เรียนภาษาไทยสำหรับเด็ก

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ทักษะทางภาษาปัจจุบัน

ผู้เรียนมีสัญชาติไทยใช่หรือไม่?

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

Jitsupa C.

  - นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  เนื้อหาและระดับชั้นที่รับ
  - รับสอนเนื้อหาภาาาไทย ตั้งแต่ทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล-มัธยม
  ช่วงเวลาในการทำงาน
  - สามารถพูดคุยเวลาที่สะดวทั้งสองฝาย
  ราคา
  - ชั่วโมงละ100บาท ในราคานี้มีชีทประกอบการเรียนในเนื้อหาต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสนใจ…

  ครูปุ้ย

   จบครุศาสตร์ เอกภาษาไทยโดยตรง
   สามารถสอน อ่าน-เขียน หลักภาษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
   มีเอกสารประกอบการเรียน สามารถรับมาสอนที่บ้านได้
   ทำงานประจำ ครู และครูพิเศษในโรงเรียนเอกชน
   อดทน และเข้าใจสภาพปัญหาเด็ก…

   Jutarat nakklom

    คุณครูสอนวิชาภาษาไทย
    ประสบการณ์สอน 3 ปี
    สอนสนุก ใจดี มีเกมให้เด็กได้ทำกิจกรรมระหว่างเรียน
    เริ่มตั้งแต่ปรับพื้นฐาน ฟัง พูด อ่าน เขียน
    สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมต้น
    ราคา 200/ชม.
    วันจันทร์-ศุกร์ เวลา17.30-20.00น.
    วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-16.00น.…

    นางทักษดา ศรีวิศาล

     รับกวดวิชาภาษาไทย ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
     เรียนรู้ไว เข้าใจง่าย อ่านออก เขียนคล่อง พร้อมเทคนิคมากมายเพื่อช่วยในการจดจำ
     สอนโดย คุณครูชำนาญการวิชาภาษาไทยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี รางวัลครูดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการ
     รับจำนวนจำกัด รีบเลยนะคะ 🙂…

     นางสาวปรารถนา วันจันทึก (น้อง)

     • สอนออนไลน์

     เรียนแบบตัวต่อตัวหรือผ่านไลน์นะคะ รับสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งประถมและมัธยม และวิชาภาษาไทยตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาเน้นทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือตามความต้องการของผู้เรียน ในทุกรายวิชาจะใช้วิธีการสอนแบบเน้นความเข้าใจและมีความสนุกในการเรียน อยากเรียนแบบไหนนักเรียนสามารถเสนอได้…

     ครูคิม

      จบปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย (วิชาโทจิตวิทยา)
      คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      - ประสบการณ์สอนมากกว่าห้าปี
      - เคยสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล-มัธยมปลาย และชาวต่างชาติ
      - สามารถสอนเด็กพิเศษที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ (เรียนรู้ได้ช้า, บกพร่องทางทักษะต่างๆ) และสมาธิสั้นได้ (ประสบการณ์สอน 3 ปี)…

      Panisara Naksuetrong

      • สอนออนไลน์

      - หลักภาษาไทย (ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา)
      - ติว Gat เชื่อมโยง (ผู้สอนได้คะแนน 150/150)
      - ติว O-net (ผู้สอนได้คะแนน 75.5/100)
      - 9 วิชาสามัญ (ผู้สอนได้คะแนน 74/100)
      🌵รับสอนสัทอักษรเบื้องต้น
      สำหรับคนไม่มีพื้นฐาน
      เคยเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
      1 ปี เกรดเฉลี่ย 3.XX มีประสบการณ์การสอน…

      กันธชา. อุ่มมี

       รับสอนพิเศษวิชาภาษาไทยนะคะ.ตั้งแต่ อนุบาล- ม.3. ค่ะ รับติวข้อสอบ สอนหลักไวยากรณ์ หรือช่วยสอนให้อ่านออก เขียนได้ ติวเพิ่มเกรดในสถานศึกษา หรือสอบเข้าสถาบันต่างๆ มีประสบการณ์สอนจบเอกวิชาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากสถาบันเกรดเอ สามารถไปสอนนอกสถานที่ หรือที่บ้านของผู้เรียนได้ค่ะ…

       สุวตรี สุขประสิทธิ์ปรีดี

       • สอนออนไลน์

       大家好~!!
       สวัสดีค่า ตอนนี้เรียนอยู่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ เอกจีนศึกษา
       ชั้นปีที่2 (กำลังขึ้นปี3ค่ะ) สอบHSK4 ผ่านแล้วค่า💕
        
       สอนพูด/อ่าน/เขียนภาษาจีนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐาน-ติวHSK4 ,สอนการบ้านภาษาจีนและรับสอนการบ้านเด็กประถม1-6 วิชาภาษาไทย,อังกฤษ,สังคม…

       ลัดดา ทำลา

       • สอนออนไลน์

       ครูสอนภาษาไทยจากประสบการณ์มา 25 ปี นักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หรือเริ่มเรียนใหม่ หรือเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ ครูสามารถช่วยได้ด้วยเทคนิคและประสบการณ์ที่พบปัญหามามากมายในการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หรือนักเรียนที่เริ่มเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 หรือเพื่อเตรียมความพร้อมให้อ่านออกเขียนได้ หรืออื่น ๆ…

       กิตติมาพร ไชยมงคล

        -ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
        -ปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะศึกษาศาสตร สาขาการบริหารการศึกษา
        - ประสบการณ์สอนและการทำงาน มากกว่า 10 ปี
        รับสอน วิชาภาษาไทย ระดับชั้นอนุบาล 3/ป.1-ป.6/ ม.1-ม.6…

        ครูเมอร์รี่

         ❌เนื้อหาวิชาภาษาไทยสอนอ่าน-เขียนพื้นฐาน❌
         🧒🧑ในส่วนของน้องๆอนุบาล ครูเมอร์รี่รับสอนพิเศษ เนื้อหาสาระตามหลักสูตรปฐมวัย
         - ตัวเด็ก
         - บุคคลสถานที่
         - ธรรมชาติ…

         ครูก๊อต

         • 200 บาท/ชม
         • สอนออนไลน์

         สอนรายวิชาภาษาไทย
         จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย)
         สอนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาล - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
         📖 เริ่มต้นการอ่าน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การอ่านสะกดคำตั้งแต่เริ่มต้น จนอ่านออก
         ✅ ประสบการณ์ด้านการสอนสถาบันสอนพิเศษ…

         สุพัตรา กลิ่นเกษร

          รับสอนพิเศษเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษารายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษาในเขตพื้นที่พญาไท ราชเทวี ปทุมวันและพื้นที่ใกล้เคียงในกรุงเทพฯในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ประวัติส่วนตัวข้าพเจ้าจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษาและเป็นตัวแทนโรงเรียนแข่งขันวิชาการภาษาไทยต่างๆ…

          Hongfa Namyoskhwa

          • สอนออนไลน์

          รับสอนพิเศษ ภาษาไทย ในจังหวัดสระบุรี
          ระดับ ประถมศึกษา-มัธยมต้น ค่ะ
          ประวัติการศึกษา จบครุศาสตรบัณฑิต
          สาขาวิชาภาษาไทย
          จบการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
          *สอนเข้าใจง่าย ใจดี ปรับการสอนแล้วแต่เด็กแต่ละคน*…

          ออม

           สวัสดีค่ะ รับสอนพิเศษค่ะ มีอะไรสอบถามได้เลยค่ะ เป็นกันเอง ราคาไม่แพง สนใจอยากเรียนเรื่องอะไรสอบถามได้เลยค่ะ สอนภาษาไทย คณิต วิทยาศาสตร์ สังคม ชั้นประถมศึกษา ชั้นอนุบาล สอนติวข้อสอบกพ วิชา ทั้งคณิต ภาษาอังกฤษ กฎหมาย แนะแนวทางได้ หรือติวข้อสอบเก่าๆได้ หรือสอนการบ้านระดับชั้นอนุบาล ประถม ได้…

           P'Kanyanat สอนภาษาไทย

            สวัสดีค่า พี่ชื่ออิงค์ ค่ะ จบการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันอาชีพรับราชการค่ะ รับสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั้งสอนแบบออนไลน์และสอนสด (ละแวกบางเขน ดอนเมือง) มีประสบการณ์การสอนการบ้านเด็กประถมศึกษามาก่อน สำหรับช่วงนี้ จะติวฟรีไม่คิดค่าสอนค่ะ…

            ครูยุ้ย

             รับสอนพิเศษภาษาไทยในระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ติวสอบ o-net GAT เชื่อมโยง สอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย และโรงเรียนต่างๆ สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติด้วย มีประสบการณ์ในการสอนมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี เรียนสนุก ได้ความรู้ เสริมปัญญา…

             รัชฎาบูรณ์ มรกตขจร

              จบการศึกษาปฐมวัย เกียรตินิยมอันดับ2 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ปี2550 เคยเป็นครูสอน โรงเรียนอนุบาลเธียร์ประสิทธิศาสตร์ มา7ปี สาเหตุที่ออกเนื่องจากท้องและเดินทางไกลเพราะที่พักอยู่เสรีไทย38 สามารถ สอนเชาว์ปัญญา ภาษาไทย อ่านออกเขียนได้ พื้นฐานคณิตศาสตร์ ได้คะ เพื่อให้เด็กสอบเข้าประถมศึกษาปีที่1…

              Earn

              • สอนออนไลน์

              - เปิดรับสอนพิเศษร่วมกับที่บ้านและเพื่อน ในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา มัธยม สอนในกลุ่มวิชา Math scien physic Thai( คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ภาษาไทย )
              ประสบการณ์การสอน :
              ชั้นอนุบาล
              - สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น อ.3
              ชั้นประถมศึกษา…

              สถานที่ที่ได้รับความนิยม