เรียนภาษาไทย บางนา ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ทักษะทางภาษาปัจจุบัน

ผู้เรียนมีสัญชาติไทยใช่หรือไม่?

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

ศุภณัฐ รังศิริรัตน์

 • บางนา

สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว หลักสูตรและการเรียนรู้ภาษาไทย
ผมสอนได้ทุกวิชา ยกเว้น ภาษาอังกฤษ (ได้นิดหน่อย) ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
ผมสอนสอนวิชาภาษาไทย ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และสอนแกทเชื่อมโยง ในระดับม.ปลาย
โดยพื้นฐานผมเป็นคนใจดี เป็นกันเอง ร่าเริง เข้ากับคนอื่นได้ง่าย…

ครูรจ

 • 3 รีวิว
 • บางนา

ครูรจค่ะ สอนภาษาอังกฤษ CU-TEP, TU-GET, CU-AAT, TOEIC, IELTS ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อเพิ่มเกรดและสอบแข่งขัน รวมทั้งเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ และสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
ประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี ทั้งในรร.กวดวิชา รร.รัฐบาล(โครงการพิเศษ) ในมหาวิทยาลัย และตัวต่อตัวค่ะ…

นางสาวพวงผกา โพธิ์ขาว

 • บางนา

จบจากคณะศึกษาศาสตร์ เอกการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท เอกการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ประสบการณ์ด้านการทำงาน
เคยผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ปี
และปัจจุบันทำงานเป็นครูสอนภาษาไทยอยู่ที่ โรงเรียนนานาชาติ(ย่านลาดพร้าว) อายุงานมากกว่า 4 ปี…

Siriyakorn

 • บางนา

กำลังศึกษาที่ มศว ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย
เคยสอนพิเศษระดับชั้นประถมต้น
- Saint Dominic School
- NIST INTERNATIONAL SCHOOL
เคยสอนพิเศษระดับชั้นมัธยมปลาย
- Adventist Ekamai School…

นพสิทธิ์ ดำเรือง (ครูกุ้ง)

 • บางนา

ครูชื่อครูกุ้งนะครับ สอนวิชาภาษาไทย อายุ 24 ปี มีประสบการณ์สอนภาษาไทยตั้งแต่ระดับประถมฯ - ระดับมัธยมฯ และสอนนักเรียนที่เป็นชาวต่างชาติด้วย ถนัดในการสอนหลักภาษาไทย ครูใจดี เข้าใจนักเรียน สนใจสามารถติดต่อมาสอบถามกันได้นะครับ
*วิธีการสอน…

ชื่ออัญชลี อ่อนศรีทอง กำลังศึกษาอยู่มธ.

 • บางนา

ชื่ออัญชลี อ่อนศรีทอง กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2 วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สอบ9วิชาสามัญวิชาภาษาไทยได้80คะแนน มีความถนัดวิชาภาษาไทยและสังคม เป็นคนที่ใจเย็น และชอบเด็ก สามารถสอนน้องๆในระดับปฐมและมัธยมได้ สามารถติวข้อสอบ…

เกษม กิตติโสภิตวงศ์ (บอส)

 • บางนา

- ชมเชยเพชรยอดมงกุฎภาษาไทย ระดับ ม.ปลาย
- ที่ 2 สอบแข่งขันความรู้ภาษาไทยระดับ ม.ปลาย จัดโดยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
- ที่ 3 สอบวัดความรู้ทางวิชาการ จัดโดย โรงเรียนสตรีวิทยา
-ตัวแทนในการแข่งขันวัดความสามารถทางภาษาไทย ของโรงเรียนเทพศิรินทร์
- สอบติดรับตรง สาขาวิชาภาษาไทย คณะโบราณคดี…

Suwimon Natachan

 • บางนา

สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ถนัดสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษา และมัธยมตอนต้น
เน้นสอนเนื้อหาเข้าใจง่าย สอนสนุก และไม่กดดันนักเรียน
ที่สำคัญใจดีมากค่ะ…

อมรศรี บุญรักษ์

 • บางนา

💥หลักสูตรภาษาไทย
💥หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น/ติวสอบ N5
สอนฟัง พูด อ่าน เขียน พิมพ์
เรียนออนไลน์ช 200.-บาท/ช.ม
เรียนอกสถานที่กลุ่มขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เรียน เดี่ยว 300-350 บาท/ช.ม.…

อุ๊ฟอีฟ

 • 1 รีวิว
 • บางนา

สวัสดีค่ะ...รับสอนภาษาไทยระดับชั้นอนุบาลและประถม ด้านหลักการใช้ภาษาทั้งด้านการอ่านการเขียนเพราะภาษาคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ หลักการสอนเน้นเนื้อหา สอนสนุก ไม่เครียด รับสอนตัวต่อตัว มีประสบการณ์สอนเคยผ่านการสอนเด็กจีน ปัจจุบันสอนพิเศษที่ศูนย์การเรียนรู้กวดวิชาย่านโชคชัย4…

Namfon Panjanapongchai

 • บางนา

สวัสดีค่ะ พี่ชื่อน้ำฝน สามารถสอนการพูดภาษาอังกฤษ หรืออังกฤษทั่วไป, หรือสอนภาษาไทยให้กับเด็กอินเตอร์, พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน, วิชาด้านวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ประถมถึงมหาลัย
ประสบการณ์
ไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกา1 ปี สมัยม.5 Michigan, USA
Work & travel ที่อเมริกา 3 เดือน North Carolina, USA
Intership…

Pookpik

 • บางนา

สวัสดีค่ะ ชื่อปุ๊กปิ๊ก อายุ 26 ปี จบจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ปัจจุบันเป็นนักสุขศึกษา
สามารถสอนทักษะภาษาไทย ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน สำหรับชาวต่างชาติได้ สนุก และสามารถสอนGAT เชื่อมโยงสำหรับน้องๆ ที่เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ด้วย…

ชนัฏฎา ธนะสินไพบูลย์

 • บางนา

ชื่อเล่น: เอ๋ย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี วท.บ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร ม.มหิดล ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาโท วท.ม. โภชนวิทยา ม.มหิดล
ประวัติการสอน: ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาค่ะ…

ออม ฐาปนีย์

 • 1 รีวิว
 • บางนา

- สอนภาษาไทยให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากจีน
- ติวสอบภาษาไทยเข้าม.1
- ติวเพิ่มเกรดวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นม.1 โรงเรียนหอวัง
- ติวเพิ่มเกรดวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นม.5 โรงเรียนสาธิตประสานมิตร
- เตรียมสอบ HSK2 น้องระดับชั้นม.3 โรงเรียนเตรียมพัฒน์…

Somkiat kaewpradit

 • บางนา

สวัสดีครับ สมเกียรติ แก้วประดิษฐ์ สอนภาษษไทยให้ชาวต่างชาติ จบการศึกษาครูจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเอกภาษาอังกฤษสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติมากว่า 5 ปี ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ทั้ง 4 ทักษะ My name is Somkiat Kaewpradit44 years olds. I graduated Bachelor's Degree from Ramhamhaeng University of Education in…

Zangiitoey

 • บางนา

สวัสดีค่ะ พี่ชื่อเตยนะคะ ตอนนี้เป็นนักศึกษาคณะศึกษา เอกอิ้งค่ะ มัธยมพี่จบจากสตรีสมุทรปราการด้วยเกรด3.81 พี่รับสอนและติววิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถม-ม.ต้นonetได้71.25 แกทเชื่อมโยงพาร์ทภาษาไทย พี่ได้150คะแนน และติว/สอนวิชาภาษาไทย onetได้85.5คะแนน…

อทิตา ปิยคุณากร

 • บางนา

วิชาที่สอนได้ : วิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, การบ้านทั่วไป,
วิชาในสาขาบริธุรกิจ เช่น Human Resources, Marketing, Hotel management เป็นต้น
รวมถึงการติวเพื่อสอบเข้าโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น วิชา GAT English เป็นต้น
เทคนิคในการสอน : มีเทคนิคในการสอนที่ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ดุนักเรียน…

ดารกา พลศิริ

 • 2 รีวิว
 • บางนา

สอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์เด็กเล็กวัยอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษา
สอนภาษาไทยเด็กเล็กถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
สอนGATเชื่อมโยง…

นางสาวเกษสุรินทร จักรคำ

 • 3 รีวิว
 • บางนา

สวัสดีค่ะชื่อครูเกษค่ะ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านภาษาไทย จบปริญญาโทด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการสอน ปัจจุบันรับราชการครูสอนระดับมัธยมศึกษา มีประสบการณ์ในการสอนระดับปฐมวัย ประถม และมัธยมศึกษา อีกทั้งยังเคยมีประสบการณ์ในการเป็นติวเตอร์ 5 ปี สามารถสอนเด็กพิเศษได้…

ชนิกานต์ ชูช่วย

 • บางนา

กำลังศึกษาอยู่ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นปีที่3
สามารถสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐานได้
เรื่อง ประโยค วลี แต่งประโยค สอนให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ เพื่อนำเอาไปใช้ประกอบการเรียนที่สถานศึกษา
สามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาได้…

ต้องการเรียนภาษาไทยตัวต่อตัวที่บางนา ควรมีอายุเท่าไหร่

เว็บของเรามีติวเตอร์รับสอนภาษาไทยที่ บางนา หลายท่าน และมีคอร์สมากมายตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ ทั้งชั้นอนุบาล ชั้นประถม ชั้นมัธยม บทเรียนสำหรับผู้ใหญ่วัยทำงาน หรือเรียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ดังนั้นไม่ว่าผู้เรียนจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถเรียนจนเก่งภาษาไทยได้

เรียนภาษาไทยที่บางนาเอาไปใช้ประโยชน์ใดบ้าง

บ่อยครั้งบทเรียนจะขึ้นอยู่กับเหตุผลการเรียนของนักเรียน เหตุผลที่ต้องการเรียนพิเศษภาษาไทยที่พบบ่อย เช่น
- ติวภาษาไทยเสริมเพิ่มเกรด
- สอนการบ้านวิชาภาษาไทย
- ติวเตรียมสอบวิชาภาษาไทย, เตรียมสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ม.4 หรือเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
- ติวเตรียมสอบ 7 วิชาสามัญ ภาษาไทย
- การเตรียมสอบเข้าทำงาน, ติวสอบข้อสอบ ก.พ.
- ติวสอบปลายภาคเรียนวิชาภาษาไทย (หลักภาษา)
- เรียนเพื่อเพิ่มพื้นฐานการพูดในที่สาธารณะ, การพูดในโอกาสต่าง ๆ
- เรียนการเขียนเพื่อเพิ่มพื้นฐานการเขียนสร้างสรรค์, การเขียนเรื่องสั้น, การเขียนในโอกาสต่าง ๆ
หากผู้เรียนมีจุดประสงค์การเรียนอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถแจ้งคุณครูสอนภาษาไทย เพื่อที่ติวเตอร์จะได้ปรับการสอนให้เข้ากับเป้าหมายการเรียนของผู้เรียน

ติวเตอร์รับสอนภาษาไทยที่บางนามีคอร์สสอนภาษาไทยอะไรบ้าง

เพราะติวเตอร์ที่รับสอนภาษาไทยที่บางนามีหลายท่าน ผู้เรียนที่ต้องการเรียนภาษาไทยที่บางนาสามารถลงเรียนได้หลายบทเรียน/หลักสูตรตามต้องการ เช่น
- ภาษาไทยพื้นฐาน ตัวอักษรภาษาไทยและสระภาษาไทย
- หลักภาษาไทย
- วรรณยุกต์และการอ่านออกเสียงภาษาไทย
- เรียนไวยากรณ์ภาษาไทย (คำนาม, สรรพนาม, คำบุพบท, กริยา, วิเศษณ์, สันธาน, อุทาน)
- การแต่งประโยคภาษาไทย การแต่งร้อยกรองร้อยแก้ว และการอ่าน
- วรรณกรรมและวรรณคดีไทย วรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย
- การอ่านจับใจความภาษาไทย
- การเขียนภาษาไทย การเขียนสร้างสรรค์
- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กรณีผู้เรียนอยากเรียนหัวข้ออื่นๆ เพิ่มเติม ติวเตอร์ก็สามารถจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนได้