามากมายในการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หรือนักเรียนที่เริ่มเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 หรือเพื่อเตรียมความพร้อมให้อ่านออกเขียนได้ หรืออื่น ๆ…

ดลยา (ส้มโอ)

 • สอนออนไลน์

รับสอนภาษาไทย ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ปัจจุบันเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
มีประสบการณ์การสอนพิเศษที่โรงเรียนกวดวิชา(บ้านศิลปะ)
- ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
- ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร…

Pisanun

 • สอนออนไลน์

รับสอนภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ไวยกรณ์พื้นฐาน ฟัง พูด อ่าน เขียน พื้นฐาน สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นใหม่ หรือต้องการปูพื้นฐานให้แน่นมากขึ้น หรือผูที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยในการสื่อสารเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
ประสบการณ์การสอนกว่า 3 ปี สำหรับนักเรียนระดับมัธยมต้น และมัธยมปลายพื้นฐานไม่แน่น…

Panisara Naksuetrong

 • สอนออนไลน์

- หลักภาษาไทย (ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา)
- ติว Gat เชื่อมโยง (ผู้สอนได้คะแนน 150/150)
- ติว O-net (ผู้สอนได้คะแนน 75.5/100)
- 9 วิชาสามัญ (ผู้สอนได้คะแนน 74/100)
🌵รับสอนสัทอักษรเบื้องต้น
สำหรับคนไม่มีพื้นฐาน
เคยเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
1 ปี เกรดเฉลี่ย 3.XX มีประสบการณ์การสอน…

ไข่มุก

 • สอนออนไลน์

- สอนพิเศษ วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ระดับชั้นประถม-เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย
- สอนนักเรียนอนุบาลเตรียมเข้าสาธิตเกษตร…

Ae_Jaruwan

 • 100 บาท/ชม
 • สอนออนไลน์

เรียนคณะศึกษาศาสตร์​ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น​ ​ มีประสบการณ์สอนติววิชาภาษาไทยเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สถาบันติวบ้านนายสิบ​ขอนแก่น​ มีประสบการณ์สอนวิชาภาษาไทย​ ภาษาอังกฤษ​ คณิตศาสตร์​ ที่สถาบันติว​จินตคณิตอันซันขอนแก่น​ มีประการณ์สอน​พิเศษ​ตัวต่อตัวให้นักเรียนชั้นประถม​…

นางสาวอาทิติยา ศรีวิชา

 • สอนออนไลน์

*รับสอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ด้วยค่ะ สามารถปูและปรับพื้นฐานให้น้องๆระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาสามารถอ่านออกเขียนได้ และบวก ลบ คูณ หาร หรือแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์พื้นฐานในบทเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
**ประสบการณ์สอนพิเศษนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษามากกว่า 5 ปี จากกิจการสอนพิเศษของที่บ้าน…

ครูโย

 • สอนออนไลน์

ในวิชาภาษาไทย คณิตศาตร์
เตรียมสอบเข้าเรียนต่อ
ปรับพื้นฐานภาษา ทุกวัย
ตั้งแต่ชั้นประถม - มัธยม
สอนเข้าใจง่าย ไม่เครียด เรียนสนุก
ปรับเวลาให้ได้ตามนักเรียนสะดวก…

Cherrykii

 • สอนออนไลน์

ครูเชอรี่ จบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปัจจุบันเป็นข้าราชการครู มีประสบการณ์สอน ประถม - มัธยมต้น เข้าใจเนื้อหาหลักภาษาไทย ติวเนื้อหาหลักภาษาไทย หรือวรรณคดี สอนการบ้าน พัฒนาการอ่าน การเขียน…

P'Pramuk

 • สอนออนไลน์

ประมุขรับสอนวิชาภาษาไทยน้องๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาล - มัธยมปลาย
ทั้งสอนการบ้าน เพิ่มเกรดในห้องเรียน และติวสอบเข้าต่าง ๆ ค่ะ😊
วิธีการสอนของประมุขเป็นแบบสบาย ๆ ค่ะ ไม่ดุ เรียนง่าย เป็นกันเอง มีเวลาเบรกให้ ไม่เข้าใจตรงไหน ถามได้ตลอดค่ะ หากน้อง ๆ หรือคุณพ่อ คุณแม่ ท่านไหนสนใจ…

ครูเบนซ์ ติวเตอร์ภาษาไทย

 • สอนออนไลน์

จบจากมหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาลัยการศึกษาสาขาการศึกษาบัณฑิตภาษาไทยและศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาไทย (คู่ขนาน) ซึ่งการันตีด้วยปริญญา 2 ใบทางด้านภาษาไทยโดยตรง
มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทยหลายระดับชั้นสามารถสอนได้ทั้ง อนุบาล ประถมและมัธยม
สามารถสอนตัวต่อตัวและรับสอนเป็นคอร์สเรียนทางออนไลน์…

Sathinee Yosvithayakul

 • 250 บาท/ชม
 • สอนออนไลน์

จบศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
⭐️สอนการปรับพื้นฐานการเรียนภาษาไทย การอ่านและการเขียน
เพิ่มเกรดในวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
ติวข้อสอบป.6 เพื่อศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
ติวสอบ O-NET ภาษาไทย…

Picnit

 • สอนออนไลน์

-มีประสบการณ์การสอนวิชาคณิศสาตร์, ฟิสิกส์ประยุกต์และภาษาไทย ระดับประถม-มัธยมปลาย 5 ปี
-มีลักษณะการสอนที่สนุกสนาน เน้นสอนเนื้อหาให้นักเรียนเข้าใจ สอดแทรกด้วยแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบค่ะ…

เรียนภาษาไทย ใกล้ฉัน